Autonomie regio's buiten Randstad Holland Ad. TEN-tec bestedingen Railinfrastructuur

  • 25 januari 2018
  • 7 reacties
  • 200 Bekeken

De verdeling van Kapitaalsinvesteringen, is extreem sterk gefixeerd op Randstad-Holland. Al even extreem is de politieke besluitvorming ten nadele van de economische structuur in 'NoordNederland' boven de lijn Lelystad-Zwolle-Oldenzaal. Net zo als de al 150 jaar lange 'Mind-Set' die 'de Waterstaat' (ministerie I&M/ VenW) hanteert naar de Noordelijke zeehaven- en spoorwegstructuur. De investeringsbepalingen vanuit het 'MIR-T' bij Verkeer en Waterstaat laten zien dat een grotere autonomie aangaande het binnenhalen van Euro-subsidie's veel meer, buiten 'Den Haag/Utrecht' binnengehaald moeten worden: de zgn TEN-tec gelden. 'Randstad-Holland' Mainports en ook het I&M VenW ministerie kunnen niet langer om het belang heen van
- de Noordelijke zeehavens Harlingen-Groningen Seaports
- het Noorder Spoorwegstelsel rond de 162-b staatslijn Harlingen-Bremen / te plannen Harlingen-Afsluitdijk-Randstad
- Rotterdam en Amsterdam kunnen niet langer alleen de functie van 'Cargo-hub' aan, en hebben Harlingen-Groningen Seaports
nodig om een nieuwe -her- indeling van Nederland te bereiken
Hierbij is een kleine verbetering aan het Noorder Spoorstelsel nodig:
- Achterland ontsluitingen Harlingen / Groningen seaports richting Bremen en richting Luik-Frankrijk/Italië
Concrete investeringsruimten van TEN-tec regelingen Spoor:
Harlingen-Zwolle
- Verdubbelen en electrificeren Harlingen-Leer (Dld)
- Aansluitbogen 'goederen' te Leeuwarden-Zwette --Heerenveen
- Uitrol ERTMS laagst nivo Harlingen/Nieuweschans-Leeuwarden/Groningen - Zwolle - Hanze/Veluwe lijn - Randstad
Eemshaven-Coevorden
De Haagse Politiek moet voor de keuze gesteld
Ofwel zet 'Den Haag' de netto EU bijdrage om in de realisatie van bovengenoemd zeehavenontsluiting
Ofwel confronteren de regio's Noord/Oost/Zuidoost 'Den Haag' met een rechtsgang teneinde
deze investeringen (zeehaven achterland ontsluitingen Harlingen/Groningen seaports)
in een nieuwe ronde 'Langmangeldregelingen' na te komen

- Doorsteek Eemshaven-Dzl-West-Zuidbroek // Veendam-Emmen

7 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Wat is dit voor verhaal? En waar komt dit vandaan?
Dag Hlg1863. Welkom op het Serviceforum

Bij de vragen van Tamzin sluit ik mij aan. Wat wil je precies bereiken met je verhaal, Hlg1863? Dat is mij onduidelijk.
Beste Denize,
ad. zeehaven spoor ontsluiting, regionale autonome aanvraag en besteding TEN-tec gelden
2-e lijns zeehavens Harlingen/Groningen seaports
hieronder de herkomst van de informatie
- rapportage's over gunstige effecten n Randstad bij investeringen in de regio
("Clusters &. Linkages" dr.J.Oosterhaven)
- Langmanrapportage "Kompas voor het Noorden"
waarbij aanspraak maken op 20% van de totale Aardgasbaten ten goede
moet komen aan Noordnederland naar rato van grondoppervlak
- "Harlingen als schakel tussen Engeland en Eurazië"
Het relatieve isolement van de Noordelijke zeehavens komt volgens onderzoeken
volledig voort uit politieke beslissingen en niet uit geografische ligging
- TEN-tec gelden zijn ingeval traject Harlingen- Leeuwarden- Zwolle tot aan de evaluatie
in 2023

- Added Valueing: een Partnersship tussen de ARA Maimports en de Noordelijke zeehavens. Levert zowel in Randstad mainports als regio Noord werkgelegenheid op
hiervoor zijn enkele kleine verbeteringen nodig aan de spoorwegontsluitingen bij Harlingen en Eemshaven-Delfzijl
Reputatie 7
Iemand die in de buurt van Harlingen woont, daarvan een superbelangrijk station wil maken met hoge frequentie ivm de haven, als ik het zo even samen mag vatten.

Ik denk dat je beter bij de politiek kan aankloppen;)
Reputatie 3
Dat valt allemaal nog mee! In de Noordkop van Noord-Holland hebben we ook alleen enkelsporige lijntjes naar de havens van Den Helder (onze glorieuze marinestad!) en Enkhuizen. De havenstad Medemblik is zelfs alleen per stoomtrein bereikbaar.
Reputatie 7
Badge +3
Nou ja, havenstad Medemblik. Bij havenstad denk ik eerder aan plaatsen als Rotterdam, Antwerpen of Hamburg. Het is een leuke ritje met de stoomtrein naar Medemblik maar het heeft allemaal wel een hoog nostalgie gehalte.
Reputatie 3
Kijk dat is dan toch weer geslaagd: het gaat daar immers om de nostalgie. En als je naar de pleziervloot kijkt die daar ligt dan praat je toch over een flink aantal boten.

Reageer