Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, de BOA informatief


  • NS Hoofdconducteur
  • 7867 reacties
Ik had het beloofd om wat meer over de BOA te schrijven en dit topic is dus bedoeld voor vragen over de BOA, in het bijzonder de BOA-OV en om meer te weten te komen wat een BOA nu exact is. BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) is iemand, die voldoet aan verschillende eisen en een titel van opsporingsbevoegdheid heeft en een akte. Simpel gezegd, de persoon die BOA is moet betrouwbaar zijn, moet de kennis op orde hebben en er moet een noodzaak zijn om strafbare feiten op te sporen.
In Nederland zijn zo’n 23.500 BOA’s werkzaam bij 1.100 verschillende instanties (bron: politie).
De BOA staat in principe onder de politie, dit zijn Algemeen Opsporings Ambtenaren en er wordt wel een goede samenwerking met elkaar verwacht. Eke BOA is herkenbaar aan het insigne. Dit dient elke BOA, welk domein ook die in het openbaar werkt, heeft een draagplicht om het insigne te dragen. Deze verplichting is er sinds 2008. Er zijn wel uitzonderingen, als het het werk van de BOA belemmerd, mag de BOA in burger werken en heeft geen draagplicht, wel dient hij of zij altijd zich desgevraagd te legitimeren. Het insigne stelt een vuist, een scepter en een schild voor.In 2008 heeft men in de media een campagne gevoerd om deze verandering en het BOA-insigne te verduidelijken. Dit is gebeurd via kranten, tijdschriften en andere media. Welke andere media wordt helaas verder niet vermeld.

De BOA’s kennen 7 domein gebieden.

Domein 1: Openbare Ruimte (bv de stadswacht, parkeercontroleur)
Domein 2: Milieu, welzijn en infrastructuur (bv boswachter, inspecteur dierenbescherming)
Domein 3: Onderwijs (bv leerplichtambtenaar)
Domein 4: Openbaar vervoer (bv hoofdconducteurs (HC) NS, controleur openbaar vervoer, veiligheidsteam openbaar vervoer gemeente Amsterdam, BOA ProRail)
Domein 5: Werk, inkomen en zorg (bv medewerker vd Arbeidsinspectie, sociale rechercheur)
Domein 6: Generieke opsporing (bv weginspecteurs Rijkswaterstaat, BOA van de FIOD)
Domein 7: BOA bij de politie (bv baliemedewerker, koerier, meldkamercentralist)

Door de opsplitsing van deze domeinen, wil men duidelijkheid verschaffen wat een bepaalde BOA nu wel en nu niet mag. Een BOA beëdigd voor domein 1 mag zich niet bezig gaan houden met het opsporen van strafbare feiten voor domein 4, anders gezegd, een stadswacht mag geen bekeuring uitschrijven aan een verdachte, die op het station staat te roken, het station valt namelijk onder domein 4. Men gaat er dus vanuit, dat de BOA zelf goed weet wat zijn of haar domein is en wat hij of zij daadwerkelijk mag.

In de 7 domeinen kan er ook sprake zijn dat men politiebevoegdheden heeft. Denk hierbij aan het gebruik van wapens, handboeien en identiteitsfouillering. Ik zoom nu in op de BOA-OV, domein 4. Bij NS hebben alle HC een BOA bevoegdheid, dit hebben we nodig om onze functie uit te oefenen (staat zo omschreven) en de collega’s van Veiligheid en Service (VenS) zijn BOA-OV+. De + geeft aan dat deze groep politiebevoegdheden heeft. Daar moet men elk jaar een examen voor afleggen. Alle BOA’s moeten overigens elke 5 jaar aantonen dat ze bekwaam zijn gebleven (wij (NS) doen dat door elke 5 jaar een examen te doen). De collega’s VenS mogen dus meer als wij HC. Dit is overigens niet te zien aan het BOA-insigne, die is nog steeds dezelfde als voor elk domein. Onze BOA-OV’s zijn beëdigd om strafbare feiten op te sporen voor de Spoorwegwet en het daarbij behorende Besluit.

Een BOA herkenbaar aan het insigne, hoeft zich niet uit zichzelf te legitimeren als BOA zijnde. Als men hierom vraagt, dient de BOA zich te legitimeren. Dit is wettelijk vastgelegd.

Verder staat beschreven dat de BOA in eerste instantie gastheer of gastvrouw is in zijn of haar domein en dat men bij overtredingen kan handhaven en iemand mag staande houden. In het OV geldt dus als een HC of een VenS-er iets zien wat niet mag, bv roken in de trein, mogen beide groepen hiervoor de persoon staande houden en zijn of haar identiteit vaststellen. Een machinist mag dit bij voorbeeld niet, aangezien deze geen BOA-OV bevoegdheid heeft. Een toezichthouder mag iemand, die als verdachte wordt aangemerkt niet staande houden en zal als hij of zij er iets mee wil, deze persoon dus moeten aanhouden als burger.

In de afspraken omtrent veiligheid, vinden er via onze collega’s VenS steeds meer burger acties plaats in de trein en op stations. Deze collega’s zijn op dat moment natuurlijk niet in uniform en dragen geen BOA-insigne. Bij controle in burger in de trein ben ik gewend dat men zich vooraf meld bij mij als HC en tevens Chef van de Trein, zodat kenbaar gemaakt kan worden dat er op die manier controle plaats gaat vinden. De omroep vindt pas plaats na vertrek van de trein. Meestal zie ik ze een geel vest aantrekken of dragen het BOA-insigne om hun nek. Politie in burger doet meestal ook mee aan dit soort acties. Doel is om een trein “schoon te vegen” en dus iedereen gecontroleerd te hebben. Degenen die een UVB krijgen of een andere bekeuring worden door de politie direct doorgelicht op openstaande geldboetes of gevangenisstraf die men nog moet uitzitten.

Het omvat natuurlijk veel meer, maar ik hoop dat ik een en ander wat heb kunnen verduidelijken en ik nodig iedereen uit om het aan te vullen, te verbeteren of om er vragen over te stellen. Of ik overal antwoord op weet, dat kan ik helaas niet beloven.

Een link van een gebruikte bron op internet:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

160 reacties

Dat ben ik met je eens. Al zie ik het nog wel gebeuren dat ze permanent op gaan nemen en wanneer de medewerker de knop indrukt ook de afgelopen 10 minuten uit buffer worden opgeslagen.

Al zal het dan wel brullen worden, want dan krijgt NS zicht op de manier van handelen door de medewerkers, en dat heeft men tot op heden eigenlijk altijd willen blokkeren.

Denk overigens ook niet dat een bodycam tegenover mij het gewenste effect zou hebben 🤔
Nog even en we zien een V&S medewerker met een lasergun langs de weg staan 🤣
Weet je wat ook 'eng' in ruime zin kan zijn https://community.ns.nl/op-het-station-17/stieken-filmen-op-het-perron-14408/index1.html#post88914 🤓
Reputatie 7
Badge +3
Nog even en we zien een V&S medewerker met een lasergun langs de weg staan 🤣
Ach, politieagenten staan ook met een lasergun langs het spoor 😁
https://twitter.com/GAINFRA_NW1/status/934123390184673280

Nog even en we zien een V&S medewerker met een lasergun langs de weg staan 🤣Ach, politieagenten staan ook met een lasergun langs het spoor 😁


https://twitter.com/GAINFRA_NW1/status/934123390184673280

Hahahaha die controle daar had ook echt nut, wij hebben er in ieder geval veel lol om gehad.

2 treinen per uur per rijrichting die er volgens dienstregeling 140 km/uur rijden wat de maximale snelheid is en de rest van de treinen moet stoppen op Almere Buiten. Daarbij is de 140 km/uur afgeschermd door onze ATB.

Daarna hebben we de agent niet meer gezien langs het spoor 😃 😃
Misschien wel een leuke vraag. "Hoe vaak schrijven agenten (ov) boa's, en vice versa, elkaar een boete bij een overtreding" 😇
Spreken ze elkaar eigenlijk wel op hun gedrag aan....

Mag of moet ik ze aanspreken op gedrag? Zoja, moet ik dit opnemen? 😍
Agenten en BOA's schrijven elkaar in dienst tijd geen bekeuringen.
Badge +3
Oh, dan zal ik me maar inhouden om ze op een station ze aan spreken..

"Zeg, als ik dat flik riskeer ik een boete, waarom jij niet? Of mag ik het nu ook.. Wie van jullie heeft een vuurtje voor me?" 😛
Agenten en BOA's schrijven elkaar in dienst tijd geen bekeuringen.
En spreken jullie elkaar aan op overtredingen? Snap er geen bal van als vier v&s medewerkers op een plek staan waarvan er één rookt op een plek waar je ook een boete kan uitschrijven en de rest dit toestaat.

En buiten de dienstregeling om?

Mijn slottopic? Geen idee hoe en wat...🤔

https://youtu.be/0Nvy4XVDflk
We spreken elkaar wel aan.
We spreken elkaar wel aan.
Zonder enige toelichting en eventueel een voorbeeld stel je me teleur. Ik spreek ook collegae aan en zij mij.
Wat wil je nog meer weten dan?
Enige toelichting waar een moderator, na overleg, geen zinvol antwoord op kon geven. Simpele vraag, echter geen antwoord.

Ofwel ik kan echt helemaal niks met je opmerking. "We spreken elkaar wel aan."

Tenzij je wil dat ik je persoonlijk aanspreek. 😁

Wil je dat?😍
Je mag me altijd aanspreken hoor
Ofwel ik kan echt helemaal niks met je opmerking. "We spreken elkaar wel aan."
Zoiets? https://www.dumpert.nl/mediabase/7481407/c04fa6c8/ambulance_krijgt_bon.html
Ter info.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/handhavers-gaan-ongewapend-door-de-wetteloze-jungle-van-amsterdam-is-dat-verantwoord-~b84ec508/
Je mag me altijd aanspreken hoor
Stel dat ik echt een antwoord wil weten op bepaalde vragen of een vraag. Op welke manier kan ik dat dat bereiken?
@Nooduitgang de vraag stellen 🤣
https://boingboing.net/2018/08/12/vievu-patroleyes-firecam-di.html

Maar verders hartstikke leuk natuurlijk die bodycams. Beveiliging is onzin, nergens voor nodig. Vervelende nerds die een beetje de boel zitten te vergallen 👩‍⚖️
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gezichtsherkenning-surveillancedrones-china-ontpopt-zich-als-een-groot-laboratorium-voor-techniek-waar-het-westen-nog-huiverig-voor-is-br-~bd08fa2d/

Bovenstaande lijkt me een prima ontwikkeling. 🤔 Graag zie ik ook alle v&s medewerkers in identieke kledij inclusief gezichtsbedekking. 🤐
https://boingboing.net/2018/08/12/vievu-patroleyes-firecam-di.html
Maar verders hartstikke leuk natuurlijk die bodycams. Beveiliging is onzin, nergens voor nodig. Vervelende nerds die een beetje de boel zitten te vergallen 👩‍⚖️

Bodycam van ons heeft geen wifinetwerk of externe verbindingen. Uploaden van de beelden gaat alleen via een docking station die achter slot en grendel zit en beelden op de camera zijn niet uit te lezen als ze geüpload zijn. Pas na het gebruiken van speciale software door security (kunnen maar een paar mensen bij), zijn de beelden in te zien.

Ik denk dat het vrij veilig is bij ons 😉

Bovenstaande lijkt me een prima ontwikkeling. 🤔 Graag zie ik ook alle v&s medewerkers in identieke kledij inclusief gezichtsbedekking. 🤐

Nee dankje.

https://boingboing.net/2018/08/12/vievu-patroleyes-firecam-di.htmlMaar verders hartstikke leuk natuurlijk die bodycams. Beveiliging is onzin, nergens voor nodig. Vervelende nerds die een beetje de boel zitten te vergallen 👩‍⚖️Bodycam van ons heeft geen wifinetwerk of externe verbindingen. Uploaden van de beelden gaat alleen via een docking station die achter slot en grendel zit en beelden op de camera zijn niet uit te lezen als ze geüpload zijn. Pas na het gebruiken van speciale software door security (kunnen maar een paar mensen bij), zijn de beelden in te zien.

Ik denk dat het vrij veilig is bij ons ;)


Hahaha nee dat zegt men altijd. Ik zou er niet op vertrouwen, en is WiFi niet beschikbaar softwarematig of is het hardwarematig niet aanwezig? Dat eerste zou zeker niet ondenkbaar zijn, en softwarematige blokkades zijn discutabel natuurlijk.

Dat hele protocol met concernveiligheid zegt natuurlijk weinig als het op enige wijze mogelijk is aangepaste software te laden, al is het maar via een dock. Van de OV chipkaart dachten we ook dat het veilig was 🤣🤣🤣
https://tweakers.net/nieuws/140615/veiligheidsmedewerkers-ns-krijgen-bodycam-van-nederlandse-makelij.html

Wifi...
https://zepcam.com/products/t2-bodycam/#1495204032133-c613fa22-0447
ah en de dock heeft gigabit ethernet. Dan is dat een prima ingang dus 🤣😎

Reageer