beantwoord

Afwijkende GTBV-voorwaarden Consumenten/BusinessCard

  • 19 december 2017
  • 36 reacties
  • 1049 Bekeken

Het treinvrij-abonnement op een businesscard is identiek aan een altijdvrij-abonnement (inhoud, prijs,etc.). Enkel de gegevensdrager (businesscard of OV-card) is anders.
Graag had ik uitleg omtrent het verschil in de restitutievoorwaarden: een altijdvrij-abonnement restitueert altijd een evenredig deel van de abonnementsprijs. Dat gebeurt ook bij een treinvrij-abonnement, maar aanvullend wordt dat nog verlaagd als tijdens daluren is gereisd.
Niet alleen is het vreemd dat bij een feitelijk identiek product verschillend wordt gehandeld, het is bovendien ook onlogisch om bij restitutie rekening te houden met een daluurtarief, terwijl wel voor een vol tarief is betaald middels het abonnement. Restitutie veronderstelt een relatie tussen hetgeen betaald is en de compensatie en kan daarom m.i. enkel gebaseerd zijn op het feitelijk betaalde bedrag en niet op een fictief dalurentarief) Ter vergelijking: als ik een gekocht kledingstuk terugbreng omdat het niet past, krijg ik ook het betaalde geld terug en niet 30% minder omdat op moment van terugbrengen dat kledingstuk net is afgeprijsd.

Graag dus uitleg van NS over 1. de reden voor dit verschil in restitutievoorwaarden tussen een gewoon abonnement en een abonnement op een businesscard en 2. de redenering/motivatie achter het verlagen van de restitutie van abonnementsgelden bij reizen tijdens daluren
icon

Beste antwoord door Arnold NS 28 december 2017, 20:18

Hallo Ch.Laurijssen,

Als ik jouw situatie zo lees ga ik er vanuit dat je dit afleidt uit de tekst die hier te lezen is:

* Berekening op basis van maandbedrag. Buiten uw abonnementsperiode wordt de
vergoeding gebaseerd op de enkele ritprijs van het afgelegde NS-traject, met eventuele
verrekening van korting buiten de spits.

Kan dit kloppen? Zo ja, dan verzeker ik je dat er geen verschil is tussen het Altijd Vrij abonnement en het Trein Vrij abonnement. Mocht ik toch iets over het hoofd zien, dan kun je Iris NS of mij ook altijd een privébericht sturen door op de naam te klikken en vervolgens 'stuur privébericht'. Dan zoekt één van ons je persoonlijke situatie uit. Soms kan het echter even duren voordat iemand weer een forumdienst heeft en daarom zou je ook altijd contact op kunnen nemen met afdeling zakelijk via 030 300 11 11, e-mail,Twitter (@NS_online) of facebook. Vergeet daarbij niet je voorletters, achternaam, geboortedatum, postcode, huisnummer en OV-chipkaartnummer mee te sturen voor alle volledigheid. Mocht je inmiddels het antwoord al gevonden hebben, dan lezen we dat graag 🙂.
Bekijk origineel

36 reacties

Hoi Ch.Laurijssen,

Begrijpelijk dat je deze vraag stelt. Ik heb begrepen dat Arnold dit aan het uitzoeken is, dus hij komt z.s.m. met een terugkoppeling.
Hallo Ch.Laurijssen,

Als ik jouw situatie zo lees ga ik er vanuit dat je dit afleidt uit de tekst die hier te lezen is:

* Berekening op basis van maandbedrag. Buiten uw abonnementsperiode wordt de
vergoeding gebaseerd op de enkele ritprijs van het afgelegde NS-traject, met eventuele
verrekening van korting buiten de spits.

Kan dit kloppen? Zo ja, dan verzeker ik je dat er geen verschil is tussen het Altijd Vrij abonnement en het Trein Vrij abonnement. Mocht ik toch iets over het hoofd zien, dan kun je Iris NS of mij ook altijd een privébericht sturen door op de naam te klikken en vervolgens 'stuur privébericht'. Dan zoekt één van ons je persoonlijke situatie uit. Soms kan het echter even duren voordat iemand weer een forumdienst heeft en daarom zou je ook altijd contact op kunnen nemen met afdeling zakelijk via 030 300 11 11, e-mail,Twitter (@NS_online) of facebook. Vergeet daarbij niet je voorletters, achternaam, geboortedatum, postcode, huisnummer en OV-chipkaartnummer mee te sturen voor alle volledigheid. Mocht je inmiddels het antwoord al gevonden hebben, dan lezen we dat graag 🙂.
Dag Arnold,

Dank voor je reactie, maar er is wel degelijk een verschil (je moet ook de tekst uit de vergoedingtabel meenemen, die daaronder staat):
* Berekening op basis van maandbedrag. Buiten uw abonnementsperiode wordt de vergoeding gebaseerd op de enkele ritprijs van het afgelegde NS-traject, met eventuele verrekening van korting buiten de spits.
** Voor alle NS-Business Cards met een abonnement wordt de vergoeding gebaseerd op de enkele ritprijs van het afgelegde NS-traject, met eventuele verrekening van korting buiten de spits.

* gaat over abonnementen zoals "altijd vrij" **over businesscards met abonnement zoals "trein vrij". Basis voor * is een evenredig deel maandbedrag. Pas buiten de abonnementsperiode (en die is er niet bij een "altijd vrij") speelt korting buiten de spits.
Bij ** wordt wel meteen gerekend met daltarief.
Er is dus wel degelijk verschil in de voorwaarden tussen beide abonnementen (en ik heb dat in de praktijk ook al diverse keren mogen ervaren).

Overigens heeft dit niet zozeer met mijn persoonlijke situatie te maken, maar is dit gewoon een vraag over een verschil in voorwaarden. Daarnaast ga je in je antwoord ook niet in op het tweede deel van mijn vraag: restitutie betekent terugbetaling of teruggave en veronderstelt dus een relatie tussen hetgeen betaald is en hetgeen wordt terugbetaald. In dat kader is rekening houden met een daltarief volstrekt onlogisch en wil ik dus graag uitleg waarom NS toch vindt dat een klant wel "de volle mep" moet betalen bij aanschaf (alsof altijd buiten daluren wordt gereisd) maar bij restitutie plotseling een lager bedrag vergoed krijgt.

Graag dus nog reactie/antwoord op beide vragen:
1. waarom verschil in voorwaarden tussen Trein Vrij en Altijd Vrij
2. redenering achter lagere restitutie abonnementen bij reizen tijdens daluren
Hallo Ch.Laurijssen,

Graag gedaan uiteraard. Ik weet echter niet of ik exact begrijp wat je probeert over te brengen, ondanks je heldere stijl van schrijven. Als ik een voorbeeld van de situatie heb, kan ik de oorzaak afleiden op basis van de feitelijke gegevens die voor handen zijn (narekenen bijvoorbeeld). In dit anekdotische geval is dit wat lastiger. Ik heb je situatie daarom doorgestuurd naar de betreffende afdeling om te onderzoeken hoe deze situatie er precies uitziet en of er inderdaad een buitensporig onderscheid gemaakt wordt. Bedankt voor je geduld tot zo ver en uiteraard voor het aankaarten van de situatie. Ik kom er zo spoedig mogelijk op terug (verwachting: vrijdag 19 januari)!
Update: Ik heb nog geen reactie van de verantwoordelijke afdeling mogen ontvangen. Ik blijf me echter inzetten voor je 🙂.
Update: Ik heb nog geen antwoord op het bestaan van een verschil in voorwaarden (daltarief) voor Geld terug bij vertraging bij Altijd Vrij en Trein Vrij. Er zijn echter wel verschillende voorwaarden bij het opzeggen van een NS-Business Card met Trein Vrij en een consumentenabonnement met Altijd Vrij.

Verschil:
- Een Altijd Vrij abonnement (jaarabonnement) kan na het eerste jaar maandelijks opgezegd worden. De beëindiging gaat in op dezelfde dag van de maand als de dag waarop het abonnement is gestart. Als het abonnement vooruitbetaald is, geven wij het teveel betaalde bedrag terug.
- Bij een NS-BC met Trein Vrij hoef je niet een jaar te wachten voordat je kunt opzeggen. Je kunt na 1 maand opzeggen en ontvangt dan restitutie over de resterende maanden van het afgekochte jaar.

Wanneer ik meer weet laat ik het je uiteraard weer weten.
Badge +3
Bijna Arnold_NS...

Het ging over het verschil bij GTBV. Consumenten krijgen dan gewoon 1/36 (of 1/42 bij Altijd Vrij) van hun maandelijkse abonnementsgeld terug en bij Business Card gebruikers wordt er ineens rekening mee gehouden of de reis in spits of dal was (dus 40% minder terug voor hetzelfde) :? Zie deze tabel.

Neem je niets kwalijk maar ja, dat verschil is er dus tussen alle systemen!
Kortom, het verschil in behandeling wordt bevestigd.
Nu nog de gevraagde uitleg van NS (over de motivatie om bij businesscards daarmee de relatie tussen restitutie en betaalde prijs los te laten).
Ik ben en blijf benieuwd naar die uitleg.
Bedankt voor je hulp Robert B! Goed dat je me nog even ondersteunt. Op de crux in het verhaal heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Ik zal dus een beroep moeten blijven doen op je (/jullie) geduld.
Update: Ik heb nog niet de juiste persoon weten te bereiken voor een duidelijk antwoord op de vraag. Ik ben jullie echter niet vergeten!
Hallo Ch.Laurijssen,

Bij de NS-Business Card (NS-BC) wordt op basis van onderstaande tabel uitgekeerd. Dus alleen als je als klant betaalt op basis van werkelijk verbruik, dan houden we dus rekening met het daltarief. Als je echter reist binnen je 'vrij reizen’ periode wordt de helft van ritprijs uitgekeerd op basis van voltarief.Bij de consumentenproducten wordt bij de ‘Vrij’ abonnementen een deel van het abonnementsgeld teruggegeven. Bij Trein Vrij is dat 1/42e deel bij een vertraging tussen 30 en 59 minuten. Je zou kunnen zeggen dat het bij de NS-BC rechtvaardiger is, omdat je daar je geld terug krijgt op basis van de werkelijke ritprijs. Waarom doen we dit dan niet ook bij de consumentenabonnementen? Dit heeft te maken met concessie afspraken waar we ons aan moeten houden bij reizen op saldo. Wanneer het voor consumenten niet meer reizen op saldo is, maar net als bij de NS-BC reizen op rekening, dan is daar de mogelijkheid voor ons om de GTBV-voorwaarden gelijk te trekken.

Is dit een antwoord op je vraag?
Dag Arnold,
Je antwoord dekt weliswaar niet helemaal de bedoelde lading, maar geeft eigenlijk wel antwoord op mijn vraag: volgens die tabel zou bij een BC met Trein vrij abonnement dus altijd een evenredig deel gerestitueerd worden zonder rekening te houden met daltarief.
Maar als dat dan het daadwerkelijke beleid is, dan is wel de vraag waarom ik sinds juli 2017 diverse keren een lagere restitutie heb gekregen met als motivatie reizen binnen daltarief-uren en dit ook nog na nodige correspondentie (laatste voorbeeld dateert van 4 januari). Blijkbaar is de betreffende afdeling (of in elk geval een aantal medewerkers daarvan) overtuigd van een andere uitleg.
Ik heb geen zin meer om aan die gevallen nog energie te besteden, maar je zou mij een grote dienst bewijzen als er voor gezorgd kan worden dat in toekomstige gevallen wel overeenkomstig jouw uitleg zou worden gerestitueerd.
Met dank voor je inspanningen
Ik zal je suggestie doorzetten ter verbetering. Hier krijg ik geen feedback over gestuurd. Bedankt voor het nemen van je tijd om deze kwestie te delen met ons!
Ik heb hetzelfde probleem, mijn beklag (niet voor het eerst) gedaan per e-mail, en vandaag (ook niet voor het eerst) een e-mail terugontvangen van de Klantenservice waaruit blijkt dat de informatie die Arnold NS hierboven heeft gepost niet zou kloppen (ik had dit topic ook doorgestuurd).

Uiteraard ga ik er vanuit dat de informatie van Arnold NS juist wel klopt 😉 Kan een moderator mij nog helpen? 😛
Vervelend dat je tegen problemen aanloopt, AxelG.

Begrijp ik het goed dat je gebruik maakt van een Business Card met Trein Vrij abonnement en te weinig restitutie ontvangt bij het indienen van een claim voor Geld Terug bij Vertraging?
Klopt, Denice!
Nou, ik heb enkele collega's van onze Business afdeling erbij betrokken en laten meekijken. Arnold heeft inmiddels een andere baan en ik kan hem daardoor helaas niet vragen wie hij hiervoor heeft benaderd of waar hij zijn informatie + tabel heeft verkregen.

Mijn collega's van de afdeling Business hebben bij hun leidinggevende dit topic onder de aandacht gebracht en hieruit het volgende teruggekregen:
Voor alle NS-Business Cards met een abonnement wordt de vergoeding gebaseerd op de enkele ritprijs van het afgelegde NS-traject, met eventuele verrekening van korting buiten de spits. Dus, ongeacht wat voor een abonnement je op je kaart hebt staan, er wordt rekening gehouden met spits of dal.
Dank je, Denice. Kan dan alsnog de vraag worden uitgezet waarom dit onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten en zakelijke klanten? (En dan bedoel ik niet als antwoord zoiets als "het staat zo in de voorwaarden", maar waarom het is opgenomen in de voorwaarden.)
Ik kan je helaas niets anders vertellen dan wat mijn collega aangaf in reply #11, AxelG.
Ik kan je helaas niets anders vertellen dan wat mijn collega aangaf in reply #11, AxelG.

Je collega's van de Business-afdeling hebben aangegeven dat reply #11 onjuist is, Erryt. Daarom mijn vraag richting Denice.
Ik zal het onder de aandacht van Denice brengen, AxelG.
Ik heb de vraag uitstaan bij onze Business afdeling, AxelG. Ik vermoed dat dit verschil in het berekenen van Geld Terug bij Vertraging tussen een particulier en zakelijk contract er is omdat je een particulier contract maandelijks (na het 1e jaar) kan opzeggen en een Business Card dagelijks opzegbaar is. Maar, zodra ik het defintieve antwoord weet zal ik dat hier posten. 🙂
Ik heb de vraag uitstaan bij onze Business afdeling, AxelG. Ik vermoed dat dit verschil in het berekenen van Geld Terug bij Vertraging tussen een particulier en zakelijk contract er is omdat je een particulier contract maandelijks (na het 1e jaar) kan opzeggen en een Business Card dagelijks opzegbaar is. Maar, zodra ik het defintieve antwoord weet zal ik dat hier posten. :)
Ik vind het een vreemde redenering om deze zaken aan elkaar te linken. De opzegvoorwaarden zijn anders, en daarom zijn ook de voorwaarden voor geld terug bij vertraging anders. Dat is gewoon vreemd, en niet de ware reden voor het verschil.
Ook ik heb het vaker gemerkt. Het abonnement dat ik betaal is echter de volle prijs, niet de dalprijs. Dan zou ik ook de volle prijs geretourneerd moeten krijgen.
Inmiddels weer een reactie ontvangen op mijn klacht: de informatie die Arnold NS hierboven had gepost klopt toch en de claim wordt gewoon op basis van voltarief alsnog aan mij uitbetaald.

Verder geen uitleg gekregen waarom niet alle medewerkers die GTBV/Business afhandelen (zelfs dus niet alle leidinggevenden, zie de post van Denice NS) hiervan op de hoogte zijn... En ook niet wat er wordt gedaan om dit in de toekomst te voorkomen.
Ik heb van de betreffende afdeling een reactie ontvangen die overeen komt met die van Arnold. Ook op de zakelijke afdeling zal het één en ander opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Ik heb begrepen dat ze van plan zijn om bij de invoering van reizen op rekening voor consumenten (NS Flex) het gelijk te trekken met de GTBV methodiek voor de NS Business Card.

Reageer