Tarieven 2016

  • 11 augustus 2015
  • 44 reacties
  • 2741 Bekeken


Toon eerste bericht

44 reacties

Op de nieuwe tariefeenhedenkaart zijn Eindhoven Beukenlaan en Enschede Drienerlo omgedoopt tot respectievelijk Eindhoven Strijp-S en Enschede Kennispark. Daarop vooruitlopend zijn in de reisplanner op ns.nl Eindhoven Beukenlaan en Enschede Drienerlo alvast verwijderd: "- De opgegeven locatie is onjuist.". Er staan nu "Eindh Beukenln na 12 dec", "Eindh Beukenln tot 13 dec" en "Eindhoven Strijp-S"; "Enschede Drien na 12 dec", "Enschede Drien tot 13 dec" en "Enschede Kennispark".
Reputatie 7
Badge +3
Zorgwekkend dat de tarieven voor de zoveelste keer sterker stijgen dan de inflatie. NS prijst zich steeds meer uit de markt.
Reputatie 6
Badge +2
De tarieven staan inmiddels op http://www2.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.

De Dag Voordeelurenkaart ontbreekt, maar die staat op https://www.ns.nl/producten/toevoegingen-aan-uw-abonnement/p/dag-voordeelurenkaart.
De tarieven staan inmiddels op http://www2.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.

De gemeenschappelijk tariefpunten zullen per 1 januari 2016 worden uitgefaseerd.

Het bovenstaande citaat staat onder het kopje "Tarieven andere vervoerders", terwijl het juist alleen betrekking heeft op de tarieven bij NS.
Reputatie 6
Badge +2
De tarieven staan inmiddels op http://www2.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.
Ze staan nu op http://www.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.
Reputatie 7
Badge +3
De afstand tussen de stations die nu als tariefpunt zijn gesplitst is overal vastgesteld op 1 km. Het had me logischer geleken de werkelijk afstand te nemen. Voorbeeld: van Leiden naar Lammeschans is al gauw 3 km dus waarom dan 1 km rekenen? Het overal maar afwijken van de werkelijke afstanden maakt het tariefsysteem steeds ondoorzichtiger.

Verder is een gemiddelde verhoging fors boven de inflatie gezien de huidige gigantische materieeltekorten en daardoor ondermaatse service mijns inziens nogal misplaatst.
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/abonnementen-2/weekend-vrij-dal-vrij-1e-klas-abonnementstarief-verlaagd-19249 (tijdelijke actie, niet verwerkt in http://www.ns.nl/binaries/_ht_1448021216307/content/assets/ns-nl/klantenservice/ns-tarieven-2016.pdf) en https://forum.ns.nl/abonnementen-2/dal-vrij-icm-bus-tram-metro-vrij-particulier-niet-meer-beschikbaar-20201.
De "Tariefeenheden- en spoorkaart detail 2016" is bedoeld om zonder al te veel rekenwerk de afstanden tussen de grotere stations te kunnen bepalen. Uit het onderstaande deel van de afbeelding valt echter niet op te maken of het cijfer 15 het aantal tariefeenheden van Den Haag Centraal tot Leiden Centraal is, of van Den Haag HS tot Leiden Centraal. Ook met behulp van de detailkaart van de regio Den Haag die ernaast staat is dat niet te bepalen, omdat die maar tot Den Haag Mariahoeve gaat.

Een oplossing zou zijn om Den Haag Laan van NOI toe te voegen, de 15 door een 14 te vervangen en een 1'tje tussen Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI. Een andere mogelijkheid is om bij het cijfer 15 aan de andere kant van het spoor het cijfer 16 toe te voegen (de afstand Den Haag HS - Leiden Centraal). Op die manier wordt op diverse plaatsen op de kaart omgegaan met lijnen die buiten een knooppunt splitsen, bijvoorbeeld Uitgeest, Riekerpolder, Breukelen en Harmelen.

Reputatie 4
Badge
- Geen gezamenlijke tariefpunten leidt tot minder onduidelijkheid bij Traject Vrij, maar volgens mij wel in het nadeel van de reiziger. Met Traject Vrij voor Amsterdam-Rotterdam zonder meerkosten reizen naar Den Haag Centraal is dus niet meer mogelijk, want het is niet langer meer een gezamenlijk tariefpunt met een station op de vier toegestane en in tariefeenheden aan elkaar gelijke routes, te weten Den Haag HS.

Bij een traject vrij met NS deel Den Haag laan van NOI naar Dordrecht, betaal ik geen extra kosten als ik de reis in Den Haag Centraal eindig. Dit op basis van de eerste factuur 2016 waar de kosten van de maand januari in zitten. Ik zou dan ook verwachten dat je met een Traject Vrij voor Amsterdam-Rotterdam ook zonder extra kosten naar Den Haag Centraal zou moeten kunnen reizen.
De tarieven staan inmiddels op http://www2.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.

De gemeenschappelijk tariefpunten zullen per 1 januari 2016 worden uitgefaseerd.

Het bovenstaande citaat staat onder het kopje "Tarieven andere vervoerders", terwijl het juist alleen betrekking heeft op de tarieven bij NS.


Herinnering aan NS: De bovengenoemde pagina staat nu op deze link en de benoemde fout is nog steeds niet hersteld: De afschaffing van de gemeenschappelijke tariefpunten wordt abusievelijk vermeld onder het kopje "Tarieven andere vervoerders".
Herinnering aan NS: De bovengenoemde pagina staat nu op deze link en de benoemde fout is nog steeds niet hersteld: De afschaffing van de gemeenschappelijke tariefpunten wordt abusievelijk vermeld onder het kopje "Tarieven andere vervoerders".


Aangepast!
@Klaas-Jan NS
Is dit een grap? - Nu staat er op die pagina helemaal niet meer dat de gemeenschappelijke tariefpunten zijn afgeschaft. Jullie zouden daar juist meer ruchtbaarheid aan moeten geven, want die wijziging heeft voor reizigers met bepaalde reispatronen aanzienlijk meer effect op de rit- en/of abonnementsprijs dan de inflatiecorrectie e.d..
Reputatie 6
Badge +2
@Klaas-Jan NS
Is dit een grap? - Nu staat er op die pagina helemaal niet meer dat de gemeenschappelijke tariefpunten zijn afgeschaft. Jullie zouden daar juist meer ruchtbaarheid aan moeten geven, want die wijziging heeft voor reizigers met bepaalde reispatronen aanzienlijk meer effect op de rit- en/of abonnementsprijs dan de inflatiecorrectie e.d.

En als de tekst wordt teruggezet (maar dan op een correcte plaats): uitfaseren betekent geleidelijk afschaffen, een juiste formulering is "De gemeenschappelijke tariefpunten zijn per 1 januari 2016 afgeschaft".

Ook http://www.ns.nl/zakelijk/ns-business-card/zakelijke-tarieven-2016.html (waar het nog wel staat) kan dan gecorrigeerd worden.
Weet de mensheid cq NS ook al of vanaf juli 2016 de tarieven worden gewijzigd of niet?
Badge +3
Tarieven worden altijd per 1 januari aangepast, niet in juli.
Reputatie 6
Badge +2
De tarieven staan inmiddels op http://www2.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.
Ze staan nu op http://www.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html.

De tarieven van de grensabonnementen ontbreken. Die staan wel in https://www.ovtijden.com/upload/ttns2016.xls. Ze blijken € 4 per maand lager dan TV (TV-prijzen staan vermeld ''Exclusief de Kaarttoeslag''; vergelijking met http://www.ns.nl/klantenservice/betalen/tarieven-consumenten-2016.html leert dat deze ''kaarttoeslag'' € 2,10 per maand is, bij TV zakelijk € 25 per jaar, zie ook https://forum.ns.nl/abonnementen-2/voorstel-laten-ns-vragen-om-concrete-prijsvoorbeelden-traject-vrij-22279/index1.html#post166582). bijdragevandennis 201608
@Dennis

Enig idee wat de achtergrond is van die kaarttoeslag? - Ik mag hopen dat het niet is om die OV-chipkaart te betalen die je bij het abonnement krijgt, want dan betaal je bij een doorlopend abonnement 12*€2,10 tot 5*12*€2,10, oftewel €25,20 tot €126 voor die chippas, en bij Traject Vrij Maand krijg je er niet eens een.
Reputatie 6
Badge +2
@Dennis

Enig idee wat de achtergrond is van die kaarttoeslag? - Ik mag hopen dat het niet is om die OV-chipkaart te betalen die je bij het abonnement krijgt, want dan betaal je bij een doorlopend abonnement 12*€2,10 tot 5*12*€2,10, oftewel €25,20 tot €126 voor die chippas, en bij Traject Vrij Maand krijg je er niet eens een.

Ik weet het niet. Het lijkt een grootheid voor intern gebruik, dus misschien zijn klachten hierover niet ontvankelijk. bijdragevandennis 201608
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/overige-producten-6/let-op-wijziging-tarieven-2017-28034.

Reageer