beantwoord

Fietskluis Lansingerland-Zoetermeer

  • 28 oktober 2019
  • 54 reacties
  • 1834 Bekeken

Sinds de officiële opening van het station in mei 2019 probeer ik al een fietskluis te huren op station Lansingerland-Zoetermeer. Na vele telefoontjes met Klantenservice op wachtlijst gezet. Helaas heb ik geconstateerd dat alle fietskluizen nog leeg zijn.  Klantenservice kan mij niet helpen / informeren wanneer de fietskluizen vrijgegeven worden. Waarom nog niet? Wat is hier aan de hand?  Met 31 beschikbare fietskluizen en 15 “wachtenden” voor u lijkt mij dat het geen 6 maanden hoeft te duren om een fietskluis aangewezen te krijgen.  Hopelijk kunnen jullie intern de zaak vlot trekken en zorgdragen dat de fietskluizen beschikbaar komen.

Op de website voor het aanvragen van de fietskluizen staat / stond hier  LANSLINGERLAND-ZOETERMEER.

Graag zie ik dat er beweging komt in de uitgifte van de fietskluizen.

 

 

icon

Beste antwoord door Jouke NS 28 januari 2020, 11:40

Ik heb inmiddels contact gehad met betrokken partijen. Het station Zoetermeer-Lansingerland is niet door ProRail maar in opdracht van de gemeente gebouwd. Dit zorgt ervoor dat er een aantal dingen zijn die niet aan de eisen van ProRail voldoen. Daardoor duurt het ook erg lang voordat ProRail, en daarmee ook NS, het beheer van het station overneemt. We zijn hard aan het werk en in gesprek met alle partijen om het alsnog snel op te lossen. We proberen om in elk geval de OV-fiets en de fietskluizen op korte termijn al officieus in beheer te nemen zodat we in elk geval de service die reizigers van ons verwachten kunnen gaan leveren. Ik hoop dat dit snel los loopt. Kun je hiermee vooruit @Rob Ebike ? 

Bekijk origineel

54 reacties

Hallo Fietskluis_Dirk en welkom bij de NS Community.

Op dit moment is bij mij niet bekend of er een specifieke reden is waarom deze fietskluizen nog niet beschikbaar zijn. Ik ga dit voor je uitzoeken en kom er zo snel mogelijk op terug. 

 

hallo, is er al meer bekend hierover? website werkt ook niet, best irritant, 

Zo te lezen ben ik niet de enige die al 6 maanden bezig is om een kluis te huren op dit station, wat je ook probeert, bellen, formele klacht indienen, niets helpt. Een van de NS medewerkers liet doorschemeren dat de sleutels kwijtgeraakt zijn. Dan zet je er nieuwe sloten op lijkt mij. Sta op een wachtlijst als nummer 3. 

 

hoop ook dat het een keer gaat lukken, erg frusterend om er iedere werkdag langs te fietsen naar het verdere gelegen station en je ziet dat alle kluizen op Lansingerland leeg staan.

Na 8 dagen verwachtingsvol te hebben afgewacht op een reactie van JOUKE NS (Moderator) op mijn gesteld vraag, waarin hij aangeeft zo snel mogelijk hierop terug te komen.Helaas moet ik constateren dat een terugkoppeling nog achterwege blijft.

Ik  wil geïnformeerd worden naar dehuidige  stand van zaken rondom het daadwerkelijk beschikbaar komen  van de fietskluizen op station Lansingerland-Zoetermeer. Maar ook wat jullie in de afgelopen dagen hebben gedaan om te komen dat de fietskluizen op korte termijn beschikbaar komen voor  potentiële gebruikers.

Kortom: ik verwacht van nu jullie REACTIE en ACTIE  om te komen tot een definitieve oplossing die voor allen tot de gewenste oplossing zal leiden.   

 

Vandaag bevestigde ns opnieuw dat ze al maanden wachten op de sleutels die door een extern bedrijf moeten worden geleverd, dus de stand is al die tijd nog steeds hetzelfde. Ze kunnen niets doen geven ze aan behalve wachten. Ze doen dus niets. ga nu maar naar de OV ombudsman een bericht maken en wellicht naar radar, misschien gaat er dan wat gebeuren. heb er geen hoop/verwachting meer op dat de NS zelf in beweging komt. Echt waardeloos dit.

Vanmorgen (07-11-2019) een klacht ingediend bij de OV Ombudsman. (Bedankt Rob voor je tip). Ik overweeg ook om e.e.a. te melden / delen met de  consumentenbond.

Hopelijk komt er spoedig een reactie: hetzij van de NS of van de OV Ombudsman.

Er zijn geen woorden voor de “afwachtende houding” van NS (Klantenservice). Verdient zeker niet de schoonheidsprijs. De klant er is de dupe van.

 

Na 8 dagen verwachtingsvol te hebben afgewacht op een reactie van JOUKE NS (Moderator) op mijn gesteld vraag, waarin hij aangeeft zo snel mogelijk hierop terug te komen.Helaas moet ik constateren dat een terugkoppeling nog achterwege blijft.

Ik  wil geïnformeerd worden naar dehuidige  stand van zaken rondom het daadwerkelijk beschikbaar komen  van de fietskluizen op station Lansingerland-Zoetermeer. Maar ook wat jullie in de afgelopen dagen hebben gedaan om te komen dat de fietskluizen op korte termijn beschikbaar komen voor  potentiële gebruikers.

Kortom: ik verwacht van nu jullie REACTIE en ACTIE  om te komen tot een definitieve oplossing die voor allen tot de gewenste oplossing zal leiden.   

 

Ik snap je frustratie en begrijp ook dat je van ons een snelle reactie verwacht. Ik moet echter wachten op terugkoppeling van mijn collega's die hiermee bezig zijn. Ik kan geen oplossing uit de hoge hoed toveren. Zo werkt het helaas niet. Nogmaals, ik snap dat je een reactie wilt en een oplossing wilt. Als het probleem inderdaad bij de sleutels ligt, zoals Rob Ebike aangeeft is dat erg vervelend maar ligt de oplossing niet bij NS. Ik ga proberen het via een andere manier uit te zoeken. 

vandaag weer contact gehad met NS, wederom wordt aangegeven dat de kluizen nog niet te huur zijn. Ze weten gewoon niet wat er aan de hand is, ze zijn te huur volgens de site en volgens de sticker die op de kluizen staat geplakt. NS mag niet stellen dat ze er niets aan kunnen doen, ze moeten schakelen met de bouwer van de stations (pro rail?) of even bellen met de aannemer die de kluizen heeft geplaatst en waarschijnlijk niet weet dat de sleutels niet zijn aangekomen bij de afdeling kluisverhuur van de NS. Dit dossier gaat nog lang duren….

NS klantenservice geeft aan dat er achter de schermen wordt gewerkt aan het dossier en dat we geduld moeten hebben. Op mijn verzoek voor het verkrijgen van een formeel antwoord op een ingediende klacht krijg je als reactie dat die niet komt omdat ik dit moment geen kluis huur en geen overeenkomst met NS heb, tja….

 

En stelt NS dat de kluizen nog niet in de verhuur zijn. Maar ja, er zit welk een sticker op de kluizen dat ze te huur zijn en ze staan ook op de website van de NS. kortom, het zit compleet vast in de molen.

Ik heb navraag gedaan bij de stationsmanager en krijg te horen dat de huur nog vast zit bij de beheerdersorganisatie. Wat dit precies inhoudt en hoe dit verder zit zoek ik nog uit. Ik probeer jullie zo snel mogelijk een sluitend antwoord te geven maar kan helaas niet sneller dan wat ik nu doe. 

Edit: we hebben het beheer van dit station nog niet overgenomen, dat is in tegenstelling tot mijn vorige reactie. Mijn excuses voor deze fout. 

Inmiddels heb ik een reactie van de stationsmanager gekregen en begrijp ik ook wat er precies aan de hand is. Nadat een station gebouwd is vind er een oplevering plaats, net zoals bij elke aanbouw, en uit deze oplevering zijn een aantal issues naar voren gekomen. Hierdoor is het station nog niet in beheer van NS maar is de aannemer nog verantwoordelijk om deze punten op te pakken. Hierdoor kunnen we onder andere de fietskluizen nog niet gebruiken. Ik heb wel gevraagd aan de collega of hij de stickers van de kluizen kan halen omdat de informatie die daarop staat natuurlijk niet klopt. 

Dank voor het nagaan, iig is nu duidelijk wat het probleem is. Dat heeft wel veel tijd gekost en blijft het wel apart dat de kluizen sinds juni in de verhuur hebben gestaan. Verder valt op dat het station wel volledig operationeel lijkt te zijn. Treinen, bussen, Randstadrail, parkeerplaatsen, zijn in gebruik. Waarom kan dat niet ook met de fietskluizen? Ze staan er, zijn bereikbaar. Het geeft geen beeld dat daar nog opleverpunten zijn die moeten worden opgelost. 
 

is er dan iig wel een harde afspraak gemaakt met de aannemer waarbinnen de opleverpunten moeten zijn opgelost? Want daar zijn contractuele afspraken voor gemaakt bij de bouw conform wettelijke bepalingen. 

Ik begrijp je vraag en heb ook navraag bij Jouke gedaan. Dat wat volledig operationeel lijkt te zijn, hoeft niet per se ook daadwerkelijk operationeel te zijn. Er zijn zichtbare en onzichtbare opleverpunten. Voordat de naar voren gekomen issues zijn opgelost, kunnen de fietskluizen helaas nog niet gebruikt worden. Mijn excuses voor het ongemak. 

Is er een tijdsindicatie aan te geven wanneer de kluizen dan beschikbaar komen?

Helaas kan ik dat niet, dat spijt mij!

Misschien kan de NS dan wel aangeven welke opleverpunten het hier om gaat, om transparant te zijn en dat zal ook begrip bij jullie klanten geven als men ziet wat er nog gedaan moet worden.

Verder is het wel erg jammer dat vragen over een deadline en/of de vraag of er harde afspraken gemaakt zijn met nietszeggende antwoorden beantwoord weten. Ik neem aan dat iemand bij de NS hier toch wel afspraken over maken met de aannemer?

 

Ik zie dat Jouke contact had met de stationsbeheerder, ik heb hem een berichtje gestuurd of hij hier meer info over heeft. Ik hoop hier zo op terug te kunnen komen.

Helaas is deze informatie mij niet bekend en kan de stationsbeheerder deze ook niet met mij delen vanuit de aannemer. Uiteraard zijn er diverse afspraken met de aannemer, maar we zullen moeten wachten tot de aannemer het project heeft opgeleverd. 

Laat ik zelf ook nog even reageren. Bij het opleveren van het station zijn een aantal punten naar voren gekomen waarvan NS zegt dat het niet akkoord is met de oplevering. Wat die punten precies zijn, weet ik niet. Wel weet ik dat deze punten op dit moment voorkomen dat NS het beheer van het station overneemt. Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van het station maar onder andere de Fietskluizen kunnen hierdoor nog niet gebruikt worden. Ik kan me goed voorstellen dat dit voor scheve gezichten zorgt maar ik denk niet dat het aan mij is om te openbaren welke punten de aannemer nog moet oplossen. Dat zal bij andere opleveringen ook altijd een zaak zijn tussen opdrachtgever, stakeholders en de aannemer. Hoewel ik het belang van jou als klant absoluut niet wil bagatelliseren, Rob Ebike, ga ik verder niet uitweiden over de problemen op dit station. De problemen is dat er binnen enkele weken alsnog gebruik kan worden gemaakt van alle faciliteiten. 

Heb de indruk dat Jouke NS mij verward met andere klant, heb enkel gevraagd naar tijdsindicatie en niet naar opleverpunten. Wel benieuwd naar voortgang. 

Vooralsnog is er geen verdere informatie over de situatie. Ik zal over enkele weken opnieuw informeren over dit issue. 

graag update van de kluizen.

Ik heb nieuwe informatie opgevraagd bij de stationsmanager maar helaas nog geen reactie ontvangen, wellicht vanwege de feestdagen. Ik zal hier nogmaals naar informeren. 

graag update van de kluizen.

Voorlopig is de situatie onveranderd. Er staan nog steeds zaken open waardoor NS nog niet het beheer over het station heeft. Ik heb navraag gedaan welke items open staan, om je een beter beeld te geven. 

Ik heb de stationsmanager gevraagd navraag te doen bij ProRail welke items op dit moment nog niet opgelost zijn. Helaas heeft hij nog geen antwoord gekregen, waardoor ik ook op dit moment niet meer kan aangeven. Ik hoop zo snel mogelijk weer iets te weten! 

Reageer