beantwoord

plaats poortjes Amsterdam Sloterdijk onlogisch

  • 26 februari 2017
  • 74 reacties
  • 4068 Bekeken

Reputatie 3
Laatst viel mij op dat NS is begonnen met het plaatsen van poortjes op Station Amsterdam Sloterdijk.

Met enige verbazing beeldde ik mij in hoe het straks zal vergaan. De poortjes staan precies bij de trappen waar in de ochtendspits massa's mensen overstappen op treinen en metro. Er staan naar verhouding veel te weinig poortjes en de breedte van de poortjes is zodanig dat de doorvoer significant beperkt wordt.Taferelen met verdrukte mensen die in de ochtend hun aansluiting willen halen waren mijn deel.

Gaat de NS in de volgende dienstregeling rekening houden met een aanzienlijke vergroting van de overstaptijd op Station sloterdijk?

Waarom is er niet besloten om op station sloterdijk een algemene incheck zone te realiseren in plaats van het per perron te doen?
Bijvoorbeeld zoals gedaan is op stations Haarlem, Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal?

Het wordt er m.i. met de komst van deze poortjes niet veiliger op. Mensen zullen verdrukt worden in de spits.Om nog niet te spreken over het tafereel bij een calamiteit.
icon

Beste antwoord door Miriam NS 19 maart 2017, 13:59

UPDATE: Ik heb een terugkoppeling ontvangen. Bij het ontwerp van de poorten is er nauwkeurig naar de vervoersstromen gekeken, de hoeveelheid reizigers en de capaciteit van poorten, perron, trappen enzovoort. Amsterdam Sloterdijk is inderdaad een druk station, maar met de plaatsing van de poorten is er een aanzienlijke capaciteitsvergroting voor check in/check out gerealiseerd.

In de huidige situatie zijn er in de hal slechts enkele kaartlezers ter beschikking. Gekeken naar de nieuwe situatie kan er in een drukke spits ook bij de poorten op het perron een wachtrij ontstaan, maar het gebruik van de poorten zal nauwgezet worden gemonitord. Daarnaast verwachten we met de plaatsing en ingebruikname van de poorten dat de druk op het halen van aansluitende treinen/metro’s verbeterd zal worden.

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.
Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

74 reacties

Reputatie 6
Badge +2
Je hebt het waarschijnlijk over de poortjes op de lage perrons aan de oostzijde (metrozijde). Ik vraag me ook af waar de andere poortjes komen. Ook op de perrons, of bij de trappen en liften in de hal, of bij de ingangen van de hal. bijdragevandennis
Hallo HenkK, ik begrijp je zorgen. Hoe de situatie op Amsterdam Sloterdijk zich precies gaat ontwikkelen durf ik niet aan te geven. Ik ga je vraag daarom even uitzetten en hopelijk kan ik je dan meer inzicht geven in de toekomstige situatie op dit station. Zodra ik een terugkoppeling heb ik ontvangen zal ik dit laten weten.
Reputatie 3
Je hebt het waarschijnlijk over de poortjes op de lage perrons aan de oostzijde (metrozijde). Ik vraag me ook af waar de andere poortjes komen. Ook op de perrons, of bij de trappen en liften in de hal, of bij de ingangen van de hal.

Inderdaad, die poortjes, maar waarschijnlijk komen en ook poortjes bij de trappen en de rol trappen naar de hal. Enige jaren geleden zijn er extra borders geplaatst. De borders aan de oostzijde zijn nu vervangen door hoog glas en de poortjes.

Ik maak mij ernstig zorgen dat deze fortificaties voor dusdanige opstoppingen kunnen leiden dat we mogelijk een recept voor Duisburg 2010 aan het bereiden zijn. Hebben de veiligheidsregios wel gekeken naar de plannen en deze beoordeeld op de doorstroom van reizigers tijdens de piek uren?
Reputatie 3
het zou logischer zijn om een rij van poortjest te plaatsen in het midden van de hal zodat reizigers een maal in de incheck zone, vrijelijk kunnen verplaatsen van de verschillende perrons.

Aan de oostzijde is een vergelijkbare oplossing mogelijk zonder daarbij de individuele perrons af te sluiten.
Reputatie 6
Badge
Of dit aan de oostkant kan, betwijfel ik, omdat je dan als metroreiziger altijd bij NS moet inchecken om de metro te kunnen nemen.

Punt op Sloterdijk is dus de metro en dat de benedenperrons elk maar een trap hebben, die in de stationshal uitkomen. Eigenlijk zou daar een tweede trap op moeten uitkomen en kunnen de oostelijke-trappen afgesloten worden.
UPDATE: Ik heb even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling. Zodra ik meer weet zal ik dit laten weten.
probleem op sloterdijk is inderdaad de metro die ook voor niet NS reizigers bereikbaar moet zijn. Oplossingen zoals op Haarlem zijn hier dus niet mogelijk. Ik denk dat de afsluiting van sloterdijk voor veel winkels een zeer slechte zaak zal zijn. Zie vooral in de middag heel veel kantoorpersoneel hier inkopen doen.
Reputatie 3
In Rotterdam zitten de winkels ook in de passage. En de primaire functie van een station is het voor de reizigers mogelijk te maken om te reizen en efficient over te kunnen stappen.
Reputatie 3
Wat dat betreft zou het veel beter zijn als de inwerkingstelling van poortjes uitsluitend op risico-stations en risico-tijden plaatsvindt. In de spits is de toestroom te groot vooor het aantal geplaatste poortjes. In de avonduren, waar mogellijk mensen zich minder veilig voelen op een station kunnen de poortes wel gesloten worden.
UPDATE: Deze situatie ligt inmiddels bij de regiomanager en ik hoop dat hij ons verder kan informeren. Ik verwacht in de loop van de week een reactie.
UPDATE: Ik heb een terugkoppeling ontvangen. Bij het ontwerp van de poorten is er nauwkeurig naar de vervoersstromen gekeken, de hoeveelheid reizigers en de capaciteit van poorten, perron, trappen enzovoort. Amsterdam Sloterdijk is inderdaad een druk station, maar met de plaatsing van de poorten is er een aanzienlijke capaciteitsvergroting voor check in/check out gerealiseerd.

In de huidige situatie zijn er in de hal slechts enkele kaartlezers ter beschikking. Gekeken naar de nieuwe situatie kan er in een drukke spits ook bij de poorten op het perron een wachtrij ontstaan, maar het gebruik van de poorten zal nauwgezet worden gemonitord. Daarnaast verwachten we met de plaatsing en ingebruikname van de poorten dat de druk op het halen van aansluitende treinen/metro’s verbeterd zal worden.

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.
Hallo Miriam,

Weet jij misschien wanneer de werkzaamheden door Strukton zijn afgerond in de hal bij Station Amsterdam Sloterdijk. Volgens mij is men bezig met het plaatsen van poortjes. In de spits is het momenteel file lopen om de station uit te kunnen lopen. En met mijn slechte ogen zorgt dit dagelijks voor problemen. Alvast bedankt voor je reactie.
Mvg Nico
Reputatie 4

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.

Heeft dit dan gevolgen voor de mogelijke omreisroute van reizigers van de kennemerlijn? Als er op de kennemerlijn weer eens problemen zijn moet ik van Zandvoort via Sloterdijk naar Alkmaar. Dat houdt dan dus in dat ik van het ene perron naar het andere perron in Sloterdijk door poortjes zal moeten gaan. Aangezien Sloterdijk in dit geval buiten mijn trajectabo valt, zie ik de bui al hangen dat ik bij iedere verstoring op de kennemerlijn dus moeite moet gaan doen om teveel betaalde reiskosten terug te gaan vorderen.
Of zal ondanks dat Sloterdijk buiten mijn afgekochte route ligt, maar door het nieuwe rit-naar-reis principe mijn reis via Sloterdijk toch gezien zal worden als een reis Zandvoort-Alkmaar, waarvoor ik dan toch uiteindelijk geen rekening gepresenteerd krijg?
Reputatie 7
Ik heb Miriam NS op de hoogte gebracht van jullie vragen, zij zal hier zondag op terugkomen.
Reputatie 6
Badge
Ravitsec: Via Sloterdijk (en daar legaal door de poortjes) gaat je zoals ik het zie extra geld kosten. Sloterdijk ligt buiten 'jouw' route. Vervelend dit.

Ik begrijp, dat op Sloterdijk de poortjes per perron worden gezet, ook in de centrale hal. Onhandig, dat dit ook in de centrale hal gebeurt als dit klopt. Ben verder benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken.
Ik ga even voor jullie op onderzoek uit om te kijken of we deze situatie helder kunnen krijgen. Wordt vervolgd dus 🙂
UPDATE: Ik heb even een reminder verzonden naar de betreffende afdeling. Zodra ik meer weet horen jullie van mij.
Bedankt voor de update Miriam. We wachten het af.
Reputatie 3
Lettend op de reacties op de vragen over omreisroute bij incidenten lijkt het mij dat deze scenario's niet zijn megenomen in de berekeningen. Ik vrees dat ook een scenarios waarin een calamiteit het noodzakelijk acht dat het station ontruimd dient te worden er niet aan de vereiste richtlijnen van ontruiming kan worden voldaan.

Bovendien, berekenen is goed, maar testen dat het echt goed werkt is beter.

Ik heb er in het ontwerp voor SLoterdijk erg weinig vertrouwen in. Welke veiligheidsorganisatie heeft hier bij de NS voor afgetekend?
Ik denk dat we eerst even moeten afwachten hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien. Ik denk persoonlijk dat er voor elk perron een rij poortjes komen. Volgens mij is dit in heel Nederland zo dus ik snap niet wat hierboven met ontruiming bedoeld wordt. Omdat alle perrons meerdere uitgangen hebben op sloterdijk zullen er ook meerdere poortjes per perron komen.
Reputatie 4
Badge
Er zijn veel stations die alleen bij de uitgang poortjes hebben en waar je zo van het ene perron naar het ander kunt lopen, zonder uit en in te checken. B.v. Leiden, Dordrecht, Duivendrecht, Amsterdam Zuid (bij de roltrap). Dit zou ook de norm moeten zijn. Als er voor ieder perron aparte poortjes komen is dat bij Sloterdijk een extra probleem omdat dit soms een route met overstap is, waarbij die route niet de kortste is. Bij verstoringen kan dat nog voor meer passagiers dan normaal gaan gelden. In dat geval zul je voor de omreis extra moeten betalen, terwijl dat op dit moment niet altijd hoeft (behalve voor de sporen op de Hemboog). Eigenlijk snap ik ook niet waarom de stationshal niet in het geheel binnen de poortjes kan komen te liggen. Als je 1 winkel sloopt aan de oostkant van de stationshal en de ruimte iets herverdeeld, heb je lijkt mij voldoende ruimte om dat te doen. (Gaat om waar nu de Ako en Etos zitten)

Aan de kant van de metro zij de poortjes op het perron wel logisch, omdat daar dan de overstap naar de metro goed kan worden geboden.
Reputatie 3
Ik denk dat we eerst even moeten afwachten hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien. Ik denk persoonlijk dat er voor elk perron een rij poortjes komen. Volgens mij is dit in heel Nederland zo dus ik snap niet wat hierboven met ontruiming bedoeld wordt. Omdat alle perrons meerdere uitgangen hebben op sloterdijk zullen er ook meerdere poortjes per perron komen.

Alle stations van het type Kathedraal of Mega hebben voornamelijk poortjes aan de uitgangen en niet op de perrons. Stel dat maar eens voor op Utrecht centraal!

Sloterdijk is qua indeling en plaatsing van poortjes een uitzondering en Ik snap al helemaal niet waarom het op dit station zo opeens moet. Op Amstel zijn de overstappers van Metro naar Trein en terug allemaal cross platform en staan er "overstap-paaltjes". Dat zou voor sloterdijk een veel makkelijker optie zijn.

Daarnaast blijf ik er bij dat de veiligheid op dit station met deze plaatsing in gevaar komt. Een vol station moet bij een calamiteit in 15 minuten helemaal leeg kunnen zijn, gecontroleerd door ontruimers. Ik betwijfel of de mensen die dat meemaken er zonder kleerscheuren vanaf komen.
Ik heb een terugkoppeling ontvangen. Op dit moment is Strukton bezig met de zogenaamde civiele voorbereiding voor de poorten in de hal. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zoals het nu lijkt zijn begin mei alle activiteiten afgerond. Begin juni wordt dan een aanvang gemaakt met de plaatsing van de poorten, glazen wanden en dergelijke. Zo rond begin juli zal dit dan allemaal afgerond zijn en zullen de poorten medio juli in gebruik worden genomen. Dit eerst nog met de deuren open.

Door het rit-naar-reis-principe heeft dit geen gevolgen voor het reizen op rekening of reizen op saldo. Hoe dit precies werkt met een afgekocht traject durf ik nog niet met zekerheid aan te geven. Dit zal ik dan ook nog even bij een andere collega dubbel checken.
Reputatie 4
Badge
@Miriam: Helaas zal het rit naar reis principe dit niet oplossen. Een voorbeeld is een reis van Uitgeest naar Leiden. Deze kan volgens de reisplanner via een overstap in Haarlem en via Amsterdam Sloterdijk. Via Haarlem is de kortste route en daar is b.v. het 9,00 euro vol tarief reizen op saldo op gebaseerd. Als je straks echter in Sloterdijk bij het overstappen moet uit en in checken, zal de prijs van de hele reis uiteindelijk via de langere route worden berekend en dus meer dan 9,00 euro worden. Het van rit naar reis principe lost alleen problemen op als iemand in Uitgeest in de dal incheckt met een kortingsabonnement en in Sloterdijk in de spits overstapt. In dat geval wordt wel de hele reis met korting bepaald, maar in totaal zal dit wel een hoger bedrag zijn dan via Haarlem, omdat de route langer is.
Miriam bedankt voor het uitzoeken. Ik weet voldoende.