beantwoord

Meenemen van fiets in doos in de spits vanaf Schiphol

  • 11 december 2014
  • 29 reacties
  • 2575 Bekeken

Ik kom over een paar dagen met het vliegtuig aan op Schiphol. Als bagage heb ik o.a. een fiets verpakt in een doos van 140*80*25 cm.
Twee vragen:
1 - Moet ik een fietskaartje kopen voor deze doos?
2 - Mag de doos mee voor 9.00 uur? Ik kom 6.30 uur aan op Schiphol.

Alvast bedankt, Wouter
icon

Beste antwoord door Herman NS 12 december 2014, 09:54

In principe denk ik dat ik Thom gelijk heeft en dat je wel een Dagkaart Fiets dient aan te schaffen, omdat je gewoon een fiets meeneemt. Het kan natuurlijk zo zijn dat een conducteur hier niet moeilijk over doet, maar voorkomen is in dit geval beter dan genezen 😉 Het topic heb ik voor de vindbaarheid verplaatst naar het subforum 'overige producten'.Vriendelijke groet,

Herman NS
Bekijk origineel

29 reacties

Reputatie 7
Badge +4
U moet in alle gevallen een fietskaartje kopen en als het door de week is mag het meenemen van een fiets in de trein niet voor negen uur. In het weekend is het reizen met de fiets voor negen uur echter geen probleem, het mag de hele dag. Om 6.30 aankomen is dan geen probleem. Een fietskaartje kost 6 euro en u mag er dan de hele dag gebruik van maken.

U mag uw fiets niet meenemen met de Intercity Direct, wel met de overige treinen.

http://www.ns.nl/reizigers/producten/losse-kaartjes/dagkaart-hond-fiets.html
Reputatie 1
Maar is een in-een-doos-verpakte fiets nog wel een fiets, of is het nu gewoon een groot stuk bagage? Voor grote bagage hoef je geen fietskaartje te kopen (of een grote-bagage-kaartje), maar dat mag dan weer alleen mee als de conducteur ermee instemt ...
Reputatie 7
Badge +4
Achterhoeker: Het voldoet niet meer aan de beschrijving van handbagage. Een in een doos volgens de luchtvaartnormen verpakte fiets is ook een fiets. Dat is ook beleid.

Ik citeer:

In de Intercity direct kunt u kosteloos 3 stuks handbagage meenemen, waarvan de grootste afmeting niet meer mag zijn dan 85 cm. Ski's zijn toegestaan mits deze passen in de bagageruimte (max. afmeting 120x90 cm).
Zorg dat uw bagage andere reizigers niet hindert. Plaats bagage in de daarvoor bestemde rekken of onder uw stoel.

De grootste afmeting is volgens wouterwag 140 cm en geen 85.
Een fiets is een fiets, ook als er een doos omheen zit.
Tip: vraag het ter plekke aan de conducteur. Koop in ieder geval geen kaartje per computer in het voorruit. ik heb gisteren ook NS tickets gekocht en niet geleverd gekregen per e-mail. ik waarschuw nu iedereen: NS heeft al dagenlang een storing en zend per computer niet de gekochte e-tickets.
Er staat mij iets bij dat een fiets in een doos of in een zak onder bagage valt en dat er geen fietskaartje voor nodig is. Ik ben nog steeds aan het zoeken waar het exact staat, maar heb het net nog een collega HC gevraagd en die reageerde ook direct hetzelfde, dat je geen fietskaartje ervoor nodig hebt. Ik ben nog aan het zoeken, dus ik kan helaas even nergens naar verwijzen.
Reputatie 7
Badge +4
Het verhoudt zich dan niet met de maximumafmetingen van de handbagage. Die mag maximaal 85 cm zijn. Een fiets in een doos blijft ook door de afmetingen een fiets. Ik heb nergens kunnen vinden dat bagage groter mag zijn, het mag alleen voor ski's.

Het lijkt me ook onhandig voor de medepassagiers dat een dergelijk groot pak wordt meegevoerd. Het zou vreemd zijn dat een fiets in een doos wel mag, dan kun je het als conducteur nog beleven.

Maar je weet dat ik wel van dit soort dingen hou 😉 Ik kan wel vinden dat het niet mag maar niet dat het wel zou mogen en ik zou ook niet weten op grond waarvan het wel kan.
Ik heb even in de AVR2014 liggen spitten en kom het volgende tegen:

5.4. Welke Voorwaarden gelden voor uw fiets en andere vervoermiddelen?
Onder Voorwaarden mag u uw fiets meenemen in de trein.
NS maakt daarbij onderscheid tussen a) opgevouwen vouwfietsen, rollators, scootmobielen en
rolstoelen, en b) fietsen, waaronder ook ligfietsen, tandems en gedemonteerde fietsen worden
verstaan.
Voor de eerste categorie hoeft u geen apart Vervoerbewijs te hebben, maar u dient deze vervoermiddelen
wel te stallen op een plek die geen hinder of overlast veroorzaakt, of kan veroorzaken.
Indien NS van oordeel is dat hier wel sprake van is, kan zij u verplichten om de trein te verlaten.
Voor de tweede categorie geldt dat u uw fiets alleen mag meenemen in de trein als dit is toegestaan
op grond van de Voorwaarden zoals deze door NS bekend zijn gemaakt. Daarbij gelden
voor het vervoer van uw fiets de volgende voorschriften:
1) Op bepaalde dagen en tijden mag u geen fiets meenemen in de trein. Deze dagen en tijdstippen
staan vermeld op de website van NS en kunnen wijzigen;
2) U dient uw fiets te stallen in op een speciaal daarvoor geschikt gemaakte plaats in de trein.
Als de trein waarmee u wilt reizen (bij uitzondering) geen speciale plek voor fietsen heeft, of
indien er geen vrije plekken beschikbaar zijn, mag u uw fiets niet meenemen;
3) U dient voor uw fiets een apart daarvoor bestemd geldig Vervoerbewijs bij u te hebben;
4) U dient toezicht te houden op uw fiets en uw bagage van uw fiets af te halen, tenzij de
conducteur u toestemming geeft deze op uw fiets te laten.
Andere dan de in artikel 5.4 genoemde vervoermiddelen mag u niet meenemen, tenzij u daarvoor
van NS een ontheffing heeft gekregen of tenzij deze meegenomen worden als Handbagage en deze
binnen de voor Handbagage gestelde beperkingen vallen en geen verbrandingsmotor hebben.

5.5. Welke Voorwaarden gelden voor uw Handbagage?
Uw Handbagage is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient ervoor te zorgen dat uw Handbagage
het gangpad en de nooduitgangen niet verspert, het in- en uitstappen van uw medereizigers of het
NS personeel niet belemmert of hindert, en niet een zitplaats inneemt indien een medereiziger
daarop aanspraak maakt.
NS kan u de toegang tot de trein weigeren of u verplichten de trein te verlaten als NS van oordeel
is dat uw Handbagage, of het gebruik daarvan, hinder veroorzaakt of zal veroorzaken.
NS mag dit in ieder geval doen als de hoogte, breedte of diepte van uw Handbagage meer dan
85 centimeter bedraagt.
U gaat ermee akkoord dat NS uw achtergebleven of onbeheerde Handbagage kan openen, controleren
en – indien nodig – vernietigen. Indien uw achtergebleven of onbeheerde Handbagage geen
(vermoeden van) gevaar of overlast oplevert, geldt uw Handbagage als gevonden voorwerp zoals
bedoeld in artikel 7.


Het staat er niet echt expliciet, maar het staat mij bij dat een fiets in een doos gewoon mee mag worden genomen en de 85 centimeter geven mij als HC de mogelijkheid om bagage te weren als de trein overvol is.

Punt 4 onder 5.4 is erg interessant als wordt gesproken over het meenemen van de vervoermiddelen als handbagage.
Er is, met uitzondering van de Intercity Direct, geen harde bovengrens voor de afmetingen van handbagage. NS mag een reiziger de toegang weigeren of verzoeken uit te stappen als de bagage groter is dan 85 centimeter, dit is echter geen wet van Meden en Perzen.

5.5. Welke Voorwaarden gelden voor uw Handbagage?
Uw Handbagage is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient ervoor te zorgen dat uw Handbagage
het gangpad en de nooduitgangen niet verspert, het in- en uitstappen van uw medereizigers of het
NS personeel niet belemmert of hindert, en niet een zitplaats inneemt indien een medereiziger
daarop aanspraak maakt.
NS kan u de toegang tot de trein weigeren of u verplichten de trein te verlaten als NS van oordeel
is dat uw Handbagage, of het gebruik daarvan, hinder veroorzaakt of zal veroorzaken.
NS mag dit in ieder geval doen als de hoogte, breedte of diepte van uw Handbagage meer dan
85 centimeter bedraagt.
U gaat ermee akkoord dat NS uw achtergebleven of onbeheerde Handbagage kan openen, controleren
en – indien nodig – vernietigen. Indien uw achtergebleven of onbeheerde Handbagage geen
(vermoeden van) gevaar of overlast oplevert, geldt uw Handbagage als gevonden voorwerp zoals
bedoeld in artikel 7. (Bron)
Maar ik zie dat Loes me voor was 🙂
Maakt niet uit theofiel, ik moest er ook even naar zoeken. Bedankt voor de bevestiging. Wat ik ook weet is dat wij er erg weinig mee te maken hebben en je voelt hem al aankomen, niet alle HC zullen hier goed van op de hoogte zijn. Ik ben ooit door een groep reizigers aangesproken over fietsen in een doos. Ik wist dat ze kosteloos meemochten, maar die groep had al vaker discussies gehad met HC, die zeiden dat het niet mocht. Ik hoop dat TS er verder geen last mee gaat krijgen 😳.
Reputatie 7
Badge +4
Loes: Het staat er niet echt expliciet, maar het staat mij bij dat een fiets in een doos gewoon mee mag worden genomen en de 85 centimeter geven mij als HC de mogelijkheid om bagage te weren als de trein overvol is.

Het is dus wel degelijk een regel, anders kon je hem niet toepassen. Dan kom je dus in de situatie dat een conducteur het toe kan staan. Aardig natuurlijk maar dan ben je afhankelijk van de opvatting van de conducteur en dat lijkt me ongewenst, want dan moet je maar afwachten of je mee mag of niet. Dat is niet werkbaar, als gun ik het als oud-fietser wel aan waterwag.

Toch staat hier letterlijk:

In de Intercity direct kunt u kosteloos 3 stuks handbagage meenemen, waarvan de grootste afmeting niet meer mag zijn dan 85 cm. Ski's zijn toegestaan mits deze passen in de bagageruimte (max. afmeting 120x90 cm).

Niet meer mag zijn. Dat is toch helder

s dat uw Handbagage, of het gebruik daarvan, hinder veroorzaakt of zal veroorzaken.
NS mag dit in ieder geval doen als de hoogte, breedte of diepte van uw Handbagage meer dan
85 centimeter bedraagt.

De vraag is dan dat er staat: NS mag dit in ieder geval doen. Dan kun je moeilijk meer zeggen dat het is toegestaan, immers NS kan u de toegang tot de trein weigeren of u verplichten de trein te verlaten als NS van oordeel
is dat uw Handbagage, of het gebruik daarvan, hinder veroorzaakt of zal veroorzaken.

Grappig puzzeltje, maar met een maximale afmeting van 140 cm is het boven helder omschreven. De conducteur is het hooguit niet verplicht te doen maar mag dat dus dus wel, op grond waarvan je er niet van uit mag gaan dat je er recht op hebt een fiets in een doos als handbagage mee mag nemen. Dat is ook te lezen. De zekere beleidsvrijheid van de conducteur kan in je voordeel werken maar het is geen recht.

Is er geen aanpassing geweest voor een gedemonteerde fiets? Laast was er een aardige discussie over het demonteren van een wiel, die je dan als handbagage mee mocht nemen, om vervolgens vast te stellen dat je geen fietskaartje hoefde te kopen omdat de fiets door het ontbreken van het voorwiel 'gedemonteerd' zou zijn. Ik weet eigenlijk niet meer hoe dat is afgelopen.


Toen ik laatst een opmerking maakte over dat een klein fietsje wel mee mocht werd dat door ik meen Laura NS stellig ontkend. Het hummeltje waarmee ik reisde was twee en het fietsje kleiner dan 85 cm dus dan mag het weer wel.

NS moet zich maar uitspreken, ik vind dit wel grappig.

https://forum.ns.nl/de-trein-11/kaartje-voor-kinderfiets-4894
Een fiets van minder dan 85 centimeter die niet is verpakt als bagage lijkt mij op basis van artikel 5.4 van de Algemene Voorwaarden nog steeds een fiets, waarvoor dus een dagkaart fiets nodig is.
Je hebt ook van die kleine stuntfietsen, die de grootte hebben van een kinderfiets en voor beiden heb je inderdaad gewoon een dagkaart fiets nodig, tenzij deze in een doos zit. This inderdaad wel ff een puzzel.
En dan blijft dus nog de vraag op welke dag het vliegtuig landt, want in de ochtendspits met handbagage van 140*80*25 cm lijkt me zowel voor de eigenaar van de fiets als voor de overige passagiers van de trein geen pretje.
Reputatie 7
Badge +4
Zo stelt Laura NS het ook bij mijn vraag toen maar aan de andere kant: als je het fietsje in een zak doet, is het bagage en kleiner dan 85 cm in dit geval, al is het helder dat het een fietsje blijft. Het veroorzaakte echter geen hinder omdat het in het rek kon. De vraag is dan als de conducteur geen hinder kan vaststellen en ook niet op grond van de afmetingen kan ingrijpen, of het dan toch niet een recht is, ondanks dat het om een fietsje gaat. Ik had overigens de zijwieltjes gedemonteerd 😉 Mijn kleindochtertje was te klein om zonder zijwieltjes te kunnen fietsen.

Deze fiets is echter veel groter dan het kleine fietsje van mijn hummeltje. Dan zou dat dus zeker niet mogen als we Laura NS volgen en kan de conducteur het ook niet toestaan, het is helder dat het dan om een fiets gaat met volwassen afmetingen. Wetten van Meden en Perzen kennen we niet meer maar zijn ook niet relevant. Net als het fietsje van mijn kleinkind blijft het een fiets en als dat kleine fietsje niet mag, mag een grote zeker niet. Het kleine fietsje was niet overlastgevend, dit grote pakket met fiets misschien niet op zondagmorgen of zo maar door de week in de spits in West-Nederland wel degelijk. Het moet ondanks bovenstaande haast wel als fiets beschouwd worden.

Volgens artikel 5.4 is een gedemonteerde fiets gewoon een fiets en die mag niet als handbagage worden vervoerd. Uit de door Loes geciteerde voorwaarden blijkt dat het geen handbagage is. Een verpakte fiets blijft een fiets en wordt geen handbagage door demonteren of verpakken.

Ik ga er nog steeds van uit dat het dus niet zeker is dat het mag en als ik Laura NS volg, zelfs helemaal niet. NS moet zich maar uitspreken maar een verpakte fiets van die afmetingen mag naar mijn idee niet mee als recht. Op een tolerante houding van een conducteur kun je je niet beroepen als zodanig.

Precedentwerking voorkomen lijkt me nog veel belangrijker. We wachten de reactie van NS maar af of het mag of niet.
Laura had het over fietsen en volgens de definities van de NS, zoals bevestigd door Loes, is een fiets in een doos niet langer een fiets maar handbagage. Daarom is haar uitleg dus wel van toepassing op uw kinderfietsje en niet op de veel grotere handbagage van wouterwag.

Als je de voorwaarden met betrekking tot de handbagage goed leest zie je overigens dat de reiziger ook bij bagage met afmetingen onder de 85 centimeter geen rechten kan ontlenen. Als de NS van oordeel is dat uw handbagage hinder veroorzaakt mag zij u de toegang weigeren, ongeacht de grootte van die handbagage. De regel met betrekking tot de afmetingen groter dan 85 centimeter is dus feitelijk overbodig en zal vermoedelijk uitsluitend zijn toegevoegd zodat de conducteur lange discussies ("Niemand heeft last van mijn bagage!") in de kiem kan smoren door te verwijzen naar deze regel.
Reputatie 7
Badge +4
Dan heeft die regel van 85 cm geen enkele zin en geldigheid.

Het grappige wat mijn kinderfietsje s dat ik dat ook vond maar Laura stelde eigenlijk een fiets is een fiets en hoe dan ook, het haast speelgoedkinderfietsje van mijn kleinkind beschouwde ze toch als fiets. Ik kan ook niet ontkennen dat het een fiets was natuurljk , hoe klein ook.

Ik stel dan ook dat een verpakte fiets van 140, hoewel gedemonteerd, toch een fiets is. Een gedemonteerde fiets is een fiets volgens art 5.4, we kunnen het hierboven lezen. Het is ook overlastgevend en een conducteur kan daar tegen optreden. Of die 85 cm nu hard is of niet, ik denk van wel anders is de vermelding zinloos, de conducteur mag optreden. Het is dus een regel. Dat er conducteurs zijn die dat niet doen is niet relevant. Omdat een gedemonteerde fiets een fiets is, geldt: U dient uw fiets te stallen in op een speciaal daarvoor geschikt gemaakte plaats in de trein.

En het type reiziger die met dit soort domme opmerkingen komt "Niemand heeft last van mijn bagage!"), zit dus fout en zijn opmerkingen zijn niet relevant.
Dan heeft die regel van 85 cm geen enkele zin en geldigheid.

Geldigheid wel, over de zin valt te twisten.

Ik stel dan ook dat een verpakte fiets van 140, hoewel gedemonteerd, toch een fiets is.
En de NS stelt van niet (of de verpakte fiets gedemonteerd is, doet overigens niet ter zake).
Reputatie 7
Badge +4
Als een regel niet geldig is, heeft hij geen zin.

Art 5.4 en
rolstoelen, en b) fietsen, waaronder ook ligfietsen, tandems en gedemonteerde fietsen worden
verstaan.

Een gedemonteerde fiets is een fiets, dus het doet terzake. Het is niet zo dat een verpakte gedemonteerde fiets geen fiets is. NS stelt het dus wel degelijk.

Het zou te gek voor woorden zijn. Zonder fietskaartje demonteer je je fiets, je pakt hem in een zak en dan mag je hem in de coupe meenemen, zolang de conducteur geen bezwaar maakt.
Bedankt voor alle reacties.
Het draait er dus om of de in de doos verpakte fiets nu onder de fiets bagage regel valt.
Dus als ik nu met die doos de trein instap en zeg dat er een flat-screen tv in zit, dan is het geen probleem. Dan kan de HC me nog de trein uitzetten omdat de bagage groter is dan 85 cm (als ik de doos rechtop zet, dan is het vloeroppervlak wat de doos inneemt 25*80 cm).

Is er ook niet een regel dat als je met het vliegtuig reist dat de spitsbeperking voor fietsen niet geld?

Alvast bedankt.
Reputatie 7
Badge +4
Dat is de vraag nog hoor, laat het woordje 'dus' nog maar even weg. NS zou best nog eens kunnen vinden dat het -terecht- gewoon een fiets is. NS zou in mijn ogen gek zijn als ze iets anders aangeven, dan heb je een precedentwerking van jewelste bij mensen die geen fietskaartje willen kopen. Uiteindelijk is het broodje-aap verhaal van een fiets zonder voorwiel is geen fiets, ook niet opgegaan.

Het is een leuke discussie hier, ik vind het ook wel grappig maar ik hou het er op dat je gewoon een fietskaartje moet kopen en het in de daarvoor bestemde ruimte moet zetten. Een dergelijk pak geeft veel te veel overlast en zeker in een drukke trein.

De spitsbeperking voor een fiets geldt onafhankelijk van het gegeven of je met een vliegtuig reist of niet.

Deze discussie geeft geen uitsluitsel maar ik denk dat NS dat wel doet en het zou me verbazen als je zonder fietskaartje kunt reizen en het mee mag nemen in de coupe. Ik zou het jou wel gunnen maar of de spitsreizigers er blij mee zijn, waag ik te betwijfelen. Ik vind in ieder geval dat het niet moet kunnen, het spijt me voor je.

De maximale afmeting mag niet meer dan 85 cm zijn, die blijft 140, ook als je hem rechtop zet. Er zit natuurlijk ook geen flatscreen in.

Nogmaals: dit is een zaak om officieel te worden beantwoord door NS. Wij hier kunnen hooguit een juist of onjuist standpunt hebben. De toon maakt niet alleen de muziek, de feiten tellen zwaarder. Als dit zou mogen, is de beer los en kopen minder nog een fietskaartje en doen er een hoes of andere verpakking omheen. Het geeft een enorme overlast en zo ik de regels lees, mag het ook niet. Als NS het toestaat, vind ik ze persoonlijk niet goed bij hun hoofd.

We zien vanzelf wie het bij het rechte eind heeft.
Reputatie 1
de vraag blijft dus: is het een fiets waar een doos omheen zin, of een doos waar een fiets in zit? En waar Thom vindt dat 'een fiets = een fiets, no matter what' zou ik eerder stellen dat het hier een doos betreft, waarvan de inhoud niet relevant is voor de vraag of je moet betalen.
Heeft NS het recht om weten wat er in je bagage zit?
In principe denk ik dat ik Thom gelijk heeft en dat je wel een Dagkaart Fiets dient aan te schaffen, omdat je gewoon een fiets meeneemt. Het kan natuurlijk zo zijn dat een conducteur hier niet moeilijk over doet, maar voorkomen is in dit geval beter dan genezen 😉 Het topic heb ik voor de vindbaarheid verplaatst naar het subforum 'overige producten'.

Vriendelijke groet,
Herman NS
Reputatie 7
Badge +4
NS heeft in ieder geval het recht om je te weigeren. En het gaat er om wat de regel van NS is, en die is simpel: de afmeting van de handbagage is te groot. Regel is ook zoals eerder is gebleken dat een fiets niet in de coupe mag. Natuurlijk heeft NS niet het recht om je bagage na te kijken, dat is ook niet relevant maar NS kan het vervoer van dit ding in de coupe wel weigeren puur op grond van de regelgeving. En die houdt daarnaast in dat een fiets niet in een coupe vervoerd mag worden.

Ik zat met het kinderfietsje van mijn kleindochtertje al fout, ook al was het zonder enige hinder opgeborgen in het bagagerek. Persoonlijk ben ik als reiziger ook niet zo blij met het eventueel toestaan van dit soort grote bagage als die van wouterwag met daarbij overlast voor de medereiziger en de zogenaamde discussies met de conducteur geven die overlast ook. Het nakijken van bagage mag uiteraard niet maar is ook niet aan de orde. Loes zal vast wel weten hoever die opsporingsbevoegheid gaat als boa.

En je citaat:

En waar Thom vindt dat 'een fiets = een fiets, no matter what'

....lijkt me geen goede samenvatting van wat ik heb geschreven. Ik vind het niet, NS stelt het. NS tikte deze opa met peutertje in een eerder topic ook op de vingers, tenslotte 😉

Reageer