NS beveiliging


Reputatie 2
Beste heer, mevrouw,

Ik ben elke nacht werkzaam op station Utrecht. Vanmorgen (30-05-2018, 05.00 uur) nam ik zoals altijd mijn pauze buiten tegenover de Burger King op een bankje. En zoals altijd strek ik mijn rug (i.v.m. chronisch rugpijn) liggend op het bankje voor niet meer dan twee minuten. Een NS-beveiliger zag dit en dreigde eigenlijk gelijk met een bekeuring. Ik vroeg hem allereerst of hij zich kon legitimeren waarna hij in een seconde zijn pasje voorbij liet schieten. Onleesbaar voor mij. Zijn vrouwelijke collega toonde haar legitimatie wel en zodanig dat ik het goed kon lezen wie zij was. Waarna ik netjes mijn legitimatie aan haar heb laten zien. Haar mannelijke collega had kennelijk ondertussen de politie gebeld. Op mijn vraag waarom hij de politie belde antwoordde hij met dat ik mij niet kon legitimeren. Uiteraard was ik onderhand al aan het filmen omdat meneer zeer dreigend en intimiderend was. Toen hij hiervan bewust was probeerde hij hardhandig mijn telefoon af te pakken, zijn collega's zagen dit en probeerde hem te assisteren. Ik meldde dat zij geen enkel recht hebben om ongevraagd mijn telefoon af te pakken.

Toen de politie arriveerde wilde ze in eerste instantie mijn verhaal niet horen. Ze gingen direct uit van het verhaal van de NS-beveiligers. Toen ze hoorde en zagen dat ik aan het filmen was besloten de agenten mij voor een onmogelijke keuze te stellen. Films wissen of gearresteerd worden voor het niet meewerken. Dit was voor mij geen makkelijke keuze aangezien in aan het werk was en alles op het werk stil zou komen te liggen waardoor bedrijven onmogelijk op tijd konden beginnen. Consequenties zouden voor mij persoonlijk ook niet mals zijn (mogelijk ontslag).

Vervolgens stelden de agenten nadat ik de videobeelden ongewild had gewist dat de beveiligers mij zouden bekeuren. Drie bekeuringen welteverstaan. Alle 3 naar mijns inziens onterecht. 1 voor het niet kunnen tonen van legitimatie (die ik wel heb getoond), misbruik maken van NS-voorzieningen (wat absurd is) en een bekeuring die ze niet verder heb uitgelegd dan dat ik niet meewerkte.

Ondertussen heb ik de videobeelden weer terug omdat mijn telefoon foto's en video's direct upload naar mijn 'cloud'. Video teruggekeken en zie duidelijk dat hier sprake is van misbruik van ambt zowel bij de politie als bij de NS-beveiligers. Ook hebben ze mijn vragen over rechten en dergelijke niet naar waarheid beantwoordt.

Graag wil ik weten bij wie ik een gemotiveerde klacht met videobeelden kan indienen.

Met vriendelijke groeten,

Najib

220 reacties

Dat ook een beetje het enge aan het verhaal MvanGelder 😉.

Steeds meer boa's niveau 2/3. Staks inzetbaar in meerdere domeinen. Zelfs Slidestops geeft in een ander topic aan dat het voor hem handig zou zijn als hij bevoegdheden krijgt in een ander domein. Het feit dat boa's zonder tussenkomst van de rechters een stationsverbod kunnen opleggen is al vreemd, maar wel de realiteit. Boa's en politie zijn partners en dan sta je blijkbaar boven de wet.
echter kan ik geen toezegging doen over het precieze verloop van dit proces.
Ik heb schijnbaar wat reacties gemist in het begin, waaronder deze van Bas, maar wil toch even aanvullen. Dit topic is een mooie verzamelplaats aan het worden.

Over het precieze verloop kunnen we zeker duidelijkheid geven, al zit ik natuurlijk niet in de positie om toezeggingen te doen. De klachtenprocedure van NS is toegelicht in o.a. het rapport van de Ombudsman, 'Buitengewone klachtbehandeling'. Over specifiek NS wordt geschreven:

De procedure Reizigersklachten komen bij NS binnen bij de klantenservice. De klantenservice schat in of een klacht gaat over de boa of over bijvoorbeeld de verhoogde kosten van het kaartje. De klantenservice probeert eerst een oplossing te bereiken. Als dat niet lukt, stuurt de klantenservice de klacht door naar de direct leidinggevende. (Ernstige) boa-klachten zendt de klantenservice na eventuele schriftelijke aanvulling door klager door naar Bureau boa-zaken. Als blijkt dat een V&S-medewerker heeft gehandeld als toezichthouder en niet als boa, dan adviseert Bureau boa-zaken aan de klantenservice om de klacht door te sturen aan de leidinggevende. Die handelt de personele klacht verder af. Als de klacht wel een boa betreft, wordt de klacht verder behandeld conform de 'NS-Leidraad Boa-klacht'. Bureau boa-zaken registreert dan de klacht, zendt een ontvangstbevestiging naar klager en kopieën van de klacht naar de (direct) toezichthouder en de teammanager. De direct toezichthouder geeft een toelichting of de boa binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld en koppelt terug wat de klachtaspecten zijn. Bureau boa-zaken stelt een door de teammanager uit te voeren intern onderzoek in en coördineert, adviseert en bewaakt de termijnen. De teammanager past hoor en wederhoor toe met de betrokken boa en met de klager. De teammanager maakt een verslag van de gesprekken met de boa en de klager en stuurt dit aan Bureau boa-zaken. In het verslag staat de conclusie van de teammanager met betrekking tot de klacht. Bureau boa-zaken stuurt op basis van de rapportage van de teammanager een afdoeningsbrief aan de klager met daarin vermeldde conclusie en de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de klacht zijn genomen. Een kopie van de afdoeningsbrief gaat naar de teammanager en de (direct) toezichthouder. De teammanager zorgt voor een afschrift van de klacht in het personeelsdossier van de boa. NS stelt dat in de brief een verwijzing naar de Nationale ombudsman is opgenomen als het een klacht over een boa betreft.

Duidelijk wordt ook meteen waarom het zo belangrijk is om meermaals expliciet te vermelden dat het een BOA-klacht betreft, NS zal immers proberen om te klacht intern af te handelen conform de reguliere procedure ("U krijgt geen terugkoppeling") door te stellen dat het om een 'reguliere' klacht tegen een NS-medewerker gaat.

Het dikgedrukte gedeelte laat zien waarom een BOA-klacht zo interessant is. NS zal een fatsoenlijke terugkoppeling moeten geven en geeft aan dat ook te doen, waar men bij een reguliere 'personeelsklacht' zegt "U krijgt geen terugkoppeling, vertrouw ons maar". Natuurlijk speelt de privacy van de werknemer daarin ook een belangrijke rol, maar het is in ieder geval iets.

De afbeelding op pagina 2 van het rapport geeft een "snel" inzicht in de werking van de klachtenprocedure tegen een BOA.

Linkje: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%202017020.pdf

Nog even een persoonlijke noot, ik heb niks tegen BOA's of NS personeel. Ik ken NS vrij goed en mag er met plezier over de vloer komen. Ik denk wel dat er het nodige te verbeteren valt in het BOA-feestje, en daar hoort bij dat er duidelijkheid komt over de houding en status. Hopelijk kan deze zaak van TS een bijdrage gaan leveren, ongeacht de uitkomst.
Reputatie 2
Als dit gebeurt is zoals beschreven moet ikdeze persoon een gewldige pluim geven. Misschien geeft dit voorval wel aan waarom er af en toe aggressief gereageert wordt op controleurs/boa's. De opmerking pas op als jein dienst bent van de ns..... Als je een terechte klacht niet mag doen .... Dan is de ns ziek heel ziek.
Laat ik voorop stellen dat ik met de meeste NS-beveiligers goed omga. De meeste zijn heel coulant, schappelijk en zelfs erg vriendelijk. Zelfs als zij in hun recht staan om je te beboeten. Ik zie overigens wel een negatieve trend van incapabele NS-beveiligers die in dienst treden.

Ik zie steeds vaker gebeuren tijdens mijn dienst dat sommige beveiligers onschuldige reizigers of voorbijgangers provoceren. Hun manier van aanspreken bij degene die onwetend zijn van bepaalde regels is gewoonweg erg onfatsoenlijk en beledigend. Dat zie je met name op station Utrecht vaak. Bij andere stations weet ik dat niet.
Reputatie 7
Badge +3
Voor wat betreft het legitimeren door controleurs en BOA's is het opvallend dat er in Nederland nogal wat weerstand van de kant van controleurs en BOA's om zich (ongevraagd) te legitimeren.

Ik ben net terug van een reis naar Frankfurt am Main en daar zijn me een aantal zaken nogal opgevallen. In de eerste laats zijn er (natuurlijk) geen poortjes in het OV in Frankfurt. Iedereen wordt geacht tram, metro en trein alleen te betreden in het bezit van een geldig vervoerbewijs. In de bus is het mogelijk om bij de chauffeur een kaartje te kopen. Verder is me opgevallen dat er onwaarschijnlijk veel controleteams actief zijn in de tram en de S-Bahn. Ik heb in een paar dagen zeker zes keer mijn kaartje moeten tonen.

Voor dit topic is (misschien) nog relevant dat alle controleurs een legitimatiebewijs met pasfoto op hun uniform dragen. In geval van klachten kunnen eenvoudigweg gegevens van de controleur worden vastgelegd. Dit verschil met Nederland is opvallend. Ik vind het eigenlijk volkomen normaal dat wanneer je een functie uitoefent in de openbare ruimte met bevoegdheden om bekeuringen uit te delen dat je als burger het recht hebt om te weten wie er aan het werk is.
Ik weet niet of ik dit soort wetgeving nou mooi vind, of eigenlijk juist steeds enger. Je maakt het erg eenvoudig om te pas en te onpas te verbaliseren voor een vage term als 'verstoring van de goede bedrijfsgang', terwijl het als burger ontzettend lastig is om goed verweer te voeren. Je moet op de hoogte zijn van het systeem, precies weten welke handeling je wanneer moet uitvoeren én de weg niet kwijtraken in de doolhof van de CVOM. Nog los van de extra kosten voor het opnemen van een vrije dag, reiskosten, et cetera.

De mogelijkheden om te verdedigen zouden eenvoudiger en toegankelijker moeten zijn wat mij betreft. Let je nu ook maar even niet exact op de termijn of gaat er in de keten iets fout, dan heb je je dossier te laat opgevraagd en sta je eigenlijk al machteloos. Of je wacht 3 jaar lang in spanning op het OM waar de zaak weer op de plank blijft liggen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Dramatische-doorlooptijden-in-verzetprocedure-tegen-OM-strafbeschikking.aspx
Er is wel wat meer te vertellen als het boa's betreft. Heb er weleens wat over gelezen en ik denk dat er vast een moderator is die dat kan beamen. Ik hoop dat u ons op de hoogte houdt en blijft houden gedurende het verloop. Mocht u niks meer plaatsen binnen dit topic, dan ook graag de reden. Zo niet, dan zou me dat tegenvallen. We hoeven niet alle details te weten, maar een korte update, wat betreft de agenda, tussendoor kan men hier op het forum waarderen. Naar de uiteindelijke uitspraak kijken we uit. Komt namelijk niet vaak voor dat iemand doorzet.
Reputatie 2
@Nooduitgang

Ben ik van plan en ga ik zeker doen. Al is het maar omdat de posters hier met goede adviezen en info geven. Dan vind ik ook dat ik af en toe een update geef. Het zal natuurlijk niet op korte termijn voor de rechter komen. Ik heb 1 keer in het verleden met een verkeersovertreding doorgezet en dat duurde al ruim 2 jaar. Ik heb een vermoeden dat met deze zaak niet anders zal zijn. Maar dat geduld heb ik wel.

Overigens vind ik sinds mijn registratie hier, de posters reuze interessant. Dus ik zal vaker op het forum te zien zijn.
@Joep0

Ik ben zeer goed op de hoogte van mijn bevoegdheden als BOA-OV zonder geweldsbevoegdheid. U blijkbaar niet, want in deze situatie van eventueel afpakken handel ik als burger en niet als BOA, want dat mag niet als BOA. U weet alles, kan dus nog veel van u leren las ikin andere topicbijdrages.
De manier waarop ik het me afvraag is de manier waar ik misschien als burger iets mis en iets kan leren. Die feedback geef ik u gratis ff mee.
Reputatie 4
Ik zal niet op ieder detail reageren, maar ik moet even kwijt dat ik dit topic erg leerzaam vind 👍
Ik steun Henk in zijn mededeling dat er soms erg hard wordt uitgehaald naar andere gebruikers. Dat vind ik persoonlijk ook niet nodig.

Terug naar het topic, ik vind het ook vreemd dat men geen aangifte wil opnemen. Ik heb niet alle wettelijke bepalingen zo voor ogen, maar hardhandig een telefoon uit iemands handen pakken, zal toch ergens onder moeten vallen. De schuldvraag zal later beantwoord moeten worden.

Als ik me ongevraagd al legitimeer, stel ik altijd de vraag aan de "verdachte" (ik ga nu ff uit van een BOA zaak): "Hierbij legitimeer ik mij als Buitengewoon Opsporingsambtenaar OV. Heeft u het gezien?"
Dan weet ik zeker dat ik ook gechecked heb, dat het gezien is. Ik heb pas 1x meegemaakt dat iemand mijn gegevens ging noteren. Succes met mij online vinden. Henk, poging wagen?

Ook het duidelijk kenbaar maken waarvoor je iemand bekeurd, dat moet ook. De verdachte moet wel weten waar hij of zij van verdacht wordt, anders ben je zo klaar.
De politie heeft vergelijkbare wegen geprobeerd wat betreft de Ambtsinstructie art. 2, de legitimatieplicht voor agenten. Onder andere door enkel onder voorwaarden te willen legitimeren ("eerst uw identiteitsbewijs alstublieft") en dergelijke. Door onder meer de rechtbank Leeuwarden is met dat soort acties korte metten gemaakt. Het rapport van de ombudsman hierover kan ik zo snel helaas niet terugvinden.

https://www.ankerenanker.nl/nieuws/archief/299_politie-wil-legitimatie-niet-tonen-vrijspraak
Reputatie 2
Vandaag weer gewerkt. BOA's tegengekomen die tijdens hun pauze roken op een plek dat niet mag en elkaar niet bekeuren. Filmpje gemaakt. Onderhand heb ik een dossier opgebouwd + opgenomen gesprekken met de politie die mijn aangifte weigeren aan te nemen. Vannacht ook hier en daar wat medewerkers gesproken van en op station die tijdens de bewuste nacht getuigen waren van geweld. Immers, 2 BOA's wilden met geweld mijn mobiele telefoon jatten. 3 getuigen hebben aangegeven dit gezien te hebben en zullen aankomende week dit op papier zetten met hun gegevens. Daarmee ga ik alsnog naar de politie en wordt tevens toegevoegd in mijn klacht naar de BOA-afdeling.

Ik merk overigens dat die BOA die de boel liet escaleren de laatste dagen langs mij werk komt om te provoceren. Ik kan helaas geen eigen camera plaatsen in de zaak omdat dit niet mag (logisch)...dus ik zal scherp moeten zijn en het moment dat ik hem zie lopen, gelijk mijn mobiel pak om zijn gedrag te filmen.
Ik heb dat nooit voldoende geacht. Staat ergens in een eerdere reactie van mij. Vragen of men het gezien heeft, lijkt mij wel te volstaan t.o.v. 2 sec tonen. Zo heb ik het ook altijd van mijn BOA docent geleerd.
Dit geldt trouwens niet eens alleen voor me BOA, dat geldt ook voor mijn toezichthouderspas. Ik word er zelden om gevraagd. Ik snap zelf ook niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt om deze legitimatieplicht.
Maar dat weer ff terzijde van mijn kant.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb ook niets tegen BOA's, beveiligers of toezichthouders. Maar ze staan niet boven de wet en dienen zich netjes te gedragen. Sterker nog, ze dienen het goede voorbeeld te geven en zich netter te gedragen dan een gemiddelde burger.

Zoals in iedere beroepsgroep zullen er ook in een groep BOA's mensen zijn die misschien minder geschikt zijn voor de functie. Dat zal moeten worden opgespoord en er zullen passende maatregelen genomen moeten worden. Het maken van opnames kan daarbij een belangrijke rol spelen. Mensen die in de openbare ruimte een beroep uitoefenen zullen zich rekenschap moeten geven van het feit dat ze in de openbare ruimte actief zijn en er dus opnames gemaakt kunnen worden. Dat is bij mijn weten in Nederland niet verboden.
Ik weet niet precies hoe de landelijke wetgeving eruit ziet, maar wij staan het in ieder geval niet toe dat foto's van ons personeel hier op het forum gezet wordt zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Als het als bewijsmateriaal ingediend moet worden hebben we daar andere kanalen voor, maar collega's worden hier niet openbaar veroordeeld met een foto daarbij. Eventuele consequenties van gedrag worden intern afgehandeld.

https://community.ns.nl/op-het-station-17/roken-op-station-48918/index2.html#post327510

Dus die boa's in actie, waarvan sommige redelijk herkenbaar in beeld, hebben toestemming gegeven? Of ben ik nu verkeerd bezig? .... 🤔
Het is me opgevallen dat moderators op dit forum vrijwel direct ingrijpen als een NS-medewerker (of iemand die NS buitengewoon positief gezind is) wat feller wordt aangesproken, zelfs wanneer alleen maar (met een feitelijke onderbouwing) wordt aangegeven dat iemand onzin verkondigt. Vervolgens komt meestal de forumakela nog even langs om iedereen te vragen het toch vooral gezellig te houden, want dat maakt dit forum zo gaaf.
Wanneer een wat kritischer gebruiker (bijvoorbeeld Johan Koelman of Najibsri) voor rotte vis (of in dit geval leugenaar en lafaard) wordt uitgemaakt, dan is de feestvreugde blijkbaar geenszins in het geding want dan is het opeens niet nodig om te modereren.
Het lijkt me wenselijk als de moderators zich wat meer laten leiden door wat er wordt gezegd en wat minder door tegen wie het wordt gezegd.

https://community.ns.nl/in-de-trein-11/advies-gevraagd-in-bizarre-situatie-met-hc-49494/index1.html#post332146
Flesje wijn zetten op hoelang het gaat duren voordat de eerste beschuldigingen/beledigingen in de richting van Dan28 gaan komen en hoe de crew vervolgens de andere kant opkijkt?

Dat worden dan twee flessen wijn, maar ik wacht je voorstel af. 😍
Henk, ik kon weten dat jij alles in detail kon aangeven. Scheelt mij weer typewerk 😉.

Nog een aanvulling zelfs, ik zou de brieven omtrent de BOA klacht ook aangetekend versturen. Ik heb ooit een civiele zaak meegemaakt, waar ik heel blij was dat gedaan te hebben.

Het stond me wel bij dat de klacht bij de organisatie zelf moet worden ingediend en ik vermoed dat veel BOA klachten (wat men zelf aangeeft), niet duidelijk vermeld wordt dat het om een BOA klacht gaat. Als je goed en correct gehandeld hebt (niet doelend op een situatie in dit topic), hoef je niet bang te zijn voor dit soort klachten.
Reputatie 7
Badge +3
De vraag is al eerder gesteld. De huisregels per station zijn nergens te vinden. Alleen de huisregels voor in de trein staan op de website.
Er staat niet iets specifiek over slapen. Dat is het mooie aan de wetgeving. Elke gedraging die bovenstaande kan veroorzaken is strafbaar
Dus zolang een gedraging niet de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang
belemmert, kun je gewoon met deze gedraging (zoals slapen op een station) doorgaan.

Heeft de rechter al eens een boete bevestigd van een reiziger die in het OV zat te slapen?
Als je nou zou stellen dat de primaire bedrijfsactiviteit van NS treintjes rijden is, dan zou je iedere reiziger kunnen verbaliseren voor het mogelijk verstoren van de goede bedrijfsgang... 😎

Of het redelijk is iemand zo te behandelen als iemand snachts even gaat liggen om zijn rug te strekken.....

En daarom vind ik het zorgwekkend dat het OM er zo'n potje van maakt naderhand. Je zou zeggen, leg zo'n zaak aan de rechter voor. Maarja, dan moet je niet 3 jaar lang moeten wachten tot het zooitje verjaard is op de grote OM-planken.
Dat is vreemd dat ze geen klacht/aangifte op willen nemen, dan moeten ze wel heel sterk in hun schoenen staan want volgens mij is dat wel verplicht tenzij het:

a) een civielrechtelijk verhaal is zonder strafbaar feit
b) Er is onvoldoende bewijs
c) Het feit is niet strafbaar

Maar dan nog mag je volgens mij eisen dat ze er een proces verbaal van opmaken, dan is het geregistreerd.

Zelf had ik geen genoegen genomen van het niet kunnen doen van aangifte.

@Henk_NL, zit dat woordje je nog steeds zo hoog ?? Ik weet zelf uit ervaring dat zaken voor de rechter krijgen, uitspraak krijgen e.d. enorm lang kan duren en vreselijk opgerekt kunnen worden.
Tsja, ik verstrek ook liever niet mijn gegevens. De toezichthouder/BOA is het verplicht, wil je dat niet dan moet je deze publieke functie niet uitvoeren. Dat ik het liever niet doe zal de BOA ook geen boodschap aan hebben waarschijnlijk :)

Over het noteren van gegevens is overigens al wel het nodige gezegd, zolang er geen foto wordt gemaakt zou het geen probleem moeten zijn. Helaas kan ik niet direct naar een openbare bron verwijzen.
Henk, poging wagen?

Dat ligt aan de winst 🤣

Zonder gekheid, dan zou je inderdaad al NS HR moeten gaan bellen en proberen om daar bijvoorbeeld een voornaam of geboortedatum los te peuteren, om zo stukje bij beetje verder te komen. Vind ik wel erg vergezocht. Denk dat je verder komt met het stiekem een foto/video maken van de BOA in kwestie.
Reputatie 2
De kans dat een BOA met je ID-gegevens de internet opgaat is even groot als wanneer een niet-BOA dat doet Loes. Ik begrijp dus de angst, dat is 1 van de redenen waarom ik als een burger beetje voorzichtig ben met mijn identiteitsgegevens. Ik wil namelijk 100% weten wie degene is die mijn ID vraagt. De vraag wat mij vooral de laatste dagen bezighoudt is: Waarom snappen veel BOA's dat niet? Want wanneer zij die argument gebruiken in een discussie, lijkt het erop dat zij denken de exclusieve rechten te hebben op die angst.

Reageer