beantwoord

plaats poortjes Amsterdam Sloterdijk onlogisch

  • 26 februari 2017
  • 74 reacties
  • 4068 Bekeken

Reputatie 3
Laatst viel mij op dat NS is begonnen met het plaatsen van poortjes op Station Amsterdam Sloterdijk.

Met enige verbazing beeldde ik mij in hoe het straks zal vergaan. De poortjes staan precies bij de trappen waar in de ochtendspits massa's mensen overstappen op treinen en metro. Er staan naar verhouding veel te weinig poortjes en de breedte van de poortjes is zodanig dat de doorvoer significant beperkt wordt.Taferelen met verdrukte mensen die in de ochtend hun aansluiting willen halen waren mijn deel.

Gaat de NS in de volgende dienstregeling rekening houden met een aanzienlijke vergroting van de overstaptijd op Station sloterdijk?

Waarom is er niet besloten om op station sloterdijk een algemene incheck zone te realiseren in plaats van het per perron te doen?
Bijvoorbeeld zoals gedaan is op stations Haarlem, Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal?

Het wordt er m.i. met de komst van deze poortjes niet veiliger op. Mensen zullen verdrukt worden in de spits.Om nog niet te spreken over het tafereel bij een calamiteit.
icon

Beste antwoord door Miriam NS 19 maart 2017, 13:59

UPDATE: Ik heb een terugkoppeling ontvangen. Bij het ontwerp van de poorten is er nauwkeurig naar de vervoersstromen gekeken, de hoeveelheid reizigers en de capaciteit van poorten, perron, trappen enzovoort. Amsterdam Sloterdijk is inderdaad een druk station, maar met de plaatsing van de poorten is er een aanzienlijke capaciteitsvergroting voor check in/check out gerealiseerd.

In de huidige situatie zijn er in de hal slechts enkele kaartlezers ter beschikking. Gekeken naar de nieuwe situatie kan er in een drukke spits ook bij de poorten op het perron een wachtrij ontstaan, maar het gebruik van de poorten zal nauwgezet worden gemonitord. Daarnaast verwachten we met de plaatsing en ingebruikname van de poorten dat de druk op het halen van aansluitende treinen/metro’s verbeterd zal worden.

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.
Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

74 reacties

Miriam bedankt voor het uitzoeken. Ik weet voldoende.
UPDATE: Ik heb nog geen terugkoppeling ontvangen en zal nogmaals een reminder sturen.

Daar gaan we weer....
Voor Perron 5/6 staan de poortjes ook al klaar en dan is het niet mogelijk om tussen 5/6 en de andere perrons over te stappen zonder door poortjes te gaan. De "brug van spoort 3/4 naar 7/8 via 11/12 is dan wel vrij.

Ik vraag mij af hoeveel omzet verllies de NS winkeltjes hebben en hoeveel de hele operatie kost..Is dat het waard?


Natuurlijk is dat het waard, want op Sloterdijk reizen er zeer veel zwartrijders. (toeristen misschien tussen Sloterdijk en Centraal). Even zonder gekheid, dit is een nutteloze investering, maar zoals al eerder aangegeven, de NS heeft de poortjes zalig, sorry heilig verklaard en alles moet hiervoor wijken. Zelfs op dit station met de onhandige indeling zijn er nu poortjes. Zoals in post 64 te lezen dien je dus als je niet wenst uit te checken voor de "wereldreis" Haarlem-Zaandam eerst van spoor 8 naar boven naar spoor 11-12 te lopen vervolgens een behoorlijk eind naar links te lopen om vervolgens af te dalen richting spoor 3 en 4. Misschien dat ik nog zo gek zou zijn om dit te gaan doen, maar stel nu dat je een jaar of 70 bent en niet zo goed ter been. Maar goed zoals al eerder gezegd het doel heiligt bij NS alle middelen.

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.

Heeft dit dan gevolgen voor de mogelijke omreisroute van reizigers van de kennemerlijn? Als er op de kennemerlijn weer eens problemen zijn moet ik van Zandvoort via Sloterdijk naar Alkmaar. Dat houdt dan dus in dat ik van het ene perron naar het andere perron in Sloterdijk door poortjes zal moeten gaan. Aangezien Sloterdijk in dit geval buiten mijn trajectabo valt, zie ik de bui al hangen dat ik bij iedere verstoring op de kennemerlijn dus moeite moet gaan doen om teveel betaalde reiskosten terug te gaan vorderen.
Of zal ondanks dat Sloterdijk buiten mijn afgekochte route ligt, maar door het nieuwe rit-naar-reis principe mijn reis via Sloterdijk toch gezien zal worden als een reis Zandvoort-Alkmaar, waarvoor ik dan toch uiteindelijk geen rekening gepresenteerd krijg?


Zoals ook in een ander topic al aangegeven heeft Ravitsec dit probleem al 9 maanden geleden aangekaart.
Een reactie van sorry jullie moeten nog even wachten we zijn bezig met een oplossing komt m.i. erg ongeloofwaardig over. Ondertussen zijn de poortjes wel gesloten. Ik stel voor dat ze op Sloterdijk per direct weer opengaan totdat dit probleem is opgelost. Echt ik kan hier zo boos over worden (De monopolist tegen de individuele reiziger)
Reputatie 6
Badge +2
Je hebt het waarschijnlijk over de poortjes op de lage perrons aan de oostzijde (metrozijde). Ik vraag me ook af waar de andere poortjes komen. Ook op de perrons, of bij de trappen en liften in de hal, of bij de ingangen van de hal. bijdragevandennis
Reputatie 3
Je hebt het waarschijnlijk over de poortjes op de lage perrons aan de oostzijde (metrozijde). Ik vraag me ook af waar de andere poortjes komen. Ook op de perrons, of bij de trappen en liften in de hal, of bij de ingangen van de hal.

Inderdaad, die poortjes, maar waarschijnlijk komen en ook poortjes bij de trappen en de rol trappen naar de hal. Enige jaren geleden zijn er extra borders geplaatst. De borders aan de oostzijde zijn nu vervangen door hoog glas en de poortjes.

Ik maak mij ernstig zorgen dat deze fortificaties voor dusdanige opstoppingen kunnen leiden dat we mogelijk een recept voor Duisburg 2010 aan het bereiden zijn. Hebben de veiligheidsregios wel gekeken naar de plannen en deze beoordeeld op de doorstroom van reizigers tijdens de piek uren?
Reputatie 3
het zou logischer zijn om een rij van poortjest te plaatsen in het midden van de hal zodat reizigers een maal in de incheck zone, vrijelijk kunnen verplaatsen van de verschillende perrons.

Aan de oostzijde is een vergelijkbare oplossing mogelijk zonder daarbij de individuele perrons af te sluiten.
Reputatie 3
Wat dat betreft zou het veel beter zijn als de inwerkingstelling van poortjes uitsluitend op risico-stations en risico-tijden plaatsvindt. In de spits is de toestroom te groot vooor het aantal geplaatste poortjes. In de avonduren, waar mogellijk mensen zich minder veilig voelen op een station kunnen de poortes wel gesloten worden.
Reputatie 4

Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.

Heeft dit dan gevolgen voor de mogelijke omreisroute van reizigers van de kennemerlijn? Als er op de kennemerlijn weer eens problemen zijn moet ik van Zandvoort via Sloterdijk naar Alkmaar. Dat houdt dan dus in dat ik van het ene perron naar het andere perron in Sloterdijk door poortjes zal moeten gaan. Aangezien Sloterdijk in dit geval buiten mijn trajectabo valt, zie ik de bui al hangen dat ik bij iedere verstoring op de kennemerlijn dus moeite moet gaan doen om teveel betaalde reiskosten terug te gaan vorderen.
Of zal ondanks dat Sloterdijk buiten mijn afgekochte route ligt, maar door het nieuwe rit-naar-reis principe mijn reis via Sloterdijk toch gezien zal worden als een reis Zandvoort-Alkmaar, waarvoor ik dan toch uiteindelijk geen rekening gepresenteerd krijg?
Reputatie 6
Badge
Ravitsec: Via Sloterdijk (en daar legaal door de poortjes) gaat je zoals ik het zie extra geld kosten. Sloterdijk ligt buiten 'jouw' route. Vervelend dit.

Ik begrijp, dat op Sloterdijk de poortjes per perron worden gezet, ook in de centrale hal. Onhandig, dat dit ook in de centrale hal gebeurt als dit klopt. Ben verder benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken.
Reputatie 4
Badge
Er zijn veel stations die alleen bij de uitgang poortjes hebben en waar je zo van het ene perron naar het ander kunt lopen, zonder uit en in te checken. B.v. Leiden, Dordrecht, Duivendrecht, Amsterdam Zuid (bij de roltrap). Dit zou ook de norm moeten zijn. Als er voor ieder perron aparte poortjes komen is dat bij Sloterdijk een extra probleem omdat dit soms een route met overstap is, waarbij die route niet de kortste is. Bij verstoringen kan dat nog voor meer passagiers dan normaal gaan gelden. In dat geval zul je voor de omreis extra moeten betalen, terwijl dat op dit moment niet altijd hoeft (behalve voor de sporen op de Hemboog). Eigenlijk snap ik ook niet waarom de stationshal niet in het geheel binnen de poortjes kan komen te liggen. Als je 1 winkel sloopt aan de oostkant van de stationshal en de ruimte iets herverdeeld, heb je lijkt mij voldoende ruimte om dat te doen. (Gaat om waar nu de Ako en Etos zitten)

Aan de kant van de metro zij de poortjes op het perron wel logisch, omdat daar dan de overstap naar de metro goed kan worden geboden.
Reputatie 3
Ik denk dat we eerst even moeten afwachten hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien. Ik denk persoonlijk dat er voor elk perron een rij poortjes komen. Volgens mij is dit in heel Nederland zo dus ik snap niet wat hierboven met ontruiming bedoeld wordt. Omdat alle perrons meerdere uitgangen hebben op sloterdijk zullen er ook meerdere poortjes per perron komen.

Alle stations van het type Kathedraal of Mega hebben voornamelijk poortjes aan de uitgangen en niet op de perrons. Stel dat maar eens voor op Utrecht centraal!

Sloterdijk is qua indeling en plaatsing van poortjes een uitzondering en Ik snap al helemaal niet waarom het op dit station zo opeens moet. Op Amstel zijn de overstappers van Metro naar Trein en terug allemaal cross platform en staan er "overstap-paaltjes". Dat zou voor sloterdijk een veel makkelijker optie zijn.

Daarnaast blijf ik er bij dat de veiligheid op dit station met deze plaatsing in gevaar komt. Een vol station moet bij een calamiteit in 15 minuten helemaal leeg kunnen zijn, gecontroleerd door ontruimers. Ik betwijfel of de mensen die dat meemaken er zonder kleerscheuren vanaf komen.
Reputatie 4
Badge
@Miriam: Helaas zal het rit naar reis principe dit niet oplossen. Een voorbeeld is een reis van Uitgeest naar Leiden. Deze kan volgens de reisplanner via een overstap in Haarlem en via Amsterdam Sloterdijk. Via Haarlem is de kortste route en daar is b.v. het 9,00 euro vol tarief reizen op saldo op gebaseerd. Als je straks echter in Sloterdijk bij het overstappen moet uit en in checken, zal de prijs van de hele reis uiteindelijk via de langere route worden berekend en dus meer dan 9,00 euro worden. Het van rit naar reis principe lost alleen problemen op als iemand in Uitgeest in de dal incheckt met een kortingsabonnement en in Sloterdijk in de spits overstapt. In dat geval wordt wel de hele reis met korting bepaald, maar in totaal zal dit wel een hoger bedrag zijn dan via Haarlem, omdat de route langer is.
Reputatie 5
Begrijp ik het nu goed, dat in de hal van Sloterdijk dus iedere trap een eigen setje poortjes krijgt? o.O
De poortjes zullen op de lage perrons moeten komen, anders voert de opgaande roltrap naar de gesloten poortjes toe en dat is vragen om ongelukken. Voor de hoge perrons moet de poortjesrij om dezelfde reden in de hal komen. Allemaal erg ongelukkig voor een overstapstation met een stevige spitsbelasting.

Misschien kan een moderator terugkomen op het komende tariefprobleem bij reizen via Sloterdijk. Bij de reis Alkmaar-Leiden is route via Sloterdijk volgens de reisplanner toegestaan, maar 15 tariefeenheden langer dan met de sprinter via Haarlem. Nu heeft dat geen gevolg, maar straks - met uit- en inchecken - betaalt de argeloze reiziger op saldo plotseling 2,50 meer.
Zou je wellicht ook kunnen navragen hoe het er precies uit komt te zien qua inrichting van de poortjes, en of je straks gewoon zonder poortjes te passeren van het ene perron naar het andere perron kunt overstappen?,

Dat gaat niet lukken zoals ik het nu zie. (Er wordt per spoor poortjes geplaatst)
Reputatie 6
Badge +2
Er [worden] per spoor poortjes geplaatst
Ik denk dat je bedoelt per perron. bijdragevandennis
Reputatie 6
Ten behoeve van de poortjes is er echt vlak naast de blindegeleidelijn vlakbij sporen 3/4 een metalen kastje neergezet. Ik weet waar die staat, maar ik hoop niet dat een andere slechtziende daar een flinkje blauwe plek aan gaat overhouden...
UPDATE: Ik heb inmiddels een reactie ontvangen met betrekking tot de tarieven. Bij het reizen op rekening wordt het traject Haarlem - Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest in rekening gebracht. De twee traject delen Haarlem - Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest worden als twee buitentrajectdelen met Lange Afstandskorting afgerekend. Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid schept.
Reputatie 6
Badge +2
UPDATE: Ik heb inmiddels een reactie ontvangen met betrekking tot de tarieven. Bij het reizen op rekening wordt het traject Haarlem - Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest in rekening gebracht. De twee traject delen Haarlem - Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest worden als twee buitentrajectdelen met Lange Afstandskorting afgerekend. Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid schept.
Zo te zien is dit een antwoord op:


Helaas is een inrichting zoals op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal is op dit station niet mogelijk.

Heeft dit dan gevolgen voor de mogelijke omreisroute van reizigers van de kennemerlijn? Als er op de kennemerlijn weer eens problemen zijn moet ik van Zandvoort via Sloterdijk naar Alkmaar. Dat houdt dan dus in dat ik van het ene perron naar het andere perron in Sloterdijk door poortjes zal moeten gaan. Aangezien Sloterdijk in dit geval buiten mijn trajectabo valt, zie ik de bui al hangen dat ik bij iedere verstoring op de kennemerlijn dus moeite moet gaan doen om teveel betaalde reiskosten terug te gaan vorderen.
Of zal ondanks dat Sloterdijk buiten mijn afgekochte route ligt, maar door het nieuwe rit-naar-reis principe mijn reis via Sloterdijk toch gezien zal worden als een reis Zandvoort-Alkmaar, waarvoor ik dan toch uiteindelijk geen rekening gepresenteerd krijg?


Dus ja, bij iedere verstoring op de kennemerlijn moet je moeite gaan doen om teveel betaalde reiskosten terug te gaan vorderen.

''worden als twee buitentrajectdelen met Lange Afstandskorting afgerekend'' betekent mogelijk dat de TE's van beide worden opgeteld.

@Miriam: Helaas zal het rit naar reis principe dit niet oplossen. Een voorbeeld is een reis van Uitgeest naar Leiden. Deze kan volgens de reisplanner via een overstap in Haarlem en via Amsterdam Sloterdijk. Via Haarlem is de kortste route en daar is b.v. het 9,00 euro vol tarief reizen op saldo op gebaseerd. Als je straks echter in Sloterdijk bij het overstappen moet uit en in checken, zal de prijs van de hele reis uiteindelijk via de langere route worden berekend en dus meer dan 9,00 euro worden. Het van rit naar reis principe lost alleen problemen op als iemand in Uitgeest in de dal incheckt met een kortingsabonnement en in Sloterdijk in de spits overstapt. In dat geval wordt wel de hele reis met korting bepaald, maar in totaal zal dit wel een hoger bedrag zijn dan via Haarlem, omdat de route langer is.
Dit is nog niet door NS beantwoord. Het lijkt erop dat je inderdaad extra betaalt, hoewel je een door de reisplanner aanbevolen route volgt. bijdragevandennis
Reputatie 5
UPDATE: Ik heb inmiddels een reactie ontvangen met betrekking tot de tarieven. Bij het reizen op rekening wordt het traject Haarlem - Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest in rekening gebracht. De twee traject delen Haarlem - Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Sloterdijk - Uitgeest worden als twee buitentrajectdelen met Lange Afstandskorting afgerekend. Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid schept.

Dat antwoord vreesde ik al.Gaat de reisplanner bij adviezen met een verschillende toegestane reisroute nu afwijkende prijzen tonen? En dan voor reizen met de OV-chipkaart mogelijk een andere prijs dan reizen met een e-ticket? Voorbeeld Alkmaar-Rotterdam, toch bepaald geen exotische reis. Afhankelijk van het vertrektijdstip is de aanbevolen reisroute met overstap in Amsterdam Sloterdijk of Utrecht Centraal. Dan wordt voor de reis via Utrecht (in werkelijkheid 134 tariefeenheden!) de route via Haarlem (102 tariefeenheden) berekend. Ga je even later weg, dan kost je reis - met overstap in Amsterdam Sloterdijk - plotseling 117 tariefeenheden. Tenzij je natuurlijk een e-ticket hebt, dan kost het weer 102 tariefeenheden. En het reizen op een eenmalige chipkaart (los kaartje) is goedkoper dan het reizen op saldo - tenzij "het systeem" dit uit- en weer inchecken met een los kaartje gaat blokkeren. Begrijpt u het nog?

Positief: reken na het sluiten van de poortjes op Sloterdijk op een levendige discussie op dit forum. Negatief: hoe kun je als vervoerssector zo'n slachtoffer van je eigen systeemontwerp worden?
Reputatie 5
[...] Door het rit-naar-reis-principe heeft dit geen gevolgen voor het reizen op rekening of reizen op saldo. Hoe dit precies werkt met een afgekocht traject durf ik nog niet met zekerheid aan te geven. Dit zal ik dan ook nog even bij een andere collega dubbel checken.

Gistermiddag zijn de eerste poortjes dan eindelijk geplaatst. Ik neem aan dat het in gebruik nemen ook nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Van de overige door Miriam genoemde werkzaamheden nog niets gezien. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat e.e.a. werkt.


Eerder in deze draad is al geconstateerd dat overstappen met (gedwongen) uit- en inchecken WEL invloed heeft op de in rekening gebrachte ritprijs, omdat door het omchecken Sloterdijk een "via-station" wordt, waardoor de reis niet langer over de kortste route wordt berekend. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de reis Alkmaar-Leiden en verder, waarbij de reisplanner een overstap in Sloterdijk aangeeft.
Volgens een moderator denkt NS na over een oplossing. Ik mag hopen dat die oplossing duidelijk is voordat de poortjes op Amsterdam-Sloterdijk dicht gaan.
[...] Door het rit-naar-reis-principe heeft dit geen gevolgen voor het reizen op rekening of reizen op saldo. Hoe dit precies werkt met een afgekocht traject durf ik nog niet met zekerheid aan te geven. Dit zal ik dan ook nog even bij een andere collega dubbel checken.

Gistermiddag zijn de eerste poortjes dan eindelijk geplaatst. Ik neem aan dat het in gebruik nemen ook nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Van de overige door Miriam genoemde werkzaamheden nog niets gezien. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat e.e.a. werkt.


Eerder in deze draad is al geconstateerd dat overstappen met (gedwongen) uit- en inchecken WEL invloed heeft op de in rekening gebrachte ritprijs, omdat door het omchecken Sloterdijk een "via-station" wordt, waardoor de reis niet langer over de kortste route wordt berekend. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de reis Alkmaar-Leiden en verder, waarbij de reisplanner een overstap in Sloterdijk aangeeft.
Volgens een moderator denkt NS na over een oplossing. Ik mag hopen dat die oplossing duidelijk is voordat de poortjes op Amsterdam-Sloterdijk dicht gaan.


De ov chipkaart is bedacht voor de vervoersmaatschappij en niet voor de reiziger. Ik hoop met u mee, maar eerlijk gezegd ik verwacht helemaal niets.
Reputatie 6
Badge +2
Het blijkt dat er een poortvrije route blijft tussen perron 3/4 en perron 11/12. Vermoedelijk dan ook tussen perron 7/8 en perron 11/12 (is ongeveer een symmetrische situatie) en dus ook met een omweg tussen perron 3/4 en perron 7/8. Misschien ook tussen perron 5/6 en de andere genoemde perrons, dus tussen alle perrons behalve 9/10. bijdragevandennis
Reputatie 5
Dat vermoedde ik al, gezien de voorbereidingen. De meest voor de hand liggende overstappen, waarvoor Sloterdijk een "omweg" is, zijn tussen de sporen 3/4 en 7/8. In principe kan je dus twee (rol)trappen op, langs de sporen 11/12 lopen en dan weer twee trappen af. Het kán, maar lijkt me bij grote groepen (spits)reizigers een ongewenste voetgangersstroom opleveren en voor incidentele reizigers volstrekt onbegrijpelijk.

Ik hoop dat er een oplossing komt voor het tariefprobleem, waarbij Sloterdijk bij een (door de reisplanner aanbevolen) overstap geen tariefverhogend "via-station" wordt. Uit- en inchecken bij overstappen vind ik onwenselijk, maar als dat toch moet, mag het geen enkele consequentie hebben.
Reputatie 3
Recent weer eens op Sloterdijk geweest en wat een griebus is het geworden. Ik voel mij er nu eerder onveilig dan veilig, zoals de NS met de poorten beoogd. Ik voel mij een gevangene mal dat hekwerk in de hal.

Even iets halen bij een winkeltje (Ah to go, of kiosk) is er niet meer bij op deze manier. Wat een waardeloze opstelling.