Logo's op station en wie is de eigenaar


Hallo,

Hoe zit het nou precies met stations, op elk station wordt de huisstijl van de NS gehanteerd ook als ze er niet rijden.
Tevens zie je overal de NS kaartautomaten, maar op sommige stations is het logo van NS verandert in het logo van de andere vervoerder?

In welk geval wordt het logo eigenlijk gewijzigd en van wie zijn de stations, de gebouwen meestal van NS, mag dat logo dan ook gewijzigd worden door de andere vervoerden?

12 reacties

De logo's of anders gezegd het vignet moet op elk station herkenbaar zijn, dat er een treinstation is. Uiteraard mogen vervoerders zelf weten of ze het vignet van de NS hanteren, of hun eigen vignet. Zoals bijvoorbeeld op station Gaanderen heb ik alleen het vignet van Arriva gezien. Maar het is herkenbaar dat het om een station is. (Bij bijvoorbeeld bushaltes zie je ook verschillende vignetten van verschillende busmaatschappijen)
Reputatie 6
Badge +2
Tevens zie je overal de NS kaartautomaten, maar op sommige stations is het logo van NS verander[d] in het logo van de andere vervoerder?
Die automaattypen hebben nooit een ander logo, dacht ik. Arriva en Veolia hebben wel eigen automaattypen.
Maar van wie is het station? Van de exploitant van de treinen?
En als er meerdere vervoerders zijn, meerdere logo's?
En blijft de bewegwijzering altijd in NS Kleuren of mag dit ook aangepast worden?
O je bedoelt de kaartjesautomaat? Nee, daar is geen eigen logo. Alleen het logo van de NS. Ik ben een keer in Gaanderen geweest en idd geen logo op de kaartjes automaat van Arriva alleen de NS.
Hoe het precies met de logo's zit, weet ik niet, maar de eigendomsvraag kan ik wel beantwoorden:

De grond onder sporen en perrons en de transferruimten in stations zijn juridisch eigendom van Railinfratrust BV en economisch eigendom van ProRail. De Looproutes en transfer-voorzieningen in de stationshal, de grond onder de gebouwen en de gebouwen zelf en de gemengde infrastructuur (stallingen en perrongebouwen) zijn juridisch eigendom van NS Vastgoed en economisch eigendom van NS Stations of NS Vastgoed en de stationsfietsenstallingen buiten het stationsgebouw zijn juridisch eigendom van de gemeente en economisch eigendom van NS Stations. Samengevat komt het erop neer dat NS gaat over de delen van de stations waar geld aan verdiend kan worden en ProRail over de delen van stations die geld kosten. Dat is bij het splitsen van NS zo gedaan, omdat het doel, in tegenstelling tot populair geloof, toen nog niet was om daarmee concurrentie op het spoor mogelijk te maken, maar om het spoorbedrijf te splitsen in een vervoerbedrijf dat zijn eigen broek op kon houden en een infrabedrijf dat wel grotendeels op kosten van de overheid werkt.

Dit alles geldt ongeacht welke vervoerders een station bedienen. Dat betekent dat andere vervoerders gedwongen zijn om bepaalde diensten bij NS af te nemen. (Dat gaf NS de gelegenheid om in Limburg te frauderen met de aanbesteding.) NS is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de omroepberichten en andere informatievoorziening op stations waar alleen treinen van andere vervoerders komen. De OV-chipkaartpaaltjes voor andere vervoerders zijn wel van die andere vervoerders, maar NS bepaalt of en waar ze die mogen plaatsen. Op 15 stations na huren de andere vervoerders voor de stations waar géén NS-treinen komen kaartautomaten van NS. Dat komt weer doordat de andere vervoerders verplicht zijn om de vervoerbewijzen van NS als landelijk dekkend vervoerbewijs te accepteren en verkopen en dat kunnen ze alleen maar door een NS-kaartautomaat te huren.
Maar van wie is het station? Van de exploitant van de treinen?
En als er meerdere vervoerders zijn, meerdere logo's?
En blijft de bewegwijzering altijd in NS Kleuren of mag dit ook aangepast worden?
het station is voor de vervoerders zelf. Het gebeurd weleens dat er op hetzelfde station treinen rijden van de NS en Arriva, zoals bijvoorbeeld op station Arnhem Velperpoort. Vroeger waren de spoorlijnen van de NS, maar door financiële overwegingen zijn een aantal trajecten geëxploiteerd door andere vervoerders. Ook al staat er een kaartjesautomaat van de NS op station Gaanderen bijvoorbeeld, dan is de exploitant Arriva. Omdat daar ook treinen van Arriva rijden.
Op 15 stations na huren de andere vervoerders voor de stations waar géén NS-treinen komen kaartautomaten van NS.

Misschien is het een aardig idee als ze op de website bij deze stations zouden toevoegen dat er een NS-kaartautomaat aanwezig is 😛
Dat is inderdaad een goed idee. 😳
Reputatie 1
Badge
Vwb die 15 automaatloze stations: Is dat niet achterhaald? Volgens mij staat op ELK station ook waar enkel ARV/STS/etc komt, ook tenminste 1 NS-automaat. Met (alweer dat) Veolia in Limburg is nog lang strijd geweest omdat NS daar dat oude type automaat bleef gebruiken-totdat ze wel moesten overschakelen vanwege dat sjipgedoe.
OF zijn het misschien de haltes van wat nu de metro van RET-HTM is, die de Hofpleinlijn berijdt en dus buiten NS-tarief valt. Die grond is mogelijk nog van NS-infra?
Een andere uitzondering kan het door ARRIVA zelf geopende zijlijntje naar Veendam kunnen zijn, want dat is nooit door NS zelf bediend.
Reputatie 6
Badge +2
Zie http://ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/15-stations-regionale-vervoerders-zonder-ns-kaartautomaat-met-ov-chipkaartfunctionaliteit.pdf, dat geldt geloof ik nog wel.

Het betreft inderdaad Veendam, en verder de Heuvellandlijn, en nog wat nieuwe stations bediend door andere vervoerders dan NS.
Op deze stations staat geen NS-kaartautomaat met OV-chipkaart functionaliteit:
1. Boven-Hardinxveld
2. Chevremont
3. Eygelshoven
4. Hardinxveld Blauwe Zoom
5. Heerlen De Kissel
6. Heerlen Woonboulevard
7. Hengelo Gezondheidspark
8. Hoevelaken,
9. Houthem-St. Gerlach
10. Klimmen-Ransdaal
11. Schin op Geul
12. Sliedrecht Baanhoek
13. Veendam,
14. Voerendaal
15. Maastricht Noord
Hoe zit het nou precies met stations, op elk station wordt de huisstijl van de NS gehanteerd ook als ze er niet rijden.
Tevens zie je overal de NS kaartautomaten, maar op sommige stations is het logo van NS verandert in het logo van de andere vervoerder?

In welk geval wordt het logo eigenlijk gewijzigd en van wie zijn de stations, de gebouwen meestal van NS, mag dat logo dan ook gewijzigd worden door de andere vervoerden?


Kees,

Je vind meer informatie over ontwerp- en vormgevingsbeleid van stations op:
http://www.spoorbeeld.nl/

Wat is het Spoorbeeld?

Het Spoorbeeld is het ontwerp- en vormgevingsbeleid van het spoor.

Het Spoorbeeld beschrijft het ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector. Opgesteld vanuit het perspectief van de reiziger en de omgeving, presenteert het de algemene, dragende visies, kaders en vormgevingsprincipes die betrekking hebben op de beleving van en omgang met het spoor. Het Spoorbeeld heeft oog voor de gehele route: de ervaring van de reis, de transfer en het verblijf op en rond het station en het spoor. Het Spoorbeeld stimuleert het besef dat iedere opgave onderdeel is van een groter geheel. Door een consequente toepassing zorgt het voor overzicht en gebruiksgemak. Zo groeit het gevoel van vertrouwen, comfort en veiligheid bij de reizigers en blijft het spoor begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen.

De reiziger centraal

Het Spoorbeeld is er voor alle reizigers.

Het spoor is een publieke voorziening. Het wordt gebruikt door talloze mensen met heel verschillende achtergronden. Het Spoorbeeld zorgt dat al deze reizigers goed hun weg kunnen vinden en het spoor als toegankelijk, menselijk, vertrouwd en karakteristiek ervaren. Daarmee draagt het zorg voor reisplezier en een goede oriëntatie in een vertrouwenwekkende omgeving.

Bureau Spoor­bouwmeester

Bureau Spoor­bouwmeester is de centrale plek van Het Spoorbeeld.

Bureau Spoor­bouwmeester ontwikkelt, beheert en draagt Het Spoorbeeld uit. Aan de hand van het Spoorbeeld stimuleert Bureau Spoor­bouwmeester ruimtelijke kwaliteit, identiteit, beleving en ontwerpkwaliteit op en rond het spoor. Vanuit een onafhankelijke positie stimuleert het bureau alle betrokkenen om tot integrale oplossingen te komen en relaties te leggen tussen de verschillende schaalniveaus en disciplines. Dit gebeurt op het niveau van de gehele route: van het station en de stationsomgeving tot het spoor, de spooromgeving en de trein zelf.

Reageer