Stevig taal gebruik op forum m.b.t. de gehandicapte mede mens!

  • 2 december 2016
  • 55 reacties
  • 1296 Bekeken


Toon eerste bericht
This topic has been closed for comments

55 reacties

Hoi Hendrik-Jan. Mijn collega Slidestops is een conducteur, en ik weet dat hij absoluut geen kwaad in de zin had. Mogelijk kwam zijn bericht wel zo over, en dat is natuurlijk jammer. Wellicht zal hij zelf ook nog reageren.

Laten we echter wel voorkomen dat één opmerking niet leidt tot het over een kam scheren van al het NS kantoorpersoneel.


Het probleem is dat al vaker dan 1 keer is voor gekomen! En dat ik niet altijd mijn mening daarop geef wil nog steeds niet zeggen dat het (door wie dan ook) door de beugel kan!

Sommige berichten zijn (wat mij betreft gezien de korte tijd dat ik hier op dit forum actief ben "ongeveer 6 maanden nu") al te lang geleden om daar nu nog mezelf boos over te maken.

Maar die vanaf dat ik zeg maar actief hier ben kunnen jullie ook als NS personeel ook behoorlijk kort de bocht reageren op berichten van mensen met een handicap!

En wat mij betreft ondanks dat jullie ook maar jullie (als NS personeel) zo goed als mogelijk je werk probeert te doen ben ik wel van mening dat in dit geval (grof taalgebruik bedoel ik) voorbeeld functie daarin hebben! Daarin zullen we van mening misschien schelen maar nogmaals het is niet de eerste keer!
Hendrik-Jan, wij hadden afgesproken dat je dit soort voorbeelden aan mij zou melden, maar ik heb nog geen beledigingen gemeld gekregen. Wil je mij in het vervolg meteen even een privébericht sturen? Dan kan ik kijken of de opmerking inderdaad ongepast is (of zo wordt ervaren door anderen). Ik heb zelf niet het idee dat NS personeel kort door de bocht reageert, in ieder geval niet een van de moderators. Mocht je voorbeelden zien die anders doen vermoeden, dan hoor ik dit graag.

Het lijkt mij verder goed om de discussie niet groter te maken via de topics. Zijn er voorbeelden, dan mag je die altijd aankaarten (via mij of de persoon van wie de opmerking komt).
Hendrik-Jan, wij hadden afgesproken dat je dit soort voorbeelden aan mij zou melden, maar ik heb nog geen beledigingen gemeld gekregen. Wil je mij in het vervolg meteen even een privébericht sturen? Dan kan ik kijken of de opmerking inderdaad ongepast is (of zo wordt ervaren door anderen). Ik heb zelf niet het idee dat NS personeel kort door de bocht reageert, in ieder geval niet een van de moderators. Mocht je voorbeelden zien die anders doen vermoeden, dan hoor ik dit graag.

Het lijkt mij verder goed om de discussie niet groter te maken via de topics. Zijn er voorbeelden, dan mag je die altijd aankaarten (via mij of de persoon van wie de opmerking komt).


Ik heb je via Persoonlijke bericht een uitleg daarover gestuurd waarin ik het 1 en ander probeer uit te leggen!. Sorry dat ik nu via deze manier heb gedaan!
Dank je wel daarvoor. En geen enkel probleem!
Reputatie 7
Ik wil het best nog een keer uitleggen; ik reageer niet op die persoons handicap of op de beperking. Ik reageer op de attitude waarmee die persoon zich opstelt. Ik ben 100% tegen discriminatie en zie iedereen hetzelfde. Ook mensen met een beperking. Als iemand met een beperking zich uitlaat op een manier waar ik het er niet mee eens ben, dan zul je een reactie krijgen. Dat die persoon een beperking heeft is totaal niet relevant, ik heb het zelfs een aantal keer aangegeven, dat ik daar het helemaal niet over had. Het gaat puur over de inhoud en de attitude van die persoon.
Reputatie 7
Badge +3
Ik denk dat het onderwerp breder moet worden getrokken. Waar het volgens mij om gaat is het feit dat NS de enige spoorvervoerder in Nederland is met treinen die voor mensen met een functiebeperking niet zelfstandig toegankelijk zijn.

Er zijn miljoenen uitgegeven aan het Programma Toegankelijkheid van ProRail. Dat geld is onder meer gebruikt voor het op standaardhoogte brengen van de perrons. Helaas heeft dat allemaal nauwelijks effect wanneer NS komt voorrijden met treinen die geen gelijkvloerse instap hebben op de standaardperronhoogte. Mondjesmaat stromen er nu wat treinen in waarbij de instap wel gelijkvloers is. Maar het gaat nog waarschijnlijk tot 2030 of later duren voordat we af zijn van de honderden treinen zonder gelijkvloerse instap.

Iedere NS-er zou zich dagelijks moeten schamen voor deze situatie en het veel te lang blijven aanschaffen van ongeschikte treinen. De Nederlandse overheid heeft ook boter op het hoofd door bijvoorbeeld toe staan dat NS vervolgseries van de VIRM is blijven kunnen bestellen. Wel in 2007 het "VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap" ondertekenen maar daar vervolgens in de praktijk niets mee doen.

Hier een citaat:
"Toegankelijkheid
1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel
te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:
a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met
inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;
b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en
nooddiensten."

Het gehele verdrag is hier te lezen:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VN-Verdragtekst.pdf
@iMark

Ik heb een voorgevoel dat Nederland niet de enige is waar dit speelt. Mijn vermoeden is dat dit bij elk staats vervoersbedrijf is waar men met hun treinen doorrijden tot deze terecht op zijn. DB en NMBS rijden ook niet altijd met het allernieuwste materieel, maar ik weet daar niet van of men daar als minder valide zelfstandig in de trein kan komen.
Ben ff benieuwd of mijn gedachtegang klopt en wil er niet mee zeggen dat het daarmee goed is voor Nederland.
Reputatie 7
Badge +3
@Loes @iMark
Hoewel de hele EU dit verdrag heeft ondertekend zijn Nederland en Duitsland de twee enige EU-landen waar überhaupt iets aan de toegankelijkheid van de trein gebeurt. Het probleem is dat de overheden klakkeloos dit verdrag hebben ondertekend maar niet hebben nagedacht over de kosten en dus ook geen geld beschikbaar hebben voor de implementatie er van. En de meeste spoorwegmaatschappijen in Europa draaien sowieso al op overheidssubsidies en die hebben dus ook geen geld. Anders gezegd: (financiële) nood breekt in dit geval letterlijk wet, waarbij de situatie in Nederland nog heilig is vergeleken met de rest van Europa.

Overigens is het verdrag in zeer algemene termen geformuleerd waardoor het juridisch gezien nauwelijks mogelijkheden geeft concrete zaken af te dwingen. In feite is het niet veel meer dan een inspanningsverplichting.
Loes en Tamzin; Jullie gaan wat mij als TS voorbij dat grof taalgebruik:@ hier van toepassing is! Dat iMark een stuk (die indirect daarmee te maken heeft) boven tafel haalt zouden jullie dus bij deze als aan knoppingspunt moeten zien en niet als excuus voor taalgebruik!
Reputatie 7
Badge +3
Op een open forum is nou eenmaal niet iedereen altijd even diplomatiek en dan heb je altijd de vraag waar de grens is. De wet stelt die grenzen met het oog op de vrijheid van meningsuiting overigens zeer ruim zoals de jurisprudentie de laatste jaren heeft geleerd (ruwweg geldt: schelden mag, bedreigen niet).

Overigens was er gisteren een topic van iemand met een rollator die naar Brussel wilde en die gedroeg zich mijns inziens ook uitermate lomp en agressief. Maar ook daarvoor gold dat hij wel binnen de wet bleef.
Op een open forum is nou eenmaal niet iedereen altijd even diplomatiek en dan heb je de altijd de vraag waar de grens is. De wet stelt die grenzen met het oog op de vrijheid van meningsuiting overigens zeer ruim zoals de jurisprudentie dat laatste jaren heeft geleerd (ruwweg geldt: schelden mag, bedreigen niet).

Overigens was er gisteren een topic van iemand met een rollator die naar Brussel wilde en die gedroeg zich mijns inziens ook uitermate lomp en agressief.


Ja en; Ik heb gister hier juist door een lompe reactie van iemand van de NS op iemand met een beperking aangekaart (aangezien bij een topic een reactie van mij verwijderd was!)

En nogmaals; Grof taalgebruik (van beide kanten) mag geen excuus wezen. Ook bij een open forum!

En anders moeten personen die niet kunnen hebben dat mensen met een beperking een dagje het leven omdraaien, dan leer de problemen die iemand met een beperking tegen komt in het leven eens in te zien!
Wamt die komen meer problemen in het leven tegen dan jij en ik normaal bij een treinreis tegen zullen komen!
Reputatie 7
Badge
Hendrik-Jan, het topic wat je nu aanhaalt (en door Sivan gesloten is) werd al behoorlijk stevig ingezet door de topicstarter. Dan kun je stevige reacties terug verwachten.
Ik heb vroeger veel met gehandicapten gewerkt en geleerd dat ook gehandicapten gewoon normale mensen zijn, die dus ook gewoon enorm bot kunnen zijn in hun communicatie. Als ik dan op dezelfde manier terug reageerde, werkte dat meestal best goed. Een spiegel werkt vaak verhelderend.

Zelf heb ik ook een aardige tijd met een rollator moeten lopen en wéét dus hoe het is. Een bus, tram of trein is vaak een behoorlijke uitdaging, maar geen onoverkomelijke.
@Hendrik - Jan

Grof taalgebruik is nooit ok, ik zal hier maar niet gaan schrijven wat men dagelijks naar mijn hoofd slingert.
Ik was gewoon benieuwd naar de andere landen, aangezien dat andere topic is gesloten en hier al een verwijzing wordt gegeven. Het is niet om een topic te kapen. Als dat zo voelt, sorry daarvoor.
Edwin; Ik citeer al bij de laatste reactie hier "grof taalgebruik van BEIDE ZIJDE" einde citaat dat het niet door de beugel kan! Waarmee ik dus ook aangeef dat de TS daar niet vrij uit gaat! Maar wat bij mij wel regelmatig op valt is dat mensen (in mijn ogen) niet nadenken wat mensen met een beperking tijdens een reis tegen komen (daarom in de laatste alinea de opmerking draai het leven eens om!)

Loes: Ik kan soms ook bot over komen op het forum maar ook in het (algemeen gezien) OV maar ook daarin is het zowel naar mensen met een beperking als personeel van het OV nog geen excuus voor grof taalgebruik!

En wat ik al eerder vandaag heb ik gezegd: Misschien eens de rollen omdraaien zodat iemand met een beperking (tot op zekere hoogte "denk daarbij ook aan bv. veiligheid van de persoon als passagiers") met de problemen die mensen van het OV dagelijks tegen komen. En mensen van het OV met de problemen die mensen met een beperking dagelijks tegen komen geconfronteerd worden!
Reputatie 7
Badge +3
@Loes @iMark
Hoewel de hele EU dit verdrag heeft ondertekend zijn Nederland en Duitsland de twee enige EU-landen waar überhaupt iets aan de toegankelijkheid van de trein gebeurt. Het probleem is dat de overheden klakkeloos dit verdrag hebben ondertekend maar niet hebben nagedacht over de kosten en dus ook geen geld beschikbaar hebben voor de implementatie er van. En de meeste spoorwegmaatschappijen in Europa draaien sowieso al op overheidssubsidies en die hebben dus ook geen geld. Anders gezegd: (financiële) nood breekt in dit geval letterlijk wet, waarbij de situatie in Nederland nog heilig is vergeleken met de rest van Europa.

Overigens is het verdrag in zeer algemene termen geformuleerd waardoor het juridisch gezien nauwelijks mogelijkheden geeft concrete zaken af te dwingen. In feite is het niet veel meer dan een inspanningsverplichting.


Dat zal allemaal waar zijn. Maar wij kunnen in Nederland slechts direct oordelen over hoe de Nederlandse overheid het Verdrag invoert. Daarbij springt pijnlijk in het oog dat NS van alle vervoerbedrijven het slechtst presteert wanneer om toegankelijkheid gaat. Metro's, trams en bussen zijn voor het grootste gedeelte zelfstandig toegankelijk voor reizigers met een functiebeperking. Ook de treinen van alle overige spoorvervoerders dan NS zijn toegankelijk.
Ik begrijp best dat NS niet van vandaag op morgen al het materieel aangepast kan hebben. Maar het Verdrag is in 2007 ondertekend en er is daarvoor al jaren over het Verdrag onderhandeld. De Nederlandse overheid en NS hadden al lang een plan kunnen hebben om de gevolgen van het ondertekenen van het Verdrag in kaart te hebben en een plan te maken. Nu lijkt het alsof er minstens 10 jaar is weggegooid.

Dat andere landen dan Nederland het slechter doen is natuurlijk geen enkel excuus om in Nederland dan maar geen verdere maatregelen te nemen.
Reputatie 7
Badge +3
@iMark
Mijn vergelijking met het buitenland was vooral een antwoord op de vraag van Loes wat de situatie in andere landen is.

Verder denk ik dat je de mobiliteitsparagraaf van het verdrag er nog eens op na moet slaan. Dan komt je tot de conclusie dat het enige wat geëist wordt is dat mensen met een beperking zelfstandig mobiel moeten kunnen zijn. Dat alle openbaar vervoer daarom aangepast moet worden is een interpretatie die in feite helemaal niet in het verdrag staat. Als een overheid besluit om slecht ter been zijnde gehandicapten tegen betaalbare prijs een auto en of taxi beschikbaar te stellen om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen voldoet ze ook volledig aan de eisen in het verdrag.

Dat het NS-materieel gemiddeld slechter toegankelijk is dan dat van de concurrentie klopt. Dat komt deels omdat NS behoorlijk veel materieel op leeftijd heeft (DD-AR, DDM1, DDZ, ICR, ICM, SGM) en deels omdat NS in het verleden heeft ingezet op dubbeldekkers. Uiteindelijk zal dat materieel uitstromen en vervangen worden maar zonder dubbeldekkers zal de consequentie wel zijn dat er straks minder zitplaatsen in de treinen komen en dat zullen veel reizigers ook niet echt waarderen.
Ik wil niet dit topic ook sluiten, wan daar ben ik sowieso geen voorstander van (soms is het nodig).

Hendrik-Jan, het lijkt me prima dat je duidelijk maakt dat je je stoort aan bepaalde uitingen. Inmiddels hebben jij en ik met elkaar afgesproken dat jij mij een privebericht stuurt wanneer je vindt dat er ergens op dit forum ongepast gedrag wordt vertoond. Ik zal dan beoordelen of hier iets mee gedaan moet worden.

Omdat dit een openbare plek is, en het forum duizenden forumleden heeft, is niet altijd te voorkomen dat er meningen voorbij komen die niet iedereen deelt, dat er reacties komen die niet helemaal aansluiten bij de intentie van de topic starter, of dat er taalgebruik wordt toegepast waar iemand moeite mee heeft. Aan mij en de andere moderators de taak om te zorgen dat de sfeer prettig blijft en mensen niet persoonlijk worden aangevallen.

Laten we de discussie voor nu rusten, en voel je vrij om mij aan te spreken wanneer nodig. Dit geldt natuurlijk ook voor de anderen.
Ik wil dit dit topic niet ook sluiten, wan daar ben ik sowieso geen voorstander van (maar soms is het nodig).

Sorry, dat ik via deze een mis verstand uit de weg wil helpen Sivan maar het was ook niet mijn bedoeling om een topic zoals bv. te sluiten aangezien dit (wat gister gebeurde) zeker niet de laatste keer zal wezen (vrees ik dat het gebeurt!)
Reputatie 6
Badge
Dit topic simpel samengevat: je kan op een openbaar forum vooral gemaakt voor klachten kritische meningen verwachten. Als je dat niet wilt, moet je het op een forum voor gehandicapten houden. Daar zul je alleen positiefs over gehandicapten horen.

Wat niet wegneemt dat als jij ziet dat iemand gehandicapten uitscheldt, je altijd een melding kan maken en er wat tegen kan laten doen. Men zal je echt helpen.
Dit topic simpel samengevat: je kan op een openbaar forum vooral gemaakt voor klachten kritische meningen verwachten. Als je dat niet wilt, moet je het op een forum voor gehandicapten houden. Daar zul je alleen positiefs over gehandicapten horen.

Wat niet wegneemt dat als jij ziet dat iemand gehandicapten uitscheldt, je altijd een melding kan maken en er wat tegen kan laten doen. Men zal je echt helpen.


Ik weet niet waar je (zoals zo vaak) die klets koek reactie van je vandaan haalt, maar dat (normale) mensen denken:@ dat ze (net zoals jij zo vaak in dit forum ook doet) gehandicapte mensen kunnen beledigen ben je gewoon aan het verkeerde adres!

En hulp heb ik niet nodig om het aso gedrag van oa. jouw in een bodemloze put te dumpen! Want als ik iets zelf kan zeggen zal ik dat ook zeker niet laten. Ongeacht of de moderatoren daar blij mee zijn. Want wie bij mij persoonlijke beledigingen denken:@ te kunnen plaatsen krijgen van mij persoonlijk lik op stuk terug!

Misschien moet jij eens opzoek gaan naar een aso site waar je prima thuis zult voelen!
Wat een gezelligheid hier op het forum:$ tja das mijn handicap 🆒 nou, morgen weer mensen beledigen stemmen.

Is dit een openbaar forum :? Tjeemig de peemig zeg. :)

Ach, Iedere gek zijn eigen gebrek, wanneer krijg ik een keer een etiket of stempeltje of nummertje :?
Wat een gezelligheid hier op het forum:$ tja das mijn handicap 🆒 nou, morgen weer mensen beledigen stemmen.

Is dit een openbaar forum :? Tjeemig de peemig zeg. :)

Ach, Iedere gek zijn eigen gebrek, wanneer krijg ik een keer een etiket of stempeltje of nummertje :?


Waar slaat dit op of begin je net zo dom te worden?
"Stevig taal gebruik op forum m.b.t. de gehandicapte mede mens!"

....Waar slaat dit op of begin je net zo dom te worden?
Ach, Iedere gek zijn eigen gebrek, wanneer krijg ik een keer een etiket of stempeltje of nummertje :?
Een sticker, mag dat ook? :$

Voor de rest vind ik de vriendelijkheid op dit forum ontzettend meevallen, in de regel gaat het hartstikke prima. En ook ik ben het zeker niet altijd eens met de reacties die geplaatst worden. Ik reageer selectief en alleen in topics waar ik denk dat een bijdrage zin heeft. Bepaalde discussies negeer ik met opzet, ik heb wel wat beters te doen dan ruzie maken op internet. Kom nou toch.
@Ts
Volgens mij kun je Sivan ook een pb sturen als je het taalgebruik onheus vindt. En als je een reactie van mij niet gepast vindt kun je deze altijd rapporteren door op het vlaggetje te klikken.

Voor mij is het nu bedtijd. 🙂