beantwoord

9% BTW over reizen in december?

  • 15 januari 2019
  • 17 reacties
  • 453 Bekeken

Reputatie 1
Ik heb zonet de facturen van december binnen. Daarop is 9% BTW gerekend.

Volgens mijn accountant behoren bedrijven 6% BTW te rekenen over diensten geleverd in 2018.

Is er op dit forum een fiscalist die hier meer over weet?
icon

Beste antwoord door Denice NS 15 januari 2019, 13:36

Dit gaat om de reizen op een Business Card, carefree?Bij zakelijke transacties is de factuurdatum bepalend voor de hoogte van het BTW-percentage. Omdat transacties in december 2018 gefactureerd worden in januari 2019, worden deze transacties al met 9% BTW berekend. Deze regel is wettelijk vastgesteld en niet door NS zelf.
Bekijk origineel

17 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Ik ben geen fiscalist, maar het klopt dat over de reizen van december geen 9% gerekend zou mogen worden. Betreft het niet toevallig de abonnementskosten die vooruit betaald worden?
Ook bij mij is over trein- en BTM-reizen 9% btw berekend in december. Factuurdatum is wel netjes 14 januari, volgens mij kan daarover inderdaad gewoon 9% btw worden aangehouden.
Dit gaat om de reizen op een Business Card, carefree?

Bij zakelijke transacties is de factuurdatum bepalend voor de hoogte van het BTW-percentage. Omdat transacties in december 2018 gefactureerd worden in januari 2019, worden deze transacties al met 9% BTW berekend. Deze regel is wettelijk vastgesteld en niet door NS zelf.
Reputatie 7
Badge +3
De overheid heeft bij de BTW-verhoging bepaald dat de datum van betaling de hoogte van de BTW bepaalt en niet de datum waarop goederen of diensten zijn geleverd. Dit dient om frauderen door te rommelen met leveringsdata te voorkomen.
Reputatie 7
Badge +3
@Tamzin Dat is alleen bij facturering aan bedrijven zo, niet bij particulieren. Had ik bij m'n eerste post even niet bij nagedacht.
Badge
Dan moet de accountant nog even op een extra cursus 🙂 Fiscaal klopt het exact wat de NS doet.

Hij kan de factuur gewoon in 2019 in de boekhouding zetten aangezien de factuurdatum het jaar 2019 bevat. En ja, dat is dan niet volgens de oude school dat je kosten boekt in het jaar waar het betrekking op heeft maar die 9% is geheel conform de regelgeving als de factuur een factuurdatum in 2019 heeft.

En aangezien je als bedrijf de BTW in vooraftrek neemt kost het je als bedrijf niets extra. (mits je positief draait)
Badge
De overheid heeft bij de BTW-verhoging bepaald dat de datum van betaling de hoogte van de BTW bepaalt en niet de datum waarop goederen of diensten zijn geleverd. Dit dient om frauderen door te rommelen met leveringsdata te voorkomen.
Dat is alleen als het bedrijf werkt volgens het kasstelsel, doet een bedrijf dat niet dan is de betaaldatum niet relevant.
Reputatie 7
Badge +3
Jij was toch machinist Jeroen?
Of ben je van functie veranderd en ben je nu de huis fiscalist van NS šŸ¤£
Badge
Jij was toch machinist Jeroen?
Of ben je van functie veranderd en ben je nu de huis fiscalist van NS šŸ¤£

Buiten dat ik zelf redelijk goed op de hoogte ben op het fiscale gebied heb ik ook nog even de fiscalist die naast mij op de bank zit geraadpleegd of ik het juist had. 😃 Dat is uiteraard ook de reden dat ik zo goed op de hoogte ben.

En nee, er zijn geen verbanden met de fiscale afdeling binnen de NS.
Reputatie 7
Badge +3
Volgens de website van de Belastingdienst gaat niet zozeer om de betaling van de klant aan NS maar om de BTW-afdracht van NS aan de Belastingdienst. Als de dienst geleverd is op factuurbasis dan dient de facturerende partij (in dit geval NS) het BTW-tarief te innen dat geldt op de datum van de verzending van de factuur en niet de datum van de levering van de dienst.

De facto is het een slimme manier van de overheid om nog wat extra BTW te heffen op diensten die nog onder het oude BTW-tarief zijn geleverd.

De accountant van @carefree moet ogenblikkelijk naar bijscholing.
Reputatie 1
Het is inderdaad een NS Business Card en dus een zakelijke transactie tussen twee bedrijven. Ik kan de BTW volledig in de vooraftrek meenemen dus voor mij zijn er geen extra kosten. Maar ik wil niet het risico lopen een te hoog percentage in de vooraftrek te gebruiken. En ik ben er simpelweg ook gewoon benieuwd naar.

Ik meende zelf dat BTW altijd gaat over de maand waarop de dienst geleverd is, inderdaad om fraude te voorkomen. Net zoals ik voor de inkomstenbelasting de werkzaamheden van december mee moet nemen voor 2018, ook al factureer ik in 2019.

Ik kwam deze website tegen:
https://vanderlaangroep.nl/6-btw-tarief-naar-9-vanaf-1-januari-2019/

Geen officiƫle bron van de Belastingdienst maar wel interessant om te lezen:

Factureert u in 2019 nog voor levering van goederen en/of diensten die hebben plaats gevonden in 2018? U maakt dan nog gebruik van het 6% Btw-tarief. De situatie kan zich voordoen, dat u 2 verlaagde tarieven moet toepassen op de factuur in 2019. Voor levering van goederen en/of diensten verricht in 2018 voor 6% Btw en voor levering van goederen en/of diensten verricht in 2019 voor 9% Btw. Geef het 6% Btw bedrag aan bij vraag 1c van de Btw-aangifte.
Reputatie 7
Badge +3
Lees dan ook dit stuk:

Vraag 2: Ik verricht prestaties in 2018 waarvoor ik (pas) achteraf in 2019 factureer. Welk tarief moet ik aanhouden?

Prestaties aan ondernemers/rechtspersoon: factureringsplicht
U heeft een factureringsplicht. De facturatiedatum bepaalt het btw-tarief. Als u geen factuur heeft uitgereikt, dan bent u de btw verschuldigd op het moment dat de factuur uiterlijk uitgereikt had moeten worden. De uiterste datum waarop u een factuur moet uitreiken is de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin u de prestaties heeft verricht. Factureert u aan een niet aftrekgerechtigde ondernemer? Dan raden wij u aan om (nog) in 2018 te factureren als u de prestatie in 2018 verricht. Een voorbeeld. U heeft een prestatie verricht in december 2018. U heeft de keuze om in december te factureren of uiterlijk op 15 januari 2019. Factureert u in 2018, dan past u het 6% tarief toe. Factureert u in 2019, dan is het 9% btw-tarief van toepassing.

Prestaties aan een particulier
Voor prestaties aan particulieren bent u btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie is/wordt verricht. Is dat in 2018 dan geldt het 6% tarief. Het moment van (eventuele) uitreiking van een factuur is niet van belang. Een voorbeeld. Een ondernemer verricht schilderwerkzaamheden aan een woning. De werkzaamheden zijn op 23 december 2018 afgerond. De factuur wordt op 3 januari 2019 uitgereikt. Op de factuur moet 6% worden vermeld, omdat het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht (is afgerond) in december plaatsvindt. De factuurdatum is niet van belang nu u voor prestaties aan particulieren geen factureringsplicht heeft.
Reputatie 7
Badge +3
@carefree
Volgens mij is dat in tegenspraak met wat de Belastingdienst stelt:
"U berekent de btw op basis van de facturen die u hebt verstuurd in het tijdvak waarover u aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak u de btw moet aangeven. Stuur uw factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Als u een factuur later hebt verstuurd, moet u de btw aangeven in het tijdvak waarin u de factuur uiterlijk had moeten versturen."
Reputatie 1
Zo te zien zit het verschil dus in het leveren van diensten aan een particulier of een bedrijf. Duidelijk. Ik heb dat niet in de vraagstelling van mijn accountant gezet en heb om die reden een verkeerd antwoord gekregen.

Ik ben er dan wel benieuwd naar of ik mijn particuliere NS Flex abonnement niet beter op 31 december aan had kunnen vragen in plaats van 2 januari.
Reputatie 7
Badge +3
Dat zal weinig uitmaken. De factuurdatum van NS zal in belde gevallen in 2019 zijn geweest.
Badge
@carefree, de vanderlaan groep heeft een 'aparte' uitleg van het geheel en staat daar volgens mij alleen in als ik even kijk bij de grotere accountants en wat zij daar over vermelden. Ik vraag me alleen af waar ze hun artikel mee willen onderbouwen.

Bij de vooraftrek geef je geen percentage op maar het totale bedrag welke je in vooraftrek meeneemt en dat is de simpele optelsom van de BTW bedragen. Je kan het nu alleen niet in 2018 boeken, maar de gemiste aftrek voer je nu op in 2019. Je verlies is het rentepercentage en aangezien die nagenoeg 0% is is je verlies op de boeking een jaar later nihil.

Ik zou me er dus als ik jou was niet druk om maken, zonde van de energie. Die energie kun je beter in je werk stoppen dan levert het je vast meer op 😉
Reputatie 1
@Jeroen Het is voornamelijk interesse. BTW neem ik 1 op 1 over van de facturen en reken in niet zelf uit (mag niet). En ik krijg het toch wel terug.

Reageer