Als NS het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding c.q. boerkaverbod NIET handhaaft, wat zijn dan de rechten van de reiziger, ALS de conducteur wel handhaaft?

  • 29 september 2019
  • 32 reacties
  • 1447 Bekeken


Toon eerste bericht

32 reacties

Reputatie 7
Badge +4
?
De wetswijziging die recent is ingegaan heeft tot gevolg dat reizigers geweigerd mogen worden door NS personeel. NS gaat echter niet beboeten omdat onze BOA's niet bevoegd zijn om dit te doen. In uiterste gevallen kan de conducteur een trein stilzetten en de politie inschakelen om de reiziger uit de trein te halen. Hoewel ik begrijp dat je met gezichtbedekkende kleding toch wilt gaan reizen met het Openbaar Vervoer is het na de laatste wetswijziging niet meer mogelijk. De exacte informatie kun je hier nalezen. Een voorbeeld van handelen volgens de regels die NS zijn opgelegd zie je in dit nieuwsartikel.

Ik kan me goed voorstellen dat elk handelen erg veel reactie oplevert. Het onderwerp is erg gevoelig, zowel voor voorstanders als tegenstanders van de wet. NS heeft hierin echter geen stem. NS is geen ontwerper van de wet maar heeft zich wel aan de wet te houden. Het handelen van de conducteur of de reactie van mijn collega kan ik niet onderschrijven, ik was niet aanwezig bij de situatie. Ik ga ervan uit dat onze community je in je waarde laat maar je vooral uitlegt hoe de community werkt.
Reputatie 7
Badge +3
Het onderwerp ligt vooral erg gevoelig omdat er een wet is aangenomen die in de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Nu zijn zowel voor- als tegenstanders ontevreden. De voorstanders omdat er niet gehandhaafd wordt en de tegenstanders omdat er een wet met een puur symbolisch karakter is aangenomen waardoor onduidelijk is of er nu wel of niet gehandhaafd gaat worden.

Het introduceren van strenge wetgeving heeft alleen zin wanneer er ook een plan met budget is voor handhaving. Met wat gevoel voor proportie wordt al snel duidelijk dat de politie natuurlijk wel iets anders en beters te doen heeft dan het verbaliseren van een paar honderd vrouwen die gezichtsbedekkende kleding wensen te dragen. En als we als samenleving wel willen dat er gehandhaafd wordt dan zullen er prioriteiten gesteld moeten worden met daarbij een afdoende budget.

In mijn optiek is er nauwelijks iets slechters te bedenken dan wetgeving met puur symbolische waarde die in de uitvoering alleen maar verwarring schept. Want het is nog steeds niet duidelijk of personeel van de vervoerders nu wel of niet de voertuigen moet stilzetten en gaan zitten wachten op politieagenten die overtreders van het verbod gaan verbaliseren.
Reputatie 4
Het is overigens ook niet zo dat ze zich daar in Den Haag niet bewust van zijn, zo is er afgelopen dinsdag een motie van het lid Wiersma c.s. aangenomen over een verscherpte aanpak van het verbod op gezichtsbedekkende kleding.
Reputatie 7
Badge +3
De details uit de motie hadden natuurlijk uitgewerkt moeten zijn voordat de wet werd aangenomen. Nu is er een wet die "glashelder" is maar is er nog niet het begin van een idee hoe die wet dan zou moeten worden uitgevoerd. Wie zit wie nu voor de gek te houden?
Reputatie 3
Deze motie is bijna nietszeggend. Dat sluit mooi aan bij de wet die vooral een uiting is van symbool- en identiteitspolitiek.
Badge +3
Ik ga ervan uit dat onze community je in je waarde laat maar je vooral uitlegt hoe de community
werkt.

Ikzelf laat ieder in zijn/haar waarde, maar net als ieder ander dien ik me aan de wet te houden en dat verwacht ik van een ander ook.

Op overtreden van de wet (of daaraan ondergeschikte huisregels) staat een boete/straf. En dan moet er dus wel iemand bereid zijn om te handhaven, maar ja als een BOA op een station of in de trein blijkbaar niet eens bevoegd is om dat te doen houdt het uiteraard al snel op.

Om dan een trein stil te zetten en te wachten op de politie is inderdaad nogal overdreven, ook al heb ik het wel eens meegemaakt wegens zakkenrollers in een trein. Vertraging (trein werd vlak voor Den Bosch stil gezet) 20 minuten, plus duizendmaal excuses (want er werd op het moment zelf natuurlijk niets gecommuniceerd). Oh ja, en een koffie/thee bonnetje voor Kiosk.

Dan liever gedogen of gerichter/preventief optreden, want anders kan ik (of iedereen) het treinverkeer gaan hinderen door bijv. een integraalhelm op te zetten. Bij een tankstation/benzinepomp is dat makkelijk, dan wordt de pomp niet vrijgegeven voordat je die helm afdoet of (tijdelijk) inlevert. Daar hebben anderen weinig tot geen last van.

De conducteur was dus gewoon te laat als iemand al zo in de trein zit. Diegene had op het station al verboden moeten worden om de trein te betreden.

Erg jammer dat er ondanks alles géén boete/straf volgde... want dat nodigt alleen maar meer mensen uit om hetzelfde te doen of om het zelf vaker te doen. Meer of eerer handhaven dus, ik blijf het maar zeggen... 😅

Reageer