beantwoord

Rookverbod op stations.


Reputatie 3
Wanneer gaan jullie eens een geheel rookverbod invoeren, op 90% van jullie perrons en stations houd een grote groep rokers zich nergens aan omdat er totaal geen controle is. En al ik er als niet roker wat van zeg krijg ik een grote bek terug of ze blijven gewoon staan
icon

Beste antwoord door Jouke NS 20 November 2018, 11:37

Bekijk origineel

134 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Er is vandaag belangrijk nieuws: ProRail wil dat alle stations rookvrij worden en gaat niet zitten wachten op NS.
https://www.prorail.nl/nieuws/het-is-tijd-voor-rookvrije-stations

Opvallend is dat de vakbonden niet overlopen van enthousiasme. Zo vindt de FNV dat personeel ergens moet kunnen roken. Het zal allemaal wel. Het goede nieuws is dat de rookvrije stations er eindelijk gaan komen. De vakbonden kunnen beter hun energie steken in het maken van afspraken over hoe hun leden geholpen kunnen worden om van hun verslaving af te komen in plaats van domme achterhoedegevechten te voeren.
Reputatie 7
Badge +3

En de volgende stap is dat je op het station gewoon niet mag roken en dat het asociale volk buiten het station gaat roken.Maar voor nu is dat nog niet aan de orde. Dus zal je ermee moeten dealen dat de regels op het station op dit moment gewoon zijn zoals ze zijn. Jammer he. Maar zo is dat nou eenmaal.
Btw...niet alle rokers zijn asociaal.
Dag.

Het gaat er niet om of alle rokers asociaal zijn, roken in het algemeen wordt door een meerderheid van de bevolking (een meerderheid die steeds groter wordt) gezien als onwenselijk en overlastgevend. Ook bij roken bij de daarvoor aangewezen rookzone kunnen andere reizigers er alst van hebben. Een roker zelf kan zich wel houden aan de rookzone, de rook zelf doet dat niet. Onder een overkapping waait dat toch verder, rook stopt niet 2 meter vanaf de rookpaal of rookput.
Ik vind het een grote fout van NS dat er bij de introductie van het rookverbod in treinen gekozen is voor de huidige oplossing. Ze hadden of het roken ook op perrons totaal moeten verbieden of voor rokers een afgesloten rookruimte moeten maken met goede afzuiging zodat alleen daar gerookt mag worden en niemand anders er last van heeft. En dan niet op elk perron eentje, nee gewoon slechts één per station op een centrale plek in de stationshal of zelfs misschien net buiten het station. Dat zijn forensen op werk ook gewend (bij ons moeten ze in de garage gaan staan).
Reputatie 7
Badge
Er is weinig aan de hand zolang je binnen de rookzones blijft of buiten de overkapping gaat staan (regelmatig met NS personeel erbij), en je peuken niet op het perron of op het spoor gooit, toch?
Ja, en dat doe ik gewoon ook altijd. En sowieso gooi ik nooit mijn peuken op de grond. Ik gooi ze altijd netjes in de asbak. 😌
Reputatie 6
Als verstokt roker inmiddels gestopt om gezondheidsredenen en me daar wel bij vindend heb ik altijd gevonden dat men zich moet aanpassen aan de omgeving dus niet roken op plaatsen met kinderen of astmatische personen of waar zich veel omstanders bevinden en zich houden aan verboden door overheid of beheerders van gebouwen.
De huidige situatie is te bevorderen dat de jeugd niet meer rookt en in de toekomst niemand meer en daar kan ik mij heel goed in vinden.
Ik heb er zelf geen last van als er iemand naast me rookt op het station buiten de zone maar het hoort niet meer.
Rokers zullen zich moeten aanpassen zelfs thuis als er een levensgezel/lin of kinderen zijn.
Reputatie 7
Badge +3
@Tamzin
Niet zo negatief. In de treinen wordt ook nauwelijks gerookt sinds de invoering van het rookverbod. En dat terwijl daar nauwelijks toezicht is. Bovendien neemt het aantal rokers af en zal het alleen maar verder afnemen.

De argumenten over het handhaven zijn ook de revue gepasseerd toen het rookverbod in de treinen werd ingevoerd. Daar hebben we bijna nooit meer iets over gehoord. De vervoerders gaan maar hulp aanbieden om hun personeel van hun rookverslaving af te krijgen. Dat lijkt me voor iedereen veel beter.
Reputatie 7
Badge +3
Van mij mag iedereen roken en vapen maar niet wanneer niet-rokers daar last van hebben. Dat lijkt me geen al te ingewikkeld idee.

Overigens heb ik ook een hekel aan frituurwalmen op de stations. Maar dat is overlast van een andere orde. Die walmen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
Badge
@AbbeyRoad dat heb je dan mis, ik heb de bevoegdheid om personen de toegang tot het openbaar vervoer te ontzeggen. Uiteraard moet daar aanleiding voor zijn en die was er in deze.

Ik heb dus geen enkel probleem bij een klacht van deze reizigers, het gedrag van deze reizigers was tegen de regels die gelden in de trein en daarbij vormen ze een risico voor andere reizigers (o.a. brandgevaar) en verstoorden ze een goede bedrijfsgang.
Badge +3
Btw, ik voel mij als roker (en ik rook niet eens veel) erg gediscrimineerd in deze topic. Ik voel mij gestigmatiseerd om het zo maar even te zeggen.
Er is weinig aan de hand zolang je binnen de rookzones blijft of buiten de overkapping gaat staan (regelmatig met NS personeel erbij), en je peuken niet op het perron of op het spoor gooit, toch?
Reputatie 6
Ik heb geen enkel bezwaar tegen rokers ik heb het zelf ook gedaan maar ik verwacht wel van rokers dat ze zich conform de regels gedragen ook bij een eventueel rookverbod op het gehele station waar het in de toekomst ook naar uit gaat zien.
Zolang dat er nog niet is hoort de roker in de rookzone bij de rookpaal en sommigen van de niet rokers vinden ook dat niet leuk maar het is zo als het is en zij moeten zich net zo goed in de huidige regels schikken.
Maar ik snap dat ze druk willen zetten op wat de NS uiteindelijk toch wel gaat doen.
Reputatie 7
Badge +3
Het feit dat een ziekenhuis terugkrabbelt wil natuurlijk niet zeggen dat rookverbod geen goed idee was.

Het zijn allemaal achterhoedegevechten en de FNV (en de andere vakverenigingen) kunnen zich beter bezighouden met de gezondheid van hun leden dan hun oren te laten hangen naar een paar verslaafde rookfanatici.
Van de site van de VVMC:

'Veel machinisten, conducteurs en stewards steken ter ontspanning een sigaretje op bij de rookpaal, daar waar het moet. Ze moeten zich concentreren tijdens de rit die ze maken. Dan is roken een ontspanningsmomentje.'


Als de concentratie als belangrijk argument aangevoerd wordt kunnen ze beter stoppen met roken, dat is nog beter voor de concentratie.
Reputatie 6

Voor treinpersoneel wordt het dan niet anders dan bij andere bedrijven waar je ook ook niet (binnen) mag roken en er ergens op een achteraf plekje een rookplek is gemaakt. Bij ons was dat achterin de garage. Dan zal NS moeten kijken of en hoe ze voor personeel een rookplek maken op standplaatsen / grotere stations waar personeel aanwezig is.Daar waren nou net de rookzones voor uitgevonden.


Die bleken alleen niet te werken. Als je iemand aanspreekt op roken buiten een rookzone krijg je te horen datje niet moet zeuren omdat het verderop ook mag. En het bleek ook onmogelijk om de rookzones zo te plaatsen dat niet-rokers niet door de rook hoeven. Zo staan er rookzuilen naast deuren en bij bankjes.

Een algemeen rookverbod ol stations vermijdt dit soort problemen. Daarbij zal het helpen mensen te doen inzien dat roken in het openbaar niet meer algemeen geaccepteerd is zoals ooit en misschien eens af te proberen te komen van hun smerige verslaving om niet langzaam steeds verder buitengesloten te blijven worden.

Tabaksverslaafden mogen blij zijn zo lang ze nog een achteraf hokje beschikbaar gesteld krijgen (in een kantine ofzo, niet midden op een perron). Voor alcoholisten, drugsverslaafden etc. zijn dat soort voorzieningen er helemaal niet. En in andere branches kan roken al lang alleen nog maar op aangewezen plaatsen tijdens pauzes. Bijvoorbeeld een winkelbediende kan ook niet als het toevallig even rustig is voor de deur van de winkel, in het zicht van potentiële klanten gaan staan roken. Dat kan in je pauze, ergens achter de winkel ofzo, met je jas dicht zodat je bedrijfskleding niet te herkennen is. Dat NS'ers dat nu nog op het perron, midden tussen reizigers, in uniform, buiten hun pauzes mogen, is echt al lang een rare uitzondering.
Reputatie 7
Badge +3
Ik was deze zomer in Engeland en daar hangt op alle stations het volgende bord:


We kunnen dus over een jaar of twee een Nederlandse versie van dit bord verwachten. Je bent een ongelooflijke hufter of sukkel wanneer je dan nog een (e-)sigaret durft op te steken.

In Engeland hangt dit bord ook op stations zonder personeel. En toch heb ik daar niemand zien roken.

Ik heb overigens als voormalig roker veel begrip voor de tabaksverslaafden voor wie het heel lastig is om af te kicken van de verslaving. Maar de verslaving van de een leidt tot overlast voor anderen en het is hoog tijd dat duidelijk wordt dat roken niet meer getolereerd wordt door treinreizigers. Dat is heel vervelend voor de tabaksverslaafden onder het treinpersoneel. De vakbonden zullen in overleg moeten treden met de vervoerders om tot oplossingen te komen waarvan de niet-rokers geen last hebben. En als er geen oplossingen mogelijk zijn dan moet er geïnvesteerd worden in het helpen van de rokers om van hun verslaving af te komen. Dat lijkt me een stuk zinvoller dan het domme geblaat van vakbondsvertegenwoordigers over het stressvolle werk waardoor er gerookt zou moeten worden. Dan moet er iets worden gedaan aan het stressvolle werk. Roken is nooit een oplossing voor welk probleem dan ook.
Reputatie 7
Badge +3
Let ook op de update: ook e-sigaretten zijn volledig verboden. Kan het geneuzel in Nederland over roken op het station webs stoppen? Roken doe je maar thuis.
Reputatie 7
Badge +3
Helaas is dat inderdaad zo en daarmee blijf je dit soort klachten krijgen, die worden wellicht steeds meer en zullen rokers steeds meer als paria gezien worden. En wat jij daarvan vind zal mij aan m'n derrière oxideren.
Reputatie 7
Badge
Al roken reizigers of personeel 3 pakjes per dag, zo lang ik het maar niet ruik.

@TrainViking misschien kom ik saai over maar naast niet roken eet ik ook geen kroketten en/of patat 😀
Badge
Nee maar, @Jeroen heeft, met gevaar voor eigen leven een heldendaad verricht (sarcastisch bedoeld) !
Jammer van zo'n reactie
@Jeroen jij was toch een liefhebber van sarcasme ?
Kan het roken een reden zijn om iemand met minder respect tegemoet te treden ?
En hoe zit het met de roker die de ander sowieso geen last bezorgt ?
Hierbij geef ik in overweging dat daar waar het gaat om de vervuiling van het leefmilieu van een ander, een ieder met een bepaalde hoeveelheid boter op zijn hoofd loopt.
Reputatie 7
@Jeroen

De toezichthouder is bevoegd het vervoerbewijs van een reiziger in te trekken en hem zo nodig met behulp van de sterke arm het gebruik van het openbaar vervoer en de bij het vervoer behorende voorzieningen te ontzeggen indien de reiziger in strijd handelt met de artikelen 70 t/m 74 van de Wet Personenvervoer 2000

Je mag zelfs zijn vervoersbewijs intrekken 🙂
Reputatie 7
Badge
Een zeer vreemde opstelling van het FNV, waarschijnlijk ingegeven door rokende vakbondsbazen !
Hoe kan je nu strijden voor ongezond gedrag van je eigen leden !
Een rookvrij station, veel makkelijker te handhaven, het had er veel eerder moeten komen !
Niet alleen FNV:

Reputatie 6
@iMark
Je ziet één ding over het hoofd. Een groot deel van de bevolking is niet gediend van allerlei verboden die als onnodig betuttelend worden ervaren. Zie ook het verzet tegen alle anti-CO2 maatregelen.

Bij het rookverbod in de trein begrijpen de meeste mensen wel dat roken daar overlast voor anderen veroorzaakt. Maar bij een rookverbod op de perrons gaat het niet zo zeer om overlast maar om een ideologische kruistocht van lobby groepen tegen roken in het algemeen. En dan is er ook onder de meeste niet-rokers niet veel draagvlak.

En zonder draagvlak is handhaving van zo'n verbod al gauw een farce. Want wie gaat de kosten van alle nodige controles betalen? ProRail of NS zullen bijv. geen extra personeel in dienst gaan nemen om op alle onbemande stations de hele dag controles te gaan uitvoeren.

Persoonlijk heb ik geen last van een algeheel rookverbod op stations want ik rook toch niet maar het lijkt me onrealistisch te denken dat hier iets van terecht komt.


Gebrek aan handhaving is geen reden om iets niet te verbieden. De politie is ook onderbemand en toch hebben we nog een Wetboek van Strafrecht. Bij lang niet ieder bezoek aan een winkel zul je een agent tegenkomen en toch mag je dan niet stelen en gebeurt dat ook nauwelijks.

Daarnaast gaat het hier om een verandering van een gedeeltelijk (niet bij rookzuilen) naar een algeheel rookverbod. Daar wordt de handhaving alleen maar makkelijker van.

Waar je het punt dat het om een ideologische kruistocht vandaan haalt snap ik niet. Tabaksrook stinkt dus als ik langs je moet terwijl je rookt, ruik ik stank. Dan ondervind ik daar dus wel overlast van. En een familielid van mij dat zeer regelmatig een hoestbui krijgt van een rookwalm, heeft dat nog veel sterker.

Daarmee is het punt dat dit overbodig betuttelend zou zijn m.i. ook ontkracht. Als zaken zichzelf niet regelen zijn regels nodig. Rokers roken op plaatsen waar anderen daar overlast van ervaren, dus het regelt zichzelf niet, dus zijn regels gepast.
Reputatie 7
Badge +3
En als er geen oplossingen mogelijk zijn dan moet er geïnvesteerd worden in het helpen van de rokers om van hun verslaving af te komen. Dat lijkt me een stuk zinvoller dan het domme geblaat van vakbondsvertegenwoordigers over het stressvolle werk waardoor er gerookt zou moeten worden.
Kijken wat er gebeurt als het personeel gaat staken.
Reputatie 7
Hier zijn al meerdere (lange) topics over op dit forum. NS voert geen algeheel rookverbod in maar heeft rookzones/rookpalen omdat ze óók de rokende reiziger een prettig verblijf op het station wil bieden. Strikte handhaving is onmogelijk, reizigers kunnen elkaar aanspreken. In principe komt het daarop neer. Zie de andere topics.

Reageer