beantwoord

Sporen hoekse lijn schiedam centrum


Nu de hoekse lijn gesloten is, liggen er twee sporen bij schiedam centrum ongebruikt. Mijn vraag is wat ze daarmee gaan doen, wordt het misschien gebruikt als extra sporen voor de lijn Den Haag-Rotterdam? Toen er een week geleden werkzaamheden waren bij Rotterdam stopte op spoor 1 een IC richting Dordrecht. Of gaan ze de sporen helemaal weghalen?
icon

Beste antwoord door Jan-Mark 25 april 2017, 13:15

Klopt, op termijn gaat men de sporenlay-out te Sdm veranderen, opdat de sporen 1 en 2 dan volledig voor de Oude Lijn beschikbaar zijn. Momenteel worden de sporen 1 en 2 planmatig niet meer gebruikt, een spoorwijziging of een enkel treintje daargelaten. De enige verandering vooralsnog is de aanleg van een goederenwachtspoor tussen Sdm en de aansluiting op de Hoekse Lijn (voor cargo's naar Vopak Vlaardingen).
Bekijk origineel

12 reacties

Reputatie 3
Klopt, op termijn gaat men de sporenlay-out te Sdm veranderen, opdat de sporen 1 en 2 dan volledig voor de Oude Lijn beschikbaar zijn. Momenteel worden de sporen 1 en 2 planmatig niet meer gebruikt, een spoorwijziging of een enkel treintje daargelaten. De enige verandering vooralsnog is de aanleg van een goederenwachtspoor tussen Sdm en de aansluiting op de Hoekse Lijn (voor cargo's naar Vopak Vlaardingen).
Helaas, de sporen komen NIET beschikbaar voor de Oude Lijn. Momenteel worden ze nog WEL planmatig gebruikt, al blijft het beperkt tot enkele treinen in de vroege ochtend of late avond, maar zodra PHS Rotterdam - Den Haag van start gaat worden de wissels weggehaald en zijn de sporen 1 en 2 niet meer bereikbaar vanuit Delft.
Reputatie 4
Hoe willen ze dan Rotterdam-Delft 4-sporig gaan maken? Compleet nieuw station Schiedam Centrum?
Niet, het stuk tussen Delft Zuid en Rotterdam Centraal blijft tweesporig. Pas vanaf de brug over de Delfshavense Schie tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal kunnen de treinen alle vier de sporen gebruiken, maar dit is slechts voorsorteren want op zo'n kort stuk zonder station kun je geen treinen inhalen.
Reputatie 6
Het lijkt erop dat het nog allerminst duidelijk is, wat en wanneer er nu precies met de sporen van de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Rotterdam gaar gebeuren. Er zijn door ProRail berekeningen gemaakt van de kosten om deze aan de Oude Lijn toe te voegen maar vooralsnog is er geen dekking voor de daarvoor benodigde middelen. Volgens ProRail is daar zo'n 50 miljoen (!) voor nodig.

Natuurlijk is het harstikke zonde om de sporen ongebruikt te laten. Om deze voor de treinen van en naar de richting Delft geschikt te maken, had natuurlijk moeten worden meegenomen in het project van ombouw van de Hoekselijn.

Overigens: Intercity Brussel vanuit Den Haag zie ik wel eens over deze sporen rijden.
Het is gewoon duidelijk hoor, het tracébesluit is eind vorig jaar vastgesteld. Dat de politiek nog doorbabbelt, tja, zo gaat dat nou eenmaal in de politiek, maar er moet wat meer gebeuren dan politiek geneuzel om een vastgesteld tracébesluit opnieuw open te breken voor aanpassingen, want dan moeten ook alle berekeningen voor het milieugedoe (geluid enzo) opnieuw, de net afgelopen bezwaarperiode moet weer opnieuw, enzovoort.

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat er in de toekomst nieuwe plannen komen, maar dan zal dan waarschijnlijk een nieuw project worden wat opnieuw het circus van procedures moet doorlopen en daardoor waarschijnlijk pas in een (nog) later tijdstip gerealiseerd kan worden.
Ik kan nergens in het tracebesluit vinden hoe de sporensituatie in schiedam en over het gehele traject Den Haag-Rotterdam precies wordt veranderd (waar komen wissels, extra sporen etc.), lees ik nu verkeerd of zien we later pas hoe het veranderd wordt?
Ergens halverwege het tracébesluit zitten schaaltekeningen met de sporensituatie rondom Schiedam. Komt er op neer dat alle wissels ten westen van Schiedam Centrum weggehaald worden, ten oosten van Schiedam (vlak voor de brug over de Schie) worden twee wissels 'verplaatst' (weghalen en een nieuwe er voor terug op de andere plek kan ook) en tot slot bij Rotterdam Centraal wordt het perron langs spoor 6 verlengd en de wissels richting de sporen 7 en 8 vervangen door 'grotere' exemplaren waar harder overheen gereden kan worden.
Reputatie 6
Uit een publicatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag valt op te maken dat in het kader van PHS, Rijswijk - Delft Zuid viersporig wordt en de vrijkomende sporen en perrons van de Hoekse Lijn te Schiedam gebruikt gaan worden voor de treindienst Rotterdam - Den Haag.

http://mrdh.nl/nieuws/iedere-10-minuten-sprinter
Volgens mij gaat MRDH hier niet over, die hebben slechts een wens maar doen niet de uitvoering. De programma hoogfrequent spoor gaat uit van dat twee sporen voldoende zijn voor zes sprinters en acht intercity's per uur, de discussie gaat vooral over het wel of niet stoppen van de intercity's op Schiedam. Maar dat los je niet met slechts enkele wissels op, de twee sporen van de Hoekse Lijn zijn voegen na Rotterdam Centraal immers alsnog samen tot één spoor due je schiet er niet heel veel mee op. Dan zal er meer verbouwd moeten gaan worden.
4 sporen van schiedam-centrum naar delft-zuid gaan nog niet plaats vinden omdat de huidige minister van verkeer en waterstaat geen geld genoeg heeft om dit te laten realisren en sporen 1 + 2 worden doormiddel van de 7 nieuwe wissels bij schiedam gereactiveerd zie www.prorail.nl voor meer info !
Reputatie 4

Het heeft even geduurd maar de sporen van de Hoekse Lijn worden aangesloten op het spoor naar Delft.

https://platformparticipatie.nl/spooruitbreidingrijswijkdelftzuid/default.aspx

 

https://www.prorail.nl/programmas/programma-hoogfrequent-spoorvervoer/rijswijk-rotterdam/tracebesluit

Reageer