Weten alle conducteurs adequaat te handelen met Roemeense bedelaars?


Reputatie 7
Badge +4
  • Super user
  • 19116 reacties
Ik had vanmiddag een wat merkwaardige ervaring. In de trein tussen Utrecht en Amersfoort was een jongeman, die geen Nederlands sprak, bezig met het uitdelen van zakdoekjes en boodschappen. Het bekende bedelgedrag. Dan twitteren we dat meteen door, ik adviseer dat ook altijd, maar toevallig kwam de conducteur er net aan, dus het was niet nodig. Dacht ik. Ik heb hem op de hoogte gesteld en wees aan waar de vermoedelijk Roemeense jongeman zat. Kort daarop liep de jongeman door de trein en ging bij de uitgang zitten.

Ik heb de conducteur hierop gewezen. De verder vriendelijke man gaf aan dat hij het zelf niet had gezien en dus (!) er niets mee kon en de jongeman op heterdaad moest betrappen, wilde hij actie kunnen ondernemen. Als mensen met dit soort nonsens aankomen, dan heb je toch echt de verkeerde voor.

Daar dacht ik een beetje anders over en ik heb hem op de feitelijkheid hieromtrent gewezen. Hij was verder correct en merkte na mijn verhaal ook op dat hij dit echt niet wist. Hij gaf aan dat hij nog maar drie maanden in dienst was en wel van dit bedelaarsprobleem had gehoord maar niet wist hoe te handelen. Er was echt voldoende tijd geweest om V en S op Amersfoort te waarschuwen.

Voor alsnog twitteren was het toen al te laat. Ik heb Klantenservice toen maar telefonisch op de hoogte gesteld. De verder uiterst vriendelijke medewerkster verbaasde zich ook maar kon verder weinig doen. Ik heb haar er op gewezen dat de conducteurs in ieder geval op de hoogte zouden moeten zijn hoe er gehandeld moet worden in dit soort zaken. Ik heb ook op de mogelijkheid gewezen dat hij wel eens terug zou kunnen gaan richting Utrecht. De jongeman had uiteraard geen kaartje maar was niet in het Nederlands aanspreekbaar. Dat zal ook wel de instructie van de bedelaarsbende geweest zijn, althans dat lijkt me een redelijke veronderstelling. We werden daar op het forum meermalen op gewezen.

Het nummer was 2047 bij mijn weten en het was net voor half twee, tussen Utrecht en Amersfoort, trein tussen Rotterdam en Zwolle. De conducteur was tussen de twintig en de dertig, schat ik zo. Omdat hij nogal schrok van mijn verhaal, vond ik het te intimiderend om ook nog naar standplaats en dienstnummer te vragen.

Ik vind dit erg onbevredigend. Het is georganiseerde criminaliteit en mijn signaal was duidelijk en zodanig dat adequaat handelen mogelijk geweest zou zijn. Als conducteurs dan niks doen, zeggen er niet van af te weten en met nonsens aankomen, dan heeft burgerschapszin geen nut en kunnen criminelen hun gang gaan. Ik moest ook verder en kon hem ook niet hinderlijk volgen.

Ik vraag me nu werkelijk af hoe de communicatie tussen NS en de conducteurs aangaande dit onderwerp plaatsvindt. Verder wil ik graag weten hoe ver de beleidsvrijheid van conducteurs in deze gaat.

25 reacties

Op 3 februari 2016 is hier een railpocket bericht over uitgestuurd, naar aanleiding van het nogal groeiende interne topic op ons interne forum over dit onderwerp. Daar staat het volgende verzoek in:

Bedelaars of illegale verkoopactiviteiten in de trein?

Verzoek aan collega's op de trein: Signaleren reizigers bedelaars of illegale verkoopactiviteiten in jouw trein? Meld dit dan door


Het gaat verder, wat interne informatie, maar daar staat duidelijk dat er minimaal gemeld moet worden voor gerichte inzet. Ik bemerk ook vaak bij collega's die nog kort voor zichzelf lopen dat ze moeite hebben met dit soort onderwerpen. Wat kunnen ze doen etc? Welke mogelijkheden heb je?

Als ik me goed herinner heeft het ook nog in een nieuwsbrief gestaan, dus er zijn meerdere kanalen gebruikt. Jammer dat deze jongeman geluk heeft gehad, want dit weekend was het een drama weekend qua bedelaars.
Vraag: Weten alle conducteurs adequaat te handelen met Roemeense bedelaars?

Vraag: Weten alle reizigers adequaat te handelen met Roemeense bedelaars?
Reputatie 7
Badge +4
Het eerste mag je verwachten, het tweede niet.
Valt er aan dat tweede punt te sleutelen?
Eerst vraag een. Wie weet kan de NS hierop antwoorden. 🙂
Reputatie 7
Badge +4
Het zou kunnen dat men bang is voor imagoschade en er niet te veel aandacht aan wil besteden. Het gevoel van veiligheid kan er door ondergraven worden als je de passagiers er nadrukkelijk op wijst.

Natuurlijk kun je er aan sleutelen.
Reputatie 7
Badge +3
Het eerste verbaast me. Ik was altijd in de veronderstelling dat de mensen die het laatst van de opleiding gekomen waren, het best geïnstrueerd waren. Ik ben weer een illusie armer.
Over vraag 2 het volgende.
Zolang er nog allerlei types in Nederland zijn die geld geven aan bedelaars en muziekmakers, zal men het blijven proberen. Ik heb een keer bijna slaande ruzie gekregen in een trein toen ik het waagde iets te zeggen van het geven van geld aan Oost-Europese kabaalmakers. Waar ik me mee bemoeide. Die mevrouw heb ik toen even uitgelegd dat in alle voorschriften staat dat het verboden is om voor anderen hoorbaar muziek te maken of af te spelen. Bovendien verergerde zij het probleem door deze mensen geld te geven.

Ik kan me herinneren dat niet veel later het treinpersoneel kaartjes bij zich had in meerdere talen waarop werd uitgelegd dat ze een waarschuwing kregen en dat bij het wederom muziekmakend aantreffen in de trein het instrumentarium onverwijld in beslag genomen en vernietigd zou worden. Het was snel afgelopen met deze ongein in de treinen.
Het antwoord op vraag twee lijkt me duidelijk.. 😞

Vraag 1?

'Het eerste verbaast me. Ik was altijd in de veronderstelling dat de mensen die het laatst van de opleiding gekomen waren, het best geïnstrueerd waren. '

Echt?
@iMark

De collega's die kort voor zichzelf lopen zijn vaak goed op de hoogte van de regelgeving, maar ze hebben last van vrees nu ze alleen lopen. Als aspirant heb je altijd je mentor achter de hand, waar je altijd op terug kan vallen. Als je alleen loopt, dan moet je over dat gevoel kunnen heenstappen dat je volwaardig bent en men verwachtingen heeft. Het is net als het behalen van het rijbewijs. Je leert het pas goed na het examen en dat geldt zeer zeker voor de HC. Met voldoende bagage wordt deze "losgelaten", maar niet alle soorten situaties maak je tijdens de opleiding mee. Vandaar het opdoen van ervaring.
Ik weet ook nog erg goed alle soorten situaties, die ik voor de eerste keer meemaakte, denk aan overdracht, politie erbij en wat zijn hier de gevolgen van. Kan ik dat naar de reizigers verdedigen? Daar gaat het om. Ook wat men in de opleiding heeft meegemaakt en gehandeld speelt natuurlijk mee.
Reputatie 7
Badge +3
@Loes

Bedankt voor je uitgebreide toelichting. Ik was nogal verrast door het verhaal van Thom over een Hc die nog niet zo lang zelfstandig werkt en verklaarde niet goed te weten hoe te handelen. Je zou verwachten dat iemand die zeer recent de opleiding heeft afgerond juist uitstekend op de hoogte is van alle voorschriften en bovendien net het examen voor BOA heeft afgelegd.
Iets anders is natuurlijk dat iedere Hc de schroom van zich zal moeten afwerpen om handelend op te treden. Dat leer je natuurlijk pas met de jaren, zeker omdat je in de opleiding niet alle situaties meemaakt, zoals je terecht opmerkt.
Deze bedelaars lijken me een goed voorbeeld om te integreren in rollenspelen tijdens de opleiding.
Reputatie 7
Badge +4
Net als Loes begrijp ik je verbazing niet. Een conducteur die nog wat minder door de wol geverfd is, zal zich zo mogelijk daardoor gedragen als zij aangeeft. Mijn verrassing bestond uit iets anders: dat hij geen benul had waar het over ging en hoe te handelen. Hij kende noch de procedure noch de opvatting over handhaving. Zijn gedachten erover raakten kant noch wal. Kort na de opleiding is voor mij juist een verzachtende omstandigheid, het is een vak dat je na een basis in de praktijk moet leren. Dat er dan aarzeling bestaat bij handelend optreden is nog wel menselijk. Hij had dit echter wel moeten weten. Het door Loes aangehaalde voorbeeld van het rijbewijs herkennen de meesten van ons ook wel en met die mildheid wil ik er ook nog wel naar kijken.

Toch hoort het bij de recente opleiding te leren hoe te handelen. Hij had het drie maanden geleden afgerond dus het zal niet als actueel onderwerp aan de orde zijn geweest. Kennelijk had hij de railpocket ook niet bekeken want het vraagstuk speelt niet alleen hier maar zeker ook op de interne fora. Ik heb er geen toegang toe maar het lijkt me dat handhaving daar wel aan de orde is.

Ik weet niet hoe flexibel het lesprogramma is maar je slotopmerking deel ik volkomen.
Reputatie 7
Badge +3
Tja, zo lang er mensen zijn die geld geven blijven er bedelaars. Daar licht de sleutel voor de oplossing.
Reputatie 7
Badge +4
Probleem is dat hier iedereen op de hoogte is maar de reizigers zijn dat meestal niet. Ik ben met je eens dat als iedereen geen geld gaf het heel snel is opgelost.
Soms zien we op Twitter dat er nog steeds reizigers zijn die de kant van deze "bedelaars" kiezen en intern wordt zeer zeker over hoe te handelen gesproken.
Het is idd vreemd dat deze collega de kennis niet paraat had, wat ik zeker wel verwacht. Ook al heeft deze geen situatie in de opleiding meegemaakt.
Dit zou idd een mooie case zijn voor onze hercursus BOA. Het lijkt me handig dit idd als oefencase mee te nemen.
Reputatie 4
Vraag: Weten alle reizigers adequaat te handelen met Roemeense bedelaars?
De reiziger moet dit zelf oplossen door de bedelaar en donateurs aan te spreken dat het niet mag, of is die klantonvriendelijke regel van de NS inmiddels veranderd?
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb gemerkt dat Nederlanders die de 'zielige' bedelaars geld geven, er totaal niet van gediend zijn als ze worden aangesproken op hun gedrag. Zelfs na uitleg willen ze niet begrijpen dat ze het probleem van bedelaars in de trein niet alleen in stand houden maar juist verergeren door geld te geven.
Deze Nederlanders zijn dermate wereldvreemd, dat het niet eens in ze op komt dat er hele criminele circuits van kinderuitbuiting achter zitten. Kinderen die naar school zouden moeten in plaats van te bedelen.
Misschien dat zo af en toe een omroepbericht helpt? 'Op dit station.... Geef geen geld.'
Reputatie 4
Misschien dat zo af en toe een omroepbericht helpt? 'Op dit station.... Geef geen geld.'
Dat werd jaren terug wel omgeroepen, ook in de trein. Het zou nuttig zijn, want ik zie steeds dezelfde bedelaar in de trein lopen en mensen die doneren. Een campagne vanuit de NS is wenselijk, ik neem aan dat de NS dit probleem wel onderzocht heeft en dus informatie te verstrekken heeft.
Reputatie 7
Badge +3
Lijkt me een goed plan voor NS.
Omroepberichten aangaande bedelaars kan ik me niet herinneren. Wel zakkenrollers.
Reputatie 2
Ik heb na diverse meldingen vanuit de trein de hoop opgegeven dat melden nog van enig nut is. In een aantal gevallen pas na 2 uur een reactie "of ik nog in de trein zat". En als je een foto plaatst dan wordt verzocht deze te verwijderen i.v.m. privacy. Nederland is sterk ik het maken van (duffe) regeltjes maar het schort aan alle kanten als het aankomt op handhaving.

Omroepen, bij voorkeur zelfs in de treinen op de trajecten waarvan bekend is dat de bedelaars regelmatig actief zijn, zou in ieder geval bij kunnen dragen aan het besef. En een conducteur kan zo'n bedelaar in ieder geval op het eerstvolgende station in de kou kunnen zetten bij gebrek aan een geldig vervoersbewijs.
Ik krijg vaak te laat door dat een bedelaar actief is. Vaak hoor ik het op een station en da weet ik vaak al dat de vogel gevlogen is. Persoonlijk voel ik ook meer voor omroepen en hoop dan dat dit doordringt bij de reizigers. Afgelopen weekend vertelde reizigers me dat ze in alledrie de treinen de bedelaars waren tegengekomen.
Reputatie 2
Nee, niet al het personeel op en rond de trein weet hoe er goed mee om te gaan. Maar men probeert wel zoveel mogelijk op de beste manier te handelen.

Laat ook 2 'zakdoekjesleggers' gehad in dezelfde trein. Een ging de trein door en de ander bleef bij de trap hangen. De HC toch te pakken weten te krijgen, maar hij besloot in die situatie niet meteen te handelen. De reden die hij aangaf was dat het lastig was op de sprinterlijn (DenBosch-Nijmegen) hulpdiensten ter plaatse te laten komen voordat ze mogelijkerwijs uit zouden stappen. De HC besloot dus dat het op tijd rijden van de trein priotiteit had boven bedelaars. Een verstandig omroepje aan passagiers om niks te geven had echter de bedelaars de trein uit, een melding werd eruit gedaan dat men actief was daar en de trein kon gewoon blijven rijden. Het was misschien niet het bekeuren van die ene van de 2 die daadwerkelijk het strafbaar feit pleegde, maar het werkt voor de situatie.
En zulke situaties zullen er wel meer zijn. Situaties die misschien niet het juiste zijn als je kijkt naar adviezen van hogerop, maar in de praktijk wel soms het verstandigst zijn.

Op een aantal trajecten zijn er ook wel personeelsleden die even omroepen alert te zijn. Tussen Rotterdam en Dordrecht loopt er met enige regelmaat een man te bedelen. En ondanks boetes komen ze gewoon terug. Vaak niet eens met geldig vervoersbewijs, maar gewoon gebruik makend van de mogelijkheden die zwartrijders ook steeds vaker gebruiken. Kijken bij welk treinstel de HC fluit of rondloopt en indien de mogelijkheid er is bij het andere treinstel instappen, stiekem boven/onderlangs de HC lopen in een dubbeldekker, of gebruik maken van de drukte waardoor de HC toch vaak in de 1steklas of cabine gestopt blijft. De lastige vraag die er dus nog voor zou moeten komen is: moe maak je het bedelaars minder lonend?

Maar iedere conducteur is weer een totaal ander persoon en gaat weer totaal anders met een situatie om. In mijn dorpje woont een HC wie ik vaak tegenkom en die alles behalve een stralende en vriendelijke indruk achter laat. Voor reisadvies zou ik dus misschien sneller naar een collega lopen. Maar hij heeft wel de uitstraling, en handelswijze zo bleek laatst, van iemand die in noodgevallen en dit soort zaken de beste man in de situatie is. En zo lopen er ook HC's rond die hartstikke vriendelijk zijn, maar bij ontregeltheden niet bepaald de situatie verbeteren. Ondanks trainingen, handelsadviesen en alles wat je een persoon maar kan laten doen, zal dit niet veranderen. De een zal daarom sneller een bedelaar of een ander die zich niet naar behoren gedraagt direct confronteren( met collega), terwijl de ander misschien oordeelt dat het verstandiger is de situatie niet zomaar te laten escaleren en Service&Veiligheid/Politie het laat afhandelen bij een (groter) station. Want ondanks wat velen denken is de baan van een conducteur niet enkel fluiten, deuren sluiten, kaartjes scannen en UVB-bonnetjes uitschrijven. De HC waakt ook over de veiligheid van de reizigers, dat de reizigers op de juiste wijze hun reis kunnen volbrengen. Dat zorgt ervoor dat het soms ook kan lijken alsof een personeelslid niet handelt, maar er wel een afweging wordt genomen die in het belang van de reiziger is. Want voor een reiziger is het soms niet duidelijk of er niks wordt gedaan, of dat er stil een melding wordt gemaakt en in een andere trein Service&Veiligheid (in burger) de bedelaar(s) staat op te wachten voor zijn/haar volgende zakdoekjesronde.

Overigens moet ik wel zeggen dat het organisatorisch bij de NS wel beter kan. Want regelmatig heb ik duidelijk met "ritnr, treinstel, evt deurnr, vertrekstation+trein, volgendstation+tijd" via twitter en andere media meldingen gemaakt en dan krijg je nog het gezeur dat het webteam blijkbaar meer gegevens moet weten om de trein te vinden. Kom op, als reiziger vind je met software van de NS direct op treinstelnummer waar het stel zich in het land bevind en welke dienst deze draait. Ook dienstnr van de HC's op de trein is zo te vinden binnen een minuutje als je weet waar te kijken. Zelfs waar het "in-burger Service&Veiligheid team" rondom Amsterdam en Utrecht zich bevind als ze actief zijn staat in veel gevallen online. En dan moet het serviceteam van de NS in Utrecht met alle moderne communicatie en opzoekmogelijkheden mij vragen waar de trein is en 5+ minuten moeten verspillen? Dan heb je een reiziger die je goed tipt 20 minuten voor een station, zijn de communicatietechnieken waarmee je als reiziger de NS kan waarschuwen te wankel. Want helaas is er niet in elk treinstel ook een conducteur te vinden. Misschien moeten we eens wat minder zeuren met z'n allen over het personeel op de trein en eens even dat ondersteunende team op cursus sturen. Want uiteindelijk is ook zo'n bedelaarsprobleem iets wat de NS als team zou moeten oplossen.
Reputatie 2
Mooi samengevat Seravee :)

Ik denk ook dat het een gevolg is van wegbezuinigen van personeel op de werkvloer en uitbreiden van het aantal managers/bestuurders. Eén of hooguit twee conducteurs op een trein van 10 bakken in de spits haalt niets uit tegen zwartrijden en ander gespuis.
Mooi verhaal Seravee. Heb er weinig op aan te vullen. 🙂

Reageer