beantwoord

Ipsos

  • 22 March 2016
  • 80 reacties
  • 48928 Bekeken


Toon eerste bericht

80 reacties

Meewegen moet mensen zijn hierboven
Hallo Annewil,

Vandaar mijn reactie, dat deden ze niet. Misschien iets voor jullie om dat bedrijf te melden. Ze zagen er ook vrij onverzorgd uit. Ze staken hun hand uit een zeiden goedemiddag. (met het scan apparaat in de hand)

Door mijn onwetendheid en kudde gedrag gaf ik ook mijn kaart waar ik nu spijt van heb.
Nu ik dit weet zal ik dus ook niet meer meewerken op deze manier.

Vast meer meewegen hebben dit gedacht zonder te handelen via deze weg of anders.
Hoi Edwin FR, welkom op het NS Serviceforum! Het is wel de bedoeling dat de onderzoekers kenbaar maken wie ze zijn. Dat het geen officiële kaartcontrole betreft maar een onderzoek. Je bent dan ook niet verplicht je vervoerbewijs af te geven.
Allereerst, dank voor uw reactie.

Onderzoek is begrijpelijk maar ik vind wel dat deze mensen kenbaar moeten maken wie ze zijn en wat ze doen. Tevens kan de reiziger dan bepalen of ze hun kaart willen geven.

Voor de reiziger schept dit alleen verwarring, ook dat iedereen, inclusief ikzelf, zomaar onze ov pas afgeven.

Dus begrip voor het onderzoek naar geen begrip voor de wijze waarop.

Mvg

Edwin
Badge +3
Op deze pagina staat daarover:

Om het gebruik van onze treinen goed in kaart te kunnen brengen heeft NS Reizigers informatie nodig die niet uit de kaartverkoop beschikbaar is. Dit is de reden dat wij bij het onderzoek 'Meten in de Trein' reizigers tellen en hun naar het gebruikte vervoerbewijs vragen. Steekproefsgewijs wordt in treinen vastgelegd met welke vervoerbewijzen (kaartsoort, 1e of 2e klas, wel of geen reductie) wordt gereisd. Zo verkrijgt NS Reizigers inzicht in de bezetting van de treinen en het soort vervoerbewijs waarmee onze klanten op een bepaald moment reizen.

Het voordeel voor u is dat de metingen NS helpen de dienstregeling af te stemmen op uw behoefte en het aanbod van verschillende kaartsoorten af te stemmen op uw reisgedrag. Een actueel voorbeeld is het ontwikkelen van een abonnement voor deeltijdwerkers.

'Meten in de Trein' is een continuonderzoek dat in alle treinen wordt gehouden. Hiervoor worden overal in Nederland dagelijks onderzoekers ingezet. Het kan voorkomen dat u reeds eerder voor dit onderzoek bent benaderd tijdens deze of een andere reis. De onderzoekers moeten volgens een vast rooster werken. Dit rooster schrijft precies voor tussen welke stations in vooraf bepaalde delen (rijtuigen) van de trein alle reizigers moeten worden benaderd. Om betrouwbare gegevens te kunnen leveren mogen de onderzoekers niet van hun opdracht afwijken.

Conducteurs en onderzoekers proberen zo veel als mogelijk hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het kan echter voorkomen dat in een korte tijd toch twee keer naar uw vervoerbewijs wordt gevraagd. Voor deze situatie vragen wij uw begrip.

Voor alle duidelijkheid:
  • Gegevens over uw persoon worden niet geregistreerd.
  • Dit onderzoek is géén controle op het bezit van een geldig vervoerbewijs.
  • Alleen een conducteur heeft controlebevoegdheid.

Reageer