beantwoord

Abonnement Zelfservice Fietsenstalling

  • 11 april 2018
  • 1 reactie
  • 166 Bekeken

Ik wilde zo'n abonnement voor een bewaakte zelfservice fietsenstalling aanvragen en bij Contractduur staat dan Doorlopend.
Onder het knopje voor meer info staat éérst dat het contract voor minimaal 1 jaar geld, maar daarna staat bij NB alsnog toch een uitzondering, zie hieronder.

"De contractduur van een doorlopend abonnement is minimaal een jaar en is daarna maandelijks op te zeggen. Als de contractduur korter is (bijvoorbeeld een maand of een kwartaal), dan stopt het abonnement na afloop automatisch.
NB. Voor een jaarabonnement fietsenstalling geldt dat dit al na de eerste maand opzegbaar is. Meer info op ns.nl/fietsenstalling."

Verder in het bestelproces kan men de Product- of Algemene voorwaarden raadplegen, maar waar ik nog steeds over twijfel:

Is het tussentijds opzeggen en de restitutie wat er in punt 3 en 4 staat (zie hieronder), nou ook echt in het 1e jaar mogelijk?
Of, is het abonnement sowieso voor minimaal 1 jaar, dus bij tussentijds opzeggen in het eerste jaar geen restitutie, en dan alleen in het 2e en volgende jaren restitutie bij ergens minden in dat jaar het contract laten beëindigen?


Artikel 6: Duur en beëindiging van het Abonnement
1. Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt na ommekomst daarvan automatisch verlengd met periodes van telkens één (1) jaar.
2. De Abonnementhouder is zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van het Abonnement.
3. Het Abonnement is door zowel de Abonnementhouder als NS Fiets tussentijds opzegbaar. Opzegging dient te geschieden tegen dezelfde dag van de maand als de dag waarop het Abonnement is ingegaan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
4. Bij tussentijdse opzegging zoals omschreven in lid 3 heeft de Abonnementhouder recht op restitutie over de maanden waarop het Abonnement nog geldig is.
icon

Beste antwoord door Denice NS 11 april 2018, 13:05

Hi erwin8m. Welkom op het Serviceforum.

Een abonnement op de (bewaakte) fietsenstalling kan je in het eerste jaar ook tussentijds opzeggen zoals aangegeven in lid 3 van Artikel 6. 🙂
Bekijk origineel

1 reactie

Hi erwin8m. Welkom op het Serviceforum.

Een abonnement op de (bewaakte) fietsenstalling kan je in het eerste jaar ook tussentijds opzeggen zoals aangegeven in lid 3 van Artikel 6. 🙂

Reageer