beantwoord

Voordelig reizen naar België


Reputatie 3
Vandaag heb ik onderstaande brief gestuurd aan de NMBS.
:

Geachte mevrouw, meneer,

De Beneluxtrein, die ook stopte in Dordrecht, is in april afgeschaft. Ik reis vaak naar Antwerpen en verder, vanuit Leerdam, Nederland.
Welk kaartje moet ik nu kopen, op zijn voordeligst? Meestal heb ik een NS-dagkaart met 100 procent korting in Nederland. Daar is het superdagretour naar België afgeschaft. Een gewoon retour is veel duurder.
Kan ik, aanvullend, in Roosendaal bij de NMBS-automaat een kaartje kopen Essen-Antwerpen (of verder), retour? Is dat voldoende? Is dit kaartje op de terugreis ook geldig in de trein die via Noorderkempen naar Breda gaat? Of moet ik zowel heen als terug de stoptrein naar Roosendaal nemen, wat een half uur langer duurt? Wat kan ik het beste doen?
Hetzelfde geldt voor de verbinding naar Luik via Maastricht. Is een NMBS-retour Visé-Luik dan als aanvullend kaartje voldoende?

Met vriendelijke groeten,

Jos Kool


Mogelijk kunnen Nederlandse treinreizigers hierover ook goede informatie geven.

Het verdwijnen van de Beneluxtrein is ook nadelig voor de reistijd. Voorheen kon ik om 8.15 uur in Antwerpen Centraal staan. Meestal om verder te reizen in België, en dezelfde dag naar Nederland terug te keren. Nu is dat op z'n vroegst 9.10 uur. Via Den Bosch en Breda lukt het op werkdagen wel om om 8.15 uur in Antwerpen te arriveren, maar de reisduur is dan ook veel langer.
Bestaan er plannen bij NS om het reizen op dit traject te verbeteren? Nu heeft het afschaffen van de Beneluxtrein tot grote nadelen geleid, zowel in prijs als reisduur.
icon

Beste antwoord door Miriam NS 9 mei 2018, 21:16

Hallo Jos Kool, nogmaals welkom op onze NS Community.

Ik zie dat je al van de nodige adviezen bent voorzien, maar ik heb ook even navraag gedaan bij mijn collega's van NS International. Zij geven het volgende aan:

Je kunt nog steeds een kaartje kopen met 100% korting binnen Nederland, zoals dat voorheen ook was. Het Superdagretour bestaat inderdaad niet meer, wel hebben we nu het Early Bird tarief. Dat is een soort vroegboekkorting, hier vind je onder het kopje prijzen daar meer informatie over.
Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

595 reacties

Reputatie 7
Dat bericht is vanuit de FNV zwaar overdreven. Ik heb tot nu toe weinig begrip gehoord van machinisten om me heen. Die zijn het er allemaal niet mee eens.
Reputatie 7
Badge +3
Op die manier kun je wel elke actie en elk abonnement erop betrekken. En misschien krijg je nog een keer gratis koffie of korting op een snack, kun je er ook op betrekken. Net als werkzaamheden waardoor je langer onderweg ben, heeft invloed op je reistijd naar Antwerpen.

Maar neemt iemand dit topic nu uberhaupt nog serieus?
Of lezen we de reacties van meneer Kool vooral om te zien wat voor illusies hij nu weer heeft na het schrijven van brief 1001 aan NS of NMBS?
Reputatie 7
Losse actiekaartjes (incidentele reiziger) voor een spotprijsje of een vast abonnement (vaste klant) maakt veel verschil. Ik denk dat er weinig dalabonnementen verkocht gaan worden als je je daarmee niet in de beide spitsen mag bevinden ook al ben je ervoor ingecheckt. Er zullen heel veel klanten weglopen omdat het reizen dan niet meer praktisch is en veel gedoe wordt.
Geachte heer Kool,

Is het misschien mogelijk om uw eigen forum op te zetten. Uw klaagzang over het reizen naar Belgie begint nu wel groteske vormen aan te nemen.

Moderators misschien een slotje??
Reputatie 7
Badge +3
Verzonden op 27 september, 2018:Verder is vanuit uw perspectief Breda geen grensstation. Op dit nieuwe, derde treintracé naar België is Breda wel degelijk een grensstation als Roosendaal dat ook is. Het is een nieuwe situatie.
Op de route Maastricht – Luik is het Nederlandse grensstation Eijsden en niet Maastricht.
Roosendaal – Essen is 10 kilometer, Maastricht – Visé is 19 kilometer, Breda – Noorderkempen is 31 kilometer. Zit het verschil in het aantal kilometers? Wat is uw definitie van een (Belgisch) grensstation?

De EU maakt een onderscheid tussen internationaal vervoer en z.g. klein grensverkeer. Onder klein grensverkeer worden treinen verstaan die een klein stukje doorrijden naar het eerste iets grotere station over de grens. De diensten Roosendaal-Antwerpen en Maastricht-Luik vallen onder klein grensverkeer, de Beneluxtrein via Breda valt echter onder internationaal vervoer. In die zin is Breda voor de NMBS dus geen grensstation.

Het verschil is belangrijk, omdat klein grensverkeer financieel op dezelfde manier mag worden behandeld als binnenlands verkeer. Het mag dus gesubsidieerd worden en dat is de reden dat sommige gesubsidieerde Belgische tarieven geldig zijn tot Roosendaal en Maastricht.

Internationaal vervoer zoals de Beneluxtrein mag niet gesubsidieerd worden. Niet direct en ook niet indirect door gesubsidieerde Belgische vervoersbewijzen geldig te maken tot over de grens. Een seniorenbiljet Roosendaal mag NMBS dus wel verkopen, een seniorenbiljet Breda dus niet.

De oude situatie waarbij in de Benelux via Roosendaal gesubsidieerde Belgische kaartjes geldig waren was daarom illegaal. De EU heeft dat echter tijdelijk getolereerd omdat beloofd werd dat dat zou worden aangepakt zodra de trein via Breda zou gaan rijden.

De NMBS mag dus in Breda wel een automaat plaatsen maar daar uitsluitend kaartjes verkopen vanaf station Noorderkempen plus niet-gesubsidieerde internationale tarieven. Aangezien NS die internationale tarieven al in Breda verkoopt en de NMBS geen noodzaak ziet om in Breda kaartjes te verkopen voor reizigers vanaf Noorderkempen is de kans klein dat die automaat er komt.

Als de Beneluxtrein alleen zou rijden tussen Breda en Brussel zou hij wel onder klein grensverkeer vallen maar de eis is dan dus dat iedereen in Breda moet overstappen.
Reputatie 3
mr. R.H.L.M. van Boxtel
President-Directeur

Laan van Puntenburg 100

Postbus 2025 3500 HA UtrechtNederland, 17 december 2018

Uw brief van 15 oktober jl.


Geachte heer Kool,

Dank voor uw brief van 15 oktober jl. waarin u creatieve voorstellen doet over de lijnvoering en de tarieven van het grensoverschrijdend spoorvervoer naar België. Ik waardeer uw betrokkenheid bij onze dienstverlening. Onderstaand treft u mijn reactie aan.

Tarieven

U geeft aan dat er klachten zijn over de tarieven en dat NS aanzienlijke prijsstijgingen zou hebben doorgevoerd. NS en NMBS hebben per 9 april jl. hun tarief en assortiment aangepast, waarbij we de gemiddelde tarieven ten opzichte van de periode voor 9 april zo veel mogelijk ongewijzigd hebben gelaten. Met name het reizen op doordeweekse dagen is goedkoper geworden. De consumentenorganisaties voor openbaar vervoer zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit nieuwe tarief en assortiment. Zie hieronder een aantal prijsvoorbeelden.

AMSTERDAM-BRUSSEL

Voor Na Standaard/Flex € 45,40 € 46,80 Maandag-donderdag € 29,10 € 25,00 Vrijdag-Zondag € 27,30 € 33,00

ROTTERDAM-ANTWERPEN

Voor Na Standaard/Flex € 22,80 € 23,40 Maandag-donderdag € 14,40 € 13,00 Vrijdag-Zondag € 13,60 € 17,00

BREDA-ANTWERPEN

Voor Na Standaard/Flex € 14,40 € 14,20 Maandag-donderdag € 9,40 € 9,00. Vrijdag-Zondag € 8,60 € 11,00

*2e klas prijzen Maandag-donderdag: de helft van een Superdagretour (verplicht retour) vs Early Bird Week. Vrijdag-zondag: de helft van een Weekendretour (verplicht retour) vs Early Bird Weekend.

NS biedt met deze nieuwe prijsmethode reizigers met Early Bird de mogelijkheid om een enkele reis te kopen, waardoor zij mét korting flexibeler kunnen reizen doordat zij niet vastzitten aan een verplicht retour-vervoersbewijs om korting te ontvangen. Bovendien sluit deze prijsmethode beter aan op de bezetting van de Intercity Brussel. In de rustige uren wil NS met het vroegboeksysteem reizigers aanmoedigen met deze trein te reizen, maar op de momenten dat de Intercity Brussel een hoge bezettingsgraad heeft, zijn grote kortingen, zoals met het Weekendretour, niet wenselijk. Wij komen hierdoor beter tegemoet aan de vraag van reizigers naar flexibiliteit en verwachten beter te kunnen sturen op de bezettingsgraad van de IC Brussel.

Uiteraard beseffen wij ons goed dat dit soort wijzigingen gewenningstijd nodig hebben en dat wij niet elke reiziger tevreden kunnen stellen. Daarom houden wij continu vinger aan de pols hoe onze reizigers de tarieven en abonnementen van de Intercity Brussel waarderen en waar het beter kan.

Verder refereert u in uw brief naar de mogelijkheid tot het kopen van de voordelige NMBS tickets bij de NMBS kaartautomaten te Maastricht en Roosendaal. In het verleden is afgesproken dat de Belgische Spoorwegen (NMBS) treinkaartjes tegen de goedkopere (en door de Belgische overheid gesubsidieerde) binnenlandse tarieven mocht en mag aanbieden tot en met de Nederlandse stations Roosendaal en Maastricht. Deze werden gekoppeld aan de stoptreinen die NMBS van en naar Roosendaal en Maastricht rijdt. Door het wegvallen van de Fyra in 2013, en het feit dat de IC Brussel via Roosendaal bleef rijden, werden deze tickets ook (tijdelijk) toegestaan op de IC Brussel.

Omdat NMBS geen binnenlandse trein doorrijdt naar Breda is er ook geen aanleiding om de verkoop van de binnenlandse NMBS-tickets naar en van Breda mogelijk te maken.

Versnellen treinverbinding

U stelt in uw brief een aantal suggesties voor om de treindienst van de IC Brussel te versnellen. Dit zijn interessante ideeën; er is echter een aantal redenen waarom dit niet gerealiseerd kan worden.

NS en NMBS hebben voorafgaand aan de huidige opzet van de treindienst grondig onderzoek gedaan. Het internationale aanbod is juist een mix van hogesnelheidstreinen, Intercity's (zonder reservering) en stoptreinen. Reizigers tussen Nederland en België kregen meer keuze tussen enerzijds hogesnelheidstreinen en anderzijds rechtstreekse treinen (via bijvoorbeeld Breda) zonder verplichte reservering en toeslag. Dit laatste was een nadrukkelijke wens van reizigersorganisaties.

In de afspraken met de overheid zijn afspraken gemaakt over deze treindienst inclusief het aandoen van de vertrek- en aankomst stations in Nederland en België. Deze afspraken (frequentie, stopstations, reistijden e.d.) zijn vastgelegd in de Vervoerconcessie 2015 — 2025. Tevens zijn deze afspraken vastgelegd met de Belgische Spoorwegen over deze treindienst (geldig t/m december 2024).

Op dit moment is het huidige aanbod (een mix van hogesnelheidstreinen, normale Intercity's en stoptreinen) optimaal gezien de mogelijkheden op de infrastructuur, het beschikbare materieel, de kosten en de behoefte van reizigers.

Met NMBS zijn in het verleden afspraken gemaakt over het bedienen van station Noorderkempen. De IC Brussel fungeert in België als een binnenlandse verbinding waarbij op diverse tussengelegen stations in België wordt gestopt. Overslaan van stations in België zou betekenen dat NMBS separate binnenlandse verbindingen zou moeten inleggen, wat leidt tot enorme kosten. NMBS is hiertoe niet bereid. De door u voorgestelde toevoeging van een extra internationale trein Rotterdam-Dordrecht-Roosendaal-Antwerpen stuit naast financiële ook op logistieke problemen.

Het toevoegen van een trein op deze corridor is, gezien de drukke treinenloop (zeker op knelpunten zoals de stations van Antwerpen en Rotterdam), vrijwel onmogelijk.

Binnen deze mix is bewust gekozen voor opnemen van Breda als halteplaats van de IC Brussel. Een aanzienlijk deel van de internationale reizigers heeft een herkomst of bestemming in Breda en verder oostelijk Brabant. Deze reizigers stapten voorheen over op IC Brussel te Roosendaal; door IC Brussel via Breda te laten reizen ervaren deze reizigers juist een aanzienlijk beter treinproduct doordat de reistijd veel korter is geworden; voor Breda zelf is daarbij ook de noodzaak tot overstappen geëlimineerd. Bij de keuze voor deze dienstregeling heeft de balans tussen de nadelen en voordelen voor reizigers dus een zeer grote rol gespeeld: veel meer reizigers gaan erop vooruit dan achteruit.

Voor de reizigers uit de Randstad heeft het rijden via Breda — ten opzichte van de oude dienstregeling via Roosendaal — niet geleid tot reistijdverlenging of latere aankomst op de stations in België. De aankomst- en vertrektijden in Antwerpen én in Rotterdam zijn dezelfde gebleven en door de IC Brussel over de HSL naar Amsterdam te laten rijden zijn de reistijden zonder overstappen voor Amsterdam en Schiphol zelfs veel korter geworden.

Concluderend

Sinds de IC Brussel per 9 april jl. de huidige route via de HSL en Breda is gaan rijden hebben NS en NMBS het aantal reizigers zien toenemen met meer dan 10%. NS en NMBS zien op dit moment geen aanleiding om wijzigingen in het tarief en assortiment en/of de route en stopstations onderweg door te voeren. Met de consumentenorganisaties is dit onlangs ook gedeeld, en met hen afgesproken vinger aan de pols te houden en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R.H.L.M. van Boxtel
Reputatie 3
NS International zit nog altijd veel te hoog in de boom wat de tarieven betreft om richting Vlaanderen te reizen. Het zijn waarlijk spectaculaire verschillen.

Paar voorbeelden.
Een retour Roosendaal – Antwerpen op een zaterdag kost bij NS Internationaal 17,60 euro. Ook als je vroeg boekt. Maar dan wel met een kortingskaart van 40 procent.
Zonder kortingskaart is het tarief 19,60 euro.
Hetzelfde retour kost bij de NMBS-automaat in Roosendaal 9,60 euro, een weekendretour.
Laten we verder reizen.
Een retour Roosendaal – Oostende op een zaterdag kost bij NS International maar liefst 65,60 euro. Maar dan wel met een kortingskaart van 40 procent. Zonder kortingskaart is het tarief 67,60 euro.
Ditmaal werkt de vroegboekkorting wel en is het tarief 48 euro.
Hetzelfde retour kost bij de NMBS-automaat 26,80 euro, weekendretour, zonder vroeg te boeken. Een seniorenbiljet kost 10,10 euro.

Een retour Breda – Antwerpen op een zaterdag kost bij NS International 24,80 euro. Zonder kortingskaart van 40 procent is het tarief 28,40. Met vroegboekkorting is dat 22 euro.
Laten we verder reizen.
Een retour Breda – Oostende op een zaterdag kost bij NS Internationaal maar liefst 70 euro. Zonder kortingskaart van 40 procent is het tarief 73,50. Met vroegboekkorting is dit 48 euro, ook zonder kortingskaart.
Een weekendretour Antwerpen – Oostende kost bij de NMBS 20,20 euro. Een seniorenbiljet 6,50 euro.

Wie een beetje kan rekenen moet het maar zeggen.
Reputatie 3
Dit is inderdaad eerder besproken op deze site. Zie pagina's 3 en 4. Zo eenvoudig is het niet. Een enkel citaat:

'Wat u schrijft over boeken via B-Europe is onjuist. Er staat géén weekendretour bij. Wel 50 procent korting in België, waar het weekendretour qua prijs op neerkomt. Maar voor de 50 procent kortingskaart in België gelden andere voorwaarden.'
Reputatie 7
Dat laatste lijkt inderdaad de oorzaak. Er moest en zou natuurlijk een HSL aangelegd worden (Nederland mag niet achterblijven) met de nieuwste technologie en ook een nieuw type trein, ipv zaken over te nemen die elders al beschikbaar waren. Zelf het wiel weer uitvinden. Een prestigeproject, noemen ze dat geloof ik 😉
Reputatie 5
Ik wist niet dat er oude Duitse treinen reden op de MerwedeLingelijn. Welke zijn dat?
Hartstikke leuk bedacht maar zo te zien, zien NS en NMBS er helemaal niets in. In 18 pagina's 2 opmerkingen van Moderators over bijzaken. Ik wens u veel succes in uw m.i. zinloze strijd.
Reputatie 3
Hartstikke leuk bedacht.
Dank voor het compliment.
Weet iemand het postadres van de NS-directie (Roger van Boxtel) om dit plan per brief voor te leggen?
Een rechtstreeks e-mailadres is ook goed.
Bovenaan brieven van de directie die ik zo snel had slingeren staat Postbus 2025, 3500 HA in Utrecht. Mijn verwachting is dat je hiermee het meeste kans maakt. Het is niet de postbus van klantenservice.
Reputatie 3
Bovenaan brieven van de directie staat Postbus 2025, 3500 HA in Utrecht.
Dank voor uw reactie. U ontvangt blijkbaar regelmatig post van de directie.
Ik zal de brief met mijn voorstel dit weekeinde schrijven en verzenden.
Is Van Boxtel de aangewezen persoon? Of moet ik me richten tot iemand anders? Of gewoon: directie NS, t.a.v. de heer R. van Boxtel?
Ik durf je daar geen concreet antwoord op te geven, in de situaties waar ik mee te maken heb is er een contactpersoon bekend en/of een postvak/kamernummer. Waarschijnlijk maakt het niet heel veel uit en zal het waarschijnlijk op de stapel bij de secretaresse komen te liggen.

Overigens, voordat mij straks door mensen verweten wordt zaken online te zetten die men liever niet online ziet. Een snelle zoekopdracht in Google op "Postbus 2025 Utrecht" levert tientallen brieven van en naar NS-afdelingen op.
Reputatie 3
Overigens, voordat mij straks door mensen verweten wordt zaken online te zetten die men liever niet online ziet. Een snelle zoekopdracht in Google op "Postbus 2025 Utrecht" levert tientallen brieven van en naar NS-afdelingen op.
U bent toch nergens bang voor?
Het postadres van de NS-directie wereldkundig maken is toch geen vergrijp?
Mwah, die steenmarters hier ben ik toch niet zo kapot van hoor. Maar bang is een groot woord.

Zonder gekheid, na vele discussies en ergernis is het een slechte gewoonte geworden om me bij voorbaat in te dekken.
Reputatie 3
Voor wie voordelig met de trein in België wil reizen, een tip.
Volgende week is het weekendretour van de NMBS vier dagen geldig, in verband met Allerheiligen. Dus op donderdag 1 tot en met zondag 4 november.
Koop op die dagen op het station van Roosendaal of Maastricht bij de NMBS-automaat een weekendbiljet en reis met 50 procent korting in heel België.
Kan NS International niet tegenop. Ook niet met die vermaledijde vroegboekkorting (Early Bird).
Reputatie 3
Hoe veel sneller? Toch via Roosendaal?
Het stoppen in Breda vergt minimaal 8 minuten. Dat zal niet sneller kunnen.
Bent u het met me eens dat Breda (Hazeldonk, Noorderkempen) als halte een planologische blunder is geweest?
Reputatie 7
Badge +3
@Jos Kool
Ik heb een paar jaar geleden al hier geschreven dat je een station Breda HSL had moeten bouwen op de kruising van de HSL met de lijn Breda-Roosendaal, dat rijden via Breda Centraal is kolder en kost ook nog bakken met geld. De omgeving van Breda HSL had je dan kunnen vermarkten als hoogwaardige internationale lokatie voor bedrijven. Enige nadeel: reizigers uit Dordrecht moeten dan via Rotterdam of overstappen in zowel Breda Centraal als Breda HSL.

Verder denk ik dat je niet verder moet rijden dan Antwerpen aangezien het overgrote deel van de reizigers daar sowieso uitstapt omdat ze daar moeten zijn of er overstappen richting Gent of Leuven. Er gaan maar heel weinig mensen door naar Brussel. Verder zijn die paar treinen naar Den Haag ook onzin, of alles naar Amsterdam of alles naar Den Haag.

Dit alles los van de vraag of de Benelux niet gewoon overbodig is. Je had ook de trein naar Noorderkempen kunnen doortrekken tot Breda en die uit Charleroi tot Roosendaal met overstappen aldaar. En dan een verdere frequentieverhoging van de Thalys tot een vaste uurdienst.
Reputatie 6
Badge
Ik sluit mij aan bij Tamzin. Gewoon rijden tot Antwerpen en dan het liefst 2x per uur en dan ook graag tegen fatsoenlijke tarieven zonder vroegboek-treurigheid. Verleng de ICD van Breda naar Antwerpen en klaar.
Reputatie 7
Badge +4
Bij een internationaal ticket geldt de middagspits niet en het kaartje moet geldig zijn gemaakt. U had gelijk gehad als u een internationaal kaartje had gekocht naar een Belgische bestemming en daar 100 procent korting had ingevuld voor Nederland. In dat geval moet uw uw kaartje geldig maken door een incheck. die geldt bij internationale kaartjes pas na negen uur, ook al geeft het Kruidvatkaartje aan dat er voor half zeven ingecheckt mag worden. Dat mag dus wel voor een reis binnen Nederland maar niet voor een reis naar het buitenland. Was u na negen uur gaan reizen, dan had de middagspits niet gegolden.

De truc was natuurlijk geweest met de Kruivatkaart inchecken en er in Nederland mee reizen totdat het negen uur is en een internationaal kaartje te kopen vanaf het eerste Nederlandse station dat u na negen uur bereikt. De terugweg dekt u dan met een enkele reis vanaf Wallonie naar uw woonplaats. Dan geldt de middagspits ook niet maar omdat uw Kruidvatkaartje de dekking is na een incheck, mag u zonder in- en uitchecken terug komen uit het buitenland. Dat is een uitzondering. Het is dus of een retour kopen met de dekking van het Kruidvatkaartje en na negen uur reizen, of het zo doen als ik hierboven beschreef. In beide gevallen hoeft u dan niet in te checken, komende uit het buitenland. oor keuzedagen en algemene abonnementen met afgekocht reisrecht werkt het zo. Een keuzedag is alleen geldig met een correcte incheck.

Als u een kaartje heeft gekocht vanaf de grens zonder dekking in Nederland, dan werkt dit dus niet. Bij terugkomst moet in ieder geval het grens traject tot de eerste overstapplaats gedekt zijn.


Het zesuur verhaal gaat hier niet op. Ondanks dat de reis langer duurt dan zes uur gaat het er bij een dagreis naar het buitenland om dat het kaartje dat de dekking aangeeft voor het Nederlandse traject geldig is

Onwetendheid is nooit een excuus en Jos Kool is een ervaren Belgiëganger. Als Jos in de middagspits in de trein zat zonder de constructie die ik noemde en hij geen dekking had voor de reis naar zijn woonplaats terug en niet was ingecheckt, dan had hij bekeurd kunnen worden. De redenering van Jos Kool is niet geldig en was ook niet nodig geweest bij correct handelen. De conducteur heeft gelijk dat het geen geldig kaartje was. Dat in het buitenland niet uitgecheckt kan worden is geen geldig argument en rechtvaardigt dit ook niet. Je moet het zo doen dat het bij voorbaat legaal is. Dan zijn hinderlijke discussies nooit nodig.

Op het kaartje staat: ‘Geldig maandag t/m vrijdag vóór 6.30 uur, tussen 9.00 – 16.00 uur en ná 18.30 uur.’ Nergens staat dat ik ergens op enig moment moet uitchecken en voor de terugreis weer moet inchecken. Het feit dat het hier niet staat, ontslaat u op basis van deze tekst natuurlijk nooit voor de plicht in- en uit te checken waar dat nodig is.

Het kan echt legaal. De meeste conducteurs zijn hiervan niet op de hoogte. Wel in de ICBrussel. Je kunt het te gek voor woorden vinden maar het ook goed toepassen.

Het ingewikkelde is dat je geen korting mag toepassen voor een enkelvoudig kaartje van uw woonplaats naar België als u daar voor negen uur mee reist, ook al geldt de incheck voor half zeven. U mag echter wel met dit kaartje reizen, een internationaal kaartje kopen vanaf de laatste plaats voor de grens na negen uur geldig en dan 100 procent korting voor Nederland opgeven. Terug kan dat vanaf België tot uw woonplaats. V
Reputatie 5
Er wordt toch al sloom gereden in die tunnel.

Hoe snel de treinen rijden maakt voor de reiziger op zich niet uit, het gaat om de daadwerkelijke reistijd.

Vanaf december wordt er een minuut extra toegevoegd in de dienstregeling. Brussel Zuid-Rotterdam vanaf dan 2:06 op sommige momenten ipv 2:05.
10 jaar geleden, was dit op de oude route via Roosendaal nog 1:47. We rijden vanaf december dus 19 minuten langzamer dan 10 jaar geleden, terwijl de prijzen voor de meeste reizigers zwaar zijn verhoogd.

En ik snap dat NMBS misschien wat tegenstribbelt, maar kunnen we tenminste als Nederland alvast besluiten om Breda te schrappen? Een tijdverslindende onhandige stop.
Reputatie 7
Badge +3
Het laten rijden van de Benelux via Breda heeft alle lelijke kenmerken van het slechts denkbare politieke compromis. De dienstregeling is bedacht door politici en is NS door de strot geduwd. NS had na het Fyra-fiasco dan ook alle recht van spreken verspeeld en mag de handen dichtknijpen niet van de HSL geschopt te zijn.
Reputatie 6
Badge
De Standaard, 27 november, 2018:Meer dan de helft van de ondervraagden stoort zich aan de prijs van de treinrit.


Aan een maximumprijs van 7,70 euro voor een enkele reis, ook in de spits met de Railpass. Interessant, als dat al duur is...