Rechter: geen recht op een zitplaats in de trein

  • 6 juni 2018
  • 1 reactie
  • 254 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
https://nos.nl/artikel/2235287-rechter-treinkaartje-geeft-geen-garantie-op-zitplaat

1 reactie

Reputatie 6
Het vonnis is te vinden op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2463&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBMNE%3a2018%3a2463.

Wat mij opvalt is dat zowel in het artikel van de NOS als in het vonnis vrijwel alleen ingegaan wordt op het al dan niet hebben van recht op een zitplaats. Op dit punt kan ik mij volledig vinden in het standpunt van de NS en het vonnis: NS spant zich zoals beloofd in om zo veel mogelijk reizigers een zitplaats te bieden, een vervoersbewijs geeft geen recht op een zitplaats en iedereen een zitplaats bieden zou onmogelijk zijn, onder andere doordat de infrastructuur uiteraard geen onbeperkte capaciteit heeft.

Hoewel ik me ook kan vinden in de constatering dat er sinds ConsumentenClaim reizigers vroeg zich aan te sluiten bij deze claim en bewijs te verzamelen veel verbeterd is, mis ik echter duidelijke behandeling van de feiten dat reizigers regelmatig niet meer in een trein pastten of zich niet vast konden houden. Is dit niet strijdig met het feit dat NS volgens dit vonnis wel een overeenkomst met haar reizigers aangaat om ze veilig te vervoeren?

Betreffende het niet meer mee kunnen met een trein zou men kunnen stellen dat compensatie hiervoor valt onder de regeling voor 'Geld terug bij vertraging'. Als ook inderdaad een beroep op deze regeling kan worden gedaan bij vertraging door niet meer in een trein te passen, zou ik ook hier volkomen achter kunnen staan.

Wat dan rest is de vraag of staan in een overvolle trein waarin je nergens bij kunt om je aan vast te houden, ook valt onder veilig vervoer. Op dit punt ben ik heel benieuwd naar mening van anderen en misschien zelfs wel een statement van de NS, wat ik helaas niet uit het vonnis haal.

Is platgedrukt tussen andere reizigers zonder mogelijkheid om je vast te houden in een trein staan veilig vervoer? Zo niet, zou de NS reizigers dan willen/moeten compenseren als dit voorkomt? Of is zijn veiligheid wat dit betreft de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf en moet hij besluiten niet mee te gaan met een trein waarin hij niet veilig vervoert kan worden? Valt compensatie hiervoor dan opnieuw onder de regeling 'Geld terug bij vertraging' of kan een reiziger die - in het belang van de veiligheid - zelf heeft besloten niet met een trein mee te reizen hier geen beroep op doen? Is hier dan dus toch een situatie waarin NS niet zoals met haar reizigers overeengekomen veilig vervoer biedt en reizigers daar toch niet voor compenseert?

Ik ben hierboven even kritisch en ben oprecht benieuwd naar standpunten hierin, maar ik wil wel benadrukken dat ik echt vind dat er sinds ik mij in 2016 bij deze claim aansloot heel veel verbeterd is en ik tegenwoordig met 10x per week reizen vrijwel altijd zeer tevreden ben.

Reageer