beantwoord

NS propageert overheidsmaatregelen voor eigen voordeel


De 1.5 meter afstand, de voorgestelde 20% treinbezetting en de verplichte reservering als permanente regel komen rechtstreeks uit de koker van de NS zelf. Natuurlijk zullen ze dat ontkennen en met de vinger naar de Overheid wijzen. Dat zijn klassieke reflexen, altijd de verantwoordelijkheid afschuiven.

Wat betekend dit voor de Nederlandse bevolking. Concreet samengevat kun je stellen dat dit een opstap is naar een totalitaire staat, waar door de overheid wordt vastgesteld wie wel of niet gebruik mag maken van het openbaar vervoer. We moeten immers rekening houden dat dit ook voor het busvervoer gaat gelden. Zij die door de overheid op basis van nog vast te stellen criteria een vergunning krijgt om met het OV te reizen zal dit door middel van een verplichte  app op de mobiele telefoon moeten kunnen aantonen, vergelijkbaar met de enkelband dus.

Voor mij als bejaarde betekend dit dat ik geen recht meer heb om gebruik te mogen maken van het openbaar vervoer, immers ik produceer niks, en consumeer weinig. Voor mij geld het gezegde, achter de geraniums zitten, en weten allemaal wat daarmee bedoelt wordt.

Maar wat betekend dit voor het NS personeel. Meer als de helft zal overbodig worden, want alles wordt bij de poort gecontroleerd. Controle zal door vliegende brigades kunnen worden uitgevoerd. 
Bestuurders ongeacht of ze nu uit de politiek of het bedrijfsleven komen, die zich beschouwen als uitverkorenen om de samenleving te mogen leiden, en dat heeft de geschiedenis reeds bewezen leiden het land altijd naar oorlog.

Het corona virus is vreselijk,en lijkt nu te worden gebruikt  democratie te vervangen door een technocratie.

 

 

 

 

icon

Beste antwoord door Tamzin 6 mei 2020, 09:33

Misschien heeft het Kruidvat nog alu-hoedjes te koop. Dat NS op dit moment bepaald niet bezig is met het belang van de reiziger klopt maar het idee dat daar een samenzwering achter zit om een totalitaire staat te stichten slaat nergens op. U leest wellicht te veel samenzweringstheorieën op internet.

Bekijk origineel

35 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Misschien heeft het Kruidvat nog alu-hoedjes te koop. Dat NS op dit moment bepaald niet bezig is met het belang van de reiziger klopt maar het idee dat daar een samenzwering achter zit om een totalitaire staat te stichten slaat nergens op. U leest wellicht te veel samenzweringstheorieën op internet.

Het ridiculiseren van onwelgevallige reacties is veelal het werk van betaalde provocateurs. 

Reputatie 7
Badge +3

Het ridiculiseren van onwelgevallige reacties is veelal het werk van betaalde provocateurs. 

Sorry, maar sommige mensen staan in deze onverwachte tijden met hun geklaag gewoon niet met twee voeten op de grond. In een crisissituatie is het aanpassen en inschikken, dat geldt voor iedereen en dus ook voor u. Wees blij dat in ieder geval uw AOW gewoon wordt doorbetaald, veel zelfstandigen zitten nu zonder inkomen. 

Reputatie 7
Badge +3

Het gebruik van de term “betaalde provocateurs” is een kenmerk voor de taal die gebezigd wordt door aanhangers van samenzweringstheorieën.

Reputatie 7
Badge +3

Natuurlijk. Corona bestaat niet. Is verzonnen om de bewegingsvrijheid van @65plusreiziger te beperken.

 

Op dit moment wordt het beleid van ons land bepaald door een groep mensen die we kenen als het Outbreak Management Team (OMT). Hun overwegingen en besluitvorming spelen zich af in het duister. (Alex Friedric arts -microbioloog UMGG). Dat is hoe een technocratie werkt.

Reputatie 4

Het schijnt zelfs zo te zijn dat de echte conducteurs zijn vervangen door reptilians in de gedaante van een conducteur, die met hun 5G-controlekastje in ėėn keer de hele trein kunnen scannen op de nog aanwezige reizigers, en die informatie wordt met toestemming van de NS-directie via de Bilderberg-groep direct doorgegeven aan de Nieuwe Wereld Orde.

Maar even zonder gekheid, deze maatregelen gelden voor iedereen, voor jong en oud. Het heeft natuurlijk niks te maken met het opzetten van een totalitaire staat, maar alles met het zo effectief mogelijk bestrijden van een zeer besmettelijk virus.

Want dacht u nu echt dat Nederland, wat zeg ik, de hele wereld, zijn economie laat crashen ten bate van het oprichten van zo'n totalitaire staat? Daar wordt dan wel een erg hoge prijs voor betaald.

Dat er nu even niet gereisd kan worden, en dat u dat vervelend vindt, begrijp ik natuurlijk. Maar so be it. Graag zou ik ook wel weer eens lekker willen eten in een goed restaurant, maar dat gaat nu gewoon even niet. Leer er mee te leven, dat doen honderden miljoenen anderen over de hele wereld ook.

Reputatie 5

Ik respecteer ieder zijn mening, maar wat u allemaal roept slaat werkelijk nergens op. Ik ben ook kritisch over een aantal zaken, maar ik zoek hier geen samenzwering of complot achter. Het virus overkomt ons en dat moeten we de kop in drukken  Kunt u niet beter ergens op een onbewoond eiland hoog op een toren uw visie verkondigen? Dan kunnen wij hier ter lande zoeken naar echte oplossingen.

Reputatie 6

Onzin. De rapporten van het OMT zijn volledig openbaar.

 

Waarom ik dat weet ? Omdat de rapporten van de GEES (de Belgische versie van het OMT) wél Staatsgeheim zijn. En daarom geven verstandige Belgen natuurlijk Nederland als het voorbeeld van hoe het wel moet.

Overigens zal het nog moeilijk zijn om van België een dictatuur te maken. Een landje ter grootte van Houston met 10 regeringen en 9 (ne-gen !) gezondheidsminister. Voordat je als jezelf respecterende dictator die zwijnestal hebt opgekuist...

Want dacht u nu echt dat Nederland, wat zeg ik, de hele wereld, zijn economie laat crashen ten bate van het oprichten van zo'n totalitaire staat? Daar wordt dan wel een erg hoge prijs voor betaald.

De inhoud van de boodschap ridiculiseren, uit zijn verband trekken en tot nooit bedoelde mythische proporties opblazen, met als doel de auteur belachelijk en irrelevant te maken, dat noemden we niet zolang geleden nog agitatie.

 

Reputatie 6
Badge

Mag ik weten welke nieuwssites u allemaal leest?

Reputatie 5

Het is uw goed recht om voor uw mening uit te komen, maar ik denk niet dat u veel medestanders zult vinden. Uw kijk op deze zaak staat zo veraf van de mijne, maar,hoewel met moeite, probeer ik toch uw mening serieus te nemen. Ik denk dat het beter is om als reactie op uw onverstandig spreken een verstandig zwijgen toe te passen.

Reputatie 7
Badge +3

Want dacht u nu echt dat Nederland, wat zeg ik, de hele wereld, zijn economie laat crashen ten bate van het oprichten van zo'n totalitaire staat? Daar wordt dan wel een erg hoge prijs voor betaald.

De inhoud van de boodschap ridiculiseren, uit zijn verband trekken en tot nooit bedoelde mythische proporties opblazen, met als doel de auteur belachelijk en irrelevant te maken, dat noemden we niet zolang geleden nog agitatie.

 

Agitatie? Dat betekent heel iets anders. Zoals bijvoorbeeld het bewust onwaarheden verspreiden om zo een bevolking in opstand te laten komen. 

In de medische betekenis gaat het over mensen die last hebben van onrust, gejaagdheid en het onvermogen om stil te blijven zitten of zich te ontspannen. 

Reputatie 7
Badge +3

Los van al het wat hierboven al door anderen is gezegd kan ik me niet voorstellen dat iemand kan denken dat het in het voordeel van NS is om ook maar 20-25% van de omzet binnen te krijgen met zo weinig reizigers.

Agitatie: is het beïnvloeden van de publieke gevoelens, politieke of sociale strijd

Los van al het wat hierboven al door anderen is gezegd kan ik me niet voorstellen dat iemand kan denken dat het in het voordeel van NS is om ook maar 20-25% van de omzet binnen te krijgen met zo weinig reizigers.

Helemaal mee eens, maar die 20% maatregel zal van tijdelijke aard zijn. Vergeet niet dat de NS nu al grote moeite heeft om alle reizigers op een fatsoenlijke manier te vervoeren. Het verplicht reserveren kan in het abonnement worden vastgelegd, en de controle daarvoor kan aan de poort worden uitgevoerd. Hiermee heeft de NS een wettelijk kader om de stroom reizigers reguleren en beperkingen op te leggen, waardoor er ook in de spits voldoende plaats is voor de reiziger. Dat lijk geweldig, maar het komt erop neer dat je alleen in een vooraf door de NS vastgestelde tijd mag reizen, en in het geval dat je dat misloopt alleen nog maar in de daluren gebruik van je abonnement kan maken. En burgers die niet aan de criteria voldoen, worden dan veroordeelt tot de dal-uren. Voor kruidvat reizigers gelden nu al de daluren, en anders is het kaartje niet geldig. 

 

Reputatie 7
Badge +3

Overdrijven is ook een kunst. NS heeft helemaal geen systemen waarmee verplicht reserveren kan worden ingevoerd. Iedereen die een kaartje tegen vol tarief koopt, kan in de spits reizen. Naast natuurlijk alle abonnementhouders, ook de studenten, die in de spitsuren mogen reizen.

En dat is precies het grote probleem. NS heeft helemaal geen belang bij het opleggen van beperkingen. En de overheid trouwens ook niet. Het bedrijfs- en financieringsmodel van NS zal totaal instorten omdat er veel minder inkomsten zijn. NS zal bijvoorbeeld het contract met het Ministerie van Onderwijs moeten opzeggen zodat de OV-Studentenkaart kan worden afgeschaft. Het gevolg zal o.a. zijn dat veel meer mensen zullen willen gaan autorijden. Daar is de weg- en parkeerinfrastructuur totaal niet op berekend.

Tegelijkertijd dwingt de coronaviruscrisis alle partijen om zorgvuldige afwegingen te maken. Ik denk bijvoorbeeld niet dat het voor 1 september denkbaar is dat studenten weer met het OV kunnen gaan reizen. Ook zal iedereen die thuis kan werken voorlopig thuis moeten blijven werken. 

Overdrijven is ook een kunst. NS heeft helemaal geen systemen waarmee verplicht reserveren kan worden ingevoerd. Iedereen die een kaartje tegen vol tarief koopt, kan in de spits reizen. Naast natuurlijk alle abonnementhouders, ook de studenten, die in de spitsuren mogen reizen.

Nog niet, omdat daar geen wettelijk kader voor is. Alles wat hier verondersteld word is toekomst.

Inmiddels lees ik dat het vanaf 1 juni verplicht wordt voor reizigers in het openbaar vervoer een mondbedekking te dragen. Die mondbedekking hoeft aan geen enkel medisch criteria te voldoen, zo lees ik nu om 15:55 op de NOS website.  Lijkt mij tevens in strijd met het verbod op gezichtsbedekking. Het gaat de overheid dus niet om te beschermen tegen besmetting.

Des te beter dat er geen eisen worden gesteld aan die dingen. Nu heb ik 3 hele weken om iets te verzinnen dat zo veel mogelijk de draak steekt met die maatregel, maar technisch gezien wel voldoet. Ik zat te denken aan een theedoek, maar dat ziet er wellicht te armoedig uit. Een beha is misschien een beetje te raar. Misschien bestaat er zoiets als een bandana met een hele vunzige print? 

Aangezien het verbod op gezichtsbedekkende kleding er nu uit wordt gegooid, kan ik maar beter meteen een hele boerka aanschaffen.

Reputatie 7
Badge +1

Het lijkt mij dat het niet in strijd gaat met de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. De mondkapjes zijn er voor de gezondheid van de medereizigers. Citaat uit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-222.html

Artikel 1

 • 1.Het is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

 • 2.Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:

  • a.wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen,

  • b.noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,

  • c.noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of

  • d.passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Het lijkt mij dat het niet in strijd gaat met de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. De mondkapjes zijn er voor de gezondheid van de medereizigers.

Dat laatste meen ik op grond van het ontbreken van ook maar de geringste criteria daarvoor volgens het NOS bericht te mogen betwijfelen. Een waarom pas 1 juni, en niet volgende week. Verwachte logistieke problemen wellicht.  

Een waarom pas 1 juni, en niet volgende week. Verwachte logistieke problemen wellicht.  

 

Dat is wel te verklaren, je moet de overheid wél even de tijd geven om de mondkapjes te voorzien van een tracking-chip en daarmee de prijzen flink op te drijven natuurlijk :laughing:

Reputatie 7
Badge +3

Het lijkt mij dat het niet in strijd gaat met de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. De mondkapjes zijn er voor de gezondheid van de medereizigers.

Dat laatste meen ik op grond van het ontbreken van ook maar de geringste criteria daarvoor volgens het NOS bericht te mogen betwijfelen. Een waarom pas 1 juni, en niet volgende week. Verwachte logistieke problemen wellicht.  

Lastig dat de feiten niet in je kraam te pas komen. Vooral dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet van toepassing is wanneer die

 • b.noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid.

Dat is natuurlijk heel lastig te rijmen met alle samenzweringstheorieën. 

Het hele verhaal met de mondkapjes is natuurlijk wel erg lastig. Allereerst is mij nog steeds niet bekend waar ik zo’n mondkapje zou kunnen kopen. Verder is er volgens mij nog helemaal niets geregeld omtrent het verantwoord en veilig weggooien van een gebruikt mondkapje. En er is natuurlijk niemand die controleert (of kan controleren) of iemand niet dagen met hetzelfde mondkapje rondloopt. 

Het mondkapje heeft vooral een grote symbolische waarde. Het zal allicht iets helpen wanneer een besmet persoon (die geen symptomen heeft en niet zich bewust is van het besmet zijn) een mondkapje draagt. Voor de rest lijkt het vooral een symbolische maatregel zodat mensen dichter op elkaar kunnen zitten en daardoor de (op willekeur gebaseerde) 1,5 meterregel niet zo strikt in acht hoeft te worden genomen.

Reputatie 6

 

Het hele verhaal met de mondkapjes is natuurlijk wel erg lastig. Allereerst is mij nog steeds niet bekend waar ik zo’n mondkapje zou kunnen kopen. 

 

Mondkapjes zijn reeds op allerlei plekken te koop zoals:

https://horecacentrumamsterdam.nl/

https://www.conrad.nl/zoeken?search=mondkapjes&searchType=regular

 

Lastig dat de feiten niet in je kraam te pas komen. Vooral dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet van toepassing is wanneer die: noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid. 

Dat is natuurlijk heel lastig te rijmen met alle samenzweringstheorieën.

Helemaal  mee eens met de inhoud van de vet gedrukte tekst, maar je geeft zelf al aan dat het dient om de burgers een (vals) gevoel van veiligheid te geven. 

Reputatie 7
Badge +3

@BrunoEst 

Wanneer mondkapjes van overheidswege verplicht worden gesteld dan verwacht ik die hier in het dorp kan kopen en niet via internet hoef te bestellen. In andere landen zijn mondkapjes in de supermarkt te koop. Nog beter zou natuurljk zijn wanneer de overheid zelf de distributie van goedgekeurde mondkapjes ter hand neemt. Voorkom namaak!

 

@65plusreiziger 

Het lastige in dit soort situaties is dat zelfs een vals gevoel van veiligheid bijdraagt aan een groter geval van veiligheid. Tegelijkertijd leidt een vals gevoel van veiligheid tot nonchalance en het nemen van meer risico’s.

Het tegenovergestelde is ook waar. Mensen die toch al bang waren voor eerst 3G en later 4G zijn nog banger voor 5G en sommige mensen geloven zelfs de idiote flauwekul dat de verspreiding van het coronavirus wordt veroorzaakt door de uitrol van 5G. 

Reageer