Idee: verduidelijking stiltecoupé

  • 22 oktober 2016
  • 14 reacties
  • 377 Bekeken

Op het moment is het zo dat veel reizigers niet doorhebben dat zij zich in een stiltecoupé bevinden tijdens hun treinreis. Dit levert ongemakkelijke situaties op waarbij andere reizigers niet in stilte kunnen reizen, en de personen die het niet doorhebben er te laat achter komen de rust verstoren en zich daarna niet op hun gemak voelen in de coupé.

Het zou naar mijn mening een goede toevoeging zijn om duidelijker aan te geven dat een coupé een stiltecoupé is. Zeker bij dubbeldekkers is de aanduiding op de ramen aan de bovenzijde van de trein vaak niet goed te zien van de buitenkant. Mijn oplossing is als volgt:
- Breng op elke deur die naar een stiltecoupé leidt een duidelijke en opvallende sticker aan met "siltecoupé", en stilte-icoon
- Ideaal gezien aan de buitenkant van de trein, net als de eerste klas een duidelijke dikke lijn onder de ramen heeft, een aanduiding van stiltecoupé.

14 reacties

Badge +3
Op het moment is het zo dat veel reizigers niet doorhebben dat zij zich in een stiltecoupé bevinden tijdens hun treinreis.
Uit onderzoek van NS bleek dat 92 procent van de reizigers in een stiltecoupé zich bewust zijn van het feit dat zij in een stiltecoupé zitten.

Het zou naar mijn mening een goede toevoeging zijn om duidelijker aan te geven dat een coupé een stiltecoupé is.

Zoals u in het artikel uit het AD kunt lezen, heeft NS al geëxperimenteerd met het duidelijker aangeven van stiltecoupés. Hoewel dat wel hielp (het percentage reizigers dat wist dat ze in een stiltecoupé zaten, steeg van 92 naar 97 à 98 procent), vond NS de meerwaarde te gering om de maatregelen verder uit te rollen. Kennelijk vindt NS dat stiltecoupés duidelijk genoeg zijn aangegeven.

Overigens zijn stiltecoupés al herkenbaar buiten de trein voor wie ernaar op zoek is: de grijze band bij het raam is zichtbaar, evenals het icoon van het hoofd met zijn vinger voor zijn mond. Ik vraag me af of meer aanduidingen zin hebben voor reizigers die de huidige aanduidingen niet zien.
Overigens zijn stiltecoupés al herkenbaar buiten de trein voor wie ernaar op zoek is: de grijze band bij het raam is zichtbaar, evenals het icoon van het hoofd met zijn vinger voor zijn mond. Ik vraag me af of meer aanduidingen zin hebben voor reizigers die de huidige aanduidingen niet zien.[/quote]

Hoe verwacht u van iemand die blind of slechtziend is (ik ben geen van beide ter verduidelijking) dat hij/zij kan zien dat dat de persoon in kwestie in een stilte coupe zich bevind of aan buitenkant dat kan zien?

Ter verduidelijking: Ik wil hier niet mee zeggen dat ik praten (hoe hart of zacht dan ook) goed keur in stilte coupe, maar volgens mij gaan mensen hier bij dit forum (ook bij andere topics) daar nog wel eens aan voorbij!

Of moet een blinde maar hopen dat als deze persoon een stilte coupe binnen stapt, dat iemand bereid is om dat even (op een vriendelijke manier als dat kan) te melden aan de blinde?
Reputatie 3
Badge
Overigens zijn stiltecoupés al herkenbaar buiten de trein voor wie ernaar op zoek is: de grijze band bij het raam is zichtbaar, evenals het icoon van het hoofd met zijn vinger voor zijn mond. Ik vraag me af of meer aanduidingen zin hebben voor reizigers die de huidige aanduidingen niet zien.

Hoe verwacht u van iemand die blind of slechtziend is (ik ben geen van beide ter verduidelijking) dat hij/zij kan zien dat dat de persoon in kwestie in een stilte coupe zich bevind of aan buitenkant dat kan zien?

Ter verduidelijking: Ik wil hier niet mee zeggen dat ik praten (hoe hart of zacht dan ook) goed keur in stilte coupe, maar volgens mij gaan mensen hier bij dit forum (ook bij andere topics) daar nog wel eens aan voorbij!

Of moet een blinde maar hopen dat als deze persoon een stilte coupe binnen stapt, dat iemand bereid is om dat even (op een vriendelijke manier als dat kan) te melden aan de blinde?


Naar schatting is zo'n 2 à 2,5% van de bevolking ernstig visueel gehandicapt. Als 92% van de reizigers zich ervan bewust is in een stiltecoupé te zitten, is er dus altijd nog zo'n 5,5 à 6% die het niet weet zonder visueel gehandicapt te zijn...

Vanzelfsprekend zou ik van een visueel gehandicapte niet verwachten dat hij/zij de aanduidingen in de coupé ziet. Het gaat dus om die overblijvende types.

Overigens is het helemaal niet erg als iemand niet beseft in een stiltecoupé te zitten. Het wordt pas erg als hij/zij weigert stil te zijn of zelfs onbeschoft wordt als een andere reiziger hem/haar daarop wijst....
Beste IskOV,

Je gaat (wat mij betreft) aan 1 punt voorbij, namelijk dat ik de situatie over mensen die overlast veroorzaken ook NIET goedkeur. Maar ik kom wel op voor waar ik de mening heb dat mensen met een geestelijke- of lichamelijke handicap te kort wordt gedaan dat ik mijn mening daarover geef.

En of er nou 2 of 2,5% visueel gehandicapten zijn of 99,9%; Je kan NIET altijd van gehandicapte mensen verwachten dat ze de regels in het OV uit hun hoofd kennen.
Reputatie 6
@Hendrik-Jan: voor blinden/slechtzienden kun je wellicht relief aanbrengen op die stikker aan de coupedeur (ben zelf een groot voorstander van betere markering op de deur). Maar als reiziger die bijna blind is vind ik de huidige bestikkering niet goed zichtbaar.
@Hendrik-Jan: voor blinden/slechtzienden kun je wellicht relief aanbrengen op die stikker aan de coupedeur (ben zelf een groot voorstander van betere markering op de deur). Maar als reiziger die bijna blind is vind ik de huidige bestikkering niet goed zichtbaar.

Volgens mij geef ik dat ook bij m'n eerste reactie (m.b.t. tot blinde of slechtziende) aan.
Reputatie 7
Badge +3
De denkfout is dat de problemen met de stiltecoupe komen doordat ze onduidelijk zijn aangegeven. Het echte probleem is dat veel mensen de stiltecoupe onzinnige betutteling vinden en overeenkomstig handelen.
Reputatie 6
Badge
Op de vernieuwde VIRMm-1 trein staat ook aan de buitenkant duidelijk aangegeven waar de stiltecoupe's's zijn.
Reputatie 3
Badge
Beste IskOV,

Je gaat (wat mij betreft) aan 1 punt voorbij, namelijk dat ik de situatie over mensen die overlast veroorzaken ook NIET goedkeur. Maar ik kom wel op voor waar ik de mening heb dat mensen met een geestelijke- of lichamelijke handicap te kort wordt gedaan dat ik mijn mening daarover geef.

En of er nou 2 of 2,5% visueel gehandicapten zijn of 99,9%; Je kan NIET altijd van gehandicapte mensen verwachten dat ze de regels in het OV uit hun hoofd kennen.


Ik verwacht van niemand dat hij/zij de regels uit het hoofd kent; ik zal dat zelf ook niet claimen. Bovendien denk ik dat de meesten van ons wel een of andere handicap hebben, dus dat het nogal arrogant is om een uitzondering te maken voor 'gehandicapten' van welke aard dan ook; ik ben vast ook niet helemaal 'normaal'.

Maar de kern van mijn betoog was: kennelijk is er nog ruim 5% van de reizigers dat NIET visueel gehandicapt is, maar toch ook het verschil niet ziet tussen een stiltecoupé, een werkcoupé en een praatcoupé. Terwijl 92% van de reizigers dat verschil wél ziet. Dan ga ik me toch afvragen of die 5% het verschil écht niet ziet, of niet wíl zien...
Beste IskOV,

Je gaat (wat mij betreft) aan 1 punt voorbij, namelijk dat ik de situatie over mensen die overlast veroorzaken ook NIET goedkeur. Maar ik kom wel op voor waar ik de mening heb dat mensen met een geestelijke- of lichamelijke handicap te kort wordt gedaan dat ik mijn mening daarover geef.

En of er nou 2 of 2,5% visueel gehandicapten zijn of 99,9%; Je kan NIET altijd van gehandicapte mensen verwachten dat ze de regels in het OV uit hun hoofd kennen.


Ik verwacht van niemand dat hij/zij de regels uit het hoofd kent; ik zal dat zelf ook niet claimen. Bovendien denk ik dat de meesten van ons wel een of andere handicap hebben, dus dat het nogal arrogant is om een uitzondering te maken voor 'gehandicapten' van welke aard dan ook; ik ben vast ook niet helemaal 'normaal'.

Maar de kern van mijn betoog was: kennelijk is er nog ruim 5% van de reizigers dat NIET visueel gehandicapt is, maar toch ook het verschil niet ziet tussen een stiltecoupé, een werkcoupé en een praatcoupé. Terwijl 92% van de reizigers dat verschil wél ziet. Dan ga ik me toch afvragen of die 5% het verschil écht niet ziet, of niet wíl zien...


Spijtig dat je iemand met een handicap (ja ik heb OOK EEN HANDICAP) arrogant durft te noemen, dan vraag ik mezelf af waar bij jouw je verstand zit? Want zo'n taal gebruik pik ik van niemand!
Reputatie 3
Badge


Spijtig dat je iemand met een handicap (ja ik heb OOK EEN HANDICAP) arrogant durft te noemen, dan vraag ik mezelf af waar bij jouw je verstand zit? Want zo'n taal gebruik pik ik van niemand!


Kennelijk heb ik uw opmerking "Je kunt niet van gehandicapte mensen verwachten dat ze alle regels van het OV uit hun hoofd kennen" verkeerd begrepen, als "door hun handicap zijn ze niet in staat om die regels te begrijpen." Dat zou ik arrogant vinden, en zo heeft u het dus niet bedoeld. Mijn welgemeende excuus daarvoor.

Het was uiteraard geenszins mijn bedoeling wie dan ook te beledigen, zeker niet mensen met een of andere handicap. In reacties van mij in een ander topic heb ik bijvoorbeeld al gesteld dat een zitplaats waar gehandicapten prioriteit hebben, wat mij betreft altijd vrijgemaakt moet worden door een niet-gehandicapte; ook al is de rest van de coupé helemaal leeg. En ambtshalve heb ik voortdurend met studenten te maken die vanwege persoonlijke omstandigheden, waaronder het hele scala aan mogelijke handicaps, behoefte hebben aan maatwerk in hun studie en aanpassingen in hun omgeving.
Wat ik probeerde te zeggen is dat:
a) veel handicaps nog geen reden zijn om regels al dan niet te KENNEN, maar tegelijkertijd dat
b) je van NIEMAND kunt verwachten dat ze alle regels uit het hoofd kennen: er zijn er veel, ze zijn soms tegenstrijdig en vaak ingewikkeld. Voor toeristen, of voor bijvoorbeeld Aziaten die gewend zijn veel meer in groepsverband te ondernemen, zal het hele concept van stilte in een openbare ruimte wellicht vreemd zijn. Ik raak zelf bijvoorbeeld het spoor bijster als het gaat om het verschil tussen werkcoupé's waar je met collega's mag overleggen en gewone praatcoupé's. Zelfs conducteurs zeggen al dat ze niet alle regels uit hun hoofd kennen, dus reizigers (al dan niet gehandicapt) zeker niet. Dat heeft weinig met handicaps te maken....

Het is wel zo dat bepaalde handicaps het moeilijker maken om aan de regels te VOLDOEN; niet per se om ze te KENNEN. Als visueel gehandicapte kun je misschien niet zien dat je in een stiltecoupé zit, met andere handicaps kun je er niets aan doen als je af en toe onwelvoeglijke taal uitstoot, als je slechthorend bent kun je misschien omroepberichten niet verstaan, als je in een rolstoel met veel apparatuur zit kun je misschien niet altijd het gangpad vrijhouden. Daar moet verder niemand moeilijk over doen.

Maar waar het mij om ging: er blijft altijd nog een groep mensen over die zich niet aan de regels of fatsoensnormen wenst te houden, ook al hebben ze geen handicap die dat zou kunnen rechtvaardigen. En die groep moet je gewoon aanpakken.

Dus nogmaals: mijn excuus als ik u of anderen met een handicap heb gekwetst. Dat staat echt heel ver van mij af. Ik ben van de school "Kijk naar ieders individuele mogelijkheden, en spreek mensen ze erop aan als ze die niet maximaal benutten." En dat geldt ook voor de mate waarin mensen zich aan 'de regels' houden.
Dus nogmaals: mijn excuus als ik u of anderen met een handicap heb gekwetst. Dat staat echt heel ver van mij af. Ik ben van de school "Kijk naar ieders individuele mogelijkheden, en spreek mensen ze erop aan als ze die niet maximaal benutten." En dat geldt ook voor de mate waarin mensen zich aan 'de regels' houden.[/quote]

Excuus is geaccepteerd.

Alleen als je bij mijn even had gekeken had je kunnen lezen dat ik ook voor de gehandicapte mede mens op zal komen waar ik het acht dat mensen die het nodig vinden om gehandicapten achter te stellen naar mijn mening te geven aangezien ik ook een lichte geestelijke handicap heb.

En ik zeg ook niet in de reactie's bij deze topic dat ik geluidsoverlast in welke vorm dan ook (praten/muziek bv.) goed keur. Mijn (hoofd) reden voor reactie was meer dat de stickers die dat aan zouden moeten geven niet altijd voor zowel de mensen met- als zonder (visueel) handicap zicht-/leesbaar zijn. En of je dat vanaf het perron of in de trein bekijkt laat ik verder in het midden.

En btw: Ik probeer (als ik een reactie plaats) wel met de topic (waar gaat die topic over) rekening te houden, alleen kan een reactie wat langer (met minder woorden) zijn dan iemand anders met dezelfde reactie zou plaatsen. maar dat terzijde.

Ik hoop dat mijn opmerking over uw verstand ook vergeven of te wel ik bied ook mijn excuses aan bij deze?
Reputatie 3
Badge


Ik hoop dat mijn opmerking over uw verstand ook vergeven of te wel ik bied ook mijn excuses aan bij deze?


Ja hoor. Gewoon een kwestie van elkaar even niet goed begrijpen. We zijn het gewoon eens.
Als we allemaal een beetje rekening houden met elkaar, en met de 'eigenaardigheden' die iedereen nu eenmaal heeft, komen we een heel eind...
Ja hoor. Gewoon een kwestie van elkaar even niet goed begrijpen. We zijn het gewoon eens.

En uiteindelijk zijn we ook maar mensen toch?:D

Ik zag later dat ik in m'n vorige mening het woordje Handtekening was vergeten te melden maar dat terzijde.

Reageer