Station Leidsche Rijn wantoestanden

  • 21 september 2015
  • 4 reacties
  • 371 Bekeken

Ik vraag me af wanneer er een einde komt aan de wantoestanden op station Leidsche Rijn:
Met zeer grote regelmaat vallen treinen uit. Alternatieven worden zelden of nooit geboden. Daarnaast is het bij wind en/of regen nagenoeg onmogelijk uit de wind en uit de regen te staan. Daarnaast heerst er vaak een enorme "tocht" door de constructie van het station. Er zijn meer soortgelijke stations, maar die hebben toch vaak een meer afgesloten wachtruimte, terwijl op Leidsche Rijn alles open is.

Daarnaast is het zeer frustrerend om mee te maken met welk gemak de trein Woerden -> Utrecht CS uit de planning wordt getrokken. Het "alternatief" wat vaak wordt aangekondigd (Sprinter Den Haag -> Utrecht CS) rijd 50% van de ritten het station gewoon voorbij.
Het station is het naast het Antonius ziekenhuis en vervult daarmee ook een grote maatschappelijke functie. Waarom stopt er dan maar 1 maal per 30 minuten een sprinter terwijl een station verder, met een mindere maatschappelijke functie wel ieder kwartier een sprinter kan stoppen?
Waarom valt de trein die normaliter hoort te stoppen zo vaak uit?
Waarom stopt het alternatief niet als de "normale" trein uitvalt?
Waarom is het station, ondanks meerdere onderzoeken nog steeds zo slecht voorzien van reisinformatie (alleen beneden bij de trap, niet op het perron)
Waarom is ondanks meerdere onderzoeken de reiziger op het station nog steeds zo slecht beschermt tegen de wind en regen?

Waarom kan, zoals vandaag, de trein den haag naar Utrecht CS wel stoppen voor een rood sein 50 meter na het perron, maar niet op het perron om reizigers mee te nemen die ziek staan te worden door de slechte beschutting op het station?


4 reacties

Reputatie 4
Badge
Vervelend dat u zo vaak teleurgesteld wordt in de dienstverlening. Station Leidsche Rijn zou inderdaad minstens een betrouwbare kwartierdienst moeten hebben als belangrijk voorstadstation.

Het overleg van de reizigersorganisaties met NS heeft ook al gewezen op de matige frequentie op Leidsche Rijn.

Op termijn zouden er meer treinen moeten gaan stoppen, maar als dat afhangt van de spoorwegverdubbeling van de brug over het Amsterdam-Rijn-kanaal, kan het nog wel even duren.

Ik hoop dat NS uw klacht serieus neemt.
Kwartierdienst en spoorverdubbeling staan los van elkaar.
De treinen die de kwartierdienst moeten vervullen rijden immers al, enkel 1 stop meer voor sprinter den haag Utrecht cs VV. Desnoods laten ze terweide vervallen voor den haag Utrecht cs vv. Dit vanwege maatschappelijk ondergeschikt belang.
Badge +3
U stelt in uw eerste bericht een hoop vragen waarvan ik de beantwoording graag aan NS overlaat. Op uw laatste bericht, waarin u stelt dat er geen verband is tussen een kwartierdienst en het gereedkomen van de spoorverdubbeling over het Amsterdam Rijnkanaal en waarin u stelt om Utrecht Terwijde een halfuursdienst te geven en Utrecht Leidsche Rijn een kwartierdienst, wil ik wel reageren.

Het is wel direct terug te voeren op de tweesporigheid tussen Utrecht Centraal en Utrecht Leidsche Rijn dat er daar maar twee keer per uur een trein kan stoppen. Het exacte verhaal heb ik even niet paraat, maar het heeft ermee te maken dat een extra stop ertoe zou leiden dat de sprinter te kort voor de volgende intercity over de spoorbrug gaat, waardoor er een conflict optreedt in de dienstregeling. NS heeft aangegeven niet te willen dat opening van Leidsche Rijn zou leiden tot een langere reistijd voor de intercity, waardoor er eigenlijk geen andere optie is dan de huidige.

Uit dit recente onderzoek bleek dat Utrecht Terwijde in 2014 al vier keer zoveel reizigers telde dan Utrecht Leidsche Rijn. Ik vermoed dat deze factor afgelopen jaar nog zal zijn toegenomen in het voordeel van Utrecht Terwijde, aangezien er naast het station een nieuw winkelcentrum met daarbij een hoop appartementen is geopend en er rond Leidsche Rijn vooral nog gebouwd wordt.

Om te stellen dat een kwartierdienst met de trein van groot maatschappelijk belang is, vind ik wat ver gaan. Utrecht Leidsche Rijn wordt immers wel bediend, dus het ziekenhuis is wel bereikbaar. Hooguit hebben reizigers nu een iets langere reistijd, omdat ze wat langer op hun trein moeten wachten. Bovendien wordt het Sint Antoniusziekenhuis ook nog bediend door verschillende buslijnen. Gezien de reizigersaantallen zou ik er zeker niet voor kiezen om minder treinen te laten stoppen op een station met veel meer reizigers ten faveure van een station dat veel minder reizigers kent.
Reputatie 4
Badge
Het is natuurlijk niet zo raar dat een station met een kwartiersdienst substantieel meer reizigers trekt, dus dat is een beetje kip-en-ei-verhaal. Er zijn ook de nodige reizigers die Utrecht Terwijde gebruiken vanwege de kwartiersdienst, maar die liever Leidsche Rijn zouden gebruiken, maar dat mijden vanwege de slechte bediening.

Eind 2018 zou de nieuwe brug in gebruik genomen moeten worden en zou de frequentie omhoog kunnen.

Reageer