Vertraging wegens niet meewerken aan controle (gedeeltelijk boerkaverbod)

  • 17 september 2019
  • 7 reacties
  • 527 Bekeken

Badge +3
Voor wie het nog niet meegekregen had het volgende:

http://voorbeterov.nl/sociale-veiligheid-reisinformatie-privacy

Met (mogelijk) gevolgen voor railcateraar L. (zou ik jammer vinden, excuses maken en nooit meer doen lijkt me voldoende) maar de (figuurlijke) "klap in het gezicht van conducteurs die gewoon naar behoren hun werk doen; dit komt de motivatie van conducteurs om hun werk op een serieuze wijze te doen ook niet ten goede" is natuurlijk een feit. Plus de gedupeerde reizigers (20 minuten vertraging).

Links naar de filmpjes e.d. laat ik achterwege, maar ben wel benieuwd naar het algemene beleid van de NS (op perron mag wél, V&S staat erbij en fronst er hooguit naar) maar de HC "mijn trein kom je echt niet in, tenzij je je gezicht laat zien!" heeft gelijk.

Dat er dan 3 mannelijke 'agenten' ingrijpen terwijl bekend was dat het om een vrouw ging is ook redelijk bijzonder. Dit als aanvulling op andere topics over soortgelijke zaken (overdreven gedrag/geweld bij eigenlijk weinig aan de hand) en natuurlijk met alle respect voor de HC die gewoon zijn ding deed.

Jammer (zoals VoorBeterOV al zegt) voor de passagiers die er +20 aan overhielden.

7 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Zodra iemand op pad gaat met een persoonlijke OV-chipkaart of een op naam gesteld e-ticket zal controle van de identiteit moeten kunnen plaatsvinden. Ik zie niet hoe dat anders zou kunnen dan door de gezichtsbedekkende kledij (tijdelijk) te verwijderen.

Dit nog afgezien van het feit dat iemand in de voertuigen geen volledig gezichtsbedekkende kleding mag dragen.
Reputatie 7
Badge +3
De discussie over dit onderwerp is natuurlijk wel relevant voor dit forum op het moment dat handhaving van de wet en regelgeving gepaard gaat met vertragingen voor de reizigers. Of het nu gaat om het wachten op politieassistentie bij gesnapte zwartrijders of reizigers met gezichtsbedekkende kleding.

In Nederland staat niemand boven de wet, dus ook de dragers van gezichtsbedekkende kleding niet. Het zou op zijn minst merkwaardig zijn wanneer van een bepaalde groep reizigers die reist met persoonsgebonden kaartjes de identiteit niet kan worden vastgesteld. In het kader van het gelijkheidsbeginsel is het onjuist om onderscheid te maken. Dus als vervoerder stel je van iedereen de identiteit vast of van niemand. En zo is de discussie toch relevant voor dit forum.

In de praktijk zal het er op neer komen dat je als reiziger met gezichtsbedekkende kleding alleen met de trein kunt reizen met een anonieme OV-chipkaart of eenmalige chipkaartjes. Principes kosten nu eenmaal geld.
Reputatie 7
Badge +3
OV bedrijven, ook NS, hebben al eerder aangegeven het boerkaverbod niet te zullen handhaven, dus boerka/nikab draagsters niet te zullen weigeren.
https://www.ad.nl/den-haag/ov-bedrijven-gaan-boerkaverbod-niet-handhaven-nieuwe-wet-voor-ons-niet-werkbaar~a12344ca/
Dat is hier ook niet gebeurd, de HC wilde bij controle zien of de reizigster daadwerkelijk degene was van wie de persoonlijk OV-chipkaart met abonnement was. Dat is lastig controleren wanneer het gezicht bedekt is.
Badge
Ik vraag me sterk af of we hierover wel een discussie moeten gaan voeren hier op de community aangezien dit soort dingen slechts voor tweespalt zorgt in de samenleving.

Er is iets voorgevallen op Rotterdam Centraal met iemand die haar gezicht bedekt had en daar is overal op social media en in de gewone media al genoeg over te doen.

Laten we het gewoon niet groter maken dan dat het inmiddels al gemaakt is, voor je het weet hebben we de eerste (wraak)(re)actie al en zijn we nog verder van huis.
Reputatie 6
Het vervelende is dat een politiek neutrale discussie hierover zo moeilijk wordt gemaakt. De regelgeving hierover benadeelt niemand in het bijzonder. Men dient in het openbaar herkenbaar en aanspreekbaar te zijn, dat lijkt me vrij vanzelfsprekend. Dat er dan zo'n incident plaatsvindt waarbij dit geen gevolgen heeft voor degene die zich (waarschijnlijk) bewust niet aan de regels heeft gehouden, is enigszins vreemd. Kosten of andere gelede schade kun je niet met gemak verhalen maar het feit is dat deze reiziger de wet heeft gebroken en daar ondanks een langdurige discussie met de handhavers niet voor is beboet.

Daarnaast lijkt het me ook niet handig om je als cateraar zo op een publiek forum te uiten. De NS wordt daar waarschijnlijk op aangekeken.
Reputatie 6
Raar. Als bedrijf hoor je gewoon rekening te houden met de wet. Misschien dat het niet haalbaar is om zelf actief de wet te handhaven maar zowel de Spoorwegpolitie als de reguliere Politie zijn ervoor om dit wel te doen. Je kan best aangeven dat het niet redelijk is om als OV-bedrijf zelf te handhaven maar dit leest eerder alsof ze niet van plan zijn mee te werken aan die handhaving.
Reputatie 3
Dat er dan 3 mannelijke 'agenten' ingrijpen terwijl bekend was dat het om een vrouw ging is ook redelijk bijzonder.

Uit het gelijkheidsbeginsel volgt juist dat je geen rekening houdt met een eventueel afwijzende reactie van bepaalde subculturen tegenover mensen van het andere geslacht. Je gaat toch (om maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen) ook geen rekening houden met de wens van een racist om alleen benaderd te worden door blanke politieagenten. Het probleem is volgens mij dat salafistische vrouwen die een burka willen dragen in de openbare ruimte als een soort slachtoffers worden gezien. Ik snap dat wel, want de meeste mensen moeten er niet aan denken om volgens dergelijke strenge regels te leven. Maar in het licht van de recente geschiedenis kan je je echt afvragen of salafisten deze benadering verdienen. Ook zij moeten zich aan de wet houden.

Overigens ben ik zelf tegen het verbod, omdat ik principieel van mening ben dat de staat niet behoort te beslissen over de wijze waarop burgers zich wensen te kleden. Ik neig naar het laissez-faire beginsel, waarbij mensen een relatief grote mate van vrijheid hebben om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Maar gegeven het verbod - dat op democratische wijze tot stand is gekomen - vind ik de negatieve houding ten opzichte van mensen die zich er voor inzetten om het te handhaven wel erg vreemd.

Reageer