beantwoord

camerabeveiliging in fietsenstalling


In Zwijndrecht selfservice fietsenstalling hangen camera's. De fietsenmaker/beheerder is weggesaneerd per 1-1-2018. Hoe moet ik handelen als mijn fiets wordt gestolen of beschadigd. Wie beoordeelt de beelden, op wat voor termijn en helpt mij om aangifte te doen. Een collega in Schiedam is enige tijd geleden geconfronteerd met een diefstal van haar nieuwe fiets maar NS was niet bereid om onderzoek te doen, de beelden te beoordelen of beschikbaar te stellen. Zij werd domweg verwezen naar haar verzekering om de schade te verhalen en dat lijkt mij niet de bedoeling van camera's als u daarbij aangeeft dat onze eigendommen worden bewaakt met camera's. Graag uitleg hoe het precies zit en waar heb ik recht op i.c.m. mijn jaarabonnement.
icon

Beste antwoord door Stijn NS 10 april 2018, 10:33

Goedemorgen stree001. Wat betreft de regelgeving en de processen omtrent het vrijgeven van de camerabeelden hebben Slidestops en JBa je al van het juiste antwoord voorzien. Bij diefstal wil je altijd aangifte doen bij de politie, welke deze camerabeelden kunnen opvragen. In hoeverre ze dat ook werkelijk doen ligt bij hen.Op het moment dat een fiets gestolen wordt uit een van onze bewaakte fietsenstallingen, bemand of niet, dan kun je een schadeclaim indienen naar aanleiding van de diefstal. Daarvoor heb je onder andere alsnog een aangifte nodig, plus sleutels van de fiets. In hoeverre jouw collega hiervoor ook werkelijk in aanmerking komt durf ik zo snel niet te zeggen, gezien ik zelf geen onderdeel ben van onze NS-Fiets afdeling die hierover oordeelt. Ik zou je collega daarvoor willen adviseren om met hen contact op te nemen, zij kunnen hier meer over vertellen, welke informatie exact nodig is en of de specifieke stalling ook onder deze regeling valt. Contact met NS-fiets gaat het snelst via 030-7515155 (optie 2-3 in het keuzemenu), of via Twitter of Facebook.
Bekijk origineel

21 reacties

Volgens mij is het zo dat je na diefstal aangifte doet bij de politie en daarbij aangeeft dat er camera's hangen die wellicht de dader hebben gefilmd. De politie kan dan deze beelden opvragen bij de afdeling van de NS welke deze beelden beheerd en deze laten veilig stellen om later te bekijken.

Uiteraard worden dit soort beelden niet zomaar vrijgegeven dit in verband met de Nederlandse wetgeving hieromtrent.
Collega in Schiedam heeft aangifte gedaan en politie geinformeerd over de camera's in stalling maar er is niets met dat verzoek gedaan. Zij weet niet of dit een tekortkoming van de politie is of van NS. De aangifte is noodzakelijk voor de verzekering en rechercheren kost voor politie/NS tijd en geld. Mooi toch als je voor een godsvermogen camera's hebt hangen en je doet er verder niets mee. Zijn er lezers met dezelfde ervaring laat het even weten.
Reputatie 7
Wat betreft de camerabeelden;

De politie moet deze vorderen voor de NS deze mag vrijgeven ten behoeve van het onderzoek.

NS kan deze dus nooit uit eigen wil vrijgeven, Dit is in strijd met de privacy wetgeving.

Als de politie dus niet de camerabeelden opvraagd, kan er niets mee gedaan worden.
Ik ben benieuwd naar de ervaring van medereizigers waarvan de fiets of een accu in de stalling is gestolen. Met name een ervaring waarbij de dief door de politie achterhaald kon worden, op basis van camerabeelden van NS. NS kan natuurlijk ook zelf antwoord geven op deze vraag. Ik bedoel dan de aantallen dat justitie in samenwerking met NS de dief kon achterhalen.
Goedemorgen stree001. Wat betreft de regelgeving en de processen omtrent het vrijgeven van de camerabeelden hebben Slidestops en JBa je al van het juiste antwoord voorzien. Bij diefstal wil je altijd aangifte doen bij de politie, welke deze camerabeelden kunnen opvragen. In hoeverre ze dat ook werkelijk doen ligt bij hen.

Op het moment dat een fiets gestolen wordt uit een van onze bewaakte fietsenstallingen, bemand of niet, dan kun je een schadeclaim indienen naar aanleiding van de diefstal. Daarvoor heb je onder andere alsnog een aangifte nodig, plus sleutels van de fiets. In hoeverre jouw collega hiervoor ook werkelijk in aanmerking komt durf ik zo snel niet te zeggen, gezien ik zelf geen onderdeel ben van onze NS-Fiets afdeling die hierover oordeelt. Ik zou je collega daarvoor willen adviseren om met hen contact op te nemen, zij kunnen hier meer over vertellen, welke informatie exact nodig is en of de specifieke stalling ook onder deze regeling valt. Contact met NS-fiets gaat het snelst via 030-7515155 (optie 2-3 in het keuzemenu), of via Twitter of Facebook.
Goedemorgen Stijn NS, De regelgeving na een diefstal zoals een aangifte is uiteraard bekend. Maar klaarblijkelijk heeft de opsporing van een fietsendief geen prioriteit bij politie/justitie. De diefstal van een nieuwe elektrische fiets vertegenwoordigd al snel een waarde van omstreeks € 1.500,00. NS kan a.d.h.v. een pasje altijd zien wie de fietsenstalling in komt en dat die persoon al dan niet een fiets bij zich heeft. NS kan echter niet zien wat voor soort fiets deze persoon bij zich heeft. NS kan ook zien wie de stalling verlaat met fiets maar eveneens niet wat voor soort fiets. U snapt het al, de fietsendief komt met een barrel binnen en stapt later met een fonkelnieuwe e-bike de stalling weer uit. Alleen uw camerabeelden en toegangsgegevens kunnen een indicatie van de dader geven. Ik ben donders benieuwd welke kansen er zijn om de dief daadwerkelijk te achterhalen. Vandaar mijn vraag hoeveel verzoeken van de politie zijn er in 2017 en enkele voorgaande jaren door de NS gehonoreerd. Dat moet toch intern na te vragen zijn. Anders overweeg ik om een beroep te doen op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). De vraag en het antwoord past in ieder geval in het kader van "Hoe veilig is mijn fiets in een afgesloten gecontroleerde fietsenstalling van het station".
Persoonlijk denk ik dat u nu bij de verkeerde aanklopt, als de Politie geen actie onderneemt om achter de camera beelden en toegangsinformatie aan te gaan bij de NS zult u zich bij de Politie moeten melden en niet bij de NS.

Daarnaast bent u ook nog eens voor een collega bezig, deze kan zelf natuurlijk ook actief zijn en naar de politie stappen en daar eventueel een klacht deponeren omtrent het niet opvragen van camera beelden en toegangsgegevens. De politie heeft in deze de opsporingstaak en niet de NS. De gegevens die u vraagt vallen denk ik ook onder de privacy wetgeving en zullen derhalve dan niet vrijgegeven hoeven te worden.
Hoi Stijn NS, In je bericht hierboven verwijs je naar de mogelijkheid om na een diefstal en na aangifte (met sleutels van de fiets) een schadeclaim in te dienen. Ik heb met het nummer 030-7515155 (optie 2-3) gebeld met de vraag om uitleg over een schadeclaim. De mevrouw gaf aan dat zij daar nog nooit van heeft gehoord en ook na intern overleg moest zij mij het antwoord schuldig blijven. Zij verwees mij terug naar jou op het forum, met de vraag waar je jou reactie op hebt gebaseerd. Graag uitleg.
Beste JBa mijn vraag aan NS over hoeveel verzoeken zij van politie/justitie hebben ontvangen om camerabeelden na te zien heeft niets met de privacywetgeving te maken. Ik vraag geen namen, ik vraag aantallen. Je kunt ook vragen hoeveel zwartrijders er vorig jaar zijn beboet. Die gegevens zie je in de media vaak terug en daar doet NS niet stiekem over. Gisteren las ik in de krant dat NS voor tonnen is opgelicht door reizigers die gelogen hebben bij het indienen van een vertragingsclaim. Mijn vraag is simpel "hoe veilig is mijn fiets in de fietsenstalling" De politie doet naar mijn mening niets met de aangiftes en dat wil ik graag bevestigd hebben. De collega heeft dit meegemaakt en kon alleen zaken doen met haar verzekering. Ik stal dagelijks een e-bike van 1500 euro en wil weten hoe het zit. Nu blijkt ook nog dat ik een schadeclaim kan indienen na een diefstal en aangifte. Dat staat nergens vermeld op de site van de NS.
Reputatie 5
Voor de kwaadwillenden is het nogal makkelijk om fietsen mee te nemen. Net als bij de ov chipkaart deugt het systeem niet. Er is nl geen enkele koppeling tusen de gebruikte kaart en de fiets. Dus fiets kopen, sleutels laten bijmaken.... Je kan het systeem dus zo makkelijk flessen... Er zullen wel niet genoeg fietsen gestolen worden... Pas als er meer dan 25 verdwijnen is het interessant om er personeel in te zetten. Maar zo een persoon (of 2) kunnen natuurlijk ook andere dingen doen op het station.
Ik heb hierover regelmatig contact met collega's van de NS-Fiets afdeling, stree001, deze regeling bestaat zeker. Waarom dat telefonisch anders is aangegeven durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat deze regeling niet altijd van toepassing is, dat verschilt per situatie. Je collega kan in dit geval het beste zelf contact op nemen om hiernaar te informeren.

Wat betreft de vraag over hoeveel verzoeken de politie heeft ingediend, daar kan ik geen antwoord op geven. Sowieso is deze informatie voor mij niet beschikbaar, maar ik zal dit überhaupt ook niet zomaar geven aangezien we daarmee ook inzage geven over het werken van de politie. Ik ga ervan uit dat jij het bijvoorbeeld ook niet fijn zou vinden als ik bij een willekeurig persoon zou aangeven hoeveel Geld Terug bij Vertraging claims jij hebt ingediend. Als je graag meer informatie daarover wilt hebben kun je toch echt beter contact op nemen met de politie, wat JBa ook adviseert, aangezien zij deze verzoeken indienen.
Beste Stijn NS, Ik ga niet nog een keer bellen en kan je alleen maar uitnodigen om zelf met de fietsenstalling afdeling te bellen met de vraag of je een schadeclaim kan indienen na diefstal fiets uit een betaalde fietsenstalling. Er vanuit gaande dat politie geen dader onderzoek doet.

Als er een schadevergoeding regeling bestaat waar kan ik die dan terug zien op uw website of in uw voorwaarden. Mijn collega heeft haar geld deels van de verzekering gekregen en gaat de zaak niet opnieuw oprakelen. Ik heb al een paar maal aangegeven dat ik voor mijzelf informeer en neem geen genoegen met een halve toezegging.

Je uitleg over de vraag hoe vaak de politie navraag doet naar camerabeelden, klopt niet. Ik vraag "geen" persoonlijke gegevens van een willekeurig persoon. Ik vraag alleen "hoe vaak" dit door de politie op jaarbasis wordt nagevraagd. Mocht het antwoord op mijn vraag nihil of sporadisch zijn dan geef je inderdaad inzage in de werkwijze van de politie. Die doen in dat geval klaarblijkelijk helemaal niets met aangiftes van gestolen fietsen uit de stalling. Jullie hebben mogelijk landelijke informatie over navraag, waarmee ik vervolgens de politie kan confronteren maar NS wil die domweg niet verstrekken.

Stijn bedankt voor je bijdrage, maar we komen er zo niet uit.
Als er een schadevergoeding regeling bestaat waar kan ik die dan terug zien op uw website of in uw voorwaarden. Mijn collega heeft haar geld deels van de verzekering gekregen en gaat de zaak niet opnieuw oprakelen. Ik heb al een paar maal aangegeven dat ik voor mijzelf informeer en neem geen genoegen met een halve toezegging. Volgens mijn OV-fiets collega's zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk, dus zijn hier geen voorwaarden voor. Het is meer een coulanceregeling waar, afhankelijk van de situatie, gebruik gemaakt van kan worden.

Je uitleg over de vraag hoe vaak de politie navraag doet naar camerabeelden, klopt niet. Ik vraag "geen" persoonlijke gegevens van een willekeurig persoon. Ik vraag alleen "hoe vaak" dit door de politie op jaarbasis wordt nagevraagd. Mocht het antwoord op mijn vraag nihil of sporadisch zijn dan geef je inderdaad inzage in de werkwijze van de politie. Die doen in dat geval klaarblijkelijk helemaal niets met aangiftes van gestolen fietsen uit de stalling. Jullie hebben mogelijk landelijke informatie over navraag, waarmee ik vervolgens de politie kan confronteren maar NS wil die domweg niet verstrekken. Mijn voorbeeld was puur ter illustratie dat wij geen data gaan verstrekken zonder dat wij toestemming hebben gekregen van de persoon of, in dit geval instantie, die verantwoordelijk is voor het aanvragen van de informatie waarover jij wilt dat wij de data verstrekken. Daarvoor zul je je dus moeten wenden tot de instantie die deze aanvragen doet.

Ik vind het jammer dat je hier alsnog geen genoegen mee neemt, maar meer dan wat ik tot nu toe heb aangegeven kan ik niet.
Nogmaals bedankt voor je bijdrage maar NS mag volgens mij dit soort algemene info en aantallen niet achterhouden. Ik kijk nog even na of ik een beroep kan doen op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Er is door RTL eerder (met succes) een beroep gedaan voor een vraag aan NS, bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. NS maakt nog steeds onderdeel uit van de Rijksoverheid.

Anders is het verhaal mogelijk interessant voor de media;
"Politie en NS doen niets met je gestolen fiets".
Vervolgens mag NS mediarelaties zich ook vastbijten in deze kluif.

Een coulanceregeling is lucht en daar kan ik geen rechten aan ontlenen.
En met slechts 2 minuutjes tijd had je ook deze voorwaarden kunnen vinden stree001:

https://www.ns.nl/binaries/_ht_1520414362154/content/assets/ns-nl/deur-tot-deurdiensten/jaarabonnement-fietsparkeren-2017.pdf

En als het goed is heeft u deze ook gekregen bij het afsluiten van uw abonnement. Overigens bent u natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk op slot zetten van uw fiets en deze eventueel ergens aan vast te zetten.
Bij mijn e-fiets kan dat niet bij NS fietsenstallingen aangezien mijn fietsketting aan mijn goede slot vast zit en die te kort is om vast te maken bij mijn voorwiel.

Ik kan hem gelukkig stallen bij andere gratis fietsenstallingen in de stad (Rotterdam, Den Haag) waar je wel personeel hebt staan en de kans veel kleiner is dat je fiets wordt gestolen.
Beste JBa, Bedankt voor de verwijzing naar de bepalingen in de Leveringsvoorwaarden waarmee NS een aansprakelijkheid aanvaardt van max. € 600,00. Gisteren kon NS deze bepaling niet noemen. Tot slot werd de aansprakelijkheid ontkent en er zou een coulanceregeling worden toegepast. Onzin dus!!

Maar goed, waar het mij, sinds gisteren, eigenlijk om gaat is het handelen van politie en NS na de diefstal van een fiets in de NS fietsenstalling. Politie doet (vermoedelijk) helemaal niets na een aangifte en NS wil geen aantallen op jaarbasis noemen. Als politie niet beweegt, hoeft NS ook niet te bewegen. De verzekeringsmaatschappijen betalen de schade en verhogen ieder jaar hun premie. Het dievengilde lacht en houdt deze vicieuze cirkel graag in stand.

Waar zijn de tijden dat je voor de diefstal van een kinderwagen nog een celstraf kreeg.
Tja, ik denk dat velen je mening delen maar daarvoor moet je toch echt bij de politie zijn, wellicht dat er ook een forum over de politie is waar je dit kunt aankaarten.
Beste JBa, Je hebt voldoende verwezen naar de politie, dat is mij nu wel duidelijk. Ik denk dat je het anders moet bekijken. Kan mij voorstellen dat politie en NS met enige regelmaat een veiligheidsoverleg hebben en dat ze bovenstaande problematiek op de agenda zetten. Politie gaat na aangifte actief rechercheren en NS gaat actief meewerken om (fietsen)dieven a.d.h.v. hun camerabeelden te traceren. De verdachten laat je voor verhoor een nachtje brommen in een politiecel en zij mogen zich later verantwoorden voor de rechter. De resultaten zet je in een persbericht en succes verzekerd, hoop ik althans !!
Maar wie zegt er nu dat de NS niet actief meewerkt als er een verzoek is van de politie ???
Ik twijfel niet aan de actieve medewerking van NS maar ben nog steeds benieuwd naar het aantal verzoeken van de politie aan NS in relatie met fietsendieven. Een onderzoek door NS naar de dader a.d.h.v. de beelden is een tijdrovende zaak. Dat geldt ook voor de politie om met het bewijs van NS een aanhouding voor te bereiden. Echter als ze met zo'n actie een paar voorbeelden kunnen stellen die in de krant komen, gaat het gilde ook nadenken en dan wordt een fietsenstalling te risicovol voor het boeventuig.

Reageer