beantwoord

Mishandeling door trainmanager


Ik ben op de NS trein opgestapt in Antwerpen centraal, deze NS trein rijd tussen Amsterdam en Brussel zuid, ik was met de fiets en omdat de trein direct ging vertrekken had ik geen tijd om een fietsen wagon op te zoeken, dus ben met mijn fiets opgestapt en ben in de inkom blijven zitten met mijn fiets en heb mijn fiets zo gezet dat het niemand hindert, 2 haltes verder wordt ik benadert door een donkere(man) treinbegeleider met zijn vrouwelijke collega, de man zij grof tegen mij dat mijn fiets in de fietsen wagon moet, en vroeg mijn vervoersbewijzen die heb ik aan hem overhandig en die waren in orde, ik bleef heel de tijd tegen hem vriendelijk ook al was hij grof tegen mij bezig, de andere passagiers heeft hij niet gecontroleerd ook al maakte zijn vrouwelijke collega aanstalten om ze wel te controleren, zij de man tegen haar dat ze het niet hoeft te doen, de mannelijke treinbegeleider maande me aan om mijn fiets in de fietsenwagon te zetten, en heb hem gezegd dat ik dit zeker zal doen. aangekomen op het volgende perron(Zaventem vliegveld) haastte ik mij om helemaal naar de eerste wagon te gaan, paar wagons verder kom ik terug de 2 controleurs tegen de man vroeg mij dan je kan rustig gaan we hebben nog tijd, oke ik stap verder richting de eerste wagon dat nog echt wel heel ver was, en daarbij gebruikte ik mijn fiets als step om daar toch op tijd te geraken. Ik hoorde achter mij iemand fluiten dus ik docht dat de trein direct ging vertrekken, en ik probeerde er nog snel te geraken eenmaal aangekomen op de wagon zien ik terug die mannelijke treinbegeleider alleen zonder zijn vrouwelijke collega, die zij nu ineens van nu mag je er niet meer op en ik vroeg hem achter de reden en die had hij niet, ik maakte hem duidelijk dat ik wel voor de rit heb betaald, en dat ik wel het recht heb om mee te rijden maar hij bleef mij weigeren, ik trok mijn gsm naar boven ik zij hem weet je wat zegt dit in een video opname dat u mij weigert en dan blijf ik uit de trein(om aan zijn werkgever te laten zien), Dit weigerde hij en hij begon mij te ontwijken. Toen hij weg was ben ik dan toch op de trein opgestapt ,de treinbegeleider kwam mij achter na en begon aan mijn fiets te trekken ik zij hem dat mag jij niet doen en ik zij hem als je een echte reden hebt om mij de toegang te weigeren dat hij maar  de politie moest bellen(de politie in Zaventem vliegveld hebben kantoor 2 min van het perron). De treinbegeleider kiest om het recht in eigen handen te nemen en begint aan mijn fiets te trekken daarbij heeft die mij verwond en was er schade aan de fiets hij bleef echt een hele minuut ruw aan mijn fiets trekken tot ik er genoeg van had, en heb gelost want dit vond ik te barbaars, op het perron wilde die bijna met mij vechten en komt die in mijn gezicht en zij hij van wat ga je mij uitproberen! en dan voeg hij er nog aan toe van probeer nu nog maar is op de trein te komen je zal wel zien wat er met u gaat gebeuren! ben uit de trein gebleven en heb heel aangeslagen ander trein genomen.. na een kleine depressie heb ik klacht ingediend bij de NS zelf, NS beloofde mij die klacht in te zien en ze gingen er voor zorgen dat zoiets niet ging gebeuren, na drie maanden sturen die mij dat ze juist de schade gingen betalen, ik antwoordde hun dat de materiële schade alleen te weinig is voor de zinloze geweld van die dag en zij van dat die personeelslid normaal ontslagen zou moeten worden, en indien het niet gebeurde dat ik graag dan een morele schade vergoeding had gekregen voor die zinloze geweld van die dag(zonder een bedrag erop te plakken)!  later krijg ik terug antwoord van de NS dat ze een € 32,85 ( reparatiekosten fiets) gaan betalen uit coulance (vergoed) wat betekent uit medelijden, in die antwoord schreven ze nog bij dat de mannelijke treinbegeleider geen schuld treft! Mijn vraag is dan nu welke recht heeft hij om mij zo naar zijn eigen goesting te behandelen? en welke regel is er die ik niet ken, dat een treinbegeleider het recht geeft om treinreizigers te gaan mishandelen?  er staan camera’s op de perron van Zaventem vliegveld!

icon

Beste antwoord door Momo 8 april 2020, 20:21

Trein personeel heeft natuurlijk niet het recht iemand te mishandelen. Maar het is ook niet toegestaan op het perron te fietsen of te steppen met de fiets. Ik kan alleen maar aannemen dat dat de reden was waarop de treinbegeleider u de toegang tot de trein wilde ontzeggen, nadat u om te beginnen al uw fiets niet in de fiets wagon had gezet.  Als u geen tijd had om de fiets wagon op te zoeken was u simpelweg te laat op het perron. 

Bekijk origineel

18 reacties

Reputatie 6

Als u bent mishandelt kunt u hiervan het beste aangifte doen. Dan kan het recht zijn loop hebben. 

Reputatie 7
Badge +3

Als u van Antwerpen naar Zaventem reist is dat op het Belgische deel van het traject. Deze trein rijdt op het Belgische deel onder regie van de NMBS. Ik begrijp dus niet wat NS hiermee van doen heeft.

Reputatie 7
Badge +3

Trein personeel heeft natuurlijk niet het recht iemand te mishandelen. Maar het is ook niet toegestaan op het perron te fietsen of te steppen met de fiets. Ik kan alleen maar aannemen dat dat de reden was waarop de treinbegeleider u de toegang tot de trein wilde ontzeggen, nadat u om te beginnen al uw fiets niet in de fiets wagon had gezet.  Als u geen tijd had om de fiets wagon op te zoeken was u simpelweg te laat op het perron. 

Reputatie 6

Even herlezen, Momo.

Mijnheer was al aan boord van de trein, maar de conducteur eiste, dat hij met zijn fiets naar de fietswagon moest gaan. Hij zei, dat hij dat bij het volgende station zou doen. Dat heeft hij ook gedaan op station Zaventem, maar vervolgens stond diezelfde conducteur hem op te wachten bij de fietswagon en hij liet hem niet binnen.

Reputatie 7
Badge +3

Inderdaad, meneer was al aan boord van de trein maar niet in de fietswagon, want had bij het instappen geen tijd meer om die fietswagon op te zoeken. De treinbegeleider eiste vervolgens dat meneer alsnog naar de fietswagon ging en dan lees ik “en daarbij gebruikte ik mijn fiets als step om daar toch op tijd te geraken”.  Op het perron een fiets gebruiken als step is niet toegestaan.  

Dit heeft hij al in het begin niet gezegd dat het niet mag, en dat is geen reden om iemand te weigeren!

En had hij dat als reden gegeven om mij te weigeren dan was ik niet op de trein gestapt!

 

Reputatie 7
Badge +3

Mishandeling is niet goed te praten. U kunt daar aangifte van doen. Dat NS de schade aan uw fiets wilt betalen is mooi.

U kunt wel ontslag eisen van de betreffende medewerker en een morele schadevergoeding, maar:

U had tot 3x toe een boete kunnen krijgen: voor een fiets stallen buiten de aangegeven plek, voor het steppen op het perron en voor het instappen na het fluitsignaal.

 

Reputatie 7
Badge +3

Moet treinpersoneel alles zeggen wat niet mag of behoren reizigers dat zelf al te weten? Als iemand om een trein te halen onder de gesloten spoorbomen doorgaat mag een conducteur ook iemand weigeren een trein binnen te gaan. Ik ben het wel met u eens dat bij weigeren de reden moet worden aangegeven.

En zoals al eerder aangegeven, het mag nooit een reden zijn om iemand te mishandelen.

@MoDe In België gebeurt het nog dat er in de ingang wordt geparkeerd met de fiets, dit is normaal geen probleem zolang je de toegang niet blokkeert, fietsen en steppen mag niet maar je krijgt er geen boete voor er wordt begrip getoond omdat je u in 3 minuten naar de fietsenwagon moet begeven.

Reputatie 6

Kom, kom, jongens…

Hij meldde tegen de conducteur, dat hij te Zaventem met de fiets zou uitstappen om naar de fietswagon te gaan. Vervolgens heeft de conducteur hem in de fietswagon opgewacht, zag hem aankomen en heeft vervolgens gefloten.

Dan is die de passagier gewoon aan het kloten.

Hoe had hij het dan moeten oplossen ? “Beam me up, Scotty !”

Hallo brahem35, welkom op de NS Community. 

 

Naar om te lezen dat je zoiets hebt mee moeten maken. Ik was er niet bij en kan niet over de situatie oordelen. Als er sprake is van mishandeling dan is aangifte doen inderdaad een optie. Zoals ik het lees is er een klacht tegen de betreffende collega ingediend en ben je het niet eens met hoe dit is afgehandeld. Je klacht voorleggen bij de geschillencommissie zou dan een vervolgstap kunnen zijn. 

Badge

Zonder wederwoord van de conducteur/trainmanager op deze trein zullen we nooit de andere kant van het verhaal vernemen.  Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om met een fiets plaats te nemen op een plek waar dat niet is toegestaan, dat is een eerste overreding van de regels die gelden op de trein. 

Vervolgens geeft de TS aan dat er reeds 2 stations gepasseerd zijn voordat hij werd aangesproken, ook op deze 2 stations had hij al naar de fietswagon kunnen gaan meer heeft hier blijkens zijn eigen verhaal geen moeite voor gedaan.

Op het moment dat hij dit op Zaventem wel deed is hij gaan steppen op het perron wat ook een overtreding is. Het fluiten van de conductrice kan geweest zijn vanwege het steppen van TS of vanwege het bereiken van de vertrektijd, hier hebben we ook geen uitsluitsel over aangezien we maar 1 kant van het verhaal hebben.

Vervolgens gaat TS terwijl de conducteur/trainmanager hem toegang weigert zichzelf toch toegang verschaffen tot de trein, al snap ik dat TS nog mee wil met de trein maar de toegang wordt hem feitelijk ontzegt tot deze trein op dat moment. Vervolgens ontstaat er dus een probleem omdat de conducteur/trainmanager TS weer uit de trein wil hebben waarop de TS ook nog eens tegenwerkt.  

Als ik dit zo op een rijtje zet had dit allemaal ook een boete kunnen opleveren voor de TS vanwege verschillende overtredingen, al blijft het nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurt door de eenzijdigheid van het verhaal.

Een conclusie is dan ook niet te trekken uit dit verhaal maar om het een mishandeling te noemen vind ik wel erg ver gaan.

 

Als er regels zijn om een treinreiziger te weigeren moeten die op voorhand bekent zijn, zodat je het weet. En iemand met fiets en al eruit trekken wanneer ik op de treinbegeleider in praat dat je het niet kan doen, en hij zag dat ik tegen als aan het aanbotsen was, dit is niet menselijk. Was hij in recht bel politie de normale weg! Hij wordt betaald om die werk uit te voeren. En er zijn camera’s op het perron die heel het tafereel hebben gefilmd. plus er waren nog 2 reizigers met fiets in die wagon die de mishandeling hebben gezien en die zullen er ook niet goed van zijn.

Reputatie 7

Ik weet niet wat de Belgische equivalent van de wet personenvervoer in Nederland allemaal voorschrijft kwa regels. En welke huisregels de NMBS allemaal heeft. Het zal niet veel verschillen van de onze.

Aangifte zou eventueel moeten gedaan worden in België, daar het op Belgisch grondgebied is gebeurd. Verder zal de klacht in behandeling worden genomen.

Wat betreft Nederlandse wet en regelgeving heeft Jeroen hierboven al een mooie reactie geplaatst. Na overtreding mag de toegang geweigerd worden tot de trein en zelfs station.

Reputatie 7
Badge +3

Hallo brahem35, welkom op de NS Community. 

 

Naar om te lezen dat je zoiets hebt mee moeten maken. Ik was er niet bij en kan niet over de situatie oordelen. Als er sprake is van mishandeling dan is aangifte doen inderdaad een optie. Zoals ik het lees is er een klacht tegen de betreffende collega ingediend en ben je het niet eens met hoe dit is afgehandeld. Je klacht voorleggen bij de geschillencommissie zou dan een vervolgstap kunnen zijn. 

Het is in België gebeurd. De trein rijdt daar onder verantwoording van de NMBS. Hoe je een klacht kunt indienen bij de NMBS staat op de pagina https://www.belgiantrain.be/nl/support/faq/faq-claims/faq-remarks-complaints

Het wordt wat ingewikkelder wanneer het personeel op deze specifieke trein van NS International is. Maar dat zal dan in overleg tussen de NMBS en NS International moeten worden uitgezocht. 

@Jeroen de conductrice heeft hier niks mee te maken, het was de donkere mannelijke treinmanager, zijn vrouwelijke collega was er juist bij in het begin tijdens de ticket controle voor de rest was zij niet bij het voorval en hielt zij zich afzijdig toen de treinmanager achter mij aankwam,”dus zij was het niet die gefloten had”. Uit dat onderzoek heb ik begrepen dat ze na het voorval een paar weken ziek was, wat er voor heeft gezorgd dat het interne onderzoek wat langer duurde.

 

Reputatie 5

Hallo brahem35, welkom op de NS Community. 

 

Naar om te lezen dat je zoiets hebt mee moeten maken. Ik was er niet bij en kan niet over de situatie oordelen. Als er sprake is van mishandeling dan is aangifte doen inderdaad een optie. Zoals ik het lees is er een klacht tegen de betreffende collega ingediend en ben je het niet eens met hoe dit is afgehandeld. Je klacht voorleggen bij de geschillencommissie zou dan een vervolgstap kunnen zijn. 

Het is in België gebeurd. De trein rijdt daar onder verantwoording van de NMBS. Hoe je een klacht kunt indienen bij de NMBS staat op de pagina https://www.belgiantrain.be/nl/support/faq/faq-claims/faq-remarks-complaints

Het wordt wat ingewikkelder wanneer het personeel op deze specifieke trein van NS International is. Maar dat zal dan in overleg tussen de NMBS en NS International moeten worden uitgezocht. 

Hoezo ingewikkelder? Als jij iemand mishandelt in Belgie dan krijg je met de Belgische politie en justitie te maken lijkt me. Idem dito als het om een conducteur gaat. En dan maakt het volgens mij echt niet uit voor welke maatschappij die conducteur werkt. 

Bedankt aan iedereen die een begripvolle bericht hebben achtergelaten, ik gaan deze aanklacht zo laten omdat er al een kleine bedrag wordt betaald voor de schade op mijn fiets, waarvoor ik heel dankbaar ben. Ik bedank hier vooral 

  • Ferdinand Delasoie het klopt wat u zegt, deze treinmanager had al van in het begin geen goede bedoelingen.

  • Maxime NS voor haar goede raat.

  • iMark en Vareo voor de goede raat.

  • MoDe ook voor zijn eerlijke bericht.

Reageer