beantwoord

Andere treinvervoerders niet meer getoond in reishistorieToon eerste bericht

100 reacties

Update: Ik heb nog maar eens een reminder gestuurd met de vraag om een update. Helaas heb ik ook deze week niets binnegekregen namelijk.
Update: Still waiting. 😅
Update: Helaas heeft ook mijn contactpersoon nog geen nieuws ontvangen. Zij heeft vervolgens ook om een update gevraagd aan het team die naar aan de oplossing werkt.
Badge +3
Hou vol, Stijn! De aanhouder wint!
Update: Ook deze week helaas nog geen nieuws. Ik heb om een update gevraagd!
Update: Deze week helaas nog geen verder nieuws. Ik hoop volgende week iets meer te kunnen aangeven!
Update: Ik kan er helaas niet inhoudelijk op ingaan, maar voor zover ik het begrijp worden er wel vorderingen gemaakt in het onderzoek. De oplossing is echter nog niet bereikt, dus we blijven bezig!
Update: Naar aanleiding van mijn status update van vorige week heb ik wel een reactie gekregen, maar nog geen inhoudelijke terugkoppeling. Stay tuned!
Update: Helaas toch geen verder nieuws deze week. Ik heb om een status update gevraagd.
Update: Bij deze dan even een iets meer inhoudelijke update. Door persoonlijke omstandigheden is de progressie die Klaas-Jan heeft gemaakt verloren gegaan, dus we hebben het probleem opnieuw moeten uitvragen. De oplossing is nog niet bereikt, maar wel in zicht. Ik kan helaas (nog) niet in detail treden met betrekking tot het probleem zelf, maar ik heb er goede hoop in dat we het gaan oplossen. Ik hoop volgende week iets meer te kunnen vertellen.
Ik weet dat Stijn hier mee bezig is. Zodra hij meer weet komt hij hier op terug!
Bedankt Tochjo. Ik geef Stijn een seintje!
Badge +3
Herinnering.
Klaas-Jan is inderdaad vrijwel niet meer actief op de Community. Ik zal kijken of ik dit issue eventueel kan overnemen van hem.
Badge +3
Klaas-Jan heeft voor het laatst een bericht geplaatst op 6 juli. Is er enig zicht op dat hij binnenkort die reminder leest en ermee aan de slag gaat? Zo niet, dan lijkt het me toch niet onredelijk dat deze kwestie op iemand anders' bordje wordt gelegd.
Ik kan niets meer doen dan nogmaals een reminder sturen naar Klaas-Jan. Als er meer duidelijkheid kan worden geboden zal ik of een collega van mij dat hier in dit topic doen.
Badge +3
Kan een andere moderator, gezien de afwezigheid van Klaas-Jan, dit oppakken?
Ik heb Klaas-Jan gevraagd of hij sinds zijn laatste reactie nog iets van nieuws heeft ontvangen. Hopelijk kan hij of ik hier snel meer over zeggen.
Badge +3
*kucht*
Badge +3
Ik ben ook wel benieuwd naar de stand van zaken hieromtrent. Kan er een update komen?
Reputatie 4
Badge
@Klaas-Jan NS

Is er al duidelijkheid of de reizen bij andere trein vervoerders in de toekomst weer getoond gaan worden in mijn NS (behalve dan op de factuur)?
Reputatie 4
Badge
Is er inmiddels al duidelijkheid wanneer de informatie over andere vervoerder terug komen?

Ik ben mijn facturen van het laatste half jaar aan het controleren en ik zie dat er 3 fouten zijn gemaakt.
  1. In twee gevallen ben ik van vervoerder A naar NS overgestapt, maar is de NS reis is berekend alsof ik eerder niet bij vervoerder A heb gereisd.
  2. In een ander geval ben ik van vervoerder A naar NS overgestapt en heb halverwege bij een NS station even uitgechecked en weer ingechecked (binnen 35 min). Het derde deel van mijn reis lijkt nu berekend te zijn alsof in niet het eerste deel met vervoerder A heb gereisd.
N.b. bij andere reizen is een eerste type reis regelmatig wel goed gegaan.

Om dit allemaal uit te zoeken kost al veel tijd en omdat je de gegevens van de andere vervoerder niet meer uit mijn NS kan halen, moet je ook nog naar OV chipkaart om de tijden weer op te halen voordat je alle gegevens bij elkaar hebt om een klacht te kunnen indienen. Bovendien kun je zo niet makkelijk controleren wat er nu berekend is.

Het is dus dringend gewenst dat je weer alle gegevens in kan zien.
Nou ik wacht al bijna vijf maanden op volledige reisinformatie van NS en m.n. Arriva (in- en uitcheckdata en de prijzen van de gemaakte treinreizen). Of moet ik mij wenden tot Rogier van Boxtel om schot in dit dossier te verkrijgen? Om geen problemen te krijgen koop ik nu maar dagkaarten uit de winkel van NS. Veel organisaties vragen je om je gemaakte kosten via overzichten van OV-chipkaart en Mijn NS te downloaden. Als je zoals ik altijd met Arriva - ik woon in Ommen dat Arriva keurig met de trein bedient - moet reizen om plaats te nemen in een trein van NS, mis je dus de nodige gemaakte kosten.

In ieder geval houd ik de NS in de gaten!
Ik heb mijn uiterste best gedaan dit onderwerp zo goed mogelijk te laten landen binnen de organisatie. Het is ook daadwerkelijk geëscaleerd en er zijn collega's mee bezig. Ik kan alleen geen termijn geven. Ik houd het voor jullie in de gaten.
Reputatie 4
Ik hoop natuurlijk van harte dat de verantwoordelijke mensen zich richting jou coöperatiever opstellen dan richting hun klanten en het OV-loket, maar mijn verwachtingen zijn tot het nulpunt gereduceerd. Gelukkig komt de datum van de inwerkingtreding van de AVG met rasse schreden dichterbij zodat we binnenkort een juridische basis hebben om inzage te krijgen in de gegevens die NS van ons registreert maar desondanks niet met ons wil delen.

Reageer