beantwoord

Rookverbod op stations.Toon eerste bericht

134 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Vanmorgen stonden er 2 reizigers in de sprinter Amsterdam Centraal - Den Haag Centrasl op Leiden 'gewoon' te roken in de trein bij een open deur.
We kunnen nu dus ook wel stellen dat sommige rokers ook te lui zijn om een stukje te lopen. Die trein staat maar liefst 13 minuten stil op Leiden Centraal, en dan is er ook nog op 8a bijna ter hoogte van waar de voorkant van de trein staat een rookzone, als je tenminste netjes op de juiste plek bent gestopt. Lijkt me toch dat ze dan sowieso al ruim de tijd hadden om even snel een sigaretje te roken op de daarvoor bestemde plek.
Ze dachten dat dat wel kon omdat er weinig mensen in de trein zaten. Tja .......

Dat denken moeten ze dan beter aan een paard overlaten, dat heeft een groter hoofd, zei mijn vader vroeger altijd.
Reputatie 7
Badge +3

En de volgende stap is dat je op het station gewoon niet mag roken en dat het asociale volk buiten het station gaat roken.Maar voor nu is dat nog niet aan de orde. Dus zal je ermee moeten dealen dat de regels op het station op dit moment gewoon zijn zoals ze zijn. Jammer he. Maar zo is dat nou eenmaal.
Btw...niet alle rokers zijn asociaal.
Dag.

Het gaat er niet om of alle rokers asociaal zijn, roken in het algemeen wordt door een meerderheid van de bevolking (een meerderheid die steeds groter wordt) gezien als onwenselijk en overlastgevend. Ook bij roken bij de daarvoor aangewezen rookzone kunnen andere reizigers er alst van hebben. Een roker zelf kan zich wel houden aan de rookzone, de rook zelf doet dat niet. Onder een overkapping waait dat toch verder, rook stopt niet 2 meter vanaf de rookpaal of rookput.
Ik vind het een grote fout van NS dat er bij de introductie van het rookverbod in treinen gekozen is voor de huidige oplossing. Ze hadden of het roken ook op perrons totaal moeten verbieden of voor rokers een afgesloten rookruimte moeten maken met goede afzuiging zodat alleen daar gerookt mag worden en niemand anders er last van heeft. En dan niet op elk perron eentje, nee gewoon slechts één per station op een centrale plek in de stationshal of zelfs misschien net buiten het station. Dat zijn forensen op werk ook gewend (bij ons moeten ze in de garage gaan staan).
Reputatie 7
Badge

Het gaat er niet om of alle rokers asociaal zijn, roken in het algemeen wordt door een meerderheid van de bevolking (een meerderheid die steeds groter wordt) gezien als onwenselijk en overlastgevend. Ook bij roken bij de daarvoor aangewezen rookzone kunnen andere reizigers er alst van hebben. Een roker zelf kan zich wel houden aan de rookzone, de rook zelf doet dat niet. Onder een overkapping waait dat toch verder, rook stopt niet 2 meter vanaf de rookpaal of rookput.
Ik vind het een grote fout van NS dat er bij de introductie van het rookverbod in treinen gekozen is voor de huidige oplossing. Ze hadden of het roken ook op perrons totaal moeten verbieden of voor rokers een afgesloten rookruimte moeten maken met goede afzuiging zodat alleen daar gerookt mag worden en niemand anders er last van heeft. En dan niet op elk perron eentje, nee gewoon slechts één per station op een centrale plek in de stationshal of zelfs misschien net buiten het station. Dat zijn forensen op werk ook gewend (bij ons moeten ze in de garage gaan staan).


Maar het is nou eenmaal toegestaan om op bepaalde plaatsen te roken op het station. En daarmee is het zoals het is. Wat jij daar verder van vind is niet relevant.
Dag.
Reputatie 7
Badge +3
Helaas is dat inderdaad zo en daarmee blijf je dit soort klachten krijgen, die worden wellicht steeds meer en zullen rokers steeds meer als paria gezien worden. En wat jij daarvan vind zal mij aan m'n derrière oxideren.
Reputatie 7
Badge
Helaas is dat inderdaad zo en daarmee blijf je dit soort klachten krijgen, die worden wellicht steeds meer en zullen rokers steeds meer als paria gezien worden. En wat jij daarvan vind zal mij aan m'n derrière oxideren.

Zo....and that being said....zullen we maar weer verder gaan aan de orde van de dag?
Ik wens je een fijne dag verder. 😌
Reputatie 7
Badge +3
De orde van de dag is dat er continu klachten zijn over het mogen roken op stations. Zolang het roken niet volledig verboden wordt op stations zal deze discussie niet ophouden. @Trein-D kan dat vervelend vinden maar dat zal aan de uitkomst van de discussie niets veranderen: binnen afzienbare tijd zullen alle spoorwegstations en busstations in Nederland rookvrij verklaard worden.

Ik raad de verstookte rokers aan om nu al vast te gaan nadenken over hoe te stoppen met roken. Het wordt voor verslaafde rokers bijzonder lastig wanneer nergens meer gerookt mag worden behalve thuis. Dan kun je maar beter meteen helemaal stoppen. Ook beter voor je gezondheid en je portemonnee.
Reputatie 7
Badge


Ze konden wel wachten op de volgende trein want met mij gingen ze niet meer mee.Valt dit onder de bevoegdheden van een NIET BOA medewerker, het opleggen van een "straf" aan een reiziger, of ga je daar mee op de stoel van de rechter zitten ?
Hiervoor gebruik ik mijn wettelijke rechten als officieel toezichthouder. Geen BOA voir nodig om regels te handhaven.


Je bevoegdheid gaat hierbij niet verder dan het verbieden om te roken, niet om een aanvullende straf op te leggen door reizigers een verdere reis te verbieden.
Een toezichthouder (en BOA overigens ook) mag nu eenmaal niet een zelf bedachte aanvullende straf opleggen.
Durf zelfs te stellen dat als reizigers een klacht indienen, deze NS medewerker een groot probleem heeft, uitgaande van het feit dat reizigers een geldig vervoerbewijs hadden.
Voor @Jeroen , verdiep je er maar eens in.
Badge
@AbbeyRoad dat heb je dan mis, ik heb de bevoegdheid om personen de toegang tot het openbaar vervoer te ontzeggen. Uiteraard moet daar aanleiding voor zijn en die was er in deze.

Ik heb dus geen enkel probleem bij een klacht van deze reizigers, het gedrag van deze reizigers was tegen de regels die gelden in de trein en daarbij vormen ze een risico voor andere reizigers (o.a. brandgevaar) en verstoorden ze een goede bedrijfsgang.
Nee maar, @Jeroen heeft, met gevaar voor eigen leven een heldendaad verricht (sarcastisch bedoeld) !
Badge
Nee maar, @Jeroen heeft, met gevaar voor eigen leven een heldendaad verricht (sarcastisch bedoeld) !
Jammer van zo'n reactie
@Jeroen jij was toch een liefhebber van sarcasme ?
Reputatie 7
Badge
Btw, ik voel mij als roker (en ik rook niet eens veel) erg gediscrimineerd in deze topic. Ik voel mij gestigmatiseerd om het zo maar even te zeggen.
Dat vind ik wel jammer.
Badge +3
Btw, ik voel mij als roker (en ik rook niet eens veel) erg gediscrimineerd in deze topic. Ik voel mij gestigmatiseerd om het zo maar even te zeggen.
Er is weinig aan de hand zolang je binnen de rookzones blijft of buiten de overkapping gaat staan (regelmatig met NS personeel erbij), en je peuken niet op het perron of op het spoor gooit, toch?
Reputatie 7
Badge
Er is weinig aan de hand zolang je binnen de rookzones blijft of buiten de overkapping gaat staan (regelmatig met NS personeel erbij), en je peuken niet op het perron of op het spoor gooit, toch?
Ja, en dat doe ik gewoon ook altijd. En sowieso gooi ik nooit mijn peuken op de grond. Ik gooi ze altijd netjes in de asbak. 😌
Reputatie 6
Als verstokt roker inmiddels gestopt om gezondheidsredenen en me daar wel bij vindend heb ik altijd gevonden dat men zich moet aanpassen aan de omgeving dus niet roken op plaatsen met kinderen of astmatische personen of waar zich veel omstanders bevinden en zich houden aan verboden door overheid of beheerders van gebouwen.
De huidige situatie is te bevorderen dat de jeugd niet meer rookt en in de toekomst niemand meer en daar kan ik mij heel goed in vinden.
Ik heb er zelf geen last van als er iemand naast me rookt op het station buiten de zone maar het hoort niet meer.
Rokers zullen zich moeten aanpassen zelfs thuis als er een levensgezel/lin of kinderen zijn.
Kan het roken een reden zijn om iemand met minder respect tegemoet te treden ?
En hoe zit het met de roker die de ander sowieso geen last bezorgt ?
Hierbij geef ik in overweging dat daar waar het gaat om de vervuiling van het leefmilieu van een ander, een ieder met een bepaalde hoeveelheid boter op zijn hoofd loopt.
Reputatie 6
Ik heb geen enkel bezwaar tegen rokers ik heb het zelf ook gedaan maar ik verwacht wel van rokers dat ze zich conform de regels gedragen ook bij een eventueel rookverbod op het gehele station waar het in de toekomst ook naar uit gaat zien.
Zolang dat er nog niet is hoort de roker in de rookzone bij de rookpaal en sommigen van de niet rokers vinden ook dat niet leuk maar het is zo als het is en zij moeten zich net zo goed in de huidige regels schikken.
Maar ik snap dat ze druk willen zetten op wat de NS uiteindelijk toch wel gaat doen.
Reputatie 7
@Jeroen

De toezichthouder is bevoegd het vervoerbewijs van een reiziger in te trekken en hem zo nodig met behulp van de sterke arm het gebruik van het openbaar vervoer en de bij het vervoer behorende voorzieningen te ontzeggen indien de reiziger in strijd handelt met de artikelen 70 t/m 74 van de Wet Personenvervoer 2000

Je mag zelfs zijn vervoersbewijs intrekken 🙂
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb ook geen bezwaar tegen rokers. Mijn broer rookt maar wanneer hij mij bij langskomt gaat hij de tuin in om te roken. En vorig jaar met een BBQ bij mij op mijn dakterras ging RobertB ook netjes buiten (beneden, niet op het dakterras) roken.

Maar zeker bij familie heb ik er altijd een dubbel gevoel bij. Mijn vader is al op 63 jarige leeftijd overleden, niet direct door rookgelateerde kwalen, maar het zal zeker niet geholpen hebben bij zijn gezondheid. Hij was nierpatient, maar heeft ook een 3-dubbele bypass gehad na een dotterbehandeling die verkeerd ging, 2 keer een hartinfart, een herseninfarct, een aneurysma van de buikslagader. 's Nachts om 2 uur gebeld worden door je moeder om met spoed naar het ziekenhuis te komen omdat het niet zeker is of je vader de nacht nog haalt wens ik niemand toe.
Hij was de laatste jaren te zwak om nog een operatie te doorstaan. We zullen het nooit weten, maar wellicht had hij nog enkele jaren kunnen leven wanneer hij niet gerookt had of jaren ervoor was geslaagd met zijn stoppoging. Of de kwalitiet van leven was de laatste paar jaar beter geweest, want zeker het laatste jaar was een lijdensweg met ziekenhuis in en ziekenhuis uit.
Als je niet wilt stoppen voor jezelf, doe het dan voor je geliefden.

Mijn moeder is enkele jaren na het overlijden van mijn vader gestopt en heeft afgelopen jaar in goede gezondheid haar 80e verjaardag gevierd.
Reputatie 6
En laten we in ieder geval blij zijn dat kinderen niet meer op groeien in huiskamers schoollokalen
O.V en later een werkomgeving blauw van de rook zoals in mijn kindertijd dan ga je vanzelf roken.
Vooral verjaardagen waren berucht sigaretten sigaren op tafel en twintig tot dertig man aan de rook en de kinderen mochten meeroken want roken was de norm.
Reputatie 7
Badge +3
Inderdaad Cornelis. Ik groeide op met 2 rokende ouders, huiskamer altijd vol met rook en de stank ging overal inzitten.
Ik ben als enige niet gaan roken, nooit een sigaret aangeraakt en daar ben ik blij om. Mijn broer is jong gaan roken, eerst stiekum, later ook gewoon thuis. En met kaartavondjes aan de eettafel in een niet a lte grote keuken werd als compromis aan mij een raampje opengezet en een kaars aangedaan,wat niet hielp, ik bleef me de longen uit mijn lijf hoesten.
@Jeroen


De toezichthouder is bevoegd het vervoerbewijs van een reiziger in te trekken en hem zo nodig met behulp van de sterke arm het gebruik van het openbaar vervoer en de bij het vervoer behorende voorzieningen te ontzeggen indien de reiziger in strijd handelt met de artikelen 70 t/m 74 van de Wet Personenvervoer 2000
Je mag zelfs zijn vervoersbewijs intrekken :)


Selectief shoppen is hier uit den boze. Om te bepalen wat mag zul je tenminste de gehele instructie dienen door te nemen en let daarbij met name op het beleid van NS:

https://docplayer.nl/21904170-Toezichthouder-bij-ns.html

Zinvoller lijkt het mij echter om stil te staan bij hetgeen wenselijk is in een dergelijke situatie. Je hoeft toch zeker niet van elke mug een olifant te maken.
Reputatie 7
Badge +3
Zo kan het ook. In Engeland zijn er geen misverstanden.

Reputatie 7
Badge +3
@iMark
In Engeland zijn regels wat dit betreft duidelijk, al is mijn ervaring dat ook daar lang niet iedereen zich er aan houdt. In Nederland ging het mis toen NS weer begon met vaagheden en het roken buiten de overkapping niet toestond maar wel ging gedogen. Sommige mensen concludeerden vervolgens dat je dan ook aan de rand van het perron langs het spoor kon gaan staan. Enz.
Reputatie 7
Badge +3
Let ook op de update: ook e-sigaretten zijn volledig verboden. Kan het geneuzel in Nederland over roken op het station webs stoppen? Roken doe je maar thuis.

Reageer