beantwoord

Informatie werkzaamheden ruim van tevoren aankondigen


Badge +3
Vandaag stond er een artikel in Metro over de vele werkzaamheden die de komende maanden op het spoor zullen plaatsvinden. In een kader staat dat er tot eind augustus op zo'n 50 locaties ingrijpend aan het spoor gewerkt zal worden, en de meest ingrijpende worden opgesomd. Maar de overige niet.

Dit stoort mij al langer. Waarom is nergens ruim van tevoren te vinden op welke dagen er op welke trajecten gewerkt zal gaan worden? Deze werkzaamheden zijn al bekend, zo leid ik af uit het artikel. Dan kunnen ze toch langer dan tien dagen van tevoren worden aangekondigd? Mijn horizon beperkt zich niet tot tien dagen in de toekomst en het zou erg prettig zijn als ik bij het maken van afspraken over enkele maanden rekening kan houden met geplande werkzaamheden, zodat ik dagen kan kiezen waarop er niet aan trajecten gewerkt wordt waar ik over moet reizen.
icon

Beste antwoord door Marjan NS 30 mei 2014, 14:16

De werkzaamheden worden niet eerder meegenomen omdat vlak daarvoor pas de definitieve dienstregeling wordt vastgesteld. Het gaat dan vooral om vertreksporen en exacte vertrektijden. Ook busdienstregelingen worden tot dat moment nog geoptimaliseerd. Omdat we klanten graag meteen een kloppend advies willen geven worden de werkzaamheden 10 dagen van tevoren gepubliceerd.Ik heb je vraag verplaatst naar 'Off topic forum', omdat je vraag hierover valt.
Bekijk origineel

10 reacties

De werkzaamheden worden niet eerder meegenomen omdat vlak daarvoor pas de definitieve dienstregeling wordt vastgesteld. Het gaat dan vooral om vertreksporen en exacte vertrektijden. Ook busdienstregelingen worden tot dat moment nog geoptimaliseerd. Omdat we klanten graag meteen een kloppend advies willen geven worden de werkzaamheden 10 dagen van tevoren gepubliceerd.

Ik heb je vraag verplaatst naar 'Off topic forum', omdat je vraag hierover valt.
Badge +3
Het gaat me niet om een definitieve dienstregeling, maar een overzicht van werkzaamheden die wel al bekend zijn en langer dan twee weken in de toekomst liggen. Dan kan ik er rekening mee houden bij het plannen van toekomstige reizen, en zo trajecten met werkzaamheden vermijden.

Uw antwoord gaat niet in op de vraag waarom zo'n eenvoudige lijst (met alleen data en getroffen trajecten) niet beschikbaar wordt gemaakt. De huidige, beperkte termijn van twee weken vind ik volstrekt onvoldoende. Als een gratis krant als Metro kennelijk wel die gegevens kan krijgen, waarom dan uw klanten niet?
Op de website van Prorail is meer informatie te vinden over de werkzaamheden aan het spoor.
Badge +3
Nee, ook op de website van ProRail vind ik geen informatie over werkzaamheden die meer dan twee weken in de toekomst liggen.

Naast het feit dat u opnieuw niet ingaat op mijn specifieke vraag, heeft NS enkele jaren geleden juist erop aangedrongen dat niet langer ProRail, maar NS verantwoordelijk zou zijn voor de reisinformatie. Daarin heeft minister Schultz destijds ingestemd, waardoor NS ook daadwerkelijk al enige tijd verantwoordelijk voor de reisinformatie is. Ik verwacht dan ook informatie hierover op de website van NS en begrijp niet waarom u naar ProRail verwijst.
Badge +3
Hoewel er in dit topic een bericht als Antwoord is gemarkeerd, is mijn vraag geenszins beantwoord. Het zou prettig zijn als een medewerker van NS alsnog inhoudelijk op mijn vraag zou willen ingaan.
Marjan heeft het juiste antwoord reeds gegeven. Wij kunnen niet eerder dan 10 dagen voor aanvang van de details van de werkzaamheden definitief vaststellen. Uiteraard staan globale afspraken vast, maar omdat deze nog kunnen wijzigen communiceren wij (en ProRail) dit niet toe aan onze reizigers. Op de website van ProRail vind je meer over huidige en toekomstige projecten aan het spoor.
Badge
Dus als ik 3 weken op vakantie ga, kan ik van tevoren niet bekijken of er bij terugkomst (waarschijnlijk) werkzaamheden zullen zijn op het traject van Schiphol naar huis...
Een 'globale' planning voor een langere periode zou erg handig zijn. Zéker bij werkzaamheden die veel hinder opleveren!
Nee, dat is niet mogelijk. Een globale planning zou evenmin zekerheid geven. Ik kan zeker begrip opbrengen voor je standpunt maar door de vele wijzigingen is het vrij zinloos dit al eerder aan te kondigen. Hoop dat je dit ook kan begrijpen.
Badge +3
Marjan heeft het juiste antwoord reeds gegeven.
Marjan heeft nergens geantwoord waarom zulke gegevens wel in Metro kunnen verschijnen, maar niet door NS aan klanten worden gecommuniceerd. Immers, als we de redenering van de mensen van NS in dit topic hier moeten volgen, dan hadden ze ook nooit in de Metro kunnen staan.

Uiteraard staan globale afspraken vast, maar omdat deze nog kunnen wijzigen communiceren wij (en ProRail) dit niet toe aan onze reizigers.

Dat vind ik een slechte keuze. Als dat wel zou gebeuren, dan zouden zich twee dingen kunnen voordoen:
1. op een traject zijn werkzaamheden aangekondigd, maar die gaan niet door;
2. op een traject zijn geen werkzaamheden aangekondigd, maar die zijn er wel.

In het eerste geval kan een reiziger die op reis wil, zijn reis op een ander moment plannen of ander vervoer zoeken als er werkzaamheden aangekondigd staan. Als ze dan niet doorgaan, heeft die reiziger er geen nadeel van: hij had al rekening gehouden met werkzaamheden en wordt niet geconfronteerd met een onverwachte extra reistijd die pas twee weken van tevoren bekend is. Deze situatie is een verbetering ten opzichte van de huidige.

In het tweede geval verschilt de situatie niet van die van nu: immers, nu worden in het geheel geen werkzaamheden verder in de toekomst dan twee weken aangekondigd en hebben reizigers altijd te maken met werkzaamheden die pas op het laatste moment opduiken.

Kortom, een lange-termijnplanning biedt mijns inziens alleen maar voordelen en meer zekerheid dan nu het geval is en ik zou graag zien dat deze beslissing wordt herzien. Misschien kan er een reizigersonderzoek aan gewijd worden of zo? Het lijkt me toch niet dat ik de enige ben die hierover valt.
Badge +3
Er is op de website van ProRail kennelijk toch een lijst van "Geplande werkzaamheden met treinhinder" te vinden. Goed verstopt natuurlijk, dat wel.

Reageer