beantwoord

Hoe is precies geregeld dat het mondmasker verplicht is in de trein ?

  • 14 oktober 2020
  • 15 reacties
  • 595 Bekeken

Reputatie 7

Gisteren zag premier Rutte ineens ook het Licht tijdens de persconferentie: mondmaskers verplicht in publieke binnenruimtes !

 

Jawel… ‘beetje’ traag die mondmaskerbeslissing. Maar je moet toch wát doen om als meest idiote land in de wereldpers te verschijnen. De tijdelijke Nummer twee - België - is er even jaloers op.

 

Hoe dan ook: Nederland is zijn pole position voorlopig niet kwijt want… de plicht gaat pas in vanaf 1 november. Er moest eerst het een en ander ‘wettelijk worden geregeld’.

 

Dat brengt mij bij mijn vraag: hoe hebben ze de mondmaskerplicht in het OV dan geregeld ? Is dat nog steeds zo, dat alle OV-bedrijven dat gedwongen in hun huisreglementen hebben moeten zetten ?

Of staat het in de verordeningen van de Veiligheidsregio's ?

 

Enfin, hoe dan ook: wat toen is gelukt, kunnen ze nu toch ook gewoon weer doen ? Er zijn heel wat ‘zwaardere’ dingen ter plekke erdoor geramd (dat alle cafés en restaurants sluiten bijvoorbeeld).

 

 

icon

Beste antwoord door BrunoEst 14 oktober 2020, 16:48

De vervoerders zijn middels aanwijzingen verordonneerd passende maatregelen (1,5m/mondkapjes) te nemen.

Op hun beurt hebben de vervoerders een mondkapjesplicht ingesteld met als basis de Wet Personenvervoer 2000

Bekijk origineel

15 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Het OV is geen openbare ruimte maar privéterrein en dat betekent dat het OV mondkapjes verplicht kan stellen via zijn huisregels.

Reputatie 7
Badge +1

In de noodverordeningen van alle veiligheidsregio's is ook opgenomen dat het dragen van een mondkapje verplicht is in het openbaar vervoer. 

Reputatie 6

De vervoerders zijn middels aanwijzingen verordonneerd passende maatregelen (1,5m/mondkapjes) te nemen.

Op hun beurt hebben de vervoerders een mondkapjesplicht ingesteld met als basis de Wet Personenvervoer 2000

Reputatie 6

In de noodverordeningen van alle veiligheidsregio's is ook opgenomen dat het dragen van een mondkapje verplicht is in het openbaar vervoer. 

In de noodverordening staat alleen een plicht voor de vervoerders om hier voor te zorgen. De plicht voor een reiziger om daadwerkelijk een mondkapje te dragen staat daar niet in en is inderdaad alleen via de huisregels van vervoerders geregeld. Volgens een aantal rechtsgeleerden die zich hierover uit hebben gelaten kan dit ook niet anders, omdat het om inperking van een grondrecht - vastgelegd in de grondwet - gaat en dat alleen per wet kan worden geregeld en de gemeentewet zelfs expliciet vermeld dat een noodverordening dit niet kan doen.

Reputatie 6

Het OV is geen openbare ruimte maar privéterrein en dat betekent dat het OV mondkapjes verplicht kan stellen via zijn huisregels.

Geldt dit eigenlijk ook niet voor winkels? Ik dacht te begrijpen dat een van de doelen van deze plicht zou zijn om ook winkels te betreffen, maar is dat wel pilublieke (binnen)ruimte?

Reputatie 7
Badge +3

@Olav93

Ook winkels zijn uiteraard privéterrein en kunnen een mondkapje via hun huisregels verplichten wat sommige trouwens nu ook al doen.

Dat een plicht op dit moment in strijd zou zijn met de grondrechten is overigens onwaarschijnlijk. Het argument hiervoor dat het een verplicht kledingstuk zou zijn en geen beschermingsmiddel. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat een rechter met die redenering mee zou gaan. En zelfs als het wel als kledingstuk zou worden betiteld geeft de wet de overheid mogelijkheden om bepaalde eisen te stellen zoals bleek met het boerkaverbod.

Reputatie 6

Een winkel is publiek toegankelijk maar de beheerder heeft doorgaans de beschikking over de ruimte. In dat geval kan de winkel via een deurbeleid voorwaarden stellen aan de toegang tot de winkel. Zo hanteert De Bijenkorf bijvoorbeeld in een aantal vestigingen (thans mogelijk alle) al een mondkapjesplicht voor personeel en klant

In het algemeen blijken bedrijven echter niet al te gretig te zijn om dit op eigen houtje in te stellen.

Reputatie 6

@Olav93

En zelfs als het wel als kledingstuk zou worden betiteld geeft de wet de overheid mogelijkheden om bepaalde eisen te stellen zoals bleek met het boerkaverbod.

Zeker, bij wet kunnen grondrechten worden ingeperkt, m.n. t.b.v. het waarborgen van andere grondrechten e.d. (in dit geval o.a. de plicht van de overheid om voor de volksgezondheid te zorgen, vermoed ik). Alleen moet dat dus wel in een (formele, door het parlement aangenomen) wet worden geregeld en niet een noodverordening.

Reputatie 6

 

Dat een plicht op dit moment in strijd zou zijn met de grondrechten is overigens onwaarschijnlijk. Het argument hiervoor dat het een verplicht kledingstuk zou zijn en geen beschermingsmiddel. 

 

Dit zal t.z.t. blijken uit de thans lopende bodemprocedure.

Het kabinet heeft in ieder geval voldoende redenen gezien, om niet op de in Amsterdam en Rotterdam ingeslagen weg voort te gaan

Reputatie 7
Badge +3

Een winkel is publiek toegankelijk maar de beheerder heeft doorgaans de beschikking over de ruimte. 

Het is echter geen openbare ruimte. Dat is ook de reden dat een winkelier jou een winkelverbod kan opleggen als je je eerder hebt misdragen. Als het openbare ruimte zou zijn zoals bijv. het gemeentehuis kan dat niet. 

Reputatie 7

Dus ‘een overheid’ (de 25 Veiligheidsregio's ?) heeft de NS en de andere OV-bedrijven opgelegd dit in hun huisregels op te nemen ?

Rutte ried immers ook de supermarkten en andere private bedrijven aan om de mondmaskerplicht in hun huisreglementen op te nemen.

OK, tot zo ver begrijp ik het. Maar waarom kan ‘een overheid’ de OV-bedrijven verplichten dit in hun reglementen op te nemen, terwijl diezelfde overheid dat niet bij de supermarkten kan ?

Met de concessies heeft het niets te maken, neem ik aan.

Goed, dit verklaart wel waarom er zo nodig een Coronawet moest komen.

 

Reputatie 6

Een winkel is publiek toegankelijk maar de beheerder heeft doorgaans de beschikking over de ruimte. 

Het is echter geen openbare ruimte. Dat is ook de reden dat een winkelier jou een winkelverbod kan opleggen als je je eerder hebt misdragen. Als het openbare ruimte zou zijn zoals bijv. het gemeentehuis kan dat niet. 

Een winkel vormt doorgaans geen openbare ruimte maar wel een publiek toegankelijke ruimte.

Dat voor bijvoorbeeld een gemeentehuis geen toegangsverboden zouden kunnen gelden, is een misvatting.

Reputatie 7
Badge +3

Dus ‘een overheid’ (de 25 Veiligheidsregio's ?) heeft de NS en de andere OV-bedrijven opgelegd dit in hun huisregels op te nemen ?

Rutte ried immers ook de supermarkten en andere private bedrijven aan om de mondmaskerplicht in hun huisreglementen op te nemen.

OK, tot zo ver begrijp ik het. Maar waarom kan ‘een overheid’ de OV-bedrijven verplichten dit in hun reglementen op te nemen, terwijl diezelfde overheid dat niet bij de supermarkten kan ?

Bij het OV was het opnemen van een mondkapjesplicht in de huisregels een voorwaarde om vanaf 1 juli in strijd met de 1.5 meter toch meer reizigers mee te mogen nemen. De vervoerders hadden dat kunnen weigeren maar dan mochten ze vanwege de 1.5m slechts 25% van de plaatsen vullen en anders zouden er boetes komen.

Bij winkels geldt gewoon de 1.5m regel. Wel had de overheid ook winkels kunnen verplichten om een mondkapjesplicht in hun huisregels op te nemen omdat ze anders niet meer open mochten of bijv. maar tien mensen tegelijk mochten toelaten. Dat was een alternatief geweest voor wat gisteren werd aangekondigd en eerlijk gezegd had ik zoiets ook verwacht.

Men gaat nu echter gewoon voor een wettelijke plicht, los van de huisregels om aan alle gezeur een eind te maken.

Reputatie 6

De mondkapjesplicht in het ov is er gekomen op initiatief van de vervoerders. Zoals bekend bestond er tot voor kort bij de rijksoverheid bijzonder weinig enthousiasme m.b.t. de mondkapjes.

Bij de detailhandel is men niet erg genegen om op eigen houtje een plicht in te stellen en heeft men ingezet op de instelling van een algemeen geldende plicht. Hetgeen weer de genoemde juridische problemen met zich meebracht.

Al dat geschuif met verantwoordelijkheden heeft veel te maken met de handhaving.

 

Badge +3

Voor wat betreft die handhaving… Dan krijg je situaties zoals dat ‘furieuze meisje’ dat op het perron door 3 boze boa’s ongeveer overmeesterd moest worden wegens geen mondkapje (blijkbaar).

Verontwaardiging alom, want waarom moeten die boa’s (altijd) in hemelsnaam zo boos doen?

Nou ja, ze had er eentje gebeten (blijkbaar), en ja dan gaan ze even op een iets andere manier handhaven… zonder mondkapjes.

Reageer