Als NS het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding c.q. boerkaverbod NIET handhaaft, wat zijn dan de rechten van de reiziger, ALS de conducteur wel handhaaft?

  • 29 September 2019
  • 32 reacties
  • 1535 Bekeken

Gisteren ging ik met gezichtsbedekking de trein instappen, omdat ik nou eenmaal afhankelijk ben van het openbaar vervoer EN ik een belangrijke afspraak had, buiten de plaats waar ik woon.

Ik had een treinkaartje gekocht bij de kaartautomaat. Vervolgens werd ik in de trein gewezen op het handhaven van het verbod door een conducteur, die te kennen gaf dat ik mijn gezichtsbedekking moest verwijderen, danwel IN IEDER GEVAL mijn ogen ZICHTBAAR moest zijn.

Na een hele discussie over en weer, liep zij weg.

Ik heb NS gesproken en zij heeft mij te kennen gegeven dat NS NIET handhaaft en dat de conducteur HIERIN FOUT zat.

In hoeverre is het bekend dat een conducteur zich houdt aan de afspraken die haar werkgever heeft gemaakt?

32 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Geen werkgever kan zijn personeel tot de orde roepen omdat het zich gewoon aan de wet houdt. Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Reputatie 7
Badge
Geen werkgever kan zijn personeel tot de orde roepen omdat het zich gewoon aan de wet houdt. Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk.

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.
Sinds wanneer mag een conducteur/BOA handhaven op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.

Conducteurs/BOA's staan ook niet boven de wet
Reputatie 5
Op dit moment is de algemene regel bij vervoerbedrijven "we handhaven niet, weigeren reizigers niet. Dat lijkt mij een goed standpunt. Als men wel zou willen handhaven zou dat grote problemen kunnen opleveren, de dragers van gezichtsbedekkende kleding voor een paar tientjes boete dagen lang het OV bijna lam kunnen leggen.

Zwaar geschminkte mensen met gekleurde lenzen en een pruik en een vreemd kostuum die de trein of bus nemen naar de Comic Con zouden dan ook niet mee mogen? De laatste keer heb ik daar zeker meer dan 1000 man/vrouw gezien die niet aan de "kledingvoorschriften" voldeden, in het buitenland zijn die bijeenkomsten nog veel groter. Er lopen mensen tussen die meer dan 1000 euro aan kleding en professionele schmink uitgeven. In veel van die kostuums is het niet alleen gevaarlijk maar vaak ook onmogelijk om auto te rijden. Dus wat doe je dan? Dit soort bijeenkomsten verbieden omdat er wel eens "verklede" mensen met het OV zouden kunnen gaan reizen?

Echt rechten als passagier heb je niet tegenover een controlerende HC. In de meeste gevallen zal, als je weldoordachte vragen stelt (vraagt/zegt u dit als controleur van de NS of als BOA, als u dit als BOA vraagt/zegt mag ik dan uw identificatie zien) en nette antwoorden geeft een HC geen trein vol mensen 20 of meer minuten vertraging op laten oplopen omdat hij/zij moet wachten op V&S of politie. Voor de politie staat het arresteren van iemand met gezichtsbedekkende kleding op verzoek van een BOA, als er geen bedreigende situatie is, helemaal onderaan het prioriteiten lijstje.

Nederland begint zo langzamerhand onleefbaar te worden door het oerwoud van onzinnige regeltjes en hoe meer onzinnige regeltjes die mensen direct treffen (zoals de stikstof regels waardoor de bouw van 10duizenden woningen op losse schroeven staat) hoe kleiner het draagvlak voor zinnige regels gaat worden.
Reputatie 7
Badge +4
Of u reist met de trein zonder gezichtsbedekkende kleding, of u bedekt uw gezicht en dan kunt u niet met de trein. Het Is het één of het ander.

Als uw principe zuiver is, dan heeft u dat er voor over.
Op dit moment is de algemene regel bij vervoerbedrijven "we handhaven niet, weigeren reizigers niet. Dat lijkt mij een goed standpunt. Als men wel zou willen handhaven zou dat grote problemen kunnen opleveren, de dragers van gezichtsbedekkende kleding voor een paar tientjes boete dagen lang het OV bijna lam kunnen leggen.
€ 150,-

Zwaar geschminkte mensen met gekleurde lenzen en een pruik en een vreemd kostuum die de trein of bus nemen naar de Comic Con zouden dan ook niet mee mogen? De laatste keer heb ik daar zeker meer dan 1000 man/vrouw gezien die niet aan de "kledingvoorschriften" voldeden, in het buitenland zijn die bijeenkomsten nog veel groter. Er lopen mensen tussen die meer dan 1000 euro aan kleding en professionele schmink uitgeven. In veel van die kostuums is het niet alleen gevaarlijk maar vaak ook onmogelijk om auto te rijden. Dus wat doe je dan? Dit soort bijeenkomsten verbieden omdat er wel eens "verklede" mensen met het OV zouden kunnen gaan reizen?

Heb je de wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding gelezen?

Echt rechten als passagier heb je niet tegenover een controlerende HC. In de meeste gevallen zal, als je weldoordachte vragen stelt (vraagt/zegt u dit als controleur van de NS of als BOA, als u dit als BOA vraagt/zegt mag ik dan uw identificatie zien) en nette antwoorden geeft een HC geen trein vol mensen 20 of meer minuten vertraging op laten oplopen omdat hij/zij moet wachten op V&S of politie. Voor de politie staat het arresteren van iemand met gezichtsbedekkende kleding op verzoek van een BOA, als er geen bedreigende situatie is, helemaal onderaan het prioriteiten lijstje.

Mag een BOA handhaven op dit (gedeeltelijke) verbod?

Nederland begint zo langzamerhand onleefbaar te worden door het oerwoud van onzinnige regeltjes en hoe meer onzinnige regeltjes die mensen direct treffen (zoals de stikstof regels waardoor de bouw van 10duizenden woningen op losse schroeven staat) hoe kleiner het draagvlak voor zinnige regels gaat worden.
Reputatie 7
Badge +3
@Philned
De vervoerders stellen de regels niet, dat doet de wetgever. Of u het met die regels wel of niet eens bent is natuurlijk iets anders, dat mag u helemaal zelf bepalen.

De vergelijking met Comic Con gaat mank omdat schminken gewoon mag, alleen gezichtsbedekkende kleding niet.

Dat allerlei instanties vrij zouden zijn om zelf te bepalen of ze wetten wel of niet handhaven gaat niet op zoals afgelopen vrijdag weer eens bleek bij het rookverbod.
Reputatie 7
Badge +3

Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.Sinds wanneer mag een conducteur/BOA handhaven op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?


Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Conducteurs/BOA's staan ook niet boven de wet

De conducteur/BOA mag handhaven als hij/zij constateert dat iemand in het OV de wet overtreedt. Om dezelfde reden mag de conducteur jou ook een boete geven als je in de trein rookt of daar muziek draait.


Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.Sinds wanneer mag een conducteur/BOA handhaven op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Conducteurs/BOA's staan ook niet boven de wet
De conducteur/BOA mag handhaven als hij/zij constateert dat iemand in het OV de wet overtreedt. Om dezelfde reden mag de conducteur jou ook een boete geven als je in de trein rookt of daar muziek draait.


Een BOA mag niet overal voor schrijven, dat staat beschreven in de "Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar". De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding maakt volgens mij geen deel uit van Domein IV.Het rookverbod (in het OV) valt onder het Besluit personenvervoer 2000 en daartoe is een BOA domein IV natuurlijk wel bevoegd, om een discussie daarover gelijk maar uit de wereld te halen.
Reputatie 7
Direct schrijven voor gezichtsbedekkende kleding kan niet.

Maar - bij controle vervoersbewijs - moet je bij een persoonlijke kaart of e-ticket jezelf legitimeren. Dit is bij een persoonlijke kaart het pasje zelf en bij een e-ticket hebben we het over identificeren en dat is een id bewijs. In beide gevallen moet je dus gecontroleerd kunnen worden of gelijkenis, anders is je kaart niet geldig. Dus uitstel van betaling - id nodig - dus weer gezicht nodig, zo niet aanhouden.

Of nog simpeler : je kunt schrijven voor e129g :
"het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging" nogmaals een id nodig, gezicht, zo niet aanhouden.
Dan moet iemand dus wel een persoonlijke kaart of e-ticket tonen, daarbij mag om een id-bewijs gevraagd worden. Wat TS aangeeft:

Ik had een treinkaartje gekocht bij de kaartautomaat. Vervolgens werd ik in de trein gewezen op het handhaven van het verbod door een conducteur, die te kennen gaf dat ik mijn gezichtsbedekking moest verwijderen, danwel IN IEDER GEVAL mijn ogen ZICHTBAAR moest zijn.

is dat niet het geval.
Geen werkgever kan zijn personeel tot de orde roepen omdat het zich gewoon aan de wet houdt. Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk.

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.


Ik had geen problemen, de conductrice had een probleem en volgens NS is de conductrice dus fout en niet ik.
Nee u zit fout.

Verder sluit ik me aan bij de reactie van Thom, waar u maar niet op ingaat.

Of u reist met de trein zonder gezichtsbedekkende kleding, of u bedekt uw gezicht en dan kunt u niet met de trein. Het Is het één of het ander.

Als uw principe echt is, dan heeft u dat er voor over.
Maar u vindt dus dat u zich niet aan de wet moet houden ?
Reputatie 7
Een mening voor of tegen een bepaalde visie of beleid vanuit de overheid mag en kan. In Nederland heb je het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent echter niet dat je de vrijheid hebt om op basis van jouw ideeën of visie, het recht hebt om een wet te overtreden. Deze wetten gelden voor iedereen, ook voor jouzelf.

Door kennelijk bewust de overweging te maken de wet te overtreden, neem je het risico om geweigerd/geverbaliseerd te worden.

Kom je iemand tegen, met de BOA bevoegdheid en jij kiest ervoor om de regels te overtreden, dan kan die persoon daar op optreden.

In het ergste geval wordt je verwijderd/aangehouden met een stapel boetes erbij.

Mijn advies: ga niet kennelijk bewust tegen het systeem in en schop er niet tegenaan. Het systeem schopt dan net zo hard terug. Probeer je mening en visie op een andere manier duidelijk te maken in Den Haag.
Reputatie 7
Badge +4
U heeft niet alleen een probleem, u bent het probleem. Uw rechtsopvatting is geen wet en ook geen beleid in Nederland.

Een boerka of aanverwant is voor veel mensen een voorwerp dat staat voor onderdrukking en extreme opvattingen die strijdig zijn met de westerse grondwaarden. Het kan niet zo zijn dat u dat niet weet en het is dus bewuste provocatie.

Wat u aandraagt, is dermate cliché dat het op geen enkele wijze indruk maakt.
Reputatie 6
Provocatie ?

In provocaties kun je beter niet trappen.

Denk niet dat het binnen de doelstelling van dit platform past om dit soort discussies te voeren.
Reputatie 1
Ik denk ook dat dit meer een politieke discussie gaat worden hier,

Wetten zijn wetten maar er word ook veel gedoogd in Nederland. En ik denk dat dit onderwerp er 1 goed voorbeeld van is.
Reputatie 7
Badge +3
Blijft natuurlijk de vraag welk doel gediend is met het beboeten door een BOA van een reiziger met een geldig vervoerbewijs. @Emarah schrijft dat ze een kaartje heeft gekocht bij de automaat. Wanneer je op reis gaat met een anoniem kaartje uit de automaat hoef je je niet te legitimeren. Het is immers volkomen anoniem.

Het zou een geheel andere kwestie zijn geweest van zij met een e-ticket of met een persoonlijke OV-chipkaart had gereisd. Dan kan in het kader van de controle van het vervoerbewijs het ID van de reiziger gecontroleerd moeten worden. Het lijkt me duidelijk dat een BOA dan kan vragen om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen om de controle mogelijk te maken.

Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.
Reputatie 4
Blijft natuurlijk de vraag welk doel gediend is met het beboeten door een BOA van een reiziger met een geldig vervoerbewijs. @Emarah schrijft dat ze een kaartje heeft gekocht bij de automaat. Wanneer je op reis gaat met een anoniem kaartje uit de automaat hoef je je niet te legitimeren. Het is immers volkomen anoniem.

Het zou een geheel andere kwestie zijn geweest van zij met een e-ticket of met een persoonlijke OV-chipkaart had gereisd. Dan kan in het kader van de controle van het vervoerbewijs het ID van de reiziger gecontroleerd moeten worden. Het lijkt me duidelijk dat een BOA dan kan vragen om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen om de controle mogelijk te maken.

Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.


Nee Mark zo werkt het niet, het is simpelweg verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in de trein, of je een (anoniem) kaartje hebt gekocht heeft er niks mee te maken.
Je mag niet zomaar alle verboden in de trein aan je laars lappen alleen maar omdat je een kaartje hebt gekocht.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding-in-de-media-boerkaverbod/vraag-en-antwoord/waar-geldt-het-verbod-op-gezichtsbedekkende-kleding
Reputatie 7
Badge +3
Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.
Dan mis je de essentie van het boerkaverbod. De bedoeling daarvan is niet om te kunnen controleren of iemand wel/niet een geldig kaartje heeft maar dat je geen onherkenbare personen in bus of trein wil hebben.
Reputatie 7
Badge +3
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.

NS en de overige vervoerders hebben nota bene zelf aangegeven niet te gaan handhaven op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer. De vervoerders hebben immers aangegeven dat een overtreding van het verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen valt onder het strafrecht en dat controleurs/BOA's in dienst van vervoerbedrijven niet de juiste personen zijn om te verbaliseren. Eventuele handhaving van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal door een politieagent moeten plaatsvinden. En de politie heeft wel andere prioriteiten.
https://theworldnews.net/nl-news/openbaar-vervoerbedrijven-trekken-zich-niets-aan-van-boerkaverbod

Klachten niet bij mij maar bij de politici die wetgeving hebben bedacht zonder over de handhaving na te denken.
Reputatie 4
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.

NS en de overige vervoerders hebben nota bene zelf aangegeven niet te gaan handhaven op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer. De vervoerders hebben immers aangegeven dat een overtreding van het verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen valt onder het strafrecht en dat controleurs/BOA's in dienst van vervoerbedrijven niet de juiste personen zijn om te verbaliseren. Eventuele handhaving van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal door een politieagent moeten plaatsvinden. En de politie heeft wel andere prioriteiten.https://theworldnews.net/nl-news/openbaar-vervoerbedrijven-trekken-zich-niets-aan-van-boerkaverbod
Klachten niet bij mij maar bij de politici die wetgeving hebben bedacht zonder over de handhaving na te denken.


Mark, de reden waarom er niet gehandhaafd wordt is dus heel anders dan "dat ze met rust gelaten moeten worden omdat ze voor hun reis betaald hebben" zoals jij beweerde.
Reputatie 7
Badge +3
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.
Je kunt daar alleen geen enkel recht aan ontlenen als iemand die daartoe bevoegd is je toch bekeurt. Zelfs als de baas van deze persoon (in dit geval NS) liever ziet dat het gedoogd wordt.
Reputatie 1
@Thom overal worden mensen onderdrukt vind het een beetje oppervlakkig om dat puur te koppelen aan mensen met gezichts bedekkende kleding. En zoals veel wetten in Nederland word dit op het moment gedoogd. Of je nou voor of tegen bent leer er mee leven. Want op deze manier kan je alles gaan verbieden, carnaval, voetbal fans met geschminkte gezichten of capuchons op en sjaals voor het gezicht want daar van zien ik ook niet wie het is.

Reageer