Suggestie: Algeheel rookverbod stationToon eerste bericht

256 reacties

@Pejeka
Er zijn heel veel regels die niet constant gecontroleerd worden maar toch heel behoorlijk nageleefd worden. De meeste verkeersdeelnemers stoppen gewoon voor rode verkeerslichten, ook als er helemaal niet op gecontroleerd wordt. Een volkomen rookverbod op de stations zal uiteindelijk net zo goed worden nageleefd als het volkomen rookverbod in de treinen.

Alleen al het signaal dat zal uitgaan van een volledig rookverbod op alle stations zal al bijdragen aan de duidelijkheid voor iedereen.

Vind ik niet. Respect voor iedereen met ruimte voor iedereen is mijn motto. Ook voor de rokers. En ja, als rokers zich buiten hun grenzen begeven, mogen ze op de vingers worden getikt, net zo goed als dat voor andere mensen geldt die dingen doen die niet mogen of kunnen. Maar ik vind het te makkelijk om dan de mensen die zich wel aan de regels houden, te straffen door hun vrijheden in te perken. Want heus, ik zie genoeg mensen die wél netjes in de rookzone gaan staan.

Maar net zoals bij maximum-snelheden op de snelweg het geval is, of bij rode verkeerslichten: als er niet wordt gecontroleerd, dan slaat de nonchalance toe. Dan zijn er mensen die toch 180 km per uur gaan rijden, of die vinden dat een rood licht alleen maar betekent dat je moet stoppen "als er iets aankomt". En zo zijn er ook rokers die regels niet naleven als er niet wordt gehandhaafd. Dus de enige remedie is: personeel om te handhaven. Dat doen we in het verkeer, dat doen op andere terreinen, dus waarom niet op stations? Zal bovendien het gevoel van veiligheid van veel mensen vergroten.
Reputatie 7
Badge +3
@Pejeka
Er zijn heel veel regels die niet constant gecontroleerd worden maar toch heel behoorlijk nageleefd worden. De meeste verkeersdeelnemers stoppen gewoon voor rode verkeerslichten, ook als er helemaal niet op gecontroleerd wordt. Een volkomen rookverbod op de stations zal uiteindelijk net zo goed worden nageleefd als het volkomen rookverbod in de treinen.

Alleen al het signaal dat zal uitgaan van een volledig rookverbod op alle stations zal al bijdragen aan de duidelijkheid voor iedereen.
Waar het om gaat is: gebrek aan handhavend personeel/ordepersoneel op stations. Tuurlijk gaan rokers de fout in, net zo goed als andere mensen met overlastgevend gedrag de fout in gaan, maar aangezien de "pakkans" nihil is, zullen alle overlastgevers, rokend of niet-rokend, zich niet gehinderd voelen in hun gedrag. De enige manier om orde op zaken te stellen is, net zoals vroeger, perronwachters te hebben, die mensen die zich niet aan bepaalde regels houden, daarop wijzen ende orde handhaven.

Maar ik vind het te ver gaan om roken te verbieden, of andere zaken te verbieden, puur vanwege het feit dat er geen ordepersoneel is dat mogelijke overtreders daarop wijst en (in geval van rokers) naar de rookzone verwijst, bijvoorbeeld. Regels instellen is één ding, maar die werken alleen als er mensen zijn die controleren op de naleving daarvan, anders hebben regels totaal geen nut.
Goedemorgen allen. Een belangrijk topic dat duidelijk ook de nodige emoties met zich meebrengt. Ik ben zelf ook voorstander van het weghalen van geruis (tenzij natuurlijk bestemd voor ons aparte onderdeel Off topic en welkom), dus ik zal zo even dit topic doorlopen en proberen het overzicht terug te halen. Dank voor je signaal, MvanGelder (en Bertus).
Precies, waarom wordt het offtopic geneuzel hier niet verwijderd ? Topic heeft zo ook geen zin om door te zetten naar de betreffende afdelingen.....
Reputatie 7
Badge +3
Mensen die aanvoeren dat luchtvervuiling ook veel overlast geeft en ook ziek maakt hebben wel een punt. De WHO noemt luchtvervuiling dan ook het 'nieuwe roken'. We zijn ons in Nederland inmiddels wel bewust van het feit dat roken heel ongezond is en overlast veroorzaakt. De volgende stap is de strijd tegen de luchtvervuiling.
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/27/air-pollution-is-the-new-tobacco-warns-who-head

Je kunt het invoeren van het rookverbod op de stations dan ook zien als een eerste stap op weg naar schonere lucht, overal en voor iedereen.

@Rene74
Spanje is niet het enige Europese land met een algemeen rookverbod op stations. Hetzelfde geldt al sinds jaren op alle stations in het Verenigd Koninkrijk. Het is zonder veel morren volkomen geaccepteerd.
Jij wel maar de meeste rokers zijn niet zo tolerant 😀
Badge +3
Lange termijn (rookvrije generatie) kan nog wel even duren.

De 'overlast' ondervinden nu (ineens) mensen die anti zijn, of niet gewend zijn aan tabaksrook.

Dat zijn in veel gevallen ex-rokers die er liever niet (meer) mee geconfronteerd willen worden, en de buitenlucht schoner willen maken voor hun kids. Binnen roken was oké vroeger (ook in de trein), maar nu is buiten roken de norm.

Bij een bushalte/abri ga gerust je gang, maar op een perron onder een afdak dus wél allen waar het toegestaan is.

Maar het gaat meer om dat ze geen slechte voorbeelden wensen te zien (want dat ziet je kid van 14 natuurlijk ook, en raakt geïnteresserd in wat (tabak of wiet) roken of alcohol of een XTC pilletje met je doet, toch? Of over 5 of 10 jaar, een halfje Viagra met zijn zoveelste vriendinnetje proberen?

De tijd zal het leren.. maar voor nu is tabak roken nog een keuze, en legaal/gereguleerd.
Liever niet omdat je er last van hebt? Prima! Zeg dat dan even en ik ga wel ergens anders staan of rook niet...
Het is vrij simpel, of de stations moeten rookvrij genaakt worden of NS moet de rookzones in stand houden maar dan wel HANDHAVEN.

Dat laatste gebeurt ook niet, sterker nog veel NS'ers roken zelf op plaatsen waar het niet mag.
Reputatie 6
In Spanje zijn alle stations al enkele jaren geheel rookvrij. Als enig Europees land. Net zoals openbare parken, schoolpleinen e.d. En wat blijkt, het werkt verrassend goed. Natuurlijk zijn er overtreders, maar discussies over het nut of het in twijfel trekken van de mate van schadelijkheid is niet nodig; het mag gewoon niet meer. Flinke boete dus.

Uiteindelijk ligt de bal bij de overheid, maar de NS kan natuurlijk wel een voorschotje geven (ook al is het in wezen hun taak niet. Maar ze houden zich ook bezig met de Boekenweek en andere zaken die in principe niets met treinen rijden te maken hebben).

Mensen zijn m.i. gebaat bij een eenduidige regel zonder allerlei uitzonderingen en compromissen. "Roken, we komen er samen wel uit" was lange tijd een slogan bij het toenmalige Postbus 51. Echt Hollands. Maar zo werkt het tegenwoordig toch niet meer.
Reputatie 7
Badge +3
De NS is er voor haar klanten en daaronder bevindt zich een aanzienlijk deel dat roken op zijn tijd fijn vindt.
En een veel groter deel van deze klanten vindt roken helemaal niet fijn. Kijk eens naar de vele topics van reizigers die hier klachten over hebben, of naar de vele tweets die gestuurd worden om hierover te klagen. Het percentage rokers daalt al jaren, rookte in 2016 nog 24,1 procent waarvan 18,6 dagelijks, in 2017 is dat gedaald naar 23,1 en respectievelijk 17,2 procent. Hoe ver moet dit percentage nog dalen voor NS inziet dat de overlast bij de niet rokers te groot is? En dan gaat het nog niet eens alleen over de mogelijke gezondheidsschade op de lange termijn, maar simpel om de overlast die men op dat moment ondervindt.
Reputatie 5
Dit is dus precies wat @Bertus zegt pejeka, en zo te zien zal je het ook nooit snappen.

1. Niet iedereen die een biertje drinkt of een vette snack koopt is er aan verslaafd, terwijl de overgrote meerderheid van de mensen die rookt er wel aan verslaafd is, of ze het nou toe willen geven of niet.

2. En steeds groter wordend deel van de reizigers is voor een algeheel rookverbod op het station dus dan is het toch alleen maar klantvriendelijk als ze naar de meerderheid luisteren?

3. Van de lucht van een vette snack of een biertje loopt ik geen verhoogt risico op het krijgen van longkanker. Dat die lucht niet altijd even fijn is ben ik met je eens, maar het levert mij geen gezondheidsschade op wanneer een ander zijn verslaving moet uiten.
@ Pejeka,

Waar het op neerkomt, is dat rokers de gevaren van het roken bagataliseren, door allerlei argumenten aan te voeren die totaal geen hout snijden.

Dat aan sigaretten tal van onnodige en kankerverwekkende stoffen worden toegevoegd, met als doel een ongezonde gewoonte - een verslaving - in stand houden én ook om het roken, c.q. het diep inhaleren van tabaksrook, te 'veraangenamen'. Zonder die toegevoegde stoffen is roken een stuk minder aangenaam. De meeste mensen zouden zich de longen uit het lijf hoesten, maar dáár horen we rokers niet over.

Geïnhaleerde tabaksrook is veel geconcentreerder dan de 'met uitlaatgassen, dieseldampen en door walmende fabrieksschoorstenen vervuilde' lucht. Veel schadelijke stoffen worden afgevangen en op het moment van uitstoot, verdunnen en verwaaien uitlaatgassen vrijwel meteen. En al zou er al iemand zijn die, dertig keer per dag gedurende een minuut of drie, onverdunde uitlaatgassen inademt, ik kan me niet voorstellen dat die daar binnen een week aan verslaafd is en meerder keren per dag aan het 'gas' moet om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan en om 'lucht' te hebben.

Maar goed, in dit topic gaat het om het rookvrij verklaren van de stations, omdat er door het roken overlast wordt ervaren, in welke vorm dan ook. En als overlast wordt ervaren: het gegeven dat er op het station frietjes en kroketten worden gefrituurd, auto en scooters langsrijden, vliegtuigen overvliegen en koffie wordt verkocht, doet daar niets aan af. Dat maakt de overlast door het roken niet minder of minder erg en is geen reden om de overlast die door het roken wordt ervaren, niet aan te pakken.

De meeste rokers zullen ongetwijfeld alleen daar roken waar dat is toegestaan maar dat neemt niet weg, dat er geen overlast is omdat de rookzone's op een totaal verkeerde plaats zijn neergezet. En ja, er zijn rokers die vinden dat de rookzone's niet voor hen zijn en daarom roken waar zij willen, zonder zich verder van iets of iemand wat aan te trekken. En ja, er zijn rokers die op een niet toegestane plek roken omdat de regels onduidelijk zijn.

Een rookverbod geeft duidelijkheid: in het station, op het perron (en in de trein) wordt niet gerookt. Simpel, duidelijk en logisch bovendien, want het in stand houden en het faciliteren van een verslaving is toch geen taak van een vervoersbedrijf?

Een prima anti-roken-betoog, maar de NS is er niet om mensen ter heropvoeden. De NS is er voor haar klanten en daaronder bevindt zich een aanzienlijk deel dat roken op zijn tijd fijn vindt. Dus bied je die mensen ook een ruimte.

Als het geen taak is van een vervoersbedrijf om een verslaving in stand te houden, zou er ook geen alcohol moeten worden verkocht op stations, of vette snacks, want ook dáár zijn mensen verslaafd aan. En als je het nog verder wilt trekken: dan bied je ook geen WiFi aan in de trein, want maar al te veel mensen zijn inmiddels verslaafd aan hun mobieltje...
Reputatie 6
@ Pejeka,

Waar het op neerkomt, is dat rokers de gevaren van het roken bagataliseren, door allerlei argumenten aan te voeren die totaal geen hout snijden.

Dat aan sigaretten tal van onnodige en kankerverwekkende stoffen worden toegevoegd, met als doel een ongezonde gewoonte - een verslaving - in stand houden én ook om het roken, c.q. het diep inhaleren van tabaksrook, te 'veraangenamen'. Zonder die toegevoegde stoffen is roken een stuk minder aangenaam. De meeste mensen zouden zich de longen uit het lijf hoesten, maar dáár horen we rokers niet over.

Geïnhaleerde tabaksrook is veel geconcentreerder dan de 'met uitlaatgassen, dieseldampen en door walmende fabrieksschoorstenen vervuilde' lucht. Veel schadelijke stoffen worden afgevangen en op het moment van uitstoot, verdunnen en verwaaien uitlaatgassen vrijwel meteen. En al zou er al iemand zijn die, dertig keer per dag gedurende een minuut of drie, onverdunde uitlaatgassen inademt, ik kan me niet voorstellen dat die daar binnen een week aan verslaafd is en meerder keren per dag aan het 'gas' moet om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan en om 'lucht' te hebben.

Maar goed, in dit topic gaat het om het rookvrij verklaren van de stations, omdat er door het roken overlast wordt ervaren, in welke vorm dan ook. En als overlast wordt ervaren: het gegeven dat er op het station frietjes en kroketten worden gefrituurd, auto en scooters langsrijden, vliegtuigen overvliegen en koffie wordt verkocht, doet daar niets aan af. Dat maakt de overlast door het roken niet minder of minder erg en is geen reden om de overlast die door het roken wordt ervaren, niet aan te pakken.

De meeste rokers zullen ongetwijfeld alleen daar roken waar dat is toegestaan maar dat neemt niet weg, dat er geen overlast is omdat de rookzone's op een totaal verkeerde plaats zijn neergezet. En ja, er zijn rokers die vinden dat de rookzone's niet voor hen zijn en daarom roken waar zij willen, zonder zich verder van iets of iemand wat aan te trekken. En ja, er zijn rokers die op een niet toegestane plek roken omdat de regels onduidelijk zijn.

Een rookverbod geeft duidelijkheid: in het station, op het perron (en in de trein) wordt niet gerookt. Simpel, duidelijk en logisch bovendien, want het in stand houden en het faciliteren van een verslaving is toch geen taak van een vervoersbedrijf?
Dus waar het op neerkomt, is dat ieder mens (vrijwel ieder mens) in onze samenleving gassen en dampen de omgeving in stoot die niet gezond zijn. Of het nou de roker is die in de open lucht een sigaret rookt, of de automobilist die te lui is om te lopen en voor iedere 100 meter die hij/zij moet afleggen, de auto pakt, de buurvrouw die elke zomeravond de bbq aansteekt en dan graag gebruik maakt van chemische aanmaakvloeistof om het maar vooral goed te laten branden, enz. In de zogenaamd schone lucht die we buiten inademen hangen talloze vieze en soms giftige stoffen. Ik snap dus echt niet waarom dan met name de pijlen op een roker gericht moeten worden. Alsof de hele luchtverontreiniging waar we heden ten dagen mee moeten leven, alleen van rokers komt. En alsof we het idee hebben dat als rokers maar ophouden te roken, we opeens alleen maar schone alpenlucht hebben die we inademen. Prima hoor, als je een roker op de vingers wilt tikken, maar doe je dat ook met je buurvrouw, als ze in haar (oude) autootje springt om even een pak suiker bij de supermarkt te halen, 500 meter verderop, omdat ze te lui is om te lopen?
Reputatie 6

Uitlaatgassen in de buitenlucht zijn o.a qua giftigheid niet te vergelijken met sigarettenrook. Je kan het wel hebben over allerlei niet met name genoemde onderzoeken, maar ik las toch echt anders én ik ga uit van wat longartsen aangeven mbt de vele tabaksgerelateerde ziekten. Zij hebben er in de praktijk dagelijks mee te maken.Uh...dat kan ook net zo goed van de uitlaatgassen zijn hoor. Artsen kunnen wel denken dat het komt door roken maar dat hoeft niet perse zo te zijn en dat kunnen zo toch nooit zeker weten.

Artsen denken dat niet. Dat weten dat zeker omdat tal van wetenschappelijke onderzoeken dat aangetoond hebben. Het is jou goed recht daaraan te twijfelen, maar als je je volgende pakje sigaretten koopt, kijk dan eens goed naar de foto van kapot gerookte longen. Dan zie je wat roken met je doet.

Geen enkele arts zal beweren dat uitlaatgassen onschadelijk zijn maar het is nu eenmaal een feit dat roken vele malen schadelijker is.
Reputatie 5
Badge
Ik denk dat we er nooit uit gaan komen op deze manier, want iedereen blijft zijn eigen mening herhalen zonder open te staan voor die van een ander. Opvallend hierbij is dat er allerlei vergelijkingen worden gemaakt over wat er allemaal wel niet schadelijk of overlastgevend is. Echter, dat het één slecht is, zegt niets over het ander. Natuurlijk zijn uitlaatgassen zeer vervuilend en schadelijk. We zijn dan ook hard bezig om uitlaatgassen terug te dringen. Er is een transitie gaande van verbrandingsmotoren naar elektrisch, van aardgas naar andere energiebronnen en van normloos naar strenge milieu-eisen. Dat is niet van vandaag op morgen gereed, maar iedere dag komen we dichter bij het moment waarop al die walmende motoren en industrie vervangen zijn. Dat er vandaag de dag nog wel uitlaatgassen zijn, betekent niet dat we niets tegen roken mogen doen. Het is alsof we tasjesdieven niet mogen aanpakken zolang er nog moorden worden gepleegd. Net zo min slaat de vergelijking tussen roken en vet, suikerhoudend of stinkend voedsel als een tang op een varken. Dat je iets aan het één wil doen, staat compleet los van het ander. Dus wat mij betreft gaat het in dit topic enkel over de wenselijkheid van een rookverbod op het station. En wie het wil hebben over verboden op vet, suikerhoudend of stinkend voedsel; of over uitlaatgassen, die moet daar een topic over openen.
Reputatie 6
Tja. Of uitlaatgassen niet net zo erg zijn - deze vraag hoor je zo vaak. Volgens artsen spelen uitlaatgassen geen rol bij longproblemen. Bijna alle longziekten zijn terug te voeren op tabaksrook. Moet ik deze specialist in de krant van afgelopen donderdag maar niet geloven dan....
Reputatie 7
Badge
Uitlaatgassen in de buitenlucht zijn o.a qua giftigheid niet te vergelijken met sigarettenrook. Je kan het wel hebben over allerlei niet met name genoemde onderzoeken, maar ik las toch echt anders én ik ga uit van wat longartsen aangeven mbt de vele tabaksgerelateerde ziekten. Zij hebben er in de praktijk dagelijks mee te maken.
Uh...dat kan ook net zo goed van de uitlaatgassen zijn hoor. Artsen kunnen wel denken dat het komt door roken maar dat hoeft niet perse zo te zijn en dat kunnen zo toch nooit zeker weten.
Mijn vader is 65 en rookt al bijna zijn hele leven. Hij is kerngezond. Niet eens benauwd. En heeft nog nooit geen kanker gehad. Hoeft geen medicijnen te slikken, niks.
Reputatie 6
Ik zat vorige week op station Breda te wachten. Aan de andere kant van het bankje een jongedame die lekker zat te appen en te roken. De rookgeur waaide voor een deel naar achteren en sloeg gelijk op m'n keel. Een branderige, irriterende lucht. Ik ging een eind verderop zitten. De omgekeerde wereld. Ik heb weleens mensen verwezen naar de rookpaal, met wisselend resultaat (soms doet men dat gewoon niet omdat ze de paal te veraf vinden staan, lopen is een zware opgave) en soms zelfs botte beledigende opmerkingen. Ik had daar nu geen zin in. Rookgeur (een verbrandingsproduct) is echt totaal anders dan de geur van een bak vet fastfood die achter je opgegeten wordt.
Afgelopen woendag toen ik op Rotterdam C het perron kwam oplopen (vanaf de trap bovenlangs), passeerde ik ook de kiosk. Daar stonden twee 'dames' te roken (en aan hun verschrompelde gezichten te zien, waren het 'heavy users'). Toen ik ze vriendelijk een goedemorgen wenste en ze daarna verwees naar de rookpaal, een meter of tien verderop, antwoordde ze, dat ze alleen even stonden te wachtten op degene die koffie was halen.

Op dat moment kwam een 'heer' met koffie aangelopen, voegde zich bij het gezelschap en stak een sigaret aan, waarop één van de vrouwen riep: 'hé joh, ze zeggen dat je hier niet mag roken'. 'Van wie niet?' brieste de man. Ik liep een paar passen terug, wenste ook de 'heer' een goedemorgen, en verwees hem naar de rookpaal. De rook in mijn gezicht blazend, zei hij met een onmiskenbaar Rotterdams accent: 'Pleurt op joh, mongool. Loop lekker door of naar de hel'. Ondertussen had een van de 'dames' ook weer een sigaret aangestoken, viel de man bij een foeterde: 'dat geouwehoer ook, doodziek wordt je ervan', waarop een andere wachtende reiziger de 'dame' van riepliek diende. 'Nee, die stinksigaretten, die zijn gezond zeker?'

Ik viel de medereiziger bij. Sommige zijn zo verslaafd, die zijn niet meer voor rede vatbaar en beseffen niet dat ze aan anderen overlast veroorzaken, waarop de rokende 'heer' zich aangesproken voelde en me zei 'dat ik niet zo moest zeiken, anders zou hij van mijn bril contactlenzen maken'.

Gezellig, maar voor contactlenzen ga ik toch liever naar de opticiën
Reputatie 6

@Pejeka dat antwoord heb je al gekregen, de rook van tabak is schadelijk en de lucht van friet of koffie niet.De rook van tabak is alleen schadelijk als je meerdere uren per dag in een afgesloten ruimte verblijft met rokers. Niet als je op straat, bij de bushalte, op het perron, in het voorbijgaan een sliertje tabaksrook meekrijgt.


Haha. Erg bagatelliserend. Het is ook vaak geen enkel sliertje, maar het zijn hele walmen die verwaaien. Vraag maar eens aan longartsen hoe schadelijk dat is. Zeker als je dat bijna iedere dag treft op het station. Vandaag weer een interview met een longchirurg in de krant... Op naar een rookvrije generatie... Uitlaatgassen zo in het algemeen in de buitenlucht zijn trouwens onschadelijk voor de longen.
@Pejeka dat antwoord heb je al gekregen, de rook van tabak is schadelijk en de lucht van friet of koffie niet.
De rook van tabak is alleen schadelijk als je meerdere uren per dag in een afgesloten ruimte verblijft met rokers. Niet als je op straat, bij de bushalte, op het perron, in het voorbijgaan een sliertje tabaksrook meekrijgt.
Reputatie 5
@Pejeka dat antwoord heb je al gekregen, de rook van tabak is schadelijk en de lucht van friet of koffie niet.
Ik zat vorige week op station Breda te wachten. Aan de andere kant van het bankje een jongedame die lekker zat te appen en te roken. De rookgeur waaide voor een deel naar achteren en sloeg gelijk op m'n keel. Een branderige, irriterende lucht. Ik ging een eind verderop zitten. De omgekeerde wereld. Ik heb weleens mensen verwezen naar de rookpaal, met wisselend resultaat (soms doet men dat gewoon niet omdat ze de paal te veraf vinden staan, lopen is een zware opgave) en soms zelfs botte beledigende opmerkingen. Ik had daar nu geen zin in. Rookgeur (een verbrandingsproduct) is echt totaal anders dan de geur van een bak vet fastfood die achter je opgegeten wordt.
Maar niet ieders ervaring is hetzelfde. Als het alleen maar om "geur" gaat, wordt die door iedereen anders ervaren, afhankelijk van iemands gesteldheid of preferentie. Misschien vinden anderen frituurgeur weer heel misselijkmakend, en weer anderen de geur van koffie. Toch vinden we dat mensen friet en koffie mee moeten mogen nemen op het perron of zelfs in de trein. Waarom dan moeilijk doen over iemand die rookt als het alleen over de geur gaat?
Reputatie 6
Ik zat vorige week op station Breda te wachten. Aan de andere kant van het bankje een jongedame die lekker zat te appen en te roken. De rookgeur waaide voor een deel naar achteren en sloeg gelijk op m'n keel. Een branderige, irriterende lucht. Ik ging een eind verderop zitten. De omgekeerde wereld. Ik heb weleens mensen verwezen naar de rookpaal, met wisselend resultaat (soms doet men dat gewoon niet omdat ze de paal te veraf vinden staan, lopen is een zware opgave) en soms zelfs botte beledigende opmerkingen. Ik had daar nu geen zin in. Rookgeur (een verbrandingsproduct) is echt totaal anders dan de geur van een bak vet fastfood die achter je opgegeten wordt.

Reageer