Verplicht dragen mondkapjes en vragen over de hoogte van de boete die is 95,00 euro.


Beste's coomunity, 

Met boosheid reageer ik op de aankondiging dat trein reizigers vanaf juni 2020, Verplicht mondkapjes moeten dragen. Als men dat vergeet of weigert mondkapjes te dragen, komt er een boete van 95,00 euro. A. Kunt mij vertellen hoe NS het boete bedrag tot stand is gekomen. Graag wil ik een specificatie zien  B. Het is tegen de grondwet om een treinreizigers te verplichten cq te boeten over het niet dragen van een mondkapje.

Vandaag klantenservice NS gebeld, om te vragen of er een alternatieve is over de monkapjes, bijv:schaal over de mond. Ik heb begrepen dat dat Niet mag. Ten eerste, ik Moet niks. Ik waarschuw de NS dat de komende maand heel druk  wordt ivm klachten over dragen van mondkapjes en klachten over NS personeel die boetes gaan opleggen en klachten over conducteurs /spoorweg politie die onnodig geweld gaan gebruiken Deze maatregelen gaan averechts werken en een negatieve imago ZORGEN. WAAROM WORDT DAN

GEEN MONDKAPJES GRATIS UITGEDEELD?? Treinreizigers moeten nu zelf mondkapjes verschaffen. Wij moeten meer geld gaan uitgeven boven onze maandelijks abonnement.

Fijne dag. 


13 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Voor mondkapjesplicht moet u bij de Rijksoverheid zijn.

Wat begrijpt u niet aan het woord mondkapje? Een schaal (ik denk dat u sjaal bedoelt) is geen mondkapje.

Het dragen van een mondkapje is een plicht en dus niet vrijblijvend.

€95 is hetzelfde bedrag van een boete voor het niet naleven van Corona maatregelen door jongeren.

Reputatie 6
Badge +1

Het verplicht dragen van mondkapjes in het OV is niet een beleid van NS zelf, maar een landelijk beleid van de overheid welke bij alle vervoerders geldt. Voor vragen en klachten daarover moet u inderdaad bij de overheid zijn. De vervoerders voeren enkel het beleid uit welke hen is toegezegd. 

Hoezo is het eigenlijk tegen de grondwet om mensen te verplichten een mondkapje te dragen?

Als u zelf een mondkapje maakt of een herbruikbaar mondkapje koopt kunt u de kosten enigszins beperken. 

Welkom bij de Community, Aikido.

Zoals MoDe en loklok8 al aangeven komt de plicht tot het dragen van een mondkapje in de trein vanuit de overheid. Het staat je uiteraard vrij om je beklag bij oNS te doen echter volgt NS de maatregelen welke worden opgelegd vanuit de overheid op. Wat dat betreft zou je je dan ook beter kunnen wenden tot onze overheid. Ook over de tot stand komen van het boetebedrag kan ik je niks vertellen omdat dit ook vanuit de overheid komt. 

Hi, 

Bedankt voor antwoord. 

Het dragen en verplichten van een mondkapje is in strijd met de wet. Nergens Staat het in de wet dat ik verplicht mondkapjes moet gaan dragen. Ook als het uitvoerende afdeling van het rijksoverheid aan ons oplegt. Het is in strijd met de Grondwet. 

Ik heb ook voorgesteld waarom NS geen gratis mondkapjes kan delen. U geeft geen antwoord daarop. U corrigeert mij over het woord sjaal. Wat kinderachtig zeg!!

Over de boete van 95,00 euro, zegt u dat het hetzelfde is bij jongeren de corona maatregel niet naleven.. Onzin!! "

De werkelijke boete is 390,00 euro en NIET 95,00. Ik merk dat NS, mij niet kan uitleggen hoe zij aan het bedrag komt van 95,00 euro. Waarom legt u de nadruk op jongeren? Treinreizigers zijn van alle leeftijden. 

Nogmaals, wil ik een specificatie van het tot stand komen van het boete bedrag van €95,00 euro.

Fijne dag. 

 

Hi, 

Bedankt voor antwoord. 

Het dragen en verplichten van een mondkapje is in strijd met de wet. Nergens Staat het in de wet dat ik verplicht mondkapjes moet gaan dragen. Ook als het uitvoerende afdeling van het rijksoverheid aan ons oplegt. Het is in strijd met de Grondwet. 

Ik heb ook voorgesteld waarom NS geen gratis mondkapjes kan delen. U geeft geen antwoord daarop. U corrigeert mij over het woord sjaal. Wat kinderachtig zeg!!

Over de boete van 95,00 euro, zegt u dat het hetzelfde is bij jongeren de corona maatregel niet naleven.. Onzin!! "

De werkelijke boete is 390,00 euro en NIET 95,00. Ik merk dat NS, mij niet kan uitleggen hoe zij aan het bedrag komt van 95,00 euro. Waarom legt u de nadruk op jongeren? Treinreizigers zijn van alle leeftijden. 

Nogmaals, wil ik een specificatie van het tot stand komen van het boete bedrag van €95,00 euro.

Fijne dag. 

 

Jongeren worden slachtoffers van de Onkunde van onze overheid. Wordt wakker!! 

Reputatie 7
Badge +3

Het is tegen de grondwet om een treinreizigers te verplichten cq te boeten over het niet dragen van een mondkapje.

Volgens mij staat er nergens in de grondwet iets waarmee het verplicht dragen van een mondkapje in strijd zou zijn. Ik heb meer de indruk dat u er gewoon geen zin in hebt. 

 

GEEN MONDKAPJES GRATIS UITGEDEELD?? Treinreizigers moeten nu zelf mondkapjes verschaffen. Wij moeten meer geld gaan uitgeven boven onze maandelijks abonnement.

U moet ook uw eigen schoenen kopen als u met de trein mee wil. 

 

U bent overigens niet verplicht om met de trein te gaan, u kunt ook eigen vervoer regelen. 

Reputatie 7
Badge +3

Zoals aangegeven komt de verplichting van dragen van een mondkapje en de hoogte van de boete vanuit de overheid. Tijdens de persconferentie gaf de premier aan dat er een juridische basis van de Wp2000 (wet personen vervoer 2000) is. Voor een specificatie van het tot stand komen van het boete bedrag zult u dus echt bij de overheid moeten zijn.

Het boetebedrag van €95 is hetzelfde bedrag als diverse andere boetes in het OV zoals bv roken in de trein.

 

De boete van 95 euro is aangehouden omdat boven de 100 euro indien u voor de wet volwassen bent een strafblad mee krijgt met aantekening. Op deze wijze probeert de overheid te voorkomen dat de tijdelijke wetgeving voor complicaties gaat zorgen voor mensen na dat de Covid-19 situatie is afgehandeld. 

De 390 euro boete is voor het niet afstand houden in groepsverband met handhaving vanaf drie personen buiten gezinsverband om. Gezien het volgens de vervoerders en overheid niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden in de trein geldt die regel niet in de trein maar als vervanging moet men een mondkap dragen en het advies zoveel mogelijk afstand te bewaren.

De boetes zijn tot stand gekomen door consultatie van verschillende partijen en zijn ondergebracht in zoals hierboven aangegeven wet personen en vervoer. https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2019-12-31 Omdat de maatregelen vallen binnen een noodwet vindt de toetsing richting de reguliere wetgeving "achteraf" plaats. 

Indien u niet over enkele mondkapjes beschikt kunt u in noodgeval deze zelf maken. De Rijksoverheid heeft daarvoor een patroon aangemaakt. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje/Covid19_niet-medisch+mondkapje.pdf
Houdt u hier wel rekening mee dat u verplicht bent onder de noodwet om bij elke losse reis de mondkap te vervangen. Dus u heeft voor een retour minimaal twee mondkappen nodig.

Indien u het niet eens bent met de wetgeving kunt u het best een jurist inschakelen voor advies. Maar ongeacht uw eigen afkeer van de maatregel is tot het Ministerie van Justitie en de hoge raad anders bepaald de wetgeving bindend. De Vervoerders hebben de plicht om deze op te volgen of riskeren zelf een boete. Enige conflict zult u dus ook moeten afwikkelen met de Rijksoverheid.

Reputatie 7
Badge +3

Iedereen die zegt dat in Nederland iets niet grondwettelijk is vergeet dat er in Nederland geen constitutioneel hof is dat wetgeving kan toetsen aan de grondwet. In feite wordt er gevraagd om het instellen van een constitutioneel hof zoals het Bundesverfassungsgericht in Duitsland. Maar dat is een heel andere kwestie.

Voor de geïnteresseerden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht

Reputatie 7

Wat betreft de afstand;

“Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio of de commissaris van de Koning in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.”
Artikel 443 WvSr

In dit geval is door de veiligheidsregio’s de afstand verplicht.

Ik vermoed dat voor een mondkapje ook in die richting moet worden gekeken, maar daar heb ik nog geen info over.

Badge +3

Zojuist op de radio. Mondkapjes voor de trein kan je kopen uit de snoepautomaten of bij de Tickets & Servicebalie.

De kosten? 10 euro voor 10 kapjes.

Reputatie 6

Laten we eerst de pakkans afwachten voordat we moeilijk gaan doen over de hoogte van die boete. Voor hetzelfde geld is er helemaal geen probleem en kunnen we allemaal gewoon normaal zonder verplichte gezichtsbedekking blijven reizen zoals in een vrij land.

Reputatie 3

Laten we eerst de pakkans afwachten voordat we moeilijk gaan doen over de hoogte van die boete. Voor hetzelfde geld is er helemaal geen probleem en kunnen we allemaal gewoon normaal zonder verplichte gezichtsbedekking blijven reizen zoals in een vrij land.

Nee, in alle andere landen waar mondkapjes verplicht zijn in het OV zijn ze gek. Denk het niet dus. 

Reageer