beantwoord

Geen borden perronnummers station Kampen Zuid?

 • 23 juli 2019
 • 8 reacties
 • 292 Bekeken

Reputatie 3
Bij een overstap op station Kampen Zuid (na een busrit vanwege de werkzaamheden bij station Zwolle) viel me op dat de perrons van station Kampen Zuid geen nummeraanduidingen hebben. Dat wil zeggen: bij de liften van de sporen zag ik nog wel twee piepkleine bordjes met nummers erop, maar op de perrons zelf niet en ook niet bij de trappen. Ik heb er echt naar gezocht maar kon de nummers enkel afleiden uit de kleine bordjes op de liften. Heb ik het verkeerd gezien en/of zijn ze goed verstopt of hebben ze inderdaad geen borden dan wel nummers? Dat laatste lijkt me niet want op de NS routeplanner krijgen de sporen wel degelijk nummers.
icon

Beste antwoord door Laura NS 23 juli 2019, 19:28

Hoi beano! Per lift staat er inderdaad een nummer, maar bij de trappen staat de nummers ook. Zie hier. Op de bordjes bij de trappen zie op de rechterkant van de bordjes een 1 of een 2. Heb je deze niet gezien?
Bekijk origineel

8 reacties

Hoi beano! Per lift staat er inderdaad een nummer, maar bij de trappen staat de nummers ook. Zie hier. Op de bordjes bij de trappen zie op de rechterkant van de bordjes een 1 of een 2. Heb je deze niet gezien?
Reputatie 3
Hoi beano! Per lift staat er inderdaad een nummer, maar bij de trappen staat de nummers ook. Zie hier. Op de bordjes bij de trappen zie op de rechterkant van de bordjes een 1 of een 2. Heb je deze niet gezien?

Op streetview (waar je naar linkt) zie ik wel een klein bordje naast de trap hangen, maar ik kan (in ieder geval op streetview) niet zien wat er op staat. En toen ik afgelopen zaterdag op het perron geen aanduiding zag ben ik de trap afgelopen en zijn die bordjes me ook niet opgevallen. Vervolgens zag ik de nummers wel boven de liftingang staan. Misschien dat het mijn fout is maar ik zou zeggen dat zoiets triviaals als een perronnummer meteen zou moeten opvallen. Ik heb dit niet eerder bij een ander station aan de hand gehad.
Reputatie 7
Badge +3
Vanuit een ander perspectief dan?

Reputatie 3

Een jaar na dato toch weer even dit onderwerp onder de aandacht brengen.

Toen ik afgelopen weekend (opnieuw vanwege een situatie met vervangend busvervoer vanwege werk aan station Zwolle) opnieuw op station Kampen Zuid stond te wachten kwam ik er achter dat de kwestie feitelijk nog steeds niet geadresseerd is: nergens op een perron van dat station is te zien wat het nummer van dat betreffende perron is. Buitenlandse mensen die ook stonden te wachten vroegen het ook aan mij, en ik kon daar geen antwoord op geven. Toen ik vervolgens het perron verliet om te kijken welk perron het was kwam ik er achter dat ik op het verkeerde perron stond te wachten. Dit is niet handig en het lijkt me toch wel voor de hand liggend dat je op een perron ook wel ergens moet kunnen zien wat het nummer van dat perron is.

Badge

Het is tijdens deze werkzaamheden nu niet zo dat de trein na een hele korte stop meteen weer terug rijdt, de treinen staan hier nu langer stil langs het perron op Kampen Zuid omdat de treinen hier kopmaken en er is dus tijd genoeg om naar het andere perron te lopen als u ziet dat de trein die u moet hebben van het andere perron vertrekt.

Op alle stations zie je dat buitenlandse reizigers zoekende zijn naar het juiste perron, zelfs op Amsterdam Centraal vragen mensen zeer vaak waar een perron is terwijl dit daar toch echt op heel veel plekken aangegeven staat.

Op Kampen Zuid en volgens mij geldt dat voor Dronten ook zijn geen aanwijzers op het perron zelf en daardoor zijn er geen spoornummers op de perrons maar zijn deze bij de trappen gesitueerd. Het is denk ik ook meer gewenning en als je alleen de grotere stations gewend bent dan is dit net even anders.

Reputatie 7
Badge +3

Op onderstaande foto (uit 2013) zie ik op het perron van Dronten toch wel duidelijk een spoornummer aangegeven, er is op het perron alleen geen scherm waarop de eerstvertrekkende trein wordt aangeven. ProRail geeft als voorwaarde voor zo'n scherm (Treinbeeld perron):

Voorwaarde voor toepassing van een Treinbeeld Perron is wanneer op 1 spoor meerdere treinen zich gelijktijdig kunnen ophouden en/of er een snelle opvolging van treinen is (≤ 10 minuten). Deze treinen dienen dan een verschillende eindbestemming te hebben.

 

Het zou dan ook niet veel moeten kosten om alleen bordjes met spoornummers te plaatsen op de perrons van Kampen Zuid, maar dat is dan wel de taak van ProRail. 

En eerlijk gezegd, als je in Kampen Zuid op het verkeerde perron staat heb je zelf niet goed gekeken bij het opgaan van de trap of het nemen van de lift, want daar staat het dus wel gewoon aangegeven.

Reputatie 3

Op onderstaande foto (uit 2013) zie ik op het perron van Dronten toch wel duidelijk een spoornummer aangegeven, er is op het perron alleen geen scherm waarop de eerstvertrekkende trein wordt aangeven. ProRail geeft als voorwaarde voor zo'n scherm (Treinbeeld perron):

Voorwaarde voor toepassing van een Treinbeeld Perron is wanneer op 1 spoor meerdere treinen zich gelijktijdig kunnen ophouden en/of er een snelle opvolging van treinen is (≤ 10 minuten). Deze treinen dienen dan een verschillende eindbestemming te hebben.

 

Het zou dan ook niet veel moeten kosten om alleen bordjes met spoornummers te plaatsen op de perrons van Kampen Zuid, maar dat is dan wel de taak van ProRail. 

En eerlijk gezegd, als je in Kampen Zuid op het verkeerde perron staat heb je zelf niet goed gekeken bij het opgaan van de trap of het nemen van de lift, want daar staat het dus wel gewoon aangegeven.


Dat laatste veranderd natuurlijk niets aan het feit dat het op het perron niet zichtbaar is. En het lijkt me redelijk voor de hand liggend dat je op het perron kunt zien wat het nummer daarvan is. Het perron weer verlaten om bij de ingang te kijken wat voor nummer er op staat is een “workaround” en geen oplossing. In situaties waarbij je snel keuzes moet maken (zoals bij een treinoverstap) is zoiets simpels als een bord op het perron zelf erg belangrijk.

Ik vind het trouwens wel bijzonder dat ProRail blijkbaar voorwaarden hanteert bij het plaatsen van dit soort voor de hand liggende borden. Nog bedankt voor de verwijzing daarnaar.

Reputatie 7
Badge +3

Ik vind ook dat een dergelijk bord met spoornummer op een perron aanwezig moet zijn. En zoals je zelf al eerder aangaf heb je nog niet bij een ander station gezien dat er geen spoornummers op het perron aanwezig zijn, het zal dus een uitzondering zijn.

Wat je aangeeft van een situatie waarbij je snel keuzes moet maken (zoals bij een treinoverstap) is bij Kampen Zuid niet van toepassing omdat dit geen overstation is, er vertrekken geen treinen in andere richtingen of met andere bestemmingen. Dat is de reden dat er geen informatiescherm hangt, maar dat is meen ik niet ook de voorwaarde zijn voor het wel of niet plaatsen van spoornummers. In dat opzicht is Kampen Zuid vergelijkbaar met Dronten, waar dus wel spoornummers op het perron zijn.

Een dergelijk spoornummerbord op het perron valt onder bewegwijzering en is een identificatiebord. Alles daarover wordt beschreven in het ProRail handboek bewegwijzering  Daarin staat o.a. over algemene regelgeving:

 • uitgangspunt is de gebruiker;
 • verwijzingen zijn consequent en eenduidig;
 • verwijsinformatie moet aanwezig zijn daar waar de gebruiker dit verwacht;
 • informatie aanbieden op beslispunten;
 • vanaf een beslispunt moet het volgende beslispunt al te onderscheiden zijn;
 • herhaal informatie ter bevestiging als de afstanden groot zijn;
 • de informatie moet zodanig geplaatst zijn dat de gebruiker deze waarneemt en kan lezen;
 • informatie loopt van algemeen naar specifiek;
 • bewegwijzering loopt door tot de bestemming is bereikt;
 • bij aankomst op een locatie of bestemming moet een identificatiebord geplaatst worden

Dat laatste hier aangeven punt ontbreekt dus op Kampen Zuid.

 

Specifiek over spoornummers staat er:

 • Spoornummers zijn te vinden op verwijsborden, identificatieborden en infoplusmiddelen.. De spoornummers worden aangegeven vanaf het moment dat mensen het station binnenkomen, en worden verwezen tot men op het perron is.

Ook hier is dat laatste (tot men op het perron is) niet het geval bij Kampen Zuid.

 

Aangezien ProRail hier verantwoordelijk voor is, zou ik dit ook maar navragen bij ProRail. Of ze bv een reden kunnen aangeven waarom er afwijkend van hun handboek geen spoornummers op de perrons geplaatst zijn.

Reageer