Goederentreinen en meedenkende logistiek medewerkers

  • 11 augustus 2016
  • 10 reacties
  • 242 Bekeken

Is het een idee om de goederentreinen overdag van het spoor te halen? Dan hoeven IC -(direct)treinen niet achter deze treinen te rijden waardoor reizigers hun aansluiting niet meer missen en ze ook het spoor niet meer kunnen versperren zoals vandaag bij Lage Zwaluwe.Het is maar een idee voor het overleg tussen de Netbeheerder en de NS en andere vervoerbedrijven....

10 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Als alle treinen volgens dienstregeling rijden, zijn er niet veel problemen met goederentreinen op het spoor. Het probleem in Nederland is dat trajecten in de Randstad waar goederentreinen rijden erg druk zijn en er nauwelijks tijd en ruimte is om bij te sturen.
Wat natuurlijk gaat helpen is beter onderhoud aan de treinen zelf zodat er minder technische problemen ontstaan die vertragingen opleveren.

Overigens komt ook bij de goederentreinen weer het probleem met het rijden op 1500V terug. De spanning is dermate laag dat de locomotieven maar weinig vermogen kunnen ontwikkelen en dus trager op gang komen dan onder 25kV.
Reputatie 4
Dat heet realisme, Alexao. Er is al aangegeven dat goederenvervoer 's nachts aan veel meer beperkingen is verbonden dan overdag en volgens mij is de hinder van goederenvervoer op personenvervoer vrij beperkt.
Onderscheid tussen persoons- en goederenvervoer mag wel. Gebeurt immers ook op de weg...
Ik had gehoopt op wat creativiteit en vernieuwing/ innovatieve gedachten en denken ovet wat wel kan ipv alleen maar beren op de weg zien en blijven hangen in de realiteit van gisteren... Zo kom je nooit verder....
Goederentreinen 's nachts laten rijden veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden, en levert problemen op voor het onderhoud dat nu 's nachts uitgevoerd wordt aan het spoor. Daarnaast maken goederentreinen soms enorme lange ritten door Europa, als ze alleen 's nachts zouden rijden moet je ze overdag ergens aan de kant gaan staan wachten tot het weer nacht is. Beste is goederentreinen gewoon eigen sporen geven, maar daar hangt een prijskaartje aan. Het is niet reëel om dat prijskaartje volledig aan goederenvervoerders te presenteren, zeker niet als het doel van die sporen is dat reizigerstreinen sneller en vaker door kunnen rijden. Oftewel het treinkaartje wordt duurder, en daar zitten reizigers weer niet op te wachten.

Kortom, om het treinkaartje betaalbaar te houden, zul je af en toe moeten accepteren dat je niet de enige gebruiker van de spoorlijn bent.
Reputatie 3
Ik woon naast een van de drukst bereden spoorlijnen van Nederland (Leiden - Den Haag). De geluidsoverlast van passagierstreinen is echter vrijwel nihil. Maar we merken het wel als er een goederentrein passeert. Ik moet er dan ook niet aan denken dat er 's nachts frequent goederenvervoer langs ons huis gaat plaatsvinden...
Reputatie 4
Dat komt er inderdaad ook nog eens bij.
ProRail reserveert elk stukje van het spoornet ongeveer twee nachten per week voor eventueel onderhoud, de zogenaamde nachtgaten. Er mag dan niets rijden, ook als er, zoals in de meeste gevallen, helemaal geen werkzaamheden plaatsvinden. Goederentreinen zouden daardoor 's nachts grote omwegen moeten maken, als ze überhaupt al op de plaats van bestemming kunnen komen.
Reputatie 4
Het beleid van de politiek is er juist op gericht om meer goederentreinen overdag te laten rijden en minder 's nachts dus dan ga je niet het tarief 's nachts goedkoper maken.

Veel voertuigen zijn al lang aangepast voor veel minder geluidshinder. In principe is verdere beperking niet af te dwingen zo lang het lawaai binnen de geluidsnormen blijft. Je kunt niet veel strengere normen gaan hanteren voor de trein dan voor voor de vrachtauto, dat heet oneerlijke concurrentie.

Overigens rijden er op dit moment extra veel goederentreinen via Lage Zwaluwe i.v.m. de beperking op de Betuweroute vanwege de uitbouw daarvan in Duitsland.
Beste Ik Spoor. Blijkbaar ben je goed op de hoogte.
Misschien kan men werken met prijsbeleid? Dus goedkoop tarief S nachts. Misschien voelen vervoerders daar wat voor. En ja 'zeurende' wethouders komen op voor hun burgers. Daar hoef je niet denigrerend over te doen. Dat lijkt me hun rol. Die wethouders kan je tegemoet komen door aanpassingen van de voertuigen zodat deze minder lawaai maken...... Maar ja dat zal ook wel niet af te dwingen zijn....of misschien toch?
Reputatie 4
Nee, dat is geen idee. De overheid mag goederenvervoer wettelijk niet achterstellen bij reizigersvervoer, dat is tot op hoogste rechterlijke niveau uitgevochten en daar is jurisprudentie over. Het zou transporteurs en vervoerders namelijk enorm beperken in hun mogelijkheden terwijl zij wel de volle mep aan infraheffing moeten betalen.

Verder betekent minder goederentreinen overdag juist meer goederentreinen 's nachts en daar zitten juist weer allerlei beperkingen op i.v.m. met zeurende wethouders en bewoners.

Overigens wordt het goederenvervoer op zijn beurt ook vaak gehinderd door defecte of vertraagde reizigerstreinen die de boel versperren.

Reageer