NS: een overheidsbedrijf !

  • 13 April 2020
  • 64 reacties
  • 3487 Bekeken

Reputatie 6

Elders is een off-topic  discussie ontstaan omtrent het al dan niet zijn van een overheidsbedrijf.

Gezien het feit dat hieromtrent vaak misvattingen bestaan, dit topic.

 

Om als overheidsbedrijf aangeduid te worden, is niet de rechtsvorm van belang maar de mate waarin de overheid beschikt over een beslissende zeggenschap. In de kern wordt een bedrijf dat merendeels van de overheid is en in een markt opereert een overheidsbedrijf genoemd. Zo simpel is het.:expressionless:

Voor liefhebbers van meer details blijkt het CBS in een publicatie een helder, afgeleid uit Europese regelgeving, classificatiesysteem te presenteren. Hierbij worden ook nog eens specifiek NS en ProRail als voorbeelden uitgewerkt.

 

Je kunt je afvragen of het aangeven dat NS als overheidsbedrijf wordt aangemerkt wel tot de volgende tirade dient te leiden (over echte ontwikkeling gesproken):

Thom schreef:

Dit is op het niveau van ‘ik vind dat en dus is het zo’. Er zijn wel fora die werken met bluf, suggestie en factless facts, maar daar kunnen we ons maar beter verre van houden, deze denkwijze of wat er voor door moet gaan is niet serieus te nemen door mensen met echte ontwikkeling.  Zoals gebruikelijk is het naar @Jeroen  en mij toe op de man gespeeld, en nu dan ook maar@Tamzin@iMark

 Ziet u nu echt niet in dat dit wel aardig klinkt maar inhoudelijk volstrekt niet deugt? Wie trapt daar nou in? Niemand toch? Mogelijk zijn mensen hier beter geschoold dan u wellicht veronderstelt. Suggesties, zeker als ze op de man gespeeld zijn, werken echt niet tegen feitenkennis en argumenten. Misschien helpt de link die @iMark  suggereerde toch nog.

Het is niet zozeer beledigend wat u zegt, daar is het te belachelijk voor, maar het is wel beledigend dat u klaarblijkelijk veronderstelt dat we hier over een dusdanig geringe intelligentie beschikken dat we dit nog serieus zouden nemen ook.

 


64 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Dat was de vraag niet.

Reputatie 6

Even verder lezen in hetzelfde artikel. Bekijk dan ook maar meteen de aanbestedingswet.

Reputatie 7
Badge +3

De vraag was naar welke wetsartikelen je verwijst.

Reputatie 6

De twee genoemde wetten zijn twee willekeurige voorbeelden uit een hele verzameling aan wetten, regelingen en richtlijnen waarbij overheidsbedrijven worden onderscheiden.

De relevante vraag is of NS, gezien de definities die in de wetten zijn opgenomen, aangemerkt dient te worden als overheidsbedrijf (volgens mij art. 25g inde ene en art.1 in de andere)

Had het eerlijk gezegd op prijs gesteld als je alvorens allerlei reacties te plaatsen en irrelevante discussies uit te lokken eerst in de materie had verdiept.

 

Reputatie 7
Badge +3

Als je dit allemaal zo goed wist waarom kom je dan nu pas met de wetsartikelen op de proppen? 

Op papier heb je gelijk dat NS volgens wet- en regelgeving als overheidsbedrijf kan worden aangemerkt. Gefeliciteerd. 

Reputatie 6

Had het 5 dagen geleden al gemeld met de gelinkte wetten erbij.

Ben buitengewoon verrast, bedankt !

Reputatie 7
Badge +3

Dan kunnen we verder met de volgende discussie. Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de wettelijke status van “overheidsbedrijven” wanneer de overheid niet of nauwelijks stuurt?

Badge +3

De boetes voor de prestaties van de HSL (en vervolgens een jaartje ICd toeslagvrij voor reizigers) was toch geen kleine maatregel?

Wel apart als een overheid die oplegt aan een bedrijf dat ze zelf blijkbaar runnen (maar waar geen belastingcenten naar toe gaan)… :thinking:

Al was het toeslagvrij verklaren een ‘maatregel' van het bedrijf zelf (of een gebaar naar de reizigers én de overheid)? Hoe zat dat ook alweer?

Reputatie 4

Dan kunnen we verder met de volgende discussie. Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de wettelijke status van “overheidsbedrijven” wanneer de overheid niet of nauwelijks stuurt?

“niet of nauwelijks stuurt”? Je praat echt onzin iMark.

 

“De Rijksoverheid heeft bepaald dat NS reizigers mag vervoeren op de belangrijkste spoortrajecten, het zogenaamde hoofdrailnet. De Rijksoverheid stelt eisen aan NS om de belangen van reizigers te beschermen.

De eisen van het Rijk gaan bijvoorbeeld over punctualiteit, reisinformatie, zitplaatskans, aantal keren dat een trein komt en tarieven. Alle eisen die de Rijksoverheid aan NS stelt staan in de vervoerconcessie. Deze concessie is ingegaan op 1 januari 2015 en loopt tot 2025. Het kabinet wil in 2020 een tussentijdse evaluatie van de huidige prestaties van NS. Deze kan leiden tot aanpassing van de afspraken.

Aanvullende eisen verwerken in vervoerplan

In aanvulling op de vervoerconcessie kan het kabinet elk jaar aanvullende eisen stellen. Dit gebeurt in de beleidsprioriteitenbrief. NS beschrijft in haar jaarlijkse vervoerplan hoe ze wil voldoen aan de eisen in de concessie en de beleidsprioriteitenbrief. In het vervoerplan staan de plannen en doelen van NS voor het volgende jaar. Het vervoerplan heeft een looptijd van 1 jaar. NS moet het vervoerplan voor instemming aan het ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat (IenW) voorleggen. Als IenW ontevreden is, moet NS het vervoerplan aanpassen.

De Rijksoverheid en NS maken ook elk jaar prestatie-afspraken over de reisinformatie. Ook deze afspraken staan in het vervoerplan. Haalt NS de eisen niet, dan krijgt het bedrijf een boete.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/afspraken-over-het-openbaar-vervoer/afspraken-met-ns

Dus sowieso heel eisenpakket in vervoersconcessie met tussentijdse evaluatie om bij te sturen. Daarnaast jaarlijkse bijsturing d.m.v. beleidsprioriteitenbrief en prestatie-afspraken.

Kortom de overheid heeft de NS in haar zak, niet vreemd ook want zij heeft nota bene deze hele constructie zo opgetuigd. Man man man dat ik dit hier uit moet leggen.

Reputatie 6

 

Over de mate waarin de overheid als eigenaar, enig mogelijke leverancier van de noodzakelijke infrastructuur, grootste klant etc. invloed uitoefent op het beleid van NS, kun je waarschijnlijk eindeloos discussiëren. Mogelijk gaat deze discussie ook in de rechtszaal nog wel een vervolg krijgen.

Het simpele feit dat NS niet vrijelijk de verkoopprijs van zijn product i.c. het treinkaartje kan bepalen, tast de zelfstandigheid al ernstig aan. Een ondernemer wordt hierdoor als het ware aan één zijde nagenoeg vleugellam gemaakt.

In deze periode zou bijvoorbeeld een (forse) Corona-toeslag zeer op zijn plaats zijn. Een reiziger legt immers beslag op veel meer ruimte dan gewoonlijk.

Discussies over het al dan niet noodzakelijk zijn van een reis zouden dan tevens overbodig zijn. De reiziger zou de noodzakelijkheid van zijn reis, vanwege de hogere prijs, zelf veel beter overwegen.

 

 

Over de mate waarin de overheid als eigenaar, enig mogelijke leverancier van de noodzakelijke infrastructuur, grootste klant etc. invloed uitoefent op het beleid van NS, kun je waarschijnlijk eindeloos discussiëren. Mogelijk gaat deze discussie ook in de rechtszaal nog wel een vervolg krijgen.

Het simpele feit dat NS niet vrijelijk de verkoopprijs van zijn product i.c. het treinkaartje kan bepalen, tast de zelfstandigheid al ernstig aan. Een ondernemer wordt hierdoor als het ware aan één zijde nagenoeg vleugellam gemaakt.

In deze periode zou bijvoorbeeld een (forse) Corona-toeslag zeer op zijn plaats zijn. Een reiziger legt immers beslag op veel meer ruimte dan gewoonlijk.

Discussies over het al dan niet noodzakelijk zijn van een reis zouden dan tevens overbodig zijn. De reiziger zou de noodzakelijkheid van zijn reis, vanwege de hogere prijs, zelf veel beter overwegen.

 

In deze periode zou bijvoorbeeld een (forse) Corona-toeslag zeer op zijn plaats zijn. Een reiziger legt immers beslag op veel meer ruimte dan gewoonlijk.

 

Dat lijkt mij niet geheel waar: de overheid heeft bepaald dat de reiziger 1,5 meter uit elkaar moet blijven. Een eventuele rekening zou dus naar de overheid en niet naar de reiziger moeten gaan. Ik vind dit soort discussies niet erg relevant overigens. 

Reputatie 7
Badge +3

De overheid grijpt ook in bij niet-overheidsbedrijven.

Reputatie 5

🤔

......NS is een staatsdeelneming, met het ministerie van Financiën als enige aandeelhouder. Behalve loonsubsidie via de NOW-regeling die veel bedrijven ontvangen, vroeg NS nog niet om overheidssteun. Dat gaat binnenkort gebeuren, zegt Groenewegen, want zonder steun overleeft NS het niet. Maar eerst wil hij een uitgewerkt plan hebben. „Ik vind het logisch dat je kunt laten zien dat je op een zeker moment weer voor jezelf kunt zorgen, en hoe je dat gaat aanpakken.” Er komen onder meer voorstellen over de bonussen voor het management in dat plan, dat in juli gereed moet zijn.

Zal het kabinet net zo ruimhartig zijn voor NS als voor KLM? Groenewegen ziet veel overeenkomsten. „Wij zijn ook heel belangrijk voor de economie, we zijn ook een grote werkgever, we doen ook aan reizigersvervoer, we hebben ook duur materieel. En ook al zijn we een staatsbedrijf, we hebben geen staatsgaranties, we moeten ons geld zelf verdienen.”...

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21/ns-wordt-kleiner-dat-kan-niet-anders

 

 

Reputatie 5

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ov-bedrijven-krijgen-ongeveer-1-5-miljard-euro-staatssteun~b9b016d7/

De NS krijgt waarschijnlijk het grootste deel van het geld, hoewel het kabinet de precieze verdeling niet bekendmaakt. President-directeur Roger van Boxtel en zijn rechterhand Bert Groenewegen luidden al een aantal keren de noodklok in de media over de enorme exploitatietekorten waar het staatsbedrijf mee kampt als gevolg van de coronacrisis. Financieel directeur Groenewegen vertelde aan het NRC dat het aantal treinreizigers sinds half maart is gedaald van 1,3 miljoen per dag naar iets meer dan honderdduizend. De spoorvervoerder verwacht de komende vijf jaar 4,7 miljard euro verlies te lijden. De raad van bestuur heeft al besloten het personeelsbestand in te krimpen. Dit kan waarschijnlijk zonder gedwongen ontslagen.

 

 

Reageer