beantwoord

Hoe wordt bepaald hoe reisinformatie wordt aangeboden?


Badge +3
Sinds afgelopen maandag zijn op werkdagen overdag de sprinters Den Haag-Utrecht gekoppeld aan de sprinters Utrecht-Tiel en zijn de sprinters Woerden-Utrecht gekoppeld aan de sprinters Utrecht-Breda. Dat betekent dat er een doorgaande verbinding is ontstaan en er niet meer hoeft te worden overgestapt op Utrecht Centraal. Geweldig!

Helaas blijkt het bewust beleid om dit heuglijke nieuws zo onduidelijk mogelijk aan de reizigers mede te delen. In de reisplanner staat bijvoorbeeld nog altijd dat er in Utrecht Centraal moet worden overgestapt, van spoor 18 naar spoor 18 of van spoor 19 naar spoor 19. Dat lijkt mij juist verwarrend: 's avonds en in het weekend is er namelijk nog wel een echte overstap, en reizigers die niet goed kijken en bekend zijn met de situatie op werkdagen overdag zouden zich hierdoor makkelijk kunnen vergissen. Ook vertrekstaten en digitale informatieschermen zijn niet aan de nieuwe situatie aangepast.

In lijn hiermee vind ik ook dat in principe de correcte eindbestemming getoond moet worden. Het gaat hier niet over een situatie zoals met de treinserie 5700, waarbij de echte eindbestemming in Utrecht begrijpelijkerwijs niet getoond wordt. Die trein rijdt namelijk enorm om en is niet de snelste weg naar Den Haag Centraal. Bij de series die ik hiervoor noemde, speelt dit in principe niet. Goed, om in Breda op de buitenkant van de trein Den Haag Centraal te hebben staan kan wel verwarrend zijn, maar vanaf Geldermalsen kan dat toch gewijzigd worden?

Bovendien is het heel fijn dat het met omroepen voor de reiziger helder gemaakt wordt, maar het lijkt me onjuist om dat als enige bron van reisinformatie in te zetten. De meeste hc's roepen ook wel om, maar dat is vlak voor of nadat de automatische omroep Utrecht Centraal als eindbestemming heeft omgeroepen. Dat leidt tot verwarring. Bovendien is het deze week ook enkele keren niet omgeroepen.

Kan een moderator toelichten welke argumenten er zijn om de reisinformatie op de huidige manier vorm te geven en of deze overwegingen voor heroverweging vatbaar zijn?

(Deze vraag werd iets minder uitgebreid ook gesteld in dit topic, maar nu daar een onvolledig en deels onjuist bericht als antwoord is gemarkeerd, verwacht ik daar geen moderators meer.)
icon

Beste antwoord door Klaas-Jan NS 22 juni 2015, 19:30

De reden waarom er een doorgaande stoptreinverbinding tot stand is gekomen tussen enerzijds Gvc – Tl (9800 – 6000) en Wd – Bd (6100 – 16000) komt vanuit een logistieke gedachte. Ivm een nieuwe fase van werkzaamheden welke ingaan op station Ut (Utrecht Centraal), zijn er logistieke beperkingen, en bleek het praktischer te zijn deze twee series aan elkaar te knopen. Deze situatie is ook maar tijdelijk.

We willen niet dat er op de borden in Tiel de eindbestemming Den Haag Centraal (of in Den Haag bestemming Tiel) wordt getoond. Omdat dit er voor de reiziger niet duidelijker op wordt, zouden we dan weer met verkorte routes (handmatig) moeten gaan werken. “

Vanwege de wijze waarop ons informatiesysteem gekoppeld is aan het logistieke jaarplan, en niet gekoppeld aan het logistiek dagplan, maakt dat in de reisinformatie-uitingen de 9800 – 6000 en 16000 – 6100 niet als een doorgaande verbinding wordt getoond, maar met een overstap in Ut die er in feite niet (altijd) is.
Dat dit niet conform de werkelijkheid is klopt, maar dit is momenteel niet aan te passen. Vandaar dat de oplossing gezocht wordt in een omroepbericht aan boord door de Hoofdconducteur.

Hopelijk geeft dit enige duidelijkhuid.
Bekijk origineel

16 reacties

Ik ga het uitzoeken Tochjo. Ik hoop spoedig met een volledig antwoord te kunnen komen. Alvast bedankt voor je geduld.
Badge +3
Top, bedankt!
Sinds afgelopen maandag zijn op werkdagen overdag de sprinters Den Haag-Utrecht gekoppeld aan de sprinters Utrecht-Tiel en zijn de sprinters Woerden-Utrecht gekoppeld aan de sprinters Utrecht-Breda.

Er is bekend tot wanneer dit zo blijft?
Badge +3
Ik verwacht dat dit niet meer wordt teruggedraaid. In de eindsituatie, als de verbouwing van Utrecht Centraal helemaal af is, is het namelijk ook de bedoeling dat de sprinters tussen Woerden en Geldermalsen door Utrecht Centraal heenrijden in plaats van er keren.
De reden waarom er een doorgaande stoptreinverbinding tot stand is gekomen tussen enerzijds Gvc – Tl (9800 – 6000) en Wd – Bd (6100 – 16000) komt vanuit een logistieke gedachte. Ivm een nieuwe fase van werkzaamheden welke ingaan op station Ut (Utrecht Centraal), zijn er logistieke beperkingen, en bleek het praktischer te zijn deze twee series aan elkaar te knopen. Deze situatie is ook maar tijdelijk.

We willen niet dat er op de borden in Tiel de eindbestemming Den Haag Centraal (of in Den Haag bestemming Tiel) wordt getoond. Omdat dit er voor de reiziger niet duidelijker op wordt, zouden we dan weer met verkorte routes (handmatig) moeten gaan werken. “

Vanwege de wijze waarop ons informatiesysteem gekoppeld is aan het logistieke jaarplan, en niet gekoppeld aan het logistiek dagplan, maakt dat in de reisinformatie-uitingen de 9800 – 6000 en 16000 – 6100 niet als een doorgaande verbinding wordt getoond, maar met een overstap in Ut die er in feite niet (altijd) is.
Dat dit niet conform de werkelijkheid is klopt, maar dit is momenteel niet aan te passen. Vandaar dat de oplossing gezocht wordt in een omroepbericht aan boord door de Hoofdconducteur.

Hopelijk geeft dit enige duidelijkhuid.
Badge +3
Bedankt voor je bericht, Klaas-Jan.

Het geeft mij enige duidelijkheid, maar ik heb wel wat vragen over de informatie die je geeft. Zoals ik al eerder aangaf is de doorkoppeling van deze series juist voorzien in de eindsituatie van DoorStroomStation Utrecht. Vanaf half juli gaan deze sprinters worden afgehandeld op de nieuwe sporen 20 en 21 en is voor die treinen feitelijk de eindsituatie gerealiseerd. Vanaf welk moment zou dit dan weer teruggedraaid gaan worden en met welke reden?

Je geeft aan dat jullie niet willen dat in Tiel als eindbestemming Den Haag Centraal op de borden staat. Waarom niet? Waarom mag dan in Breda kennelijk wel Utrecht Centraal op de borden staan? In de reisplanner wordt onder Richting toch de eindbestemming aangegeven (hulde trouwens, dat was eerder ook anders!), dus iemand die een reis van Tiel naar Utrecht zou plannen, ziet dan dat hij de trein naar Den Haag moet hebben.

Maar zelfs als je dat niet wilt, dan zijn er nog mogelijkheden om het beter te doen dan nu gebeurt. Toon bijvoorbeeld "Utrecht Centraal" in het groot als eindbestemming met een regel "Rijdt verder naar Den Haag Centraal". Dit kost vast enige moeite vergeleken met de huidige aanpak, maar is goede reisinformatie dat niet waard?

Mij maakt het allemaal niet uit, ik ken de situatie en ik blijf lekker zitten in de trein. Voor andere reizigers is de geboden oplossing echter behoorlijk matig. Dat wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door dit topic. Daarnaast komt de informatie op de trein nu niet altijd overeen met informatieborden en vertrekstaten (vanochtend weer een trein naar Breda gezien in Utrecht Terwijde), is de automatische omroep die nog altijd Utrecht Centraal als eindbestemming omroept onjuist en wordt de situatie niet altijd omgeroepen door hc's.

Voor mijn gevoel blijven hier een hoop kansen liggen en dat vind ik jammer.
Badge +3
Inmiddels is de nieuwe dienstregeling te raadplegen in de reisplanner en daarin staat nog altijd een overstap aangegeven op hetzelfde spoor in twee minuten. Jammer, ik had gehoopt dat met het ingaan van het nieuwe jaarplan in ieder geval de reisplanner de juiste informatie zou geven.

Overigens is de reisinformatie mijns inziens echt onder de maat momenteel: nog zelden wordt bij binnenkomst te Utrecht Centraal de automatische omroep, die zegt dat Utrecht Centraal de eindbestemming is, door de conducteur gecorrigeerd. Vanochtend toevallig wel, maar toen riep de conducteur om: "Volgend station Utrecht Centraal, eindbestemming. Na Utrecht Centraal rijdt deze trein door naar Tiel." Volkomen helder, natuurlijk...

Doordat de reisinformatie normaliter knullig is, vertrouwt niemand de informatie meer. Als je gewend bent dat je trein elke dag doorrijdt, ondanks de omroep dat Utrecht Centraal de eindbestemming is, dan neem je die omroep niet meer serieus. Dat was vandaag bijzonder hinderlijk: door een verstoring reed de trein uit Geldermalsen niet verder richting Woerden. Dat viel mij alleen op doordat we op een ander spoor aankwamen en ik daarom naar de borden op het perron keek. Natuurlijk was het kwartje later wel gevallen, als de schermen in de trein zouden zijn aangepast op de sprinter naar Tiel, maar het is toch belachelijk dat het daarop aankomt? Juist door zonder duidelijke aankondiging normaal wel door te rijden, verwachten reizigers niet beter. Dat wreekt zich dus in zulke situaties.

Los daarvan gaat er regelmatig iets mis bij het opnieuw instellen van de reisinformatie op de schermen in de trein. Die blijven dan wit, of lopen achter de feiten aan.

Dat reisinformatie bij verstoringen niet altijd optimaal is, begrijp ik helemaal, maar dat dit nog altijd niet is verbeterd, daar kan ik echt niet bij.
Het spijt mij zeer, maar dit is pas het topje van de ijsberg. Hoe grappig ik de verhalen van Klaas-Jan ook vind. Ik voorzie op de korte termijn overigens geen fatsoenlijke oplossingen hiervan.

Er zijn legio incidenten uit bijvoorbeeld 2013 die tot op heden nog steeds open staan, en redelijk triviaal zijn in het goed laten functioneren van een deel van de reisinformatie.
Inmiddels is de nieuwe dienstregeling te raadplegen in de reisplanner en daarin staat nog altijd een overstap aangegeven op hetzelfde spoor in twee minuten. Jammer, ik had gehoopt dat met het ingaan van het nieuwe jaarplan in ieder geval de reisplanner de juiste informatie zou geven.

Overigens is de reisinformatie mijns inziens echt onder de maat momenteel: nog zelden wordt bij binnenkomst te Utrecht Centraal de automatische omroep, die zegt dat Utrecht Centraal de eindbestemming is, door de conducteur gecorrigeerd. Vanochtend toevallig wel, maar toen riep de conducteur om: "Volgend station Utrecht Centraal, eindbestemming. Na Utrecht Centraal rijdt deze trein door naar Tiel." Volkomen helder, natuurlijk...

Doordat de reisinformatie normaliter knullig is, vertrouwt niemand de informatie meer. Als je gewend bent dat je trein elke dag doorrijdt, ondanks de omroep dat Utrecht Centraal de eindbestemming is, dan neem je die omroep niet meer serieus. Dat was vandaag bijzonder hinderlijk: door een verstoring reed de trein uit Geldermalsen niet verder richting Woerden. Dat viel mij alleen op doordat we op een ander spoor aankwamen en ik daarom naar de borden op het perron keek. Natuurlijk was het kwartje later wel gevallen, als de schermen in de trein zouden zijn aangepast op de sprinter naar Tiel, maar het is toch belachelijk dat het daarop aankomt? Juist door zonder duidelijke aankondiging normaal wel door te rijden, verwachten reizigers niet beter. Dat wreekt zich dus in zulke situaties.

Los daarvan gaat er regelmatig iets mis bij het opnieuw instellen van de reisinformatie op de schermen in de trein. Die blijven dan wit, of lopen achter de feiten aan.

Dat reisinformatie bij verstoringen niet altijd optimaal is, begrijp ik helemaal, maar dat dit nog altijd niet is verbeterd, daar kan ik echt niet bij.


Hoi Tochjo,

de situatie is inderdaad nog hetzelfde. Ik heb het voor je nagevraagd en de oplossing blijft op dit moment dat d.m.v. een omroepbericht wordt aangegeven dat de trein doorrijdt.
Badge +3
In theorie is dat wellicht de oplossing, maar in de praktijk gebeurt dat dus zelden.

Ik heb hierboven in verschillende berichten duidelijk aangegeven wat momenteel de gebruikelijke gang van zaken is en ook hoe dit mijns inziens eenvoudig kan worden verbeterd. Nu de situatie na maanden ook in de nieuwe dienstregeling hetzelfde blijft, kan ik helaas weinig anders concluderen dan dat eenduidige reisinformatie door NS in ieder geval in deze situatie niet belangrijk gevonden wordt. Jammer.
Reputatie 1
Op http://hafas.bene-system.com/bin/stboard.exe/nn?ld=blo&L=profi& kan je al de concept versie van de nieuwe dienstregeling zien. Daarin staan de Sprinters uit Woerden in Utrecht weer gekoppeld aan de Sprinters naar Geldermalsen. Word deze doorgaande verbinding nu wel getoond op de schermen? Met een nieuw jaarplan moet dit toch wel kunnen lijkt me.
Wordt deze doorgaande verbinding nu wel getoond op de schermen? Met een nieuw jaarplan moet dit toch wel kunnen lijkt me.

Vraag ik voor je na.
Bij de eerste paar publicaties van de nieuwe dataset voor de planner is het gebruikelijk dat overstappen en dergelijke nog niet allemaal correct ingevoerd zijn. Wacht nog een maandje met conclusies trekken.
@Wouter Ik verwacht dat vanaf Q1 (2017) de doorgaande verbinding zichtbaar zal zijn.
Reputatie 1
Dus niet vanaf 11 december (start nieuwe dienstregeling)?
Dus niet vanaf 11 december (start nieuwe dienstregeling)?

Dat is niet wat ik heb doorgekregen. De prognose is Q1 2017, maar ik kan mij zo voorstellen dat het streven 11 december is.

Reageer