NS en de 1e klas


Reputatie 7
Badge +3
Gisteren stond er in de Volkskrant een artikel over grijsrijden in de eerste klas. Het komt er op neer dat er nogal wat mensen zijn met tweedeklas kaartjes die gewoon in de eerste klas gaan zitten omdat de pakkans bijna nul is. Iemand die dit dagelijks doet heeft één keer een boete gekregen. Zolang brutalen de halve wereld hebben, is controleren en handhaven het enige dat helpt tegen dit soort praktijken.

Vandaag staan de eerste ingezonden brieven in de krant en de oordelen over NS zijn niet mals. In feite concluderen de mensen die betaald hebben voor de eerste klas dat ze nauwelijks waar voor hun geld krijgen als best-betalende klanten. Hier een citaat uit een van de ingezonden brieven:
"De NS zou (...) een voorbeeld kunnen nemen aan de Deutsche Bahn. Daar zit in de 1ste klas gewoon een sticker op de deur, in het Duits en Engels: 'Alleen toegang voor reizigers met een 1e klas-ticket; wie dat niet heeft betaalt 40 euro extra.' En daar wordt gehandhaafd, ook als het druk is. Want de Deutsche Bahn beschouwt zijn meest betalende klanten als zijn beste klanten, zoals een ondernemer doet."

Misschien moet NS zijn campagnes beter kiezen. "Eerste klas alleen voor eerste klasreizigers"
Er wordt ook opgemerkt dat nergens in Europa een kaartje 60% duurder is in de eerste klas en dat er nergens zo slecht gehandhaafd wordt. Eerste klasreizigers krijgen veel te weinig waar voor hun geld.

95 reacties

Hoi iMark. Ik zie dat er nog geen reactie is geplaatst.

Ik heb je topic naar een collega gestuurd, maar weet niet wat het doel is van je post. Zou je dit willen toelichten?
Reputatie 7
Badge +3
Mijn doel was nog een keer de aandacht te vestigen hoe slecht het bij NS geregeld is voor reizigers die voor de 1e klas betalen. Ze betalen 60% meer dan andere reizigers maar er wordt veel te weinig gecontroleerd of mensen die in de eerste klas zitten daar wel voor betaald hebben. Zo hoor je als bedrijf niet met je beste klanten om te gaan.
Helder. Het artikel is bij ons bekend, maar ook de eerdere meldingen via het forum (en andere kanalen) zijn intern doorgezet. Ik vind wel dat we een onderscheid moeten maken tussen 2 scenario's:

- Wanneer reizigers met een 2e klas vervoerbewijs in de 1e klas gaan zitten (ongeacht de reden en zolang er door NS niets is aangeboden) en er daardoor een tekort aan zitplaatsen of rust is voor mensen met een 1e klas vervoerbewijs, is dat natuurlijk kwalijk. Ik kan me goed voorstellen dat je je hierdoor als 1e klas reiziger benadeeld voelt.

- Wanneer reizigers met een 2e klas vervoerbewijs in de 1e klas gaan zitten en er is op dat moment voldoende ruimte én de reiziger zorgt voor geen enkele vorm van overlast, dan zou iemand met een 1e klas zich niet benadeeld hoeven voelen: je weet immers niet dat deze reiziger geen geldig vervoerbewijs heeft en mocht je dat wel weten (omdat deze persoon dit zelf zegt), dan gaat het om een principekwestie. Het feit dat iemand ten onrechte op een plaats gaat zitten (of staan) die niet voor hem of haar bedoeld is, gaat niet ten koste van jouw reiservaring.
Dat laatste is niet waar denk ik, als jij weet dat jij wel betaalt hebt en iemand anders niet voor hetzelfde product, voel je je eigen bekocht.

Jij voelt je niet bekocht als je 2 euro betaalt voor een biertje terwijl de persoon naast je het voor 1 euro krijgt ?
Reputatie 7
Badge +3

- Wanneer reizigers met een 2e klas vervoerbewijs in de 1e klas gaan zitten en er is op dat moment voldoende ruimte én de reiziger zorgt voor geen enkele vorm van overlast, dan zou iemand met een 1e klas zich niet benadeeld hoeven voelen: je weet immers niet dat deze reiziger geen geldig vervoerbewijs heeft en mocht je dat wel weten (omdat deze persoon dit zelf zegt), dan gaat het om een principekwestie. Het feit dat iemand ten onrechte op een plaats gaat zitten (of staan) die niet voor hem of haar bedoeld is, gaat niet ten koste van jouw reiservaring.


Ik vind dit een nogal merkwaardige redenering. Uiteraard kun je zonder het controleren van de vervoerbewijzen niet zien of iemand voor de 1e klas betaald heeft. Maar iemand die wel betaald heeft, wil graag dat er er streng gecontroleerd wordt en wel om (minimaal) twee redenen.
1. Je betaalt voor extra comfort, dus ook voor extra rust. (Als je weet dat iedereen betaalt heeft en het is toch vol in de 1e klas dan kun je dat accepteren.)
2. Het druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel als jij wel betaald hebt en iemand anders niet. De enige manier om hieraan tegemoet te komen is streng en regelmatig controleren.

Het lijkt me dat een extra training van het personeel op zijn plaats is. Er moet gewoon veel strenger gecontroleerd worden en er moeten boetes worden uitgedeeld. De huidige situatie is een lachertje en ik kan me goed voorstellen dat mensen die 60% meer voor hun kaartje betalen het wel een beetje gehad hebben met de mooie praatjes over de 1ste klas. Voor de 60% die je meer betaalt mag NS ook inspanningen leveren in de vorm van meer controle.

Wij betalen sporadisch bij voor de 1ste klas maar onze laatste ervaringen in de late avonduren waren slecht. Veel lallende en beschonken types van wie wij het zeer sterke vermoeden hadden dat ze niet voor de 1e klas betaald hadden, als ze al betaald hadden. Het was weggegooid geld, ook al omdat het comfort in de 1e klas van een SGMm niet veel beter is dan in de 2e.
Hoe weet jij dat de persoon die de 1e klas betreed geen 1e klas vervoerbewijs heeft?
Reputatie 7
Badge +3
Dat weet ik niet en daarom moet dat door NS gecontroleerd worden.
Reputatie 1
Ik reis zelf ook eerste klas en maak regelmatig mee dat mensen binnen komen en tegen elkaar zeggen 'als conducteur komt zeggen we gewoon dat we niet gezien hebben dat dit eerste klas is'. Dit fenomeen treedt vaak op bij scholieren, die meestal (maar niet altijd !) geen eerste klas-vervoerbewijs hebben. Overigens heb ik nog nooit meegemaakt dat de conducteur de grijsrijders in de eerste klas een boete gaf. Ik moet zeggen dat ik me daardoor wel eens afvraag waarom ik nog wel voor de eerste klas betaal (zeker omdat in het stoptreinmaterieel de meerwaarde van de eerste klas in termen van ruimte en comfort verwaarloosbaar is).
iMark, waarom moet dat? Waarom voel jij je onrechtvaardig behandeld in de 1e klas, zonder dat je weet of er sprake is van een onrechtvaardige situatie?

Vaste klant, welkom op het forum! Je koopt een 1e klas kaartje en krijgt daarmee een dienst van NS, namelijk het mogen reizen in de 1e klas. Dat er reizigers zijn die zich daar niet aan houden, doet niet af aan jouw reiservaring. Mochten deze mensen (die expliciet vermelden dat ze grijs rijden) voor overlast zorgen, schroom dan vooral niet om dit te melden aan mijn collega's. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Reputatie 7
Badge +3
Nogmaals, ik weet van mezelf of ik voor iets betaald heb of niet. Van anderen weet ik dat niet. Wanneer ik betaald heb voor de 1e klas dan verwacht ik dat anderen dat ook gedaan hebben. Ik kan dat zelf niet controleren maar ik vind wel dat ik als tegenprestatie voor het 60% extra betalen van NS mag verwachten dat ervoor wordt zorggedragen dat iedereen die in de 1e klas zit daar ook voor betaald heeft. Dus regelmatig controleren en boetes uitdelen.

Wat is er zo ingewikkeld aan dit concept?

Nog een aanvulling. De invoering van poortjes helpt zoals bekend behoorlijk tegen het zwartrijden. NS houdt dus tijd over om het grijsrijden te gaan aanpakken.
Daar is niets ingewikkeld aan. Het gevoel kan ik begrijpen. Het gaat mij erom dat je wil dat wij strenger gaan controleren, terwijl je in feite geen hinder ondervindt. Dat is iets waar ik anders over denk.
Daar is niets ingewikkeld aan. Het gevoel kan ik begrijpen. Het gaat mij erom dat je wil dat wij strenger gaan controleren, terwijl je in feite geen hinder ondervindt. Dat is iets waar ik anders over denk.

Daar denk je onterecht anders over want de klant voelt zich massaal benadeeld, dat blijkt uit dit forum en ook uit de ingezonden brieven.

Het wordt massaal grijsgereden in 1e klasse, dat is een feit

En dat een klant daar last van heeft is evident, als jij meer betaalt dan een ander voor hetzelfde product voelt men zich in het algemeen bekocht.
Reputatie 7
Badge +3
In theorie kunnen inderdaad de overlast veroorzakende mensen (bijvoorbeeld door veel lawaai te maken) in de 1e klas betaald hebben voor de 1e klas. Ik kan dat niet beoordelen. Daarom de schone taak aan NS om dat namens de 1e klas reizigers te doen.
Verder is het hinder wanneer er stoelen worden ingenomen door mensen die daar niet voor betaald hebben en betalende reizigers daardoor moeten staan. Ook dat kan ik niet beoordelen en heb ik NS nodig om dat te controleren.

Brutalen hebben de halve wereld. En als NS amper controleert en geen boetes uitdeelt zal dit probleem alleen maar groter worden.
Reputatie 1
Beste Sivan,
Ik sta er wat dubbel in. Enerzijds relaxed, als ik gewoon mijn plekkie heb in de trein en er geen overlast is zal het mij een biet zijn - op de manier die je zelf ook schetst. Het verlies aan opbrengsten is vooral een probleem voor NS, daar hoef ik me niet druk over te maken.
Anderzijds ontstaat soms ook wel het gevoel dat je wel een Jan Doedel moet zijn om nog te betalen voor de eerste klas als je ook ongestraft met een tweede klas kaartje in de eerste klas kan zitten. Waarbij ongestraft dan slaat op het gegeven dat de conducteur je alleen maar naar de tweede klas wijst. Ook als de grijsrijders zich verder normaal gedragen en dus mijn reiservaring in technische zin niet beïnvloeden stap ik dan soms toch met een minder goed gevoel mijn trein weer uit.
@Macca: volgens mij kun je niet onterecht ergens een mening over hebben. Wel kan iemand het er mee oneens zijn, en dat begrijp ik ook absoluut.

@Vaste klant: het gevoel dat je beschrijft kan ik me heel goed voorstellen. Je betaalt extra voor (toegevoegd) comfort en rust en het is alleen maar eerlijk dat anderen voor diezelfde comfort en rust ook extra betalen. Naar mijn idee is dat gevoel terecht wanneer je merkt dat er daadwerkelijk sprake is van zo'n situatie. Als jij verder comfortabel reist en een reiziger komt binnen die zijn onterechte aanwezigheid meldt, dan heb je naar mijn idee 3 opties: je geniet van je reis, je baalt maar doet verder niets, je baalt en meldt de reiziger dat hij hier niet mag zijn. Van dat laatste ben ik niet echt voorstander, want in sommige gevallen kan het leiden tot een discussie en dat wil ik jou en de andere 1e klas reizigers niet aan doen.

Wellicht kan Loes (onze conductrice) ook nog iets toevoegen over haar ervaring. Nogmaals: jullie feedback over het meer controleren in de 1e klas heb ik doorgezet. Ik reis trouwens zelf dagelijks, zowel 1e als 2e klas, en ik merk zelf dat er regelmatig wordt gecontroleerd (op meerdere trajecten). Gisteren is een medereiziger nog de 1e klas coupé uitgezet (na controle). Dit ging zonder problemen.
Nogmaals: jullie feedback over het meer controleren in de 1e klas heb ik doorgezet. Ik reis trouwens zelf dagelijks, zowel 1e als 2e klas, en ik merk zelf dat er regelmatig wordt gecontroleerd (op meerdere trajecten). Gisteren is een medereiziger nog de 1e klas coupé uitgezet (na controle). Dit ging zonder problemen.
En ook zonder boete voor onterecht reizen in de verkeerde klasse?
Heb je dan maar 1x meegemaakt dat 1 grijsrijder de 1e klasse werd uitgezet ondanks de regelmatige controles ? Wat is regelmatig ? Kreeg deze persoon een boete ? (niet gezien dat Micheil deze opmerking ook maakte)

Het bevestigt m.i. precies het punt wat iMark maakt.
Reputatie 7
Badge +3
Reizigers moeten niet onderling hoeven uit te vechten over wie lawaai maakt in de stiltecoupé of wie ten onrechte in de eerste klas zit. Daar betalen we (het personeel van) NS voor. NS moet dat oplossen.
@Sivan
Ik ben het er ook mee eens dat er strenger gehandhaafd moet worden in de eerste klasse. Alle redenen die iMark noemt kloppen volgens mij, maar het gaat niet alleen om het gevoel dat het onrechtvaardig is, het is gewoon onrechtvaardig. Je betaalt immers voor de rust. Zelf reis ik bijna nooit in de eerste klasse en als het druk is neem ik er ook zeker geen plaats. Ik vind dit onrespectvol ten opzichte van mensen die wel voor de eerste klasse betalen. Als tweede klasse reiziger moet je dan maar staan. Misschien kan ns zoals iedereen hier zegt echt gaan controleren in de eerste klasse en ook boetes uitdelen aan mensen met een tweede klasse vervoerbewijs. Ook kan ns een campagne voeren over het eerste klasse beleid ipv over fluiten is niet meer instappen. Ik denk dat dat een stuk nuttiger is.
Sowieso zou er in de tweede klasse net zo goed meer gecontroleerd moeten worden. De pakkans is veels te klein en te vaak wordt er geen boete geschreven. Zeker in de avonduren ook.
Macca, ik heb zelf inderdaad slechts 1 keer meegemaakt dat iemand de 1e klas coupé is uitgezet. Dit ondanks regelmatige controles.

Tijdens iets minder dan de helft van mijn reizen is er gecontroleerd. Dit verschilt per traject, per reistijd en is ook afhankelijk van de situatie in en rond de trein op dat moment. Dat verhaal kennen jullie inmiddels dankzij Loes 🙂.

De reiziger die de coupé is uitgezet kreeg geen boete. Dat is aan de conducteur om te beoordelen. In dit geval ging het om een nette oude dame en was het druk in de trein. Zij dacht dat er geen plaats meer was in de 2e klas en ging zitten op het trappetje voor de machinisteningang. Dat laatste mag sowieso niet. De conducteur zette haar beleefd de 1e klas coupé uit, en wees haar erop dat er nog plek was in de 2e klas, iets verderop.

En iMark, daarom mag je dit soort meldingen altijd doen bij mijn collega's die op dat moment in de trein aanwezig zijn.
Hoi Treinspotter. Zoals gezegd vind ik rust een ander geval: als iemand jouw rust verstoord, is dat hoe dan ook kwalijk. Dat geldt overigens voor reizigers zonder en mét 1e klas vervoerbewijs. Dat betreft inderdaad een vorm van respect. En de suggestie is uitgezet 🙂.
@Sivan
Wat gebeurt er met alle suggesties die uitgezet worden hier op het forum? Er worden namelijk heel veel dingen uitgezet, maar in de praktijk zie ik bijna nooit verandering. Ik denk dat er iets serieuzer naar alle suggesties gekeken kan worden, omdat bijna iedereen hier op het forum wil helpen om ns te verbeteren, net als ikzelf overigens.
Reputatie 4
Het feit dat iemand ten onrechte op een plaats gaat zitten (of staan) die niet voor hem of haar bedoeld is, gaat niet ten koste van jouw reiservaring

Dat laatste is niet waar denk ik, als jij weet dat jij wel betaalt hebt en iemand anders niet voor hetzelfde product, voel je je eigen bekocht.

Mensen zijn net apen: https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg ;)


Ga naar 1:17 als je de intro niet wilt zien. Zodra de aap ziet dat de andere een veel betere "prijs" krijgt wordt hij boos. Zo voelt de 1e klas passagier dat hij een komkommer krijgt, terwijl de ander er met een druif vandoor gaat 😉
Treinspotter, dat ligt aan de suggestie 🙂.

We maken een bewuste keuze wat we doorzetten. Alles wat intern wordt doorgezet, wordt serieus opgepakt. Vaak krijgen we meteen een terugkoppeling, soms gaat het op de lijst (i.v.m. andere prioriteiten) en soms leidt het tot concrete wijzigingen in ons beleid. Dat is al een paar gebeurd via het forum, heel gaaf!

Reageer