fiets meenemen in internationale trein

  • 28 mei 2020
  • 5 reacties
  • 234 Bekeken

Vandaag kreeg ik dit bericht van de NS:

Vanwege de beperkende maatregelen en omdat de trein momenteel alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen, is het tijdelijk niet toegestaan om uw fiets mee te nemen in de trein of om in groepsverband (meer dan 5 personen) te reizen.
Dit geldt voor alle internationale treinen, zowel voor trajecten binnen Nederland als van/naar België en Duitsland, en zal tot tenminste 1 september 2020 van toepassing zijn.

De genoemde beperkingen, zoals ze tot nu toe golden, zijn me natuurlijk bekend en ik heb me er ook aangehouden, maar deze laatste maatregel druist naar mijn mening in tegen de laatste ontwikkelingen.

Vanaf 15 juni namelijk opent Duitsland, behalve wanneer de situatie onverhoopt verslechtert, zijn grenzen voor toeristen. Nederland zal hetzelfde doen, tesamen met een aantal andere landen. Je kunt dan moeilijk volhouden dat reizen met de trein alleen toegestaan is als dat strikt noodzakelijk is en evenmin is het redelijk toeristen te verbieden de fiets in de trein mee te nemen, want dat hoort al sinds jaar en dag bij het gewone toeristische (trein)verkeer. Nog merkwaardiger is dat deze beperkingen tot 1 september zouden moeten gelden, gezien de eerder genoemde datum van 15 juni.

Al met al lijkt me dit een onredelijke beperking van ieders vrijheid en ook tegenstrijdig met de recente ontwikkelingen.


5 reacties

Het advies blijft om alleen te reizen als het noodzakelijk is. Toeristische uitjes zijn niet noodzakelijk. Ik zal alsnog je signaal doorzetten dat je dit liever anders had gezien.

Ik geeft toch duidelijk aan dat me dat allemaal allang bekend is! Dat is het punt ook helemaal niet: waar het om gaat is dat je aan de ene kant het toeristisch verkeer toestaat, vanaf 15 juni en aan de andere kant het ‘alleen noodzakelijk reizen’ nog als norm stelt, tot 1 september. De vraag is wat de logische argumentatie voor die tegenstrijdigheid is,’toeristische uitjes’ hebben daar niets mee te maken.

Er is geen tegenstrijdigheid; toerisme met de eigen auto is veel veiliger dan met de trein. De trein is een hotspot waar veel verschillende mensen samenkomen. Daarom zijn de maatregelen daar strenger.

Ik begrijp je punt wel, Martin7182, maar ik zie het toch anders: afgaande op wat zowel RIVM als OMT ons verteld hebben is er vanaf 15 juni ruimte voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen; je krijgt dus sowieso meer ‘hotspots', vanaf 1 juli geldt dat ook voor de sportscholen.

De toeristen die met de auto naar Nederland komen (of vanuit NL naar een ander land gaan) moeten op een gegeven moment toch die auto weer uit, een hotel of restaurant in. Dat zijn ook mogelijke hotspots. Daar neem je dan gepaste maatregelen m.b.t. de veiligheid maar je zegt niet: ‘je mag alleen in een restaurant eten wanneer dat strikt noodzakelijk is'.

Als je eenmaal de grenzen open stelt voor internationaal toeristisch verkeer, kun je tegelijkertijd niet zeggen: ‘je mag alleen de trein in als dat strikt noodzakelijk is’ want dat heeft met toerisme niets te maken, maar je moet ervoor zorgen dat dat reizen veilig is door de gepaste maatregelen die je neemt.

Precies dat laatste kan dus niet, want 1.5m afstand houden in de trein gaat niet. In een restaurant/sportschool kun je wel genoeg afstand nemen. Je zult zien dat zodra mensen weer dichter bij elkaar kunnen komen, ook de maatregelen in de trein versoepeld worden. Reizen in het OV kun je zien als code oranje “mag alleen bij uitzondering”. Code geel is er (nog) niet. Restaurantbezoek heeft wel code geel “mag onbeperkt, maar onder voorwaarden”. Ik ben geen deskundige, maar kan me wel voorstellen dat veel meer gele hotspots minder zwaar tellen dan iets meer oranje hotspots.

Reageer