Waarom controles vervoersbewijzen door de spoorwegpolitieToon eerste bericht

166 reacties

Ik lees hier echt een aantal reacties die mij de wenkbrauwen doen fronzen. Ik ken de NS niet anders als een bedrijf dat de 9+ ervaring voorop zet. Het is een enorm bedrijf waar zoals bij elk bedrijf fouten gemaakt worden, en ja er lopen ook mensen rond die misschien wat afgestompt geraakt zijn. Desondanks heb ik nog nooit een negatieve ervaring gehad. Dat u hier een conducteur afrekent op zijn kennis van art 70 tm 73 en zijn beschermpakket beschouw ik eveneens als zeer frapant. Het is nou eenmaal de beste man zijn werk. Afsluitend zou ik u allen eens adviseren neutraal naar de BOAs van de NS te kijken, in plaats van door uw naar mijn mening bevooroodeelde brilletjes.
Ik vind het zoiezo al heel vreemd om te lezen dat er schijnbaar mensen zijn die de aanwezigheid van de VSers al te veel vinden.

Het ligt eraan hoe je die aanwezigheid interpreteert. Mijn interpretatie is: dit soort mensen zijn duur en worden alleen ingezet als het blijkbaar nodig is. Aangezien ik niet het vertrouwen heb dat zij mij kunnen beschermen als er echt iets gebeurt, wat ik bij de politie in Nederland overigens nog wel heb, is het zaak dat ik zo snel mogelijk hier weg kom. In een trein is dat wat lastig, maar echt prettig zit ik dan meestal niet meer.
Dus ja, bij mij verhoogt het juist het gevoel van ONveiligheid.
Reputatie 4
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen

Wablief?

Niet iedereen is een 14/15 jarige reiziger die voor de lol met de trein reist 😉
Reputatie 7
Badge
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen

Wablief?
Reputatie 4
Gastvrijheid en klantvriendelijkheid is over het algemeen geen kernwaarden in Nederland, tenzij er wat aan valt te verdienen.
Het openbaar vervoer wordt door de poortjes en het afschaffen van contant geld in de bus steeds meer een eigen gated community.
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver. Voor mij gaat dat ook te ver, net zoals de voormalige spoorwegpolitie overigens (viel onder de NS directie). Ik ben het met u eens dat NS meer op representatieve uitstraling moet inzetten, ipv tatoeages en ander uiterlijk vertoon. Neutraliteit zou centraal moeten staan boven diversiteit, ook hierin is NS doorgeslagen.
Reputatie 4
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen
Groot gelijk Philned want voor NS zijn regeltjes belangrijker dan klanten, zo blijkt keer op keer. Personeelsleden als Slidestops kennen alle regeltjes uit hun hoofd maar kennen het woord "klant" niet, ze noemen het liever "reiziger".
Reputatie 6
Het is dus niet zo vreemd dat ik alleen als het echt niet anders kan gebruik maak van OV. Er staan te veel misschien's (kunnen) in al de regeltjes. Ik heb daar heel slechte ervaringen mee. Het is nog erger dan de gated communities in sommige landen
Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
WPV2000 staat voor Wet Personenvervoer 2000. Er wordt niet op bedrijfsregels gecontroleerd. De wet wordt gehandhaafd.


En ze mogen zonder tussenkomst van een rechter een stationsverbod opleggen.
https://forum.ns.nl/op-het-station-17/stationsverbod-op-grond-van-de-wp2000-31167/index1.html#post197716
Dus de heren en dames van V&S handhaven de huisregels van de NS niet. Ze treden dus alleen op tegen datgene wat in de wet strafbaar gesteld is?

De heren en dames van V&S mogen alleen handhaven op de wet. In de wet is soms ruimte gelaten voor de vervoerder om iets te bepalen, maar dit moet in de wettelijke kaders zijn.

Een van de artikelen waarop wij mogen handhaven is artikel 72 Wet Personenvervoer 2000:
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.


In het Besluit Personenvervoer 2000 staat verder uitgelegd hoe je dan de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang kunt overtreden:
a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.Verder Artikel 70:
1 Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen.
2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.


Artikel 71
Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.


Artikel 73
Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt.
Verder valt onder je beschermingspakket: De
artikelen 184 lid 1, 435 4e, 447e, 177 lid 1, 179, 180 ,185, 266 lid 1, 267 lid 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al het bovenstaande is in afspraak met NS en Ministerie V&J. Als in samenspraak de afspraak wordt veranderd, kunnen we van de een op de andere dag bevoegd worden voor heel het domein openbaar vervoer:

Domein IV Openbaar vervoer

De boa openbaar vervoer is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.
1. Spoorwegwet;
2. Wet personenvervoer 2000;
3. Besluit personenvervoer 2000;
4. Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994;
5. Artikelen 15a lid 1 en lid 2, 23 lid 1 sub a, b en e, 62 juncto bord C1, C11, C12, C13, C14, C15, C16 en C17, 24 lid 1 sub b, 62 juncto 71 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
6. Artikelen 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 266/267, 284, 285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 435, onder ten vierde, en 447e van het Wetboek van Strafrecht;
7. Artikel 141, 157, 225, 239, 310, 311, 350, 416, 424, 426, 461 van het Wetboek van strafrecht;
8. Algemene plaatselijke verordeningen, voor zover deze verordeningen samenhangen met het vervoer van personen en voor zover de boa is aangewezen door het bevoegd gezag;
9. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.
Reputatie 6
Dus de heren en dames van V&S handhaven de huisregels van de NS niet. Ze treden dus alleen op tegen datgene wat in de wet strafbaar gesteld is?
Reputatie 7
Badge
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.

Maar ze lopen daar juist toch voor onze veiligheid?
Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
WPV2000 staat voor Wet Personenvervoer 2000. Er wordt niet op bedrijfsregels gecontroleerd. De wet wordt gehandhaafd.
Reputatie 6
Dat een bedrijf particuliere beveiligers in dienst kan hebben is tot daar aan toe. Die hebben dezelfde rechten als iedereen. Om een, laat ik het maar "een prive politie macht" noemen te mogen hebben om te controleren of iedereen zich wel aan de bedrijfsregels houd gaat mij te ver.
Verder lijkt het me, net zoals altijd, dat als je niet fout doet of overtreed, je nooit in aanraking komt met deze mensen (buiten reguliere controle)..
Nope. https://forum.ns.nl/ns-business-card-57/klassewissel-van-2e-naar-1e-klas-op-ns-businesscard-5668/index2.html#post235246
Slide het komt haast over dat u uzelf veronschuldigt voor de aanwezigheid van de medewerkers v&s Ik ben juist heel blij met mijn collega's 🙂 Ik zal me absoluut niet verontschuldigen voor hun aanwezigheid. Ik probeerde uit te leggen hoe de vork in de steel zit 🙂
Slide het komt haast over dat u uzelf veronschuldigt voor de aanwezigheid van de medewerkers v&s die er toch echt enkel zijn voor de veiligheis van onder andere de HCs en de reiziger. Ik vind het zoiezo al heel vreemd om te lezen dat er schijnbaar mensen zijn die de aanwezigheid van de VSers al te veel vinden. Vergeet niet dat deze mensen net als de HC ook getraind zijn in het service gedeelte van het verhaal, om dan nog maar te zwijgen over EHBO en BHV taken die in hun pakket zitten.
Het is een afspraak tussen de minister V&J en de NS in dit geval. BOA's zijn helaas noodzakelijk, omdat de spoorwegpolitie niet meer bestaat en de "normale" politie geen capaciteit heeft om het personeel van NS continu te ondersteunen.

Daarom mag de NS een vastgesteld aantal BOA's in dienst hebben, die op basis van WPV2000 enkele bevoegdheden hebben. V&S heeft nog iets meer bevoegdheden als de conducteur, een aantal geweldsbevoegheden. Het is niet zo dat dat "zomaar" gegeven wordt aan iedere persoon. Iedere BOA moet om de 5 jaar opnieuw examen doen (een agent niet) en raakt anders zijn bevoegdheid kwijt. Iedere geweldbevoegde BOA moet jaarlijks zijn geweldbevoegdheid op peil houden, door daar bijscholing en examen in te doen.

Verder lijkt het me, net zoals altijd, dat als je niet fout doet of overtreed, je nooit in aanraking komt met deze mensen (buiten reguliere controle). De BOA's zijn sowieso aan banden gelegd, alles wordt geregistreerd..
Reputatie 7
Badge
Doordat ze aanwezig zijn. Dat je hier en daar in de openbare ruimte eens politie ziet is logisch, maar veredelde particuliere beveiligers met gedeeltelijke politie bevoegdheden daar heb ik een probleem mee.

En dat is omdat?
Reputatie 6
Doordat ze aanwezig zijn. Dat je hier en daar in de openbare ruimte eens politie ziet is logisch, maar veredelde particuliere beveiligers met gedeeltelijke politie bevoegdheden daar heb ik een probleem mee.
Reputatie 7
Badge
Ik voel me juist een stuk veiliger als er V&S aanwezig is.
Iedereen is kennelijk een verdachte.
Waaruit moet dit dan blijken?
Reputatie 6
Ik voel me een stuk veiliger als er alleen gewone mensen te zien zijn, als ik groepjes uniformen zie zijn er voor mij 2 mogelijkheden 1. als ze rennen is er iets aan de hand. 2. als ze gewoon wat rondlopen is iedereen kennelijk een verdachte.
Mijn vervoersbewijs krijgen ze niet eens als ze me niet netjes groeten. Als ze boos lijken, maak ik ze nóg bozer door simpelweg te vragen ''is er iets? Of vind je het uitzicht zo mooi?''. Geen politie-man kan daar tegen op 🆒

Dit soort reacties kennen we nu wel. Als je niet zinnigers hebt bij te dragen dan op deze manier je aversie tegen gezagsdragers te ventileren, reageer dan niet. Deze mensen doen gewoon hun werk. Ze zitten volgens mij niet te wachten op reizigers die 'lollig' proberen te doen met als enige doel ze 'nog bozer' te maken.


Wat slaat u ontzettend de spijker op de kop!

@landrsthrn

V&S is niet wapendragend, handboeien zijn er toch echt enkel voor het transport en worden pas als het ECHT niet anders kan gebruikt.
Deze mensen zijn er ter ondersteuning van de conducteur, en kunnen dmv hun bevoegdheden net een paar stappen verder als hun collega HC.
Ik vraag me dan af als ik uw reacties zo lees waarom u ervoor kiest om zo te reageren op deze mensen die er toch echt enkel zijn voor uw en mijn veiligheid?
Gelukkig heeft VenS geen knuppels. Ze hebben alleen handboeien. Ms dat er ergens een proef loopt, maar algemeen hebben de VenS-ers geen wapens bij zich.
Reputatie 7
Badge


De Duitse politie-agenten zien er ook keurig en authoritair uit, maar ze zien er niet uit of ze net van de fitness zijn gekomen en nu even een paar tandjes eruit willen meppen.


Off-topic, maar goed: Vind nou niet bepaald, dat de Duitse politie er autoritair uitziet. Hun uniforms zijn vaak wat te groot en ze komen hierdoor op mij juist langzaam/slungelig over. Zo zie je maar weer: Voor iedereen heeft een uniform een andere uitwerking.

Zolang V&S hun knuppels niet onterecht gebruiken, staan ze mij er prima!

Reageer