Sticky

Belangrijke bestemming op de overzichtsborden, wat vind jij?

 • 4 February 2019
 • 36 reacties
 • 3297 Bekeken

We zijn bezig met het verbeteren van de reisinformatieborden op onze stations, en we horen graag wat jullie ervan vinden.

Op dit moment staat op de reisinformatieborden de eindbestemming heel prominent vermeld. Samen met de vertrektijd vormt dit namelijk een belangrijk punt van herkenning. Sommige belangrijke stations staan daardoor niet altijd duidelijk vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de Intercity naar Enkhuizen die ook stopt op Amsterdam Centraal, een station waar veel reizigers naartoe moeten. Of wanneer toeristen van Schiphol naar Amsterdam Centraal willen en daarbij de Sprinter naar Amersfoort Vathorst moeten nemen. Dit kan tot verwarring leiden en klachten.

Voor sommige treinseries zijn aanpassingen gedaan om een belangrijke bestemming wel prominent op de borden te krijgen, maar dit bracht helaas ook problemen met zich mee, zoals bijvoorbeeld een reisadvies met onterechte overstap op dezelfde trein. We willen dit daarom verbeteren door bestemmingen waar veel reizigers naartoe gaan, toe te voegen aan de eindbestemming van de trein. Dat willen we niet bij alle treinen doen, maar wel op die trajecten die voor onduidelijkheid zorgen, of waar het van toegevoegde waarde kan zijn.

Evenementen en toeristische bestemmingen

De eerste vraag gaat over stations die interessant zijn voor evenementen, toeristisch zijn of waar veel reizigers naar toe willen. Het filmpje hierboven zie je op Utrecht Centraal. Het gaat over de IC van 19:38 naar Den Helder, die ook “via Amsterdam Centraal” gaat. Dit is voor de doelgroep toerisme, maar kan ook voor minder ervaren reizigers handig zijn.

Hetzelfde filmpje wisselt bij de sprinter van 19:52 Almere Centrum af met “via Almere Poort”. Dichtbij dit station wordt jaarlijks de Libelle Zomerweek gehouden. Deze optie is gemaakt voor de reizigersdoelgroep naar evenementen.

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'? En hoe vind je dat bij 'Almere Centrum' ... 'via Almere Poort'?


Extra ritbeschrijving


Het bovenstaande display toont de huidige weergave op station Hoorn. De sprinters van 19:21 en 19:51 rijden van Alkmaar naar Beverwijk en dan verder door naar Haarlem en Amsterdam Centraal. Om te voorkomen dat reizigers met bestemming Amsterdam in deze trein stappen tonen we momenteel niet Amsterdam Centraal als bestemming, maar Beverwijk. Er gaan namelijk snellere treinen vanuit Hoorn naar Amsterdam Centraal.


De oplossing van het niet tonen van de eindbestemming van de sprinter, zoals in het display in Hoorn, kan ook opgelost worden door een belangrijk tussenstation ‘als via’ toe te voegen aan de eindbestemming, bijvoorbeeld Alkmaar. Het doel is om hiermee de reizigers beter te informeren over de route van de trein.

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke eindbestemming 'Amsterdam Centraal'... 'via Alkmaar'?


Afwijkingen op ritten met belangrijke bestemmingen


Als er op dag zelf iets gebeurt op het spoor, kan het effect zijn dat de belangrijke bestemming niet meer bereikt wordt. Bijvoorbeeld de IC van 19:38 uit Utrecht Centraal naar Den Helder rijdt niet verder dan Amsterdam Amstel. Of de IC van 19:52 uit Utrecht Centraal naar Almere Centrum rijdt in zijn geheel niet.

Vraag: wat vind je van het weglaten van de belangrijke bestemming (bij de eindbestemming) als deze niet meer bereikt kan worden?

36 reacties

Reputatie 4

Er moet mij toch iets van het hart over de vermelding van de lijn Hoorn-Alkmaar-Amsterdam centraal.

Deze staat in Hoorn  als ‘stoptrein Amsterdam centraal’

Dit werkt zeer verwarrend met de andere Hoornse reisrichting  die ook naar Amsterdam is.(via Purmerend en Zaandam)

Is het niet veel beter om hier bijvoorbeeld ‘ Stoptrein Alkmaar/Amsterdam centraal’ van te maken?

 

Indien deze vermelding in Amsterdam ook zo verwarend is (dus stoptrein Hoorn) gaarne dit ook veranderen)

Reputatie 6

Mijn herinnering kan me parten spelen, maar vroeger, voor er nog digitale schermen waren, en er die “omklapschermen” op de perrons hingen, stonden alle eindbestemmingen én tussengelegen stations er gewoon op, en bij storingen, stond er dan bijv. “trein rijdt niet verder dan...". En ging een intercity/sneltrein na een bepaald station elk station aandoen, dan stond er gewoon op het bord: na Helmond verder als stoptrein naar…. met de stations.

Waarom is dat in het digitale tijdperk zo'n probleem?

Reputatie 1

Reisinformatie blijft altijd een lastig item waarbij gepoogd wordt een zo breed mogelijk publiek te bedienen, met als onvermijdelijk gevolg dat er mensen buiten de boot vallen - het is net openbaar vervoer! Nog los van het gegeven dat mensen op verschillende tijdstippen en locaties verschillende wensen hebben. Voorbeeld: als ik forens in de spits vind ik het onzin om tussen Woerden en Utrecht alle aansluitende treinen in twee talen om te roepen en te herhalen. Als ik buiten de spits recreatief onderweg ben in een gebied waar ik minder bekend ben vind ik de omroepberichten daarentegen wel weer prettig. Dat even als achtergrond, op naar de vragen over reisinformatie.

Vraag 1: via-bestemmingen alternerend met eindbestemming tonen. Lijkt me niet handig, vooral voor de minder geroutineerde reiziger. Deze mensen oriënteren zich op de opgaaf van de reisinformatie, waarin staat dat ze de trein van Eindhoven naar Den Helder moeten nemen en in Uitrecht moeten overstappen op de IC naar Leiden. Die mensen zoeken dus de trein naar Den Helder op de displays, als er wat anders staat stappen ze niet in. In de kleine tekst onder de bestemming (op de ‘verzameldisplays’) kan de betere zoeker de overige tussenstations vinden, idem op de perronaanwijzers. Als je specifieke tussenstops beter wil belichten zou deze in de onderteksten beter zichtbaar kunnen maken, bijvoorbeeld door gebruik van hoofdletters, cursieve, vette en/of gekleurde tekst. Discussiepunt zal altijd en eeuwig blijven waarom bepaalde plaatsen wel (extra) vermeld worden en andere niet. Bijzondere evenementen zou je eventueel extra kunnen vermelden bij de tussen- of eindstations, bijvoorbeeld door opvallende tekst achter de betreffende stationsnaam te zetten. Bijvoorbeeld voor IC Rotterdam - Utrecht de ondertekst ‘via Alexander, Gouda’ aanpassen tot ‘via Alexander, Gouda  kaarsjesavond ‘. Al zal ook hier de discussie over welk evenement wel en niet vermeld wordt eeuwigdurend zijn.  

Vraag 2: eigenlijk hetzelfde als in vraag 1, dus niet doen. Het filmpje in het voorbeeld is overigens erg ongelukkig, omdat met het alternerende alternatief ook de relevante informatie dat de trein via Beverwijk en Haarlem rijdt is verdwenen. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je aangeeft dat de trein vanaf Beverwijk doorrijdt als stoptrein naar Amsterdam Centraal in een tekstregel die alterneert met de tussenstops. Tot slot vraag ik me af waarom die trein niet gewoon in Haarlem eindigt, in Beverwijk heb je daar volgens mij helemaal geen mogelijkheden voor.

Vraag 3: eindbestemming weglaten als deze niet meer bereikt kan worden? Nee, want mensen die een stukje met deze trein meerijden en helemaal geen hinder van de storing hebben nemen nog steeds de trein naar Den Helder en zoeken daar ook naar. Wel zou je de bestemming Den Helder in het rood in plaats van blauw kunnen zetten, zodat wat beter opvalt dat de trein Den Helder naar verwachting niet meer zal bereiken.    

 

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'? En hoe vind je dat bij 'Almere Centrum' ... 'via Almere Poort'?

 

Ik vind dit geen goed idee. Het is belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien met welke trein je te maken hebt. De eindbestemming (hier bijvoorbeeld Den Helder) is hier het meest relevant voor. Als die om de zoveel seconden van de borden weg is, om het tussenstation te tonen (hier Amsterdam Centraal), lijkt me dat niet handig. Mij lijkt het logischer om dan iets te doen als “Amsterdam Centraal, Den Helder” in één regel. Dan is de eindbestemming én het belangrijke tussenstation altijd te zien.

 

Mee eens, Thijs. Het wisselen vind ik beslist geen goed idee: hoe kort blijft de tekst namelijk staan?
Slechtzienden en mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn (zoals sommige buitenlanders bijv) hebben meer tijd nodig dan anderen, en missen dan nèt de essentie. Laat je de bestemming wat langer staan, dan vergt dat van rappe lezers “eindeloos” geduld. Het is “nooit goed”.

 

Zoals ik eerder bij dit item probeerde aan te geven, denk ik dat een lijst met 3 kolommen op een beeldscherm vanuit de klant geredeneerd het overzichtelijkste is.

Zet in kolom
1 alle bestemmingen in alfabetische volgorde(!) die vanaf je vertrekpunt rechtstreeks kunt bereiken
2 de vertrektijd/het perron/de reisduur van de eerstvolgende trein
3 de vertrektijd/het perron/de reisduur van de trein daarna.

Bijv
Amerongen 11:22 - 4 - 13 / 11:37 - 4 - 28
Amersfoort 11:15 - 3 - 27 / 11:25 - 5 - 37
U bent dus over resp 13 of 28 minuten in Amerongen.
(Er kàn voor gekozen worden om de resterende wachttijd te vermelden ipv de vertrektijd:
Over 9 minuten en over 24 minuten vertrekt de trein naar Amerongen; over 2 en 12 minuten naar Amersfoort). Als de reisduur te veel informatie en verwarring oplevert, laat je die weg.

Kolom 1 met de bestemmingen van A t/m Z is constant; kolommen 2 en 3 veranderen elke minuut.
Op grote stations met veel rechtstreekse verbindingen staan beeldschermen zo groot als reclamezuilen. Op kleine stations zijn één, twee of misschien drie TV-screens, hangend naast elkaar, voldoende.
Eventueel kun je verschillende schrijfwijzen voor steden apart opnemen: ‘s Hertogenbosch en Den Bosch, ‘s Gravenhage en Den Haag, Leeuwarden en Ljouwert.

 

 

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'? En hoe vind je dat bij 'Almere Centrum' ... 'via Almere Poort'?

 

Ik vind dit geen goed idee. Het is belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien met welke trein je te maken hebt. De eindbestemming (hier bijvoorbeeld Den Helder) is hier het meest relevant voor. Als die om de zoveel seconden van de borden weg is, om het tussenstation te tonen (hier Amsterdam Centraal), lijkt me dat niet handig. Mij lijkt het logischer om dan iets te doen als “Amsterdam Centraal, Den Helder” in één regel. Dan is de eindbestemming én het belangrijke tussenstation altijd te zien.

ik ben benieuwd wat er achter de schermen gebeurt.

zijn er al besluiten genomen?

 

Reputatie 7
Badge +3

De vertrekstaten zijn van veel minder waarde sinds NS bij geplande wijzigingen de afwijkingen op de jaardienst niet meer toont in de reisinformatiesystemen. Je krijgt dan enorme verschillen tussen wat er op de gele borden staat en wat er werkelijk rijdt. In het verleden werd dat opgelost door tijdelijke blauwe vertrekstaten over de gele te hangen. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds gebeurt.

Het kunnen kijken in de jaardienst is vooral nog interessant wanneer je patroontijden wilt weten. Of treinen werkelijk rijden kun je beter op de dag zelf verifiëren.

De tijden zijn natuurlijk wel veranderd sinds de komst van smartphones. Ik kan me de tijd nog herinneren dat je ergens naartoe ging en bij aankomst op de gele vertrekstaat keek hoe laat de treinen terug reden. Sinds ik een smartphone heb kijk ik nog wel eens op een vertrekstaat maar als die er niet meer zou hangen zou dat geen verlies zijn. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog heel veel mensen zonder smartphone zijn en voor die groep reizigers zijn de gele vertrekstaten een essentieel reisplanningsmiddel voor bijvoorbeeld een terugreis later op de dag.

 

We zijn bezig met het verbeteren van de reisinformatieborden op onze stations, en we horen graag wat jullie ervan vinden.

Op dit moment staat op de reisinformatieborden de eindbestemming heel prominent vermeld. Samen met de vertrektijd vormt dit namelijk een belangrijk punt van herkenning. Sommige belangrijke stations staan daardoor niet altijd duidelijk vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de Intercity naar Enkhuizen die ook stopt op Amsterdam Centraal, een station waar veel reizigers naartoe moeten. Of wanneer toeristen van Schiphol naar Amsterdam Centraal willen en daarbij de Sprinter naar Amersfoort Vathorst moeten nemen. Dit kan tot verwarring leiden en klachten.

Voor sommige treinseries zijn aanpassingen gedaan om een belangrijke bestemming wel prominent op de borden te krijgen, maar dit bracht helaas ook problemen met zich mee, zoals bijvoorbeeld een reisadvies met onterechte overstap op dezelfde trein. We willen dit daarom verbeteren door bestemmingen waar veel reizigers naartoe gaan, toe te voegen aan de eindbestemming van de trein. Dat willen we niet bij alle treinen doen, maar wel op die trajecten die voor onduidelijkheid zorgen, of waar het van toegevoegde waarde kan zijn.

Evenementen en toeristische bestemmingen

De eerste vraag gaat over stations die interessant zijn voor evenementen, toeristisch zijn of waar veel reizigers naar toe willen. Het filmpje hierboven zie je op Utrecht Centraal. Het gaat over de IC van 19:38 naar Den Helder, die ook “via Amsterdam Centraal” gaat. Dit is voor de doelgroep toerisme, maar kan ook voor minder ervaren reizigers handig zijn.

Hetzelfde filmpje wisselt bij de sprinter van 19:52 Almere Centrum af met “via Almere Poort”. Dichtbij dit station wordt jaarlijks de Libelle Zomerweek gehouden. Deze optie is gemaakt voor de reizigersdoelgroep naar evenementen.

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'? En hoe vind je dat bij 'Almere Centrum' ... 'via Almere Poort'?


Extra ritbeschrijving


Het bovenstaande display toont de huidige weergave op station Hoorn. De sprinters van 19:21 en 19:51 rijden van Alkmaar naar Beverwijk en dan verder door naar Haarlem en Amsterdam Centraal. Om te voorkomen dat reizigers met bestemming Amsterdam in deze trein stappen tonen we momenteel niet Amsterdam Centraal als bestemming, maar Beverwijk. Er gaan namelijk snellere treinen vanuit Hoorn naar Amsterdam Centraal.


De oplossing van het niet tonen van de eindbestemming van de sprinter, zoals in het display in Hoorn, kan ook opgelost worden door een belangrijk tussenstation ‘als via’ toe te voegen aan de eindbestemming, bijvoorbeeld Alkmaar. Het doel is om hiermee de reizigers beter te informeren over de route van de trein.

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke eindbestemming 'Amsterdam Centraal'... 'via Alkmaar'?


Afwijkingen op ritten met belangrijke bestemmingen


Als er op dag zelf iets gebeurt op het spoor, kan het effect zijn dat de belangrijke bestemming niet meer bereikt wordt. Bijvoorbeeld de IC van 19:38 uit Utrecht Centraal naar Den Helder rijdt niet verder dan Amsterdam Amstel. Of de IC van 19:52 uit Utrecht Centraal naar Almere Centrum rijdt in zijn geheel niet.

Vraag: wat vind je van het weglaten van de belangrijke bestemming (bij de eindbestemming) als deze niet meer bereikt kan worden?

De NS heeft in zijn wijsheid besloten om veel van de gele infoborden weg te halen, en nu gaan ‘meedenken’ over oplossingen? Gele borden overal terug!

Even ter aanvulling…
Op grote stations is een een op strategisch geplaatste informatiezuil wellicht een alternatief.
Zie hier enkele voorbeelden:
https://www.jcdecaux.nl/digitale-buitenreclame

 

Op kleinere stations zijn er veel minder rechtstreekse verbindingen. Wormerveer heeft er bijv 23.
Daar volstaan waarschijnlijk 2 traditionele beeldschermen.

Alkmaar / Alkmaar Noord / Amsterdam Amstel / Amsterdam Centraal / Amsterdam Sloterdijk / Anna Paulowna / Arnhem Centraal / Castricum / Den Helder / Den Helder Zuid / Eindhoven Centraal / Heerhugowaard / Heiloo / Koog aan de Zaan / Krommenie-Assendelft / Maastricht / Nijmegen / Schagen / Uitgeest / Utrecht Centraal / Zaandam / Zaandijk / Zaanse Schans.

 

Op station Almere Parkwijk zijn er maar 12 regels.
Almere Buiten / Almere Centrum / Almere Muziekwijk / Almere Oostvaarders / Almere Poort / Amsterdam RAI / Amsterdam Zuid / Diemen Zuid / Duivendrecht / Hoofddorp / Schiphol Airport / Weesp.

 

Kijk voor een impressie ook eens naar de schermen in de aankomsthal van Schiphol *).
Wie weet is deze manier van presenteren toch haalbaar.
Mij lijkt het ideaal.

 

Mvrgr
W.Bij

 

 

 

*)
“Probleem” daar is echter, dat commerciële vluchtnummers i.p.v. operationele vluchtnummers te zien zijn, waardoor er uit Kopenhagen om 07:25 behalve KL1924 nòg 11 vluchten lijken aan te komen: AZ2911, CZ7604, DL9270, EY7301, G35686, GA9759, KQ1124, MF9660, PS9427, UX3756 en VS5841. Dat maakt het er niet overzichtelijker op.
Die andere maatschappijen, waaronder (Garuda Indonesia (GA) verkopen misschien 1 of 2 stoelen op de KLM-vlucht, in aansluiting op hun eigen dienstregeling.

Reputatie 7

@WBijje noemt nu alleen de direct bereikbare stations maar uiteindelijk zijn veel treinreizen gebaseerd op overstappen. Als je dan de andere stations allemaal niet meeneemnt heeft het maar bepertke meerwaarde voor mensen.

Daarbij is het steeds meer de bedoeling dat mensen hun reis van tevoren al plannen en anders via de app plannen, de informatie op de stations is gebaseerd op het reisadvies wat mensen hebben uit de reisplanner.

Het is een illusie dat zo'n systeem op elk station opgehangen gaat worden alleen al vanwege de extreme kosten die zoiets met zich mee brengt.

 

Correct, Jeroen. Dat heette ‘spoorboekje’ en dat was een hele dikke kloefert.

En dan nog: om het ‘boekje’nog enigszins draagbaar te houden, was er een hele methode om je reis uit te stippelen. Je moest eerst de gebruiksaanwijzing doorakkeren, voordat je het spoorboekje kon gebruiken.

Nu kunnen we het spoorboekje natuurlijk wel aan een draadje hangen bij de ingang van elk station, maar dan gaat het spoorboekje hetzelfde trieste lot tegemoet als de telefoonboeken in de telefooncel. Die waren immers ook altijd rap verdwenen. Of de pagina die je nodig had was er uit gescheurd.

Come to think of it: de telefoonboeken zijn niet alleen pleite, de complete telefooncel is weg !

@WBijje noemt nu alleen de direct bereikbare stations maar uiteindelijk zijn veel treinreizen gebaseerd op overstappen. Als je dan de andere stations allemaal niet meeneemnt heeft het maar bepertke meerwaarde voor mensen.

Daarbij is het steeds meer de bedoeling dat mensen hun reis van tevoren al plannen en anders via de app plannen, de informatie op de stations is gebaseerd op het reisadvies wat mensen hebben uit de reisplanner.

Het is een illusie dat zo'n systeem op elk station opgehangen gaat worden alleen al vanwege de extreme kosten die zoiets met zich mee brengt.


Ja, het zijn alleen de rechtstreekse diensten.
Het hele netwerk weergeven (Utrecht-Winschoten bijv) heeft geen zin en is te omvangrijk.
Tien beeldschermen op Utrecht Centraal is al veel.

De hoogte van de kosten voor de ontwikkeling en uitvoering ervan kan ik niet inschatten.

Badge

@WBij je noemt nu alleen de direct bereikbare stations maar uiteindelijk zijn veel treinreizen gebaseerd op overstappen. Als je dan de andere stations allemaal niet meeneemnt heeft het maar bepertke meerwaarde voor mensen.

Daarbij is het steeds meer de bedoeling dat mensen hun reis van tevoren al plannen en anders via de app plannen, de informatie op de stations is gebaseerd op het reisadvies wat mensen hebben uit de reisplanner.

Het is een illusie dat zo'n systeem op elk station opgehangen gaat worden alleen al vanwege de extreme kosten die zoiets met zich mee brengt.

@WBij

we bedienen zoveel stations in Nederland dat wordt wel een heel groot bord met stations als je ze allemaal wilt laten zien. Vraag je dan eens af of er wel ruimte is voor zo'n immens bord met bestemmingen. Maar gelukkig hebben we een reisplanner en die geeft aan welke bestemming je trein heeft en vanaf welk perron deze vertrekt.

 

Mee eens, Jeroen.

Ik pak effe “een willekeurig stationnetje”: Utrecht-Centraal, met 137 rechtstreekse verbindingen.
De screenprint hierboven heeft 14 regels; wellicht kunnen er met een kleiner lettertype meer op. Laten we uitgaan van 10 flatscreens. Is dat ondoenlijk?
Let wel: de lijst met bestemmingen wijzigt niet, dus je kijkt al snel (ongeveer) naar het juiste scherm.
Op heel veel stations volstaan 2 `a 3 schermen. Hilversum bijv heeft maar 25 online bestemmingen.

 

Utrecht Centraal

 1. Abcoude
 2. Alkmaar
 3. Alkmaar Noord
 4. Almelo
 5. Almere Buiten
 6. Almere Centrum
 7. Almere Muziekwijk
 8. Almere Oostvaarders
 9. Almere Parkwijk
 10. Almere Poort
 11. Alphen a/d Rijn
 12. Amersfoort Centraal
 13. Amersfoort Schothorst
 14. Amersfoort Vathorst
 15. Amsterdam
 16. Amsterdam Amstel
 17. Amsterdam Centraal
 18. Amsterdam Holendrecht
 19. Amsterdam Muiderpoort
 20. Amsterdam Sloterdijk
 21. Amsterdam Zuid
 22. Anna Paulowna
 23. Apeldoorn
 24. Arnhem Centraal
 25. Assen
 26. Baarn
 27. Best
 28. Bijlmer ArenA
 29. Bilthoven
 30. Blerick
 31. Bodegraven
 32. Boskoop
 33. Boskoop Snijdelwijk
 34. Bovenkarspel Flora
 35. Bovenkarspel-Grootebroek
 36. Boxtel
 37. Breukelen
 38. Bunnik
 39. Bussum Zuid
 40. Capelle
 41. Castricum
 42. Culemborg
 43. Den Dolder
 44. Den Haag Centraal
 45. Den Haag Ypenburg
 46. Den Helder
 47. Den Helder Zuid
 48. Deurne
 49. Deventer
 50. Driebergen-Zeist
 51. Duivendrecht
 52. Ede-Wageningen
 53. Eindhoven
 54. Eindhoven Centraal
 55. Enkhuizen
 56. Enschede
 57. Ermelo
 58. Geldermalsen
 59. Gouda
 60. Gouda Goverwelle
 61. Groningen
 62. Harderwijk
 63. Heerenveen
 64. Heerhugowaard
 65. Heerlen
 66. Heiloo
 67. Helmond
 68. Hengelo
 69. Hilversum
 70. Hilversum Media Park
 71. Hilversum Sportpark
 72. Hollandsche Rading
 73. Hoogkarspel
 74. Hoorn
 75. Hoorn Kersenboogerd
 76. Horst-Sevenum
 77. Houten
 78. Houten Castellum
 79. Lansingerland-Zoetermeer
 80. Leeuwarden
 81. Leiden Centraal
 82. Leiden Lammenschans
 83. Maarn
 84. Maarssen
 85. Maastricht
 86. Meppel
 87. Naarden-Bussum
 88. Nieuwerkerk a/d IJssel
 89. Nijkerk
 90. Nijmegen
 91. Nunspeet
 92. Oosterbeek
 93. Putten
 94. Rhenen
 95. Roermond
 96. Rotterdam Alexander
 97. Rotterdam Centraal
 98. Rotterdam Noord
 99. s-Hertogenbosch
 100. Schagen
 101. Schiphol Airport
 102. Schollevaar
 103. Sittard
 104. Soest Soestdijk
 105. Soest Zuid
 106. Steenwijk
 107. Strijp-S
 108. t Harde
 109. Tiel
 110. Tiel Passewaaij
 111. Uitgeest
 112. Utrecht Leidsche Rijn
 113. Utrecht Lunetten
 114. Utrecht Overvecht
 115. Utrecht Terwijde
 116. Utrecht Vaartsche Rijn
 117. Utrecht Zuilen
 118. Veenendaal Centrum
 119. Veenendaal West
 120. Veenendaal-De Klomp
 121. Venlo
 122. Vleuten
 123. Voorburg
 124. Vught
 125. Waddinxveen
 126. Waddinxveen Noord
 127. Waddinxveen Triangel
 128. Weert
 129. Weesp
 130. Wezep
 131. Woerden
 132. Wolfheze
 133. Zaandam
 134. Zaltbommel
 135. Zoetermeer
 136. Zoetermeer Oost
 137. Zwolle

Hilversum

 1. Almelo
 2. Almere Buiten
 3. Almere Centrum
 4. Almere Muziekwijk
 5. Almere Oostvaarders
 6. Almere Parkwijk
 7. Almere Poort
 8. Amersfoort Centraal
 9. Amersfoort Schothorst
 10. Amsterdam Centraal
 11. Amsterdam Zuid
 12. Apeldoorn
 13. Bussum Zuid
 14. Deventer
 15. Duivendrecht
 16. Enschede
 17. Hengelo
 18. Hilversum Media Park
 19. Hilversum Sportpark
 20. Hollandsche Rading
 21. Naarden-Bussum
 22. Schiphol Airport
 23. Utrecht Centraal
 24. Utrecht Overvecht
 25. Weesp

Mvrgr
Winfried Bij

 

 

PS.
ik zie dat de internationale bestemmingen niet zijn opgenomen.
Dat scheelt natuurlijk wel flink wat regeltjes.

 

Badge

@WBij we bedienen zoveel stations in Nederland dat wordt wel een heel groot bord met stations als je ze allemaal wilt laten zien. Vraag je dan eens af of er wel ruimte is voor zo'n immens bord met bestemmingen. Maar gelukkig hebben we een reisplanner en die geeft aan welke bestemming je trein heeft en vanaf welk perron deze vertrekt.

 

@Ferdinand Delasoie Er wordt gewerkt aan een compleet nieuw systeem voor de reisinformatie voor heel Nederland waar verschillende wijzigingen in verwerkt zijn t.o.v. nu.  Helaas kan ik je niet meer vertellen omdat ik me er verder niet mee bezig hou,ik lees die artikelen alleen puur als leesvoer om te weten wat er een beetje speelt. 

Als ik het goed heb wordt het station voor station doorgevoerd en werken ze van kleine stations naar de grootste stations toe om zo goed zicht er op te houden of het overal werkt zoals bedoeld is.

 

 

Reputatie 7

En hoe is het met Sivans originele topic afgelopen ? Wordt de informatie nu anders gepresenteerd en staan de belangrijke/toeristische bestemmingen extra vermeld ?

Ik ben immers al een hele tijd niet meer met de trein geweest, laat staan de Nederlandse trein.

Reputatie 7
Badge +3

Op station Helmond hangen de informatieborden/CTA's nog steeds op de plaats van vroeger, waar tegenwoordig geen treinen meer stoppen omdat het perron verlengd is. Heb er ooit een topic over geopend, maar blijkbaar is het niet belangrijk dat mensen de juiste reisinformatie krijgen op de plaats waar de trein stopt. Dus de situatie is nog steeds dat de enige CTA hangt op een volkomen onzichtbare plaats (mede dankzij het feit dat het spoor op station Helmond in een bocht ligt) voor de reizigers, verstopt achter het stationsgebouw. Dus laat staan dat je kan zien wat er op de CTA vermeld staat, want de treinen stoppen inmiddels 100 meter voorbij de CTA...

Off-topic, maar je bent inmiddels op je wenken bediend. De CTA's zijn gisteren verplaatst :smiley:

Waarom wordt er nooit gebruik gemaakt van de treinserienummers als lijnnummer? Je kan het wel al zien wat voor ritnummer een bepaalde trein heeft bijvoorbeeld: 2248. Ik weet dan dat dit de 2200 is die van Amsterdam naar Vlissingen rijd via Haarlem, Den Haag, Dordrecht ect. Met de handige spoorkaart met alle lijnen erop kan je ook precies zien welke lijn waar rijd en stopt omdat elke treinserie ook zijn eigen kleur heeft. Op de treinen en CTA kun je dan bijvoorbeeld IC 22 Vlissingen zetten. Intern werkt het al weet ik veel hoe lang al. En voor de frequente reiziger zou dit ook snel wennen zijn. Voor wat betreft de Schiphol reizigers is het gewoon niet duidelijk. Zou Schiphol Airport dikgedrukt en of grotere lettertype voor gebruiken op de CTA's desnoods met een vliegtuig icoontje. 


Dag Cruzu,
Ik reis sporadisch met de trein, en heb werkelijk geen ideeee in welk treinserienummer ik stap.
Wel zie ik soms een wagennummer, en dan kom ik er in Zwolle achter dat ik in de voorste wagen had moeten zitten….

Ik wil zo snel en comfortabel mogelijk van hier (A) naar C, eventueel met een overstap in B.
Welk bedrijf me daar naartoe brengt en met welk type trein of lijnnummer interesseert me eigenlijk niet.
Ik onthou die nummers ook niet zo makkelijk, maar ik weet wel waar ik naar toe wil.
 

SUPER !

Goed plan om de vertrekinfo anders te presenteren.
Als je van Utrecht naar Amsterdam wilt moet je de trein naar Den Helder pakken. Wat een onzin.

Mijn voorstel:

Maak een lijst met alle bestemmingen in alfabetische volgorde(!) die vanaf je vertrekpunt rechtstreeks bereiken kunt, en zet in de 2e kolom de eerstvolgende vertrektijd/het perron/de reistijd en in de 3e kolom die gegevens van de trein daarna.

Vanaf de grote, centraal gelegen knooppunten zijn alle bestemmingen niet op 1 scherm te krijgen.
Hang dan grote of een aantal schermen naast elkaar op.

De opsomming van de stations verandert niet, dus de lijstvolgorde is stationair.
De kolom met tijden en perrons verandert wel elke minuut.

Als op die dag de laatste trein vertrokken is zet je ofwel --:-- of de vertrektijd van de volgende ochtend (in het rood) op de lijst.

Niet alle stations zijn altijd rechtstreeks te bereiken: soms moet je overstappen.
Markeer de on-line overstapstations met een * of een andere achtergrond.

Veel vertrekstaten en andere digitale informatie is gebaseerd op de dienstregeling, op de productie, gezien vanuit het bedrijf. Mijn manier van presenteren is geredeneerd vanuit het klantperspectief.

Reputatie 6

Op station Helmond hangen de informatieborden/CTA's nog steeds op de plaats van vroeger, waar tegenwoordig geen treinen meer stoppen omdat het perron verlengd is. Heb er ooit een topic over geopend, maar blijkbaar is het niet belangrijk dat mensen de juiste reisinformatie krijgen op de plaats waar de trein stopt. Dus de situatie is nog steeds dat de enige CTA hangt op een volkomen onzichtbare plaats (mede dankzij het feit dat het spoor op station Helmond in een bocht ligt) voor de reizigers, verstopt achter het stationsgebouw. Dus laat staan dat je kan zien wat er op de CTA vermeld staat, want de treinen stoppen inmiddels 100 meter voorbij de CTA...

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'?


Volgens mij is de conclusie wel dat iedereen hier positief over is! Was al bekend of dit ook echt doorgevoerd gaat worden? Hopelijk komt het dan ook op de intercity van Den Helder náár Nijmegen, zodat je ook in de kop van Noord Holland direct de belangrijke bestemming ‘via Amsterdam Centraal’ ziet.

je reageert in een topic van 1 ½ jaar geleden. Ik neem aan dat het inmiddels oftewel is doorgevoerd oftewel dat men er van af heeft gezien.

Reputatie 3

Vraag: wat vind je van het afwisselend tonen van de eindbestemming met de belangrijke bestemming 'Den Helder' ... 'via Amsterdam Centraal'?


Volgens mij is de conclusie wel dat iedereen hier positief over is! Was al bekend of dit ook echt doorgevoerd gaat worden? Hopelijk komt het dan ook op de intercity van Den Helder náár Nijmegen, zodat je ook in de kop van Noord Holland direct de belangrijke bestemming ‘via Amsterdam Centraal’ ziet.

Waarom wordt er nooit gebruik gemaakt van de treinserienummers als lijnnummer? Je kan het wel al zien wat voor ritnummer een bepaalde trein heeft bijvoorbeeld: 2248. Ik weet dan dat dit de 2200 is die van Amsterdam naar Vlissingen rijd via Haarlem, Den Haag, Dordrecht ect. Met de handige spoorkaart met alle lijnen erop kan je ook precies zien welke lijn waar rijd en stopt omdat elke treinserie ook zijn eigen kleur heeft. Op de treinen en CTA kun je dan bijvoorbeeld IC 22 Vlissingen zetten. Intern werkt het al weet ik veel hoe lang al. En voor de frequente reiziger zou dit ook snel wennen zijn. Voor wat betreft de Schiphol reizigers is het gewoon niet duidelijk. Zou Schiphol Airport dikgedrukt en of grotere lettertype voor gebruiken op de CTA's desnoods met een vliegtuig icoontje. 

Wie is verantwoordelijk voor de overzichtsborden op het perron? NS of Prorail? In ieder geval vind ik het belangrijk dat belangrijke informatie die binnenlandse reizigers nodig hebben om niet bij verrassing in het buitenland verzeild te raken op het overzichtsbord is te lezen. Grote Prorail werkzaamheden tussen Arnhem en Doetinchem heeft tijdelijk ook gevolgen voor de dienstregeling tussen Arnhem en Zevenaar van de Duits-Nederlandse RE19 treinen van NS dochter Abellio. Inmiddels zijn er bij ons al heel wat mensen die deze toch wel bijzondere Nederlands-Duitse treinverbinding waarderen als sneltreinverbinding tussen Arnhem Centraal en Zevenaar. Je kan er tussen Zevenaar en Arnhem gewoon met de Nederlandse OV chip kaart mee reizen. Momenteel echter stopt de RE19 tijdelijk niet in Zevenaar. Het lijkt mij (dat is mij gisteren bijna overkomen) voor een reiziger die met de sneltrein van Arnhem naar Zevenaar reist een rare verrassing als die pas in Duitsland kan uitstappen omdat er in Arnhem niet op het overzichtsbord wordt vermeld dat de RE19 trein momenteel NIET in Zevenaar stopt.
Reputatie 7
Nu neem ik dus het risico om de vis te verzuipen door er nog een parameter in te gooien, maar...

indien je dit grondig wilt aanpakken, dan moet je ook kijken hoe de NS App en de spoortabellen zijn vormgegeven.

De buitenlander en de niet-ervaren treinreiziger moet met één blik op zijn smartphone én op die borden daar zien "Da's mijn trein !"

Naar mijn mening heb ik daarmee meteen antwoord op één van je vragen. Ik speelde even met het reisadvies "Leiden Lammenschans naar Groningen"
Een van de instructies is (vanaf Utrecht) "Intercity richting Leeuwarden, uitstappen in Zwolle".
Welnu, als de bestemming Leeuwarden dan van de elektronische borden is geschrapt - want die trein stopt vandaag even niet in Leeuwarden - dan hang ik dus mooi in de prijzen.
Kijk dus uit met de eindbestemming te veranderen, ook al stopt die trein toevallig net niet op de eindbestemming.
Reputatie 1

Idee!


Misschien is het een idee als er een totaal nieuw bord systeem komt en dat je meteen kan zien waar de trein echt overal stopt want dit is namelijk erg irritant je moet echt helemaal naar het perron zelf om te zien waar de Trein stopt misschien gewoon een idee om het soort van te maken zoals de SGMm informatie borden dat het zeg maar zo heen en weer gaat op een langzame manier dan kan je het veel beter zien het zou wel een goed idee wezen om een soort timer er onder te doen dat je nog weet hoelang je nog heb is het zowiezo geen idee om digitale klokken op de CTA schermen te plaatsen? Ik vind het fijner om digitaal te kijken dan zo'n anologe klok

Reageer