Boete achter iemand aanlopen door poortje met geldig vervoerbewijs

  • 15 januari 2017
  • 76 reacties
  • 4990 Bekeken

Hallo,
een paar dagen geleden nam ik met wat vrienden de trein. We moesten overstappen op station Amersfoort, en we hadden ongeveer 8 minuten om van de ene trein in de andere trein te stappen. Ik moest naar de WC, en 2 vriendinnetjes van mij ook, want in de eerste trein ontbrak die. Bij station Amersfoort zijn van die OV-poortjes. Aangezien we redelijke haast hadden, liep ik vlug achter mijn vriendin aan door het ov-poortje, zonder mijn e-ticket te scannen. Vervolgens werd ik hiervoor aangehouden. Ik had een geldig vervoersbewijs, met mijn naam en geboortedatum erop, en mijn ID-bewijs, maar alsnog kreeg ik een boete van €90,-. Gelukkig ben ik minderjarig waardoor het bedrag gehalveerd wordt. Ik wilde alleen maar even snel naar de WC gaan, en vervolgens weer het station ingaan. Uiteindelijk hebben we ook nog de trein gemist. Ik vroeg me af of deze bekeuring helemaal terecht is, en waarom ik dan niet een boete voor zwartrijden heb gekregen (die volgensmij lager is dan de boete die ik nu heb).
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Alvast bedankt!

This topic has been closed for comments

76 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Zo u het beschrijft, is uw boete terecht. Tailgaten, en dat heeft u toch echt gedaan, kost 90 euro. Het kan niet zo zijn dat u dat niet wist. Verder wordt u op uw gedrag dan wel overtreding beoordeeld en niet op uw verhaal of intentie. Uw verhaal waarom u het deed maakt helaas niets uit, al vind ik het wel sneu.
De boete voor zwartrijden is 50 euro en daarvoor geldt geen jeugdtarief. Als u een geldig kaartje had, reed u ook niet zwart. Mensen die tailgaten doen dat meestal omdat ze geen geldig kaartje hebben en dan is de boete inderdaad 140 euro (90+50) in totaal, plus negen euro kosten.
U had dit allemaal kunnen voorkomen door gewoon met uw kaartje het poortje te openen. Dan had u geen boete gekregen. De boete voor het tailgaten loopt niet via NS en die kan de boete dus ook niet kwijtschelden.

Het was totaal onnodig geweest dat u deze boete kreeg. Waarom gaat u tailgaten met een geldig kaartje? U kunt uw geld wel beter besteden, zeker als jongere, lijkt mij althans.
Met een geldig vervoersbewijs is dit wel een overtrokken reactie.

http://nos.nl/artikel/2150983-piet-kleine-de-man-die-vergat-te-stempelen.html

Achteraf gezien was het disproportioneel.
Reputatie 7
Badge +4
Men was bij de Elfstedentocht bang voor de precedentwerking. Door het na vele jaren toch te doen, wijst het op rechtvaardigheidsgevoel van de organisatie en kan men dit doen zonder zich in de vingers te snijden als het om de toekomst gaat. Het was op televisie ook te zien dat Piet Kleine in het fraaie Hindeloopen daadwerkelijk passeerde.
Het felbegeerde kruisje is dan ook verdiend. Twintig jaar moeten wachten op je kruisje motiveert ook om wel te stempelen.
Reputatie 7
Achter iemand aanlopen door de poortjes is misbruik maken van voorzieningen en kost inderdaad 90 euro. Dit wordt dan gehalveerd, maar +9 euro administratiekosten.

Ongeacht of je wel of geen geldig kaartje had, is de boete volgens mij terecht, maar daar beslist onze rechterlijke macht in Nederland over..
Ik zou in het geval van saardB bezwaar aantekenen tegen de boete. Wacht tot het CJIB van zich laat horen en dan bezwaar aantekenen.

Edit: Thom geeft het al aan, zorg dat jij je e-ticket beschikbaar houdt voor je bezwaar.
Reputatie 7
Badge +4
Het kan zijn dat de Officier het seponeert en je er met een waarschuwing vanaf komt. Hij moet dan wel weten dat je een geldig kaartje had. Ik kan me voorstellen dat hij dan, gezien je leeftijd, de vingers breed houdt. Ik zou dat geloof ik beslissen, zo van het is een kwajongensstreek, maar ja ik ben de Officier niet. Als je bezwaar maakt en aan kunt tonen dat je een geldig kaartje had, is die kans ook wel aanwezig. Dan kunnen we naar jou toe wel Koningin Maxima citeren: "Ja, het was een beetje dom."
Men was bij de Elfstedentocht bang voor de precedentwerking. Door het na vele jaren toch te doen, wijst het op rechtvaardigheidsgevoel van de organisatie en kan men dit doen zonder zich in de vingers te snijden als het om de toekomst gaat. Het was op televisie ook te zien dat Piet Kleine in het fraaie Hindeloopen daadwerkelijk passeerde.
Het felbegeerde kruisje is dan ook verdiend. Twintig jaar moeten wachten op je kruisje motiveert ook om wel te stempelen.


Het kruisje heeft hij uiteindelijk geweigerd. Het hoefde van hem niet meer.

Achter iemand aanlopen door de poortjes is misbruik maken van voorzieningen en kost inderdaad 90 euro. Dit wordt dan gehalveerd, maar +9 euro administratiekosten.

Ongeacht of je wel of geen geldig kaartje had, is de boete volgens mij terecht, maar daar beslist onze rechterlijke macht in Nederland over..


Wat jij wil Slidestops.... 😞 Misbruik maken van voorzieningen:?

Zag laatst een conducteur roken op de verkeerde plek. Direct oneervol ontslaan? :S

Die gozer had zoals hij zegt een geldig vervoersbewijs. Als dat zo is, dan vind ik dit een overtrokken reactie.
Reputatie 7
Daar valt het onder @Nooduitgang, ik heb dat ook niet bedacht.
Reputatie 7
Badge +4
Je kunt met het ene kwaad het andere nooit goed praten.
Met een e-ticket is het überhaupt niet gemakkelijk na te gaan of iemand heeft ingecheked.

Moet je met een e-ticket verplicht incheken. En als je dit niet doet op stations waar de poortjes bijvoorbeeld niet gesloten zijn, kun je dan een boete krijgen als je de reis betaald hebt?
Als iemand met een dalvij vergeet in te checken in het weekend krijgt hij ook geen boete. En zoiets is nog na te gaan.
Reputatie 4
Volgens mij is zo'n boete officieel een schikkingsvoorstel. Ik zou in zo'n geval de mening van de rechter willen horen en dus vooralsnog niet betalen. Rechters kunnen wel degelijk de werkelijke intentie en het gebrek aan echte financiële schade voor NS in het oordeel meewegen.
Reputatie 7
Badge +4
De boete was voor het tailgaten. Normaal hebben die geen geldig kaartje en dat maakt dit geval bijzonder. Wat mildheid lijkt me op zijn plaats. Het was geen zwartrijder maar wekte de schijn.
We wachten een reactie van een moderator af. 🙂
Reputatie 7
Badge +3
Lijkt me een terechte boete.
Reputatie 6
Badge +2
Volgens mij is zo'n boete officieel een schikkingsvoorstel. Ik zou in zo'n geval de mening van de rechter willen horen en dus vooralsnog niet betalen. Rechters kunnen wel degelijk de werkelijke intentie en het gebrek aan echte financiële schade voor NS in het oordeel meewegen.
Het is volgens mij een strafbeschikking, geen schikkingsvoorstel. Als degene aan wie de straf is opgelegd het er niet mee eens is, moet deze zelf verzet aantekenen. bijdragevandennis
We wachten een reactie van een moderator af. :)

Night night
Zie foto. Klopt wat je aangeeft Dennis. Zie bij de S bovenaan.
Reputatie 4
Dat is een kwestie van linksom of rechtsom. Ook bij een strafzaak kan een rechter oordelen dat een boete in dit geval al of niet flauwekul is, dan wel verlagen.
Om deze strafbeschikking aan te vechten, zal men verzet moeten aantekenen, anders blijft de boete staan en bij geen betaling wordt deze verhoogd. In dit geval wil ik ts echt adviseren om in bezwaar te gaan en indien nodig voor de rechter laten komen.
Zeker als het klopt van het geldige vervoersbewijs.
Reputatie 7
Badge +3
Ik vind de reactie zwaar overtrokken. Dit was duidelijk geen 'taalgaten' in de zin van zwartrijden. De koddebeier die haar op de bon heeft geslingerd had het natuurlijk bij een ernstige waarschuwing kunnen laten en beter op zoek kunnen gaan naar echte zwartrijders. Ik neem aan dat Saar het na een waarschuwing het in het vervolg wel uit haar hoofd gelaten zou hebben om het ooit nog een keer te doen.

Alleen al vanwege het feit dat ze in het bezit was van een geldig vervoerbewijs is al voldoende reden om de beschikking aan te vechten. Er was immers geen sprake van het misbruik maken van de voorzieningen met de intentie om te zwartrijden. Je kunt het ook omdraaien. De koddebeier heeft misbruik gemaakt van zijn gezagspositie om iemand die niet zwartrijdt een boete voor zwartrijden te geven. Dat is ook nog eens een smadelijke beschuldiging.

De koddebeier heeft in dit geval misschien naar de letter maar beslist niet naar de geest van de wet gehandeld. Herscholing van deze persoon lijkt me dringend noodzakelijk. Zo dien je niet met betalende klanten om te gaan.
Reputatie 2
Ik vind deze actie, in de beschreven omstandigheden, flauw, echt flauw.
Een echte, onvervalste koddebeier zal het wel niet geweest zijn. Maar wellicht een NS'er met een rotdag. Of een heel formalistische. Of een jonkie dat nog niet kan inschatten wanneer hij enige coulance mag tonen. Mijn sympathie hebben jullie, Saar/iMark.
Reputatie 7
Ik zie dat er in een aantal posts boven mij wat verwarring is over de taak van de BOA, deze staat volledig in zijn recht.
De opmerking misbruik van machtspositie getuigd helemaal van onvoldoende kennis over de BOA en deze situatie, daarom zal ik hem verduidelijken.

Als BOA voor de NS ben je bevoegd om op te treden voor artikel 72 van de Wet Personenvervoer 2000.
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

Voor ons van belang is dus het station, en goede bedrijfsgang en eventueel veiligheid.


In Besluit Personenvervoer 2000 is vastgelegd in Artikel 52 lid b:
misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn


Hieruit halen we voor deze situatie dat misbruik maken van voorzieningen, ofwel gebruik maken van voorzieningen op een andere manier dan deze bestemd zijn niet toegestaan is.

De poortjes zijn gesloten en bedoeld is dat je ze met je e-ticket open maakt. Als je achter iemand aanloopt, gebruik je de voorzieningen (poortjes) op een andere manier dan daarvoor bestemd is.

Vanaf dit punt kun je dus iemand verdenken van een strafbaar feit:
E 121 b – voorzieningen te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze
óf
E 121 c – misbruik te maken van voorzieningen

Afhankelijk van de situatie kies je er een van de twee. Is het open schoppen, kun je misbruik kiezen, achter iemand aanlopen kies je de eerste.

Als BOA moet jij dan in je redenen van wetenschap (= jouw verklaring waarom je de boete schrijft) duidelijk maken waarom de persoon de voorzieningen op een andere manier heeft gebruikt, en waarom hiermee de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang wordt verstoord.


Conclusie: Op het moment dat een BOA proces-verbaal opmaakt, voldoet hij aan al deze voorwaarden en is er dus voldoende juridische grond om deze persoon te verbaliseren. Als dat niet zo is wordt het PV direct van tafel geschoven bij de Officier van Justitie. Dit geld zowel bij geen goede redenen van wetenschap, als fouten in de feitcodes en dergelijke.
Als je hem thuis krijgt kun je in beroep gaan, hiermee zorg je er dus voor dat iemand naar de inhoud en het verhaal erachter gaat kijken. Maar door de poortjes lopen achter iemand, met of zonder kaartje, zonder in of uit te checken is dus niet toegestaan.
Reputatie 7
Badge +3
Ik vind deze actie, in de beschreven omstandigheden, flauw, echt flauw.
Een echte, onvervalste koddebeier zal het wel niet geweest zijn. Maar wellicht een NS'er met een rotdag. Of een heel formalistische. Of een jonkie dat nog niet kan inschatten wanneer hij enige coulance mag tonen. Mijn sympathie hebben jullie, Saar/iMark.

Coulance is bedoeld voor vergissingen niet voor het opzettelijk aan de laars lappen van de regels. Die poortjes staan er niet voor niets.
Reputatie 6
Badge
Had je dit probleem niet gewonnen kunnen voorkomen door letterlijk 2 seconden te wachten en je ticket tegen de scanner aan te houden?