Als NS het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding c.q. boerkaverbod NIET handhaaft, wat zijn dan de rechten van de reiziger, ALS de conducteur wel handhaaft?

  • 29 september 2019
  • 32 reacties
  • 1461 Bekeken

Gisteren ging ik met gezichtsbedekking de trein instappen, omdat ik nou eenmaal afhankelijk ben van het openbaar vervoer EN ik een belangrijke afspraak had, buiten de plaats waar ik woon.

Ik had een treinkaartje gekocht bij de kaartautomaat. Vervolgens werd ik in de trein gewezen op het handhaven van het verbod door een conducteur, die te kennen gaf dat ik mijn gezichtsbedekking moest verwijderen, danwel IN IEDER GEVAL mijn ogen ZICHTBAAR moest zijn.

Na een hele discussie over en weer, liep zij weg.

Ik heb NS gesproken en zij heeft mij te kennen gegeven dat NS NIET handhaaft en dat de conducteur HIERIN FOUT zat.

In hoeverre is het bekend dat een conducteur zich houdt aan de afspraken die haar werkgever heeft gemaakt?

32 reacties

Badge +3
Ik ga ervan uit dat onze community je in je waarde laat maar je vooral uitlegt hoe de community
werkt.

Ikzelf laat ieder in zijn/haar waarde, maar net als ieder ander dien ik me aan de wet te houden en dat verwacht ik van een ander ook.

Op overtreden van de wet (of daaraan ondergeschikte huisregels) staat een boete/straf. En dan moet er dus wel iemand bereid zijn om te handhaven, maar ja als een BOA op een station of in de trein blijkbaar niet eens bevoegd is om dat te doen houdt het uiteraard al snel op.

Om dan een trein stil te zetten en te wachten op de politie is inderdaad nogal overdreven, ook al heb ik het wel eens meegemaakt wegens zakkenrollers in een trein. Vertraging (trein werd vlak voor Den Bosch stil gezet) 20 minuten, plus duizendmaal excuses (want er werd op het moment zelf natuurlijk niets gecommuniceerd). Oh ja, en een koffie/thee bonnetje voor Kiosk.

Dan liever gedogen of gerichter/preventief optreden, want anders kan ik (of iedereen) het treinverkeer gaan hinderen door bijv. een integraalhelm op te zetten. Bij een tankstation/benzinepomp is dat makkelijk, dan wordt de pomp niet vrijgegeven voordat je die helm afdoet of (tijdelijk) inlevert. Daar hebben anderen weinig tot geen last van.

De conducteur was dus gewoon te laat als iemand al zo in de trein zit. Diegene had op het station al verboden moeten worden om de trein te betreden.

Erg jammer dat er ondanks alles géén boete/straf volgde... want dat nodigt alleen maar meer mensen uit om hetzelfde te doen of om het zelf vaker te doen. Meer of eerer handhaven dus, ik blijf het maar zeggen... 😅
Reputatie 3
Deze motie is bijna nietszeggend. Dat sluit mooi aan bij de wet die vooral een uiting is van symbool- en identiteitspolitiek.
Reputatie 7
Badge +3
De details uit de motie hadden natuurlijk uitgewerkt moeten zijn voordat de wet werd aangenomen. Nu is er een wet die "glashelder" is maar is er nog niet het begin van een idee hoe die wet dan zou moeten worden uitgevoerd. Wie zit wie nu voor de gek te houden?
Reputatie 4
Het is overigens ook niet zo dat ze zich daar in Den Haag niet bewust van zijn, zo is er afgelopen dinsdag een motie van het lid Wiersma c.s. aangenomen over een verscherpte aanpak van het verbod op gezichtsbedekkende kleding.
Reputatie 7
Badge +3
Het onderwerp ligt vooral erg gevoelig omdat er een wet is aangenomen die in de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Nu zijn zowel voor- als tegenstanders ontevreden. De voorstanders omdat er niet gehandhaafd wordt en de tegenstanders omdat er een wet met een puur symbolisch karakter is aangenomen waardoor onduidelijk is of er nu wel of niet gehandhaafd gaat worden.

Het introduceren van strenge wetgeving heeft alleen zin wanneer er ook een plan met budget is voor handhaving. Met wat gevoel voor proportie wordt al snel duidelijk dat de politie natuurlijk wel iets anders en beters te doen heeft dan het verbaliseren van een paar honderd vrouwen die gezichtsbedekkende kleding wensen te dragen. En als we als samenleving wel willen dat er gehandhaafd wordt dan zullen er prioriteiten gesteld moeten worden met daarbij een afdoende budget.

In mijn optiek is er nauwelijks iets slechters te bedenken dan wetgeving met puur symbolische waarde die in de uitvoering alleen maar verwarring schept. Want het is nog steeds niet duidelijk of personeel van de vervoerders nu wel of niet de voertuigen moet stilzetten en gaan zitten wachten op politieagenten die overtreders van het verbod gaan verbaliseren.
De wetswijziging die recent is ingegaan heeft tot gevolg dat reizigers geweigerd mogen worden door NS personeel. NS gaat echter niet beboeten omdat onze BOA's niet bevoegd zijn om dit te doen. In uiterste gevallen kan de conducteur een trein stilzetten en de politie inschakelen om de reiziger uit de trein te halen. Hoewel ik begrijp dat je met gezichtbedekkende kleding toch wilt gaan reizen met het Openbaar Vervoer is het na de laatste wetswijziging niet meer mogelijk. De exacte informatie kun je hier nalezen. Een voorbeeld van handelen volgens de regels die NS zijn opgelegd zie je in dit nieuwsartikel.

Ik kan me goed voorstellen dat elk handelen erg veel reactie oplevert. Het onderwerp is erg gevoelig, zowel voor voorstanders als tegenstanders van de wet. NS heeft hierin echter geen stem. NS is geen ontwerper van de wet maar heeft zich wel aan de wet te houden. Het handelen van de conducteur of de reactie van mijn collega kan ik niet onderschrijven, ik was niet aanwezig bij de situatie. Ik ga ervan uit dat onze community je in je waarde laat maar je vooral uitlegt hoe de community werkt.
Reputatie 7
Badge +4
?
Reputatie 1
@Thom overal worden mensen onderdrukt vind het een beetje oppervlakkig om dat puur te koppelen aan mensen met gezichts bedekkende kleding. En zoals veel wetten in Nederland word dit op het moment gedoogd. Of je nou voor of tegen bent leer er mee leven. Want op deze manier kan je alles gaan verbieden, carnaval, voetbal fans met geschminkte gezichten of capuchons op en sjaals voor het gezicht want daar van zien ik ook niet wie het is.
Reputatie 7
Badge +3
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.
Je kunt daar alleen geen enkel recht aan ontlenen als iemand die daartoe bevoegd is je toch bekeurt. Zelfs als de baas van deze persoon (in dit geval NS) liever ziet dat het gedoogd wordt.
Reputatie 4
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.

NS en de overige vervoerders hebben nota bene zelf aangegeven niet te gaan handhaven op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer. De vervoerders hebben immers aangegeven dat een overtreding van het verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen valt onder het strafrecht en dat controleurs/BOA's in dienst van vervoerbedrijven niet de juiste personen zijn om te verbaliseren. Eventuele handhaving van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal door een politieagent moeten plaatsvinden. En de politie heeft wel andere prioriteiten.https://theworldnews.net/nl-news/openbaar-vervoerbedrijven-trekken-zich-niets-aan-van-boerkaverbod
Klachten niet bij mij maar bij de politici die wetgeving hebben bedacht zonder over de handhaving na te denken.


Mark, de reden waarom er niet gehandhaafd wordt is dus heel anders dan "dat ze met rust gelaten moeten worden omdat ze voor hun reis betaald hebben" zoals jij beweerde.
Reputatie 7
Badge +3
Zo werkt het dus wel. We hebben in Nederland allerlei wetgeving die niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Of wetgeving die in de praktijk onuitvoerbaar is.

NS en de overige vervoerders hebben nota bene zelf aangegeven niet te gaan handhaven op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer. De vervoerders hebben immers aangegeven dat een overtreding van het verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen valt onder het strafrecht en dat controleurs/BOA's in dienst van vervoerbedrijven niet de juiste personen zijn om te verbaliseren. Eventuele handhaving van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zal door een politieagent moeten plaatsvinden. En de politie heeft wel andere prioriteiten.
https://theworldnews.net/nl-news/openbaar-vervoerbedrijven-trekken-zich-niets-aan-van-boerkaverbod

Klachten niet bij mij maar bij de politici die wetgeving hebben bedacht zonder over de handhaving na te denken.
Reputatie 7
Badge +3
Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.
Dan mis je de essentie van het boerkaverbod. De bedoeling daarvan is niet om te kunnen controleren of iemand wel/niet een geldig kaartje heeft maar dat je geen onherkenbare personen in bus of trein wil hebben.
Reputatie 4
Blijft natuurlijk de vraag welk doel gediend is met het beboeten door een BOA van een reiziger met een geldig vervoerbewijs. @Emarah schrijft dat ze een kaartje heeft gekocht bij de automaat. Wanneer je op reis gaat met een anoniem kaartje uit de automaat hoef je je niet te legitimeren. Het is immers volkomen anoniem.

Het zou een geheel andere kwestie zijn geweest van zij met een e-ticket of met een persoonlijke OV-chipkaart had gereisd. Dan kan in het kader van de controle van het vervoerbewijs het ID van de reiziger gecontroleerd moeten worden. Het lijkt me duidelijk dat een BOA dan kan vragen om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen om de controle mogelijk te maken.

Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.


Nee Mark zo werkt het niet, het is simpelweg verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in de trein, of je een (anoniem) kaartje hebt gekocht heeft er niks mee te maken.
Je mag niet zomaar alle verboden in de trein aan je laars lappen alleen maar omdat je een kaartje hebt gekocht.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding-in-de-media-boerkaverbod/vraag-en-antwoord/waar-geldt-het-verbod-op-gezichtsbedekkende-kleding
Reputatie 7
Badge +3
Blijft natuurlijk de vraag welk doel gediend is met het beboeten door een BOA van een reiziger met een geldig vervoerbewijs. @Emarah schrijft dat ze een kaartje heeft gekocht bij de automaat. Wanneer je op reis gaat met een anoniem kaartje uit de automaat hoef je je niet te legitimeren. Het is immers volkomen anoniem.

Het zou een geheel andere kwestie zijn geweest van zij met een e-ticket of met een persoonlijke OV-chipkaart had gereisd. Dan kan in het kader van de controle van het vervoerbewijs het ID van de reiziger gecontroleerd moeten worden. Het lijkt me duidelijk dat een BOA dan kan vragen om de gezichtsbedekkende kleding te verwijderen om de controle mogelijk te maken.

Het heeft geen zin om dit soort zaken op de spits te drijven. Reizigers die voor hun reis betaald hebben moeten met rust gelaten worden.
Reputatie 1
Ik denk ook dat dit meer een politieke discussie gaat worden hier,

Wetten zijn wetten maar er word ook veel gedoogd in Nederland. En ik denk dat dit onderwerp er 1 goed voorbeeld van is.
Reputatie 6
Provocatie ?

In provocaties kun je beter niet trappen.

Denk niet dat het binnen de doelstelling van dit platform past om dit soort discussies te voeren.
Reputatie 7
Badge +4
U heeft niet alleen een probleem, u bent het probleem. Uw rechtsopvatting is geen wet en ook geen beleid in Nederland.

Een boerka of aanverwant is voor veel mensen een voorwerp dat staat voor onderdrukking en extreme opvattingen die strijdig zijn met de westerse grondwaarden. Het kan niet zo zijn dat u dat niet weet en het is dus bewuste provocatie.

Wat u aandraagt, is dermate cliché dat het op geen enkele wijze indruk maakt.
Reputatie 7
Een mening voor of tegen een bepaalde visie of beleid vanuit de overheid mag en kan. In Nederland heb je het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent echter niet dat je de vrijheid hebt om op basis van jouw ideeën of visie, het recht hebt om een wet te overtreden. Deze wetten gelden voor iedereen, ook voor jouzelf.

Door kennelijk bewust de overweging te maken de wet te overtreden, neem je het risico om geweigerd/geverbaliseerd te worden.

Kom je iemand tegen, met de BOA bevoegdheid en jij kiest ervoor om de regels te overtreden, dan kan die persoon daar op optreden.

In het ergste geval wordt je verwijderd/aangehouden met een stapel boetes erbij.

Mijn advies: ga niet kennelijk bewust tegen het systeem in en schop er niet tegenaan. Het systeem schopt dan net zo hard terug. Probeer je mening en visie op een andere manier duidelijk te maken in Den Haag.
Maar u vindt dus dat u zich niet aan de wet moet houden ?
Nee u zit fout.

Verder sluit ik me aan bij de reactie van Thom, waar u maar niet op ingaat.

Of u reist met de trein zonder gezichtsbedekkende kleding, of u bedekt uw gezicht en dan kunt u niet met de trein. Het Is het één of het ander.

Als uw principe echt is, dan heeft u dat er voor over.
Geen werkgever kan zijn personeel tot de orde roepen omdat het zich gewoon aan de wet houdt. Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk.

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.


Ik had geen problemen, de conductrice had een probleem en volgens NS is de conductrice dus fout en niet ik.
Dan moet iemand dus wel een persoonlijke kaart of e-ticket tonen, daarbij mag om een id-bewijs gevraagd worden. Wat TS aangeeft:

Ik had een treinkaartje gekocht bij de kaartautomaat. Vervolgens werd ik in de trein gewezen op het handhaven van het verbod door een conducteur, die te kennen gaf dat ik mijn gezichtsbedekking moest verwijderen, danwel IN IEDER GEVAL mijn ogen ZICHTBAAR moest zijn.

is dat niet het geval.
Reputatie 7
Direct schrijven voor gezichtsbedekkende kleding kan niet.

Maar - bij controle vervoersbewijs - moet je bij een persoonlijke kaart of e-ticket jezelf legitimeren. Dit is bij een persoonlijke kaart het pasje zelf en bij een e-ticket hebben we het over identificeren en dat is een id bewijs. In beide gevallen moet je dus gecontroleerd kunnen worden of gelijkenis, anders is je kaart niet geldig. Dus uitstel van betaling - id nodig - dus weer gezicht nodig, zo niet aanhouden.

Of nog simpeler : je kunt schrijven voor e129g :
"het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging" nogmaals een id nodig, gezicht, zo niet aanhouden.


Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.Sinds wanneer mag een conducteur/BOA handhaven op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?

Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Conducteurs/BOA's staan ook niet boven de wet
De conducteur/BOA mag handhaven als hij/zij constateert dat iemand in het OV de wet overtreedt. Om dezelfde reden mag de conducteur jou ook een boete geven als je in de trein rookt of daar muziek draait.


Een BOA mag niet overal voor schrijven, dat staat beschreven in de "Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar". De wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding maakt volgens mij geen deel uit van Domein IV.Het rookverbod (in het OV) valt onder het Besluit personenvervoer 2000 en daartoe is een BOA domein IV natuurlijk wel bevoegd, om een discussie daarover gelijk maar uit de wereld te halen.
Reputatie 7
Badge +3

Als de betrokken conducteur in een dergelijk geval naar de rechter stapt krijgt hij/zij zonder meer gelijk, dat weet ook NS drommels goed.Sinds wanneer mag een conducteur/BOA handhaven op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding?


Daarnaast bent u zelf degene die weigert zich aan de wet te houden en dan moet u niet klagen als u daar problemen mee krijgt. U staat niet boven de wet.
Conducteurs/BOA's staan ook niet boven de wet

De conducteur/BOA mag handhaven als hij/zij constateert dat iemand in het OV de wet overtreedt. Om dezelfde reden mag de conducteur jou ook een boete geven als je in de trein rookt of daar muziek draait.

Reageer