beantwoord

Perronkaartje kost 27,50 euro

 • 11 August 2014
 • 61 reacties
 • 3791 Bekeken

Wij zijn inmiddels op station Woerden gezegend met gesloten poortjes.
Gisteren wilde ik mijn kleinzoon (voor het eerst zelfstandig met de trein) uitzwaaien en er op toezien dat hij in de goede trein stapte.
Een vriendelijke NS medewerker wist mij te vertellen dat ik om op het perron te komen eerst een OV chipkaart uit de automaat moest halen.
Vervolgens geprobeerd het poortje te openen hetgeen niet lukte. Een (minder vriendelijke) mevrouw wist mij toen te vertellen dat ik de kaart nog moest 'opladen' met € 20,-.

Om de kleine jongen niet teleur te stellen heb ik dat maar gedaan. Ik ben dus € 27,50 kwijt om iemand uit te zwaaien.
Is dit echt serieus hoe de NS het bedacht heeft?
Vroeger (ja ik ben al wat ouder) kon je nog voor een gering bedrag een perronkaartje kopen.
icon

Beste antwoord door Loes 11 August 2014, 14:43

Bekijk origineel

61 reacties

Dat is natuurlijk onzin; zeker voorzover het reizen met de bus betreft. Als u nu begint met € 20 op uw kaart, een treinreis maakt die u € 8 kost, houdt u € 12 over op uw kaart. Daarmee kunt u gewoon in de bus stappen. Sterker nog: u kunt praktisch zonder enig saldo op uw kaart in de bus stappen en nog inchecken ook.
Met de oude strippenkaart kon slechts beperkt (in enkele stadsgebieden) met de trein gereisd worden. Het is het instaptarief bij NS dat het in dit soort gevallen (perronkaartjes en dergelijke) klantonvriendelijk maakt.


Dat was nu juist mijn hele punt. De strippenkaart kende geen instaptarief waardoor de gebruiker deze gewoon eerst op kon gebruiken voor hij een nieuwe moest aanschaffen. Daarom loopt de vergelijking tussen het huidige systeem en de strippenkaart mank.
NS heeft al toegezegd dat er passagekaartjes in de automaten komen.

@IskOV behandel je klanten als criminelen en je hebt grote kans dat ze zich gaan gedragen als criminelen.
Reputatie 3
Badge

Dat was nu juist mijn hele punt. De strippenkaart kende geen instaptarief waardoor de gebruiker deze gewoon eerst op kon gebruiken voor hij een nieuwe moest aanschaffen. Daarom loopt de vergelijking tussen het huidige systeem en de strippenkaart mank.


Bij de bus wordt ook een instaptarief gehanteerd van € 4,00, maar dat is precies het bedrag dat je 'rood' mag staan op je kaart . . . In die zin zou het misschien acceptabeler zijn als de reiziger bij NS ook € 20 'rood' zou mogen staan op zijn kaart.
Het gevolg zou zijn dat er geen saldoberg meer bij TLS op de bankrekening staat, maar een schuldenberg bij de gebruikers die inderdaad 'rood' staan. En een dikke kans dat het juist de eenmalige reizigers zijn die daar misbruik van maken: zij komen de eerstvolgende vijf jaar toch niet meer in de trein, dus hebben ze die hele kaart niet meer nodig.

Maar misschien moet dat dan maar verrekend worden in de prijs van de kaartjes voor de mensen die wel netjes betalen.
On topic: je had geen strippenkaart nodig om iemand naar de trein te brengen.
Weliswaar geen strippenkaart, maar al sinds mensenheugenis mocht je het station c.q. de perrons uitsluitend betreden als je in het bezit was van een geldig vervoerbewijs of (vorige eeuw) een perronkaartje.


Wat de laatste 30 jaar nooit iemand gevraagd is...


Dan vergeet je de ingangs en uitgangs controles kennelijk die regelmatig - al dan niet door vliegende brigades - gehouden werden.
Reputatie 3
Badge
NS heeft al toegezegd dat er passagekaartjes in de automaten komen.

@IskOV behandel je klanten als criminelen en je hebt grote kans dat ze zich gaan gedragen als criminelen.


Ik wil reizigers niet behandelen als criminelen, maar als mensen. Van alle mensen zijn de meesten goedwillend en doen wat ze geacht worden te doen. Een deel is goedwillend maar houdt zich om de een of andere reden toch niet aan de regels. En een klein deel besodemietert de boel bewust. En laten het nu net die goedwillenden zijn die opdraaien voor de kosten die door de laatste groep veroorzaakt worden, en die daar geen zin in hebben. . .

Ik heb hier op heel veel plaatsen gepleit voor een coulante behandeling van reizigers, voor ruimte voor persoonlijke beoordeling van situaties door NS-personeel, tegen de "regel-is-regel"-mentaliteit en tegen regels die evident idioot en onrechtvaardig uitpakken. Juist, en alleen al, om die reden zie ik veel liever een 'soepeler' systeem waarbij misbruik zwaar bestraft wordt, dan een rigide systeem dat goedwillenden in de weg zit omdat het alle misbruik probeert te voorkomen. Ik wil kwaadwillende reizigers behandelen als kwaadwillende reizigers (of zo u wilt: criminelen) en goedwillende reizigers met rust laten zonder dat ze hoeven op te draaien voor de ellende die door de kwaadwillenden veroorzaakt wordt.
Precies, kijk dan naar Munchen bv waar iedereen relaxed kan reizen en waar gewoon regelmatig controles worden gehouden, ook door undercover teams. Pakkans is redelijk en 90% koopt gewoon een kaartje, al dan niet gewoon in de automaat in de tram bv.

Hier krijgen zelfs abonnementhouders een boete als ze vergeten uit te checken, terwijl ze al betaald hebben via hun abonnement. Bij NS gratie krijgen ze het nog terug nu.
Reputatie 7
Badge +4
NS heeft al toegezegd dat er passagekaartjes in de automaten komen.

@IskOV behandel je klanten als criminelen en je hebt grote kans dat ze zich gaan gedragen als criminelen.


Ik wil reizigers niet behandelen als criminelen, maar als mensen. Van alle mensen zijn de meesten goedwillend en doen wat ze geacht worden te doen. Een deel is goedwillend maar houdt zich om de een of andere reden toch niet aan de regels. En een klein deel besodemietert de boel bewust. En laten het nu net die goedwillenden zijn die opdraaien voor de kosten die door de laatste groep veroorzaakt worden, en die daar geen zin in hebben. . .

Ik heb hier op heel veel plaatsen gepleit voor een coulante behandeling van reizigers, voor ruimte voor persoonlijke beoordeling van situaties door NS-personeel, tegen de "regel-is-regel"-mentaliteit en tegen regels die evident idioot en onrechtvaardig uitpakken. Juist, en alleen al, om die reden zie ik veel liever een 'soepeler' systeem waarbij misbruik zwaar bestraft wordt, dan een rigide systeem dat goedwillenden in de weg zit omdat het alle misbruik probeert te voorkomen. Ik wil kwaadwillende reizigers behandelen als kwaadwillende reizigers (of zo u wilt: criminelen) en goedwillende reizigers met rust laten zonder dat ze hoeven op te draaien voor de ellende die door de kwaadwillenden veroorzaakt wordt.


En zo is het maar net.
Reputatie 3
Badge
Precies, kijk dan naar Munchen bv waar iedereen relaxed kan reizen en waar gewoon regelmatig controles worden gehouden, ook door undercover teams. Pakkans is redelijk en 90% koopt gewoon een kaartje, al dan niet gewoon in de automaat in de tram bv.

Niet om het een of ander (volgens mij zijn we het eigenlijk over het 'ideale' systeem best eens) maar als 1000 reizigers allemaal 1 euro zouden moeten betalen (in totaal dus 1000 euro) om uit de kosten te komen, en feitelijk kopen er maar 900 een kaartje, moeten die dus allemaal € 1,11 betalen voor hetzelfde product. Ergo: als 10% zwart rijdt, betaalt de rest 11% meer. . . Dat vind ik persoonlijk best nog een hele hoop.

Hier krijgen zelfs abonnementhouders een boete als ze vergeten uit te checken, terwijl ze al betaald hebben via hun abonnement. Bij NS gratie krijgen ze het nog terug nu.

Het probleem is alleen dat je in veel gevallen niet kunt aantonen DAT je betaald hebt, als je niet uitcheckt. Eigenlijk geldt alleen bij OV-Jaar en Altijd Vrij dat je per definitie betaald hebt; ik zou bij die groepen er dan ook een warm voorstander van zijn om de in- en uitcheckplicht te laten vervallen. Het enige nut dat het daar heeft, is de verdeling van de opbrengsten tussen de verschillende vervoerders (en natuurlijk het openen van de poortjes, maar dat vind ik eigenlijk een ander verhaal).

Bij alle andere abonnementsvormen kan de vraag hoeveel je eventueel nog zou moeten betalen alleen gecontroleerd worden op het moment dat je uitcheckt.
We zijn het zeker redelijk eens.

Waar het mij meer om gaat is dat feitelijk iedereen als een zwartrijder wordt beschouwd tot het moment dat hij uitcheckt.

Maar goed wbt het perronkaartje zijn de passagekaarten hopelijk gauw verkrijgbaar in de automaten.
Om even terug te komen op het topic. NS neemt poortjes op interwijkstations voorlopig niet allemaal in gebruik en werkt in een zorgvuldig proces met de gemeenten aan maatwerkoplossingen per station. Passanten die niet met de trein reizen kunnen gewoon van het station gebruik blijven maken. NS geeft najaar 2014 vorm aan een proef met passagepassen. De proef krijgt vorm in samenwerking met consumentenorganisaties en de desbetreffende gemeenten. Uitkomsten van de proef, die op zijn vroegst najaar 2014 plaats vindt, zullen ook besproken worden met de gemeenten voordat er sprake kan zijn van volledige ingebruikname van alle poortjes.

Op een aantal stations kan op een OV-chipkaart zonder saldo een eenmalig passagerecht worden geladen bij de kaartautomaat buiten het beheerst toegankelijke gebied. Passanten hebben op de afgiftedatum een uur de tijd tussen in- en uitchecken op hetzelfde station. Dit product zal voor die betreffende kalenderdag bij check-in altijd worden gebruikt. Bij de kaartautomaat zullen OV-chipkaarten met een NS-reisrecht worden uitgesloten van deze mogelijkheid; zij kunnen immers al passeren met hun OV-chipkaart.

Meer informatie over de het passagerecht is hier te lezen
Reputatie 4
Badge
Dat betekent dat NS-klanten met minder dan 10 of 20 euro saldo niet van passagerecht gebruik kunnen maken.
Een hoop non-info en een flinke lap tekst, maar op station Woerden zijn dus passagekaarten laadbaar op een chipkaart. Want daar zijn de poortjes 24/7 dicht nu.

En op welke stations is dat passagerecht te laden ? Is daar een overzicht van ?
Reputatie 4
Badge
 • 20 euro rood staan toestaan op een anonieme kaart is geen optie omdat de prijs van een chipkaart niet lager moet zijn dan het bedrag dat men rood kan staan. Anders koop je voor elke reis een nieuwe kaart. Voor persoonlijke kaarten zou het wel mogelijk zijn omdat je daar een rekening krijgt wanneer een pas met een negatief saldo verloopt of beëindigd wordt.
 • Een voordeel van saldo t.o.v. de strippenkaart is dat het saldo onbeperkt geldig is. Niet gebruikte strippen werden enige tijd na een tariefsverhoging ongeldig zonder recht op restitutie. Bij verlopen van de chipkaart na vijf jaar krijg je het bedrag zonder extra kosten terug.
 • Rente vangen over 20 euro dood geld. Met een vette rente van 2,5 procent op jaarbasis kost het u in vijf jaar slechts 20*1.025^5 - 20 = 2,63. Het bezitten van een OV-chipkaart kost dan dus 2,03 euro per jaar.
 • Om enkel het perron te betreden heeft u slechts 10 euro saldo nodig omdat u samenreiskorting kunt activeren. Of moet je tegenwoordig ook op het perron al in het gezelschap zijn van een abonnementhouder?

Een hoop non-info en een flinke lap tekst, maar op station Woerden zijn dus passagekaarten laadbaar op een chipkaart. Want daar zijn de poortjes 24/7 dicht nu.


Ik neem aan van niet. Station Woerden vervult immers geen interwijk-verbindingsfunctie omdat er vlak naast het station een openbare weg het spoor kruist.
Dat betekent dat NS-klanten met minder dan 10 of 20 euro saldo niet van passagerecht gebruik kunnen maken.

Dat klopt, waarom die nu weer uitgesloten worden is mij ook een raadsel, want mensen met een gewone chipkaart kunnen dat recht wel laden en die kunnen net zo goed passeren met hun chipkaart.
 • 20 euro rood staan toestaan op een anonieme kaart is geen optie omdat de prijs van een chipkaart niet lager moet zijn dan het bedrag dat men rood kan staan. Anders koop je voor elke reis een nieuwe kaart. Voor persoonlijke kaarten zou het wel mogelijk zijn omdat je daar een rekening krijgt wanneer een pas met een negatief saldo verloopt of beëindigd wordt.
 • Een voordeel van saldo t.o.v. de strippenkaart is dat het saldo onbeperkt geldig is. Niet gebruikte strippen werden enige tijd na een tariefsverhoging ongeldig zonder recht op restitutie. Bij verlopen van de chipkaart na vijf jaar krijg je het bedrag zonder extra kosten terug.
 • Rente vangen over 20 euro dood geld. Met een vette rente van 2,5 procent op jaarbasis kost het u in vijf jaar slechts 20*1.025^5 - 20 = 2,63. Het bezitten van een OV-chipkaart kost dan dus 2,03 euro per jaar.
 • Om enkel het perron te betreden heeft u slechts 10 euro saldo nodig omdat u samenreiskorting kunt activeren. Of moet je tegenwoordig ook op het perron al in het gezelschap zijn van een abonnementhouder?


Bij dat laatste ben je illegaal bezig, want dan moet je inderdaad in gezelschap zijn van een abonnementhouder.
Reputatie 4
Badge

Bij dat laatste ben je illegaal bezig, want dan moet je inderdaad in gezelschap zijn van een abonnemethouder.

En de OV chipkaart is 5 jaar geldig, dus ook je saldo is beperkt geldig.
Overigens een kromme vergelijking voor de trein, want daar kon je retourtjes kopen die lange tijd geldig zijn.


Dus als ik mee wil reizen met een abonnementhouder die al eerder ingestapt is moet ik buiten de poortjes wachten totdat hij mij op komt halen? Dat zou toch van de zotte zijn! Wat wel zou kunnen is dat je binnen 30 minuten het station weer moet verlaten met een ingecheckte samenreiskorting omdat je dan blijkbaar niet de intentie hebt om te gaan reizen want dat mag niet meer na 30 minuten lang zwaaien.

Retourtjes zonder datum verliepen ook na een tariefswijziging, echter kreeg je daar wel keurig restitutie na het verlopen i.t.t. de strippenkaart. Ik zeg ook niet dat het saldo onbeperkt houdbaar is, alleen dat het saldo na tariefswijzigingen nog steeds bruikbaar blijft en na vijf jaar zonder kosten gerestitueerd wordt.
 • 20 euro rood staan toestaan op een anonieme kaart is geen optie omdat de prijs van een chipkaart niet lager moet zijn dan het bedrag dat men rood kan staan. Anders koop je voor elke reis een nieuwe kaart. Voor persoonlijke kaarten zou het wel mogelijk zijn omdat je daar een rekening krijgt wanneer een pas met een negatief saldo verloopt of beëindigd wordt.
 • Een voordeel van saldo t.o.v. de strippenkaart is dat het saldo onbeperkt geldig is. Niet gebruikte strippen werden enige tijd na een tariefsverhoging ongeldig zonder recht op restitutie. Bij verlopen van de chipkaart na vijf jaar krijg je het bedrag zonder extra kosten terug.
 • Rente vangen over 20 euro dood geld. Met een vette rente van 2,5 procent op jaarbasis kost het u in vijf jaar slechts 20*1.025^5 - 20 = 2,63. Het bezitten van een OV-chipkaart kost dan dus 2,03 euro per jaar.
 • Om enkel het perron te betreden heeft u slechts 10 euro saldo nodig omdat u samenreiskorting kunt activeren. Of moet je tegenwoordig ook op het perron al in het gezelschap zijn van een abonnementhouder?

Een hoop non-info en een flinke lap tekst, maar op station Woerden zijn dus passagekaarten laadbaar op een chipkaart. Want daar zijn de poortjes 24/7 dicht nu.


Ik neem aan van niet. Station Woerden vervult immers geen interwijk-verbindingsfunctie omdat er vlak naast het station een openbare weg het spoor kruist.


Ik weet niet wat een interwijk verbindingsfunctie is, maar NS had de belofte gedaan passagerecht te kunnen laden bij afgesloten stations en dat is Woerden nu officieel.
Reputatie 4
Badge
Terwijl je helemaal niet met de trein reist, moet je wel een vervoerder kiezen en daaraan vasthouden.
Op stations met verschillende spoorberijders loop je dan zelfs het risico op twee keer inchecktarief te betalen. Als je niet bij dezelfde maatschappij het station verlaat als je bent binnengekomen. Gebruikt u uw passagerecht bij Connexion of bij NS? Pff. Ik voelde de topics op dit Forum al opkomen.

Bij dat laatste ben je illegaal bezig, want dan moet je inderdaad in gezelschap zijn van een abonnemethouder.

En de OV chipkaart is 5 jaar geldig, dus ook je saldo is beperkt geldig.
Overigens een kromme vergelijking voor de trein, want daar kon je retourtjes kopen die lange tijd geldig zijn.


Dus als ik mee wil reizen met een abonnementhouder die al eerder ingestapt is moet ik buiten de poortjes wachten totdat hij mij op komt halen? Dat zou toch van de zotte zijn!

Retourtjes zonder datum verliepen ook na een tariefswijziging, echter kreeg je daar wel keurig restitutie na het verlopen i.t.t. de strippenkaart. Ik zeg ook niet dat het saldo onbeperkt houdbaar is, alleen dat het saldo na tariefswijzigingen nog steeds bruikbaar blijft en na vijf jaar zonder kosten gerestitueerd wordt.


Jij hebt dan toch geen geldig perronskaartje anders ? Er zal niet op gecontroleerd worden, maar formeel moet je inderdaad buiten wachten. Iedereen kan wel zeggen dat hij meereist met iemand anders:D
Dat is nu precies het verschil tussen de bus en de trein. Als ik van mijn 20 euro 8 euro gebruikt heb, dan kan ik wel met de bus en de tram, maar ik kom het perron niet meer op, laat staan dat ik met NS kan reizen zonder die 8 euro (en die van mijn vrouw!) meteen weer bij te storten voor de terugreis zodat TLS er weer rente van kan trekken. Dus ga ik niet meer met de NS maar met de auto. Duurder, maar overzichtelijker en ik kan mijn kleinkinderen zomaar meenemen...
Omdat ik zo weinig met het OV ga (ja beste mensen, dat soort mensen woont ook in dit land) heb ik geen idee meer hoe ik kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes incidenteel mee kan nemen naar Utrecht of Amsterdam. Allemaal een OV kaart van 7,50 plus 20 euro op hun kaart? Je gelooft toch niet dat ik dat doe? Nu ja, misschien met de bus bedenk ik nu... Ook leuk.

Leuk dat ik jullie zo'n aangename discussie heb bezorgd vanmiddag. Veel plezier verder.
Wij hebben een anonieme kaart, want ik wil geen reclame etc. Dus rood staan? Vergeet het maar.
Weinig met het OV gaan is geen excuus om niet te weten hoe kleinkinderen eventueel mee kunnen reizen. Het is namelijk ontzettend simpel. Voor kinderen t/m 11 jaar kan gewoon een Railrunner uit de automaat gehaald worden. Die kost 2,50. Als je niet een heel klein beetje moeite wilt doen om je te informeren, dan weet je dat inderdaad niet. Dat is dan je eigen probleem.

Ook met een persoonlijke OV-chipkaart kun je er heel eenvoudig voor zorgen dat je geen reclame en dergelijke ontvangt. Daar heb je dus geen anonieme OV- chipkaart voor ndoig.
Reputatie 7
Badge +4
Dat is nu precies het verschil tussen de bus en de trein. Als ik van mijn 20 euro 8 euro gebruikt heb, dan kan ik wel met de bus en de tram, maar ik kom het perron niet meer op, laat staan dat ik met NS kan reizen zonder die 8 euro (en die van mijn vrouw!) meteen weer bij te storten voor de terugreis zodat TLS er weer rente van kan trekken. Dus ga ik niet meer met de NS maar met de auto. Duurder, maar overzichtelijker en ik kan mijn kleinkinderen zomaar meenemen...
Omdat ik zo weinig met het OV ga (ja beste mensen, dat soort mensen woont ook in dit land) heb ik geen idee meer hoe ik kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes incidenteel mee kan nemen naar Utrecht of Amsterdam. Allemaal een OV kaart van 7,50 plus 20 euro op hun kaart? Je gelooft toch niet dat ik dat doe? Nu ja, misschien met de bus bedenk ik nu... Ook leuk.

Leuk dat ik jullie zo'n aangename discussie heb bezorgd vanmiddag. Veel plezier verder.


U kunt kinderen met Kidsvrij onbeperkt meenemen voor een jaar en voor 2,50 een kaartje kopen voor een hele dag. En die hoeven in deze situatie helemaal geen geld op de ovchipkaart te storten. Als u elk een dalvoordeelabonnement neemt, kunt u het gratis meereizen voor een jaar zelfs voor nul centen op hun chipkaart zetten. Ik zou het nog eens narekenen en zeker als u beide zeven vrije reisdagen voor 24,50 per koopt.

Met een persoonlijke chipkaart valt het nogal mee met die reclame, zeker als je de goede vinkjes gebruikt. Er zijn flink wat oma's en opa's die er heel slim - want die zijn wel goed geïnformeerd - en goedkoop mee reizen en zelfs uitzwaaien kost uiteindelijk nog niks ook 😉
Reputatie 4
Badge
Waarom moet er met een onderhuids denigrerende toon gereageerd worden op incidentele reizigers die opzien tegen alle regels rondom reizen bij NS? Dat is niet de eerste keer op dit forum. "Als je het niet weet, ben je dom." Het zal niet de bedoeling zijn, want meestal gaat het gepaard met inhoudelijke informatie, maar het straalt er wel vanaf.

Het is helaas, zeker voor veel oude mensen, echt niet simpel, zeker als je er in één keer mee geconfronteerd wordt, omdat je zelden met de trein reist. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen trouwens. Het komt heel vaak voor dat incidentele reizigers er niet uitkomen bij de automaat en hulp nodig hebben. Het is zo ingewikkeld dat het mensen ontmoedigt om met de trein te reizen. Dat zie ik overal om me heen."Reis jij met de trein?" "ik ben ermee gestopt, ik kan het niet meer volgen."
Jonge mensen ook hoor. Die nemen volgens mij nog minder de moeite om het te begrijpen, lekker met de auto als het kan.

En dan zo'n Luchtmacht met het is ontzettend simpel om te reizen met de OV chipkaart...

Alleen voor de NS automaat moet al een hulpfilmpje worden geplaatst, want een hoop mensen snappen het niet. En het is niet logisch ook die automaat.

En je kan teveel fouten maken met het reizen wat je elke keer 20 euro kost ook nog. oh ik vergeet bijna uit te checken, doe ik het even bij dat poortje nog, oeps meer 20 euro weg, 40 euro voor een treinritje.

Alleen omdat je nu ook aparte in en uitcheckportjes hebt, wat de NS nooit gecommuniceerd heeft.

Zelfs het NS personeel weet de helft niet, die adviseert reizigers om na een voetbalwedstrijd maar uit te checken op het station van herkomst, ja dag 20 euro weer, want dan kan alleen binnen 1 uur.

Reageer