Roltrapterreur

  • 28 August 2014
  • 18 reacties
  • 702 Bekeken

Ik zou een campagne "rechts staan, links gaan" enorm waarderen. Willen de NS helpen de roltrapterreur te verminderen?

18 reacties

ProRail gaat over de roltrappen, dus ik denk dat je daar moet zijn.

Ik ben het wel met je eens. Er hoeft helaas maar één aso links stil te gaan staan en de hele linkerrij op de roltrap komt tot stilstand. Juist als het druk is (na aankomst van een trein) is de kans het kleinst dat er links over de roltrap gelopen kan worden.
Reputatie 6
Maar er bestaat ook weer zoiets als NS Stations. Waar gaan die dan over?
Reputatie 2
Dit is toch op sommige stations?
Volgens mij heb ik dit wel eens gezien, ik gok Amersfoort
Dit is toch op sommige stations?
Volgens mij heb ik dit wel eens gezien, ik gok Amersfoort


Er zijn op sommige stations idd. proeven gedaan om reizigers op te voeden qua roltrapgebruik, door voetjes op de roltrap te schilderen e.d., maar daarmee is niet doorgepakt.
Maar er bestaat ook weer zoiets als NS Stations. Waar gaan die dan over?
Een eenvoudige vraag, die helaas niet in een of twee zinnen is te beantwoorden:

Objecten : Juridisch eigendom / Economisch eigendom
Grond onder sporen en perrons : Railinfrarust BV (ProRail) / ProRail
Transferruimten in stations : Railinfratrust BV (Prorail)/ ProRail
Looproutes en transfer-voorzieningen in stationshal : NS Vastgoed / NS Stations
Grond onder de gebouwen en de gebouwen zelf : NS Vastgoed/ Casco: NS Vastgoed; Inrichting: NS Stations
Gemengde infrastructuur (stallingen en perrongebouwen) : NS Vastgoed / NS Stations
Stationsfietsenstallingen buiten het stationsgebouw : Gemeente / NS Stations
bron: Quickscan personenvervoer per spoor 2013 (pdf, p. 48)

Onderscheid naar infrastructuur: RVVI, GI en vastgoed
Het tweede onderscheid dat te maken is hangt samen met de infrastructuur. De Spoorwegwet 2005 (en de daaraan gerelateerde beheerconcessie) geeft het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI) aan ProRail. Onderdeel van deze HSWI zijn (ook) de transfervoorzieningen op stations bestaande uit perrons, tunnels, trappen, liften, hellingbanen en loopbruggen.* Dit geldt voor alle huidige 410 stations in Nederland. Hieraan gerelateerd zijn de afspraken die in 1995 zijn gemaakt bij de verzelfstandiging van NS over de verdeling van eigendom, exploitatierechten en beheer van stations (neergelegd in de ‘Definitie Zeggenschap Infrastructuur’ of DZI). In de DZI wordt onderscheid gemaakt naar drie soorten infrastructuur:**

1. De railverkeers- en vervoersinfrastructuur (RVVI): de rails met bijbehorende voorzieningen, de stationstunnels en de perrons. Het eigendom hiervan ligt bij Railinfratrust, maar de zeggenschap bij ProRail. Het recht op exploitatie van commerciële faciliteiten ligt exclusief bij de NS (Stations);
2. Infrastructuur met gemengde functies (GI): dit type infrastructuur (zoals stationsgebouwen) wordt gebruikt voor zowel de transfer van reizigers als voor commerciële activiteiten en is in eigendom van NS Stations;
3. Vastgoed: hieronder vallen de gebouwen buiten de stations, bedoeld voor commercieel gebruik, die in eigendom zijn van NS Vastgoed. Dit vastgoed heeft geen directe stationsgerelateerde functie en valt om die reden buiten de scope van dit onderzoek.

De volgende tabel vat dit onderscheid naar functie en infrastructuur samen en geeft tegelijkertijd (vereenvoudigd) weer bij wie het exploitatierecht, eigendom, beheer en uitbating liggen. De tabel maakt duidelijk dat er binnen de verschillende functies en typen infrastructuur een complex geheel bestaat van rechten en activiteiten. Hierbij kan eventueel nog een onderscheid naar financiering worden gemaakt (niet opgenomen). Naast de genoemde onderdelen is er ook nog sprake van ‘aanvullende infrastructuur’ in eigendom van NS of andere partijen (bijvoorbeeld gemeenten), die eveneens van belang is voor de transferfunctie van het station en die zich buiten, op of onder het station kan bevinden zoals halteplaatsen voor bus, tram of metro; fietsenstallingen en P+R terreinen.

RVVI
Functie : voorbeelden : Eigendom / Asset-manager / Exploitatie / Beheer

Dienstvoorzieningen en levering van diensten (par. 2.1.2), ook ‘Transfer’ : Reisinformatie-voorziening, ruimte voor check-in-check- out,ruimte voor kaartautomaten. : ProRail / ProRail / Door rechthebbende / Door rechthebbende

Transfer : Trap, perron, bankjes. : ProRail / n.v.t. / n.v.t. / Constructief: ProRail (beheers- concessie), Dagelijks onderhoud: NS Stations (in opdracht van ProRail)

Commercie : Kiosk op perron, drank- en snackautomaten. : ProRail / NS Stations (incl. opstalrecht) / NS Stations of derden of evt. regionale concessieverlener / Constructief: ProRail (beheers- concessie), Dagelijks onderhoud: NS Stations (in opdracht van ProRail)

GI
Functie : voorbeelden : Eigendom / Asset-manager / Exploitatie / Beheer

Dienstvoorzieningen en levering van diensten (par. 2.1.2 ) : Reisinformatievoorziening, ruimte voor check-in-check- out, serviceloket, ruimte voor kaartautomaten. : NS Stations / NS Stations / Door rechthebbende / Door rechthebbende

Transfer : Looproutes in stationshal. : NS Stations / n.v.t. / n.v.t. / NS Stations (in opdracht van ProRail)

Commercie : Winkels : NS Stations / NS Stations / NS Stations Retailbedrijf of derden / NS Stations


*Kamerstukken II, 2012-2013, 29 984 nr 416, kamerbrief van 29 mei 2013.
**Kamerstukken II, 2012-2013, 29 984 nr 416, kamerbrief van 29 mei 2013.
bron: De proportionaliteit van het vooraf toetsen van tarieven en voorwaarden voor toegang tot stations door de ACM (pdf, p.15/16)
Reputatie 4
Badge
Inderdaad, dat was op Amersfoort: http://jeugdjournaal.nl/item/7793-links-lopen-op-roltrap.html
De groene en rode voetjes zijn er nog steeds en het werkt daar vrij aardig. Ik hoop inderdaad dat Prorail (die deed deze campagne) dit wil oppakken.
Op Utrecht Centraal is het echt idioot hoe lang het soms duurt voordat je aan de beurt bent bij de roltrap. Juist met alle werkzaamheden is er nu soms weinig plaats op de perrons, dus zou het fijn zijn als die reizigers sneller kunnen wegkomen.
Die kende ik nog niet John. Bedankt. Hopelijk kijkt Prorail mee!
Reputatie 4
Badge
Die kende ik nog niet John. Bedankt. Hopelijk kijkt Prorail mee!
Ja, dat hoop ik ook. Het is natuurlijk ook zeer in het belang van NS Reizigers dat reizigers zich soepel kunnen verplaatsen. Op dit moment is het zo dat je in Utrecht bij overstappen goed rekening moet houden waar je in de trein zit en dat je tijdig bij de deuren bent om een overstap te kunnen halen.
Ervaren reizigers weten dat, maar incidentele en oudere reizigers zijn de klos.

Dus: links gaan, rechts staan.de capaciteit van een roltrap kan zo minstens met 100% omhoog.
Ik snap sowieso niet waarom mensen stilstaan op een roltrap. Het is geen lift. Op deze manier hebben roltrappen geen enkele meerwaarde, of zijn er mensen die daadwerkelijk denken "Oh fijn, ik hoef 3 meter niet te lopen"?
Ja die mensen zijn er. Of ze moeten kletsen met elkaar en dat kan niet als ze achter elkaar lopen blijkbaar.

In het buitenland is het heel normaal dat mensen rechts staan, links lopen, kwestie van borden plaatsen, omroepen en mensen evt een waarschuwing geven wegens hinderen.

Op Amsterdam CS kan het ook zolang duren, niet normaal...
Het klopt dat de looproute, dus ook de roltrappen, onder het beheer van Prorail vallen. Je kunt er vanuit gaan dat zij ook bezig zijn om dit soort 'problemen' te tackelen. De proef is inderdaad in Amersfoort gehouden, ik durf niet te zeggen wat de uitkomst van deze proef is. Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden.
Reputatie 4
Badge
Het klopt dat de looproute, dus ook de roltrappen, onder het beheer van Prorail vallen. Je kunt er vanuit gaan dat zij ook bezig zijn om dit soort 'problemen' te tackelen. De proef is inderdaad in Amersfoort gehouden, ik durf niet te zeggen wat de uitkomst van deze proef is. Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden.

Beste Brian, Het antwoord komt me erg passief over. Mag ik aannemen dat NS dergelijke zaken ook zelf bij Prorail aankaart? Het is voor jullie toch relevant dat de doorloop op en naar de perrons zo vloeiend mogelijk is?
@John. Wij willen natuurlijk ook dat reizigers prettig van A naar B gaan, dit soort signalen worden dan ook zeker doorgegeven aan Prorail. De looproute zelf valt onder beheer van Prorail, zij gaan hier dus over.
Reputatie 4
Badge
@John. Wij willen natuurlijk ook dat reizigers prettig van A naar B gaan, dit soort signalen worden dan ook zeker doorgegeven aan Prorail. De looproute zelf valt onder beheer van Prorail, zij gaan hier dus over.

Fijn, bedankt!
Reputatie 7
Badge +4
Ik snap sowieso niet waarom mensen stilstaan op een roltrap. Het is geen lift. Op deze manier hebben roltrappen geen enkele meerwaarde, of zijn er mensen die daadwerkelijk denken "Oh fijn, ik hoef 3 meter niet te lopen"?

Besef wel dat veel mensen niet willen lopen op een roltrap, misschien wel omdat ze vinden dat een roltrap daar niet voor bedoeld is. Daarom is rechts staan, links lopen niet zo gek. Dan hou je met beide groepen rekening. De gemiddelde leeftijd neemt wel toe en dat zal tot een groter aantal mensen leiden die de relatief hoge stap per keer niet kan of wil nemen. Een campagne dat mensen die lopen de rechterrij niet confronteren met slingerende tassen is overdreven maar wat minder confronterend geduw mag je ook van je meer gehaaste medereiziger wel vragen. Niet iedereen is jong en gezond en mensen moeten ook de keuze hebben niet te hoeven lopen op de roltrap.

Die rode en groene voetjes werken prima, simpel en goedkoop aan te brengen, dus iedereen blij.
Reputatie 4
Badge
Het lastigst zijn de roltrappen omhoog, die worden het minst efficiënt gebruikt, omdat mensen een tree tussen henzelf en de voorganger laten. Anders voelt dat zo beklemmend. Naar beneden staan mensen wel op iedere tree. Je kijkt over je voorganger heen. Onder andere daarom duurt het in Utrecht veel langer voor een perron leeg is dan in Amsterdam of Rotterdam. De noodzaak om er in Utrecht wat aan te doen, is dus groter.
Reputatie 4
Badge
Ik snap sowieso niet waarom mensen stilstaan op een roltrap. Het is geen lift.

Een roltrap is een lift met continue doorstroming waardoor die meer mensen kan verwerken dan een normale lift. En de liftfunctie van de roltrap wordt door veel mensen gewaardeerd, anders namen ze de naast of onder gelegen gewone trap wel terwijl die vaak leeg blijft ondanks een rij voor de roltrap.

Links doorlopen en rechts staan blijft natuurlijk een prima principe.
Nou een lift, meer een hulpmiddel

De roltrap is ontworpen om in dezelfde tijd een groter aantal mensen van de ene naar de andere verdieping te brengen. Echter, wanneer de meeste mensen blijven staan, worden er juist minder mensen vervoerd dan met een vaste trap. Daarom wordt bijvoorbeeld in de Londense metro stilstaande passagiers verzocht om rechts te gaan staan op de trede waardoor anderen hen links kunnen passeren (Stand on right, walk on left).

Reageer