beantwoord

Is de NS-business card zonder pasfoto persoonsgebonden?

  • 14 november 2016
  • 9 reacties
  • 7257 Bekeken

Kan ik reizen met de NS-business Card van mijn baas? Zijn naam staat er op, het is een gratis kaart zonder abonnementen, kortingen of andere koppelingen. De rekening mag ook naar hem. Hoor het graag, veel rompslomp om een nieuwe te bestellen terwijl wij toch niet samen reizen. Irene
icon

Beste antwoord door Miriam NS 14 november 2016, 20:32

Hallo IreneH en welkom op het Serviceforum.
Ik heb het even voor je nagevraagd, maar dit mag niet. Dit komt omdat het gaat om een persoonlijke kaart. Mocht je toch gebruik willen maken van een Business-card dan wil ik je adviseren zelf één aan te schaffen.
Bekijk origineel

9 reacties

Als zijn naam erop staat mag het niet. Maar kijk voor de zekerheid eens op http://www.ns.nl/binaries/_ht_1447421197064/content/assets/ns-nl/zakelijk/handleiding-bestellen-van-een-of-meerdere-ns-business-cards.pdf
Hallo IreneH en welkom op het Serviceforum.
Ik heb het even voor je nagevraagd, maar dit mag niet. Dit komt omdat het gaat om een persoonlijke kaart. Mocht je toch gebruik willen maken van een Business-card dan wil ik je adviseren zelf één aan te schaffen.
Reputatie 7
Een persoonlijke kaart, met naam, mag niet worden gebruikt door iemand anders. Er zijn ook BC's met alleen een bedrijfsnaam, die niet op naam zijn gesteld, die mogen wel gebruikt worden!
Kan ik reizen met de NS-business Card van mijn baas? Zijn naam staat er op, het is een gratis kaart zonder abonnementen, kortingen of andere koppelingen. De rekening mag ook naar hem. Hoor het graag, veel rompslomp om een nieuwe te bestellen terwijl wij toch niet samen reizen. Irene

Volgens de Geschillencommisse zou je weldegelijk mogen reizen met een ov-chipkaart op naam van iemand anders, zolang je maar het reguliere tarief betaald en geen gebruik maakt van een persoonlijk abonnement.

Zie: https://www.ovpro.nl/special/2017/04/25/reizen-met-de-persoonlijke-ov-chipkaart-van-een-ander-hoe-zit-dat/ en
Zie: https://www.ovpro.nl/ov-chipkaart-2/2015/02/06/reizen-met-geleende-ov-chipkaart-is-toegestaan/
Reputatie 7
Badge +4
Kan ik reizen met de NS-business Card van mijn baas? Zijn naam staat er op, het is een gratis kaart zonder abonnementen, kortingen of andere koppelingen. De rekening mag ook naar hem. Hoor het graag, veel rompslomp om een nieuwe te bestellen terwijl wij toch niet samen reizen. Irene

Volgens de Geschillencommisse zou je weldegelijk mogen reizen met een ov-chipkaart op naam van iemand anders, zolang je maar het reguliere tarief betaald en geen gebruik maakt van een persoonlijk abonnement.

Zie: https://www.ovpro.nl/special/2017/04/25/reizen-met-de-persoonlijke-ov-chipkaart-van-een-ander-hoe-zit-dat/ en
Zie: https://www.ovpro.nl/ov-chipkaart-2/2015/02/06/reizen-met-geleende-ov-chipkaart-is-toegestaan/


Dit is dikke en achterhaalde onzin en het is voldoende bekend en uitgelegd dat het niet juist is. Het betrof hier een geschil tussen Arriva en een reiziger en de uitspraak heeft geen betrekking op het reizen met een kaart van NS. Er is ook geen sprake van rechtskracht als een geschillencommissie een uitspraak doet. Wil het rechtskracht hebben, dan is een uitspraak van een rechter nodig.

Als u reist met de persoonlijke chipkaart van een ander, wordt die ingenomen en u wordt beboet voor zwartrijden. U heeft dan geen poot om op te staan. Met dit verhaal hoeft u al lang niet mee aan te komen, het is aan alle kanten ontkracht.

Ik zou het niet doen en zeker niet met dit verhaal aankomen als ik u was.

Reactie van Sivan namens NS:

Het gebruik van andermans (persoonlijke) OV-chipkaart is zowel bij wet als bij algemene voorwaarden niet toegestaan. De wet (artikel 47 lid 2 sub c Besluit personenvervoer 2000) bepaalt dat een elektronisch vervoerbewijs geldig is indien het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan. De algemene voorwaarden van NS bepalen in artikel 2.4 onder 5 dat als de reiziger gebruik maakt van een persoonlijke OV-chipkaart, de identiteit van de reiziger overeenstemt met de identiteit die vermeld staat op de persoonlijke OV-chipkaart. Bepaald wordt dat het dus niet is toegestaan de persoonlijke OV-chipkaart van een ander te gebruiken.

Dit is dikke en achterhaalde onzin en het is voldoende bekend en uitgelegd dat het niet waar is. Het betrof hier een geschil tussen Arriva en een reiziger en de uitspraak heeft geen betrekking op het reizen met een kaart van NS. Er is ook geen sprake van rechtskracht als een geschillencommissie een uitspraak doet. Wil het rechtskracht hebben, dan is een uitspraak van een rechter nodig.


Uit het artikel van OVpro: Gepubliceerd op 25 April 2017: https://www.ovpro.nl/special/2017/04/25/reizen-met-de-persoonlijke-ov-chipkaart-van-een-ander-hoe-zit-dat/
Wat betekent dit dan voor de uitleen van een persoonlijke OV-chipkaart zolang de reiziger niet reist met een abonnement? Dat is een lastig verhaal. De uitspraak van de Geschillencommissie is namelijk bindend, wat inhoudt dat de commissie bij een vergelijkbare zaak hoogstwaarschijnlijk een vergelijkbare uitspraak zal doen.

Daarentegen hebben de vervoerders in hun algemene voorwaarden nog opgenomen dat een persoonlijke OV-chipkaart echt persoonsgebonden. “U bent als enige gerechtigd uw persoonlijke OV-chipkaart te gebruiken. Als u toch toestaat dat een ander uw persoonlijke OV-chipkaart gebruikt, gebeurt dat voor uw eigen rekening en risico”, zo valt te lezen in de algemene voorwaarden van de OV-chipkaart bij NS. In de Wet Personenvervoer 2000 is in een artikel zelfs bepaald dat misbruik van een vervoersbewijs is verboden.


Verder ben ik niet juridisch onderlegt, maar het lijkt mij dat een uitspraak van de geschillencommissie voor de ene treinvervoerder Arriva, wel degelijk ook consequenties zal hebben voor andere (trein)vervoerders.

Na aanleiding van deze uitspraak, lijken echter alle vervoerders hun voorwaarden niet te hebben aangepast, waardoor er nog steeds mensen naar de geschillencommissie zouden moeten stappen, wanneer ze beboet worden.

Een achterliggend probleem hiervan is natuurlijk de schandalig hoge kosten, voor een ov-chipkaart van €7,50 (productiekosten liggen rond de €1) Die prijs moet m.i. omlaag een instap fee voor het OV van €7,50 is te hoog! Grappige is dat de NS Businesscard gratis wordt verstrekt, maar alleen met KVK-inschrijving
https://www.ad.nl/nieuws/ov-chipkaart-is-geldmachine-55-miljoen-euro-winst-in-vijf-jaar~ab43362d/
Boete uitlokken en daarna gaan proberen, zou ik zeggen? :)

Overigens moet je bij de Businesscard voor het aanvragen van afdelingskaarten (waar Slidestops het over heeft) weer minimaal 50 man personeel (50 reguliere kaarten) reeds in gebruik hebben, anders dikke pech.
Reputatie 7
Badge +4
Verder ben ik niet juridisch onderlegd, maar het lijkt mij dat een uitspraak van de geschillencommissie voor de ene treinvervoerder Arriva, wel degelijk ook consequenties zal hebben voor andere (trein)vervoerders.


Juist niet. Dat is nu net het grote misverstand. Het gaat specifiek over een geschil tussen twee particuliere partijen. Als je iets aan een geschillencommissie voorlegt, ga je beide er van te voren mee akkoord dat je je bij de uitspraak neerlegt. Anders heeft een geschillencommissie uiteraard ook geen enkele zin. Het heeft dus alleen een zekere waarde voor de betrokkenen. Het vervolg is simpel: een rechter doet dan een uitspraak dat je je niet aan de uitspraak van de geschillencommissie hoeft te houden en daarmee is de kous af. Dan ben je niet meer gebonden.

Deze uitspraak van de geschillencommissie rammelde natuurlijk aan alle kanten, want een uitspraak mag niet in strijd zijn met de wet. En die is ondubbelzinnig. Nogmaals: een uitspraak van een geschillencommissie heeft geen rechtskracht. Dat denken mensen ten onrechte. Alleen een uitspraak van een rechter heeft rechtskracht, en daar kun je je wel op beroepen. NS staat hier ook volledig buiten. Het is wijs de argumentatie van Sivan nog eens door te lezen.

Arriva had er niet op gerekend dat een geschillencommissie ooit een dergelijke idiote en onverantwoorde uitspraak zou doen en daar heb ik ook alle begrip voor. Amateurs horen ook niet in een dergelijke commissie thuis. Het heeft hun status in het wereldje ook bepaald niet verhoogd.
Reputatie 6

Dit is dikke en achterhaalde onzin en het is voldoende bekend en uitgelegd dat het niet waar is. Het betrof hier een geschil tussen Arriva en een reiziger en de uitspraak heeft geen betrekking op het reizen met een kaart van NS. Er is ook geen sprake van rechtskracht als een geschillencommissie een uitspraak doet. Wil het rechtskracht hebben, dan is een uitspraak van een rechter nodig.


Uit het artikel van OVpro: Gepubliceerd op 25 April 2017: https://www.ovpro.nl/special/2017/04/25/reizen-met-de-persoonlijke-ov-chipkaart-van-een-ander-hoe-zit-dat/
Wat betekent dit dan voor de uitleen van een persoonlijke OV-chipkaart zolang de reiziger niet reist met een abonnement? Dat is een lastig verhaal. De uitspraak van de Geschillencommissie is namelijk bindend, wat inhoudt dat de commissie bij een vergelijkbare zaak hoogstwaarschijnlijk een vergelijkbare uitspraak zal doen.

Daarentegen hebben de vervoerders in hun algemene voorwaarden nog opgenomen dat een persoonlijke OV-chipkaart echt persoonsgebonden. “U bent als enige gerechtigd uw persoonlijke OV-chipkaart te gebruiken. Als u toch toestaat dat een ander uw persoonlijke OV-chipkaart gebruikt, gebeurt dat voor uw eigen rekening en risico”, zo valt te lezen in de algemene voorwaarden van de OV-chipkaart bij NS. In de Wet Personenvervoer 2000 is in een artikel zelfs bepaald dat misbruik van een vervoersbewijs is verboden.


Verder ben ik niet juridisch onderlegt, maar het lijkt mij dat een uitspraak van de geschillencommissie voor de ene treinvervoerder Arriva, wel degelijk ook consequenties zal hebben voor andere (trein)vervoerders.


Dit is artikel 47 lid 2


2 Een elektronisch vervoerbewijs is geldig indien:

a. het een nationaal elektronisch vervoerbewijs of een op grond van de concessie door of namens de concessiehouder afgegeven elektronisch vervoerbewijs betreft,

b. de reismogelijkheden van het elektronisch vervoerbewijs toereikend zijn voor de te maken reis en het vertrekpunt elektronisch is geregistreerd,

c. het elektronisch vervoerbewijs, voor zover het op naam is gesteld, overeenstemt met de identiteit van de houder daarvan en

d. de te betalen vervoerprijs voor de reis ten minste gelijk is aan het tarief dat de gebruiker van het elektronisch vervoerbewijs daarvoor verschuldigd is.


Sub c lijkt me inderdaad bijzonder duidelijk. Ik heb de oorspronkelijke uitspraak van de GC nog eens doorgelezen en dit artikel wordt daar helemaal nergens in genoemd.
Ofwel dat artikel is pas later in dat "Besluit" beland ofwel de geschillencommissie was inderdaad bijzonder dom.

Ik zou er dus niet op rekenen, dat je dit nog eens gaat lukken.
Hoewel... de enige keer, dat ik met een Nederlandse Geschillencommissie te maken had, veegden ze ook hun kl*ten af met de wet. Ze zijn dus wel vrij consequent stupide.

Reageer