Suggestie: Algeheel rookverbod station


  • Op het juiste spoor
  • 0 reacties
Beste fora gebruikers en NS medewerkers,

Gezien het steeds meer geaccepteerd wordt dat roken slecht voor de roker EN omstanders is, wordt het op steeds meer plekken verboden om te roken. Binnen enkele jaren wordt het ook verboden om sigaretten te openlijk te verkopen: http://nos.nl/artikel/2181516-sigarettenautomaten-in-2022-verboden.html

Ik stoor mij ook aan de rokersmogelijkheden op stations, voornamelijk op de volgende twee manieren:
1) Het toestaan van roken bij de ingangen: wanneer het regent staan er vaak allemaal rokers bij de ingangen van de stations. Hierdoor mag je door een fijne walm aan rooklucht lopen als je het station in loopt.

2) Bij enkele sporen, zoals Leiden centraal spoor 1 en 2, moet je verplicht langs een rookpaal lopen indien je in een andere coupé dan de eerste wilt gaan zitten. Deze rokerspalen werken tot op zekere hoogte omdat rokers hier samen komen, maar zorgt er ook meteen voor dat er een hele geconcentreerde rooklucht uit de paal komt / van de rokers vandaan komt.

Mijn voorstel zou dan ook zijn om het verboden te maken te roken IN en RONDOM het station. In de VS is dit op veel plekken ook zo geregeld, en dit werkt goed. Als voorbeeld: daar is het vaak verboden om binnen een straal van x (zeg: 10) meter te roken van een bushalte.

Hoe staan jullie hierin?
Mark

256 reacties

Reputatie 5
Badge
Ik denk dat we er nooit uit gaan komen op deze manier, want iedereen blijft zijn eigen mening herhalen zonder open te staan voor die van een ander. Opvallend hierbij is dat er allerlei vergelijkingen worden gemaakt over wat er allemaal wel niet schadelijk of overlastgevend is. Echter, dat het één slecht is, zegt niets over het ander. Natuurlijk zijn uitlaatgassen zeer vervuilend en schadelijk. We zijn dan ook hard bezig om uitlaatgassen terug te dringen. Er is een transitie gaande van verbrandingsmotoren naar elektrisch, van aardgas naar andere energiebronnen en van normloos naar strenge milieu-eisen. Dat is niet van vandaag op morgen gereed, maar iedere dag komen we dichter bij het moment waarop al die walmende motoren en industrie vervangen zijn. Dat er vandaag de dag nog wel uitlaatgassen zijn, betekent niet dat we niets tegen roken mogen doen. Het is alsof we tasjesdieven niet mogen aanpakken zolang er nog moorden worden gepleegd. Net zo min slaat de vergelijking tussen roken en vet, suikerhoudend of stinkend voedsel als een tang op een varken. Dat je iets aan het één wil doen, staat compleet los van het ander. Dus wat mij betreft gaat het in dit topic enkel over de wenselijkheid van een rookverbod op het station. En wie het wil hebben over verboden op vet, suikerhoudend of stinkend voedsel; of over uitlaatgassen, die moet daar een topic over openen.
Reputatie 7
Badge +3
Het lijkt me eerder een oproep aan de overheid om de regelgeving aan te scherpen. NS gaat dit niet vanuit zichzelf doen. Net als in andere landen moeten stations worden opgenomen in de lijst van openbare gebouwen waar een volledig rookverbod geldt. Rookzones zijn alleen toegestaan in afgesloten ruimtes met voldoende afzuiging. NS zal dan de afweging moeten maken of ze die afgesloten ruimtes willen bouwen.

Het uitgangspunt kan niet anders zijn dan dat niet-rokers recht hebben op een rookvrije reis. Vergelijkbaar met niet-rokers die recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat laatste was de doorslaggevende reden om alle treinen rookvrij te maken: het personeel dat op de trein werkt heeft recht op een rookvrije werkplek.
Reputatie 5
Ik probeer niet mensen hun leven zuur te maken of mensen die roken in een slecht daglicht te plaatsen. Ik probeer mensen de feiten te laten inzien en een van die feiten is nou helemaal dat roken op plekken waar dat niet gewenst is veel overlast veroorzaakt en dat roken een verslaving is, echter is het toegeven daarvan voor sommige toch moeilijk.

En over de uitstoot van vrachtwagens, auto's en scooters is ook veel weerstand te vinden. Zo zijn er tegenwoordig milieuzones, hogere btw op auto's die meer vervuilen dan op auto's die minder vervuilen, hoge accijnzen op brandstof, strengere regelgeving omtrent uitstoot etc.

En voor zowel alcohol als roken geldt, als het nu op de markt zou komen dan zou het beide illegaal worden vanwegen de verslavingskans en ongezonde effecten. We weten allemaal inmiddels ook dat roken op geen enkele manier goed voor je is en dat het overgrote deel van de rokers nog rookt vanwege de verslaving aan bepaalde stoffen die te vinden zijn in sigarettenrook. En de vergelijking met alcohok gaat ook niet helemaal op.
Procentueel gezien zijn er minder mensen verslaafd aan alcohol van het totaal van de mensen die alcohol nuttigen dan het percentage verslaafden van mensen die roken. Nu is het toegeven van een verslaving altijd lastig, en dat begrijp ik ook wel, maar de feiten spreken voor zich.

En dat de goede mensen die wel alleen roken op de plaatsen waar dat mag op de stations de dupe gaan worden van het gedrag van de mensen die zich er niks van aantrekken hoort helaas bij het leven, ik wordt namelijk ook de dupe van de mensen die niet goed opletten op de fiets wanneer ze hun telefoon gebruiken. Motorrijders van 18 zijn ook de dupe van regelgeving die zegt dat je pas vanaf je 22e een volledig motorrijbewijs mag halen terwijl een autobestuurder het moment dat hij of zij zijn rijbewijs in handen heeft in een RS6 met 600pk mag rijden.
Reputatie 7
Badge +3
Het is heel simpel. Iedereen heeft recht op een rookvrije reis. Het is aan NS om dat eindelijk eens te regelen.

Dat er andere schadelijke zaken in de lucht hangen is geen enkel excuus om het rookvrij reizen niet te regelen. Voertuigen die voortbewogen worden door verbrandingsmotoren geven ook veel problemen en die moeten ook aangepakt worden. Maar er zijn wel degelijk niet-rokers die last hebben van de rokers op de stations. Zeker als ze staan op plekken die niet zijn aangewezen als rookzone.

Een discussie over wapenbezit in de VS is heel interessant maar nauwelijks relevant in een discussie over het rookverbod in Nederland.
Reputatie 6
Badge
Daar wordt wel degelijk over geklaagd, maar NS heeft daar niks mee te maken. Je kan dan ook niet verwachten dat je mensen op dit forum hoort klagen over vrachtwagens of bussen, want die horen niet bij NS of treinreizen.
Reputatie 7
Van mij mag iedereen zoveel roken als hij of zij wil en z'n longen en luchtwegen besmeuren met aanslag. Alleen graag niet op plaatsen zoals stations, vliegvelden, restaurants enz. De reden is duidelijk dacht ik zo 😉. Van vet en suiker naar binnen werken heeft een ander geen last mbt de gezondheid. De tijden zijn veranderd. In een vliegtuig rookt men ook niet en moet je soms uren zonder tabak. Niemand klaagt daarover. Dan kan dat op genoemde plekken ook toch, en rook je weer gewoon buiten op straat, thuis of in je auto als je die hebt.
Reputatie 7
Badge +3
Het is natuurlijk wel erg ironisch dat treinreizigers, toch niet de grootste luchtvervuilers, op stations te maken krijgen met rookvervuiling. Daar mag best over geklaagd worden. Het beste is dan ook dat NS die idiote rookpalen en -putten weghaalt en de verkoop van rookwaren op stations verbiedt. Daar gaat ook een enorm maatschappelijk signaal van uit.

Gebeurt het niet dit jaar of volgend jaar, voor 2025 is dat echt wel geregeld. De tabaksindustrie en de rooklobby voeren een achterhoedegevecht dat ze niet kunnen winnen. De vraag is of NS maatschappelijk voorloper wil zijn of wil achterblijven bij de achterhoede. Ik hoop op het eerste maar vermoed het weinig ambitieuze laatste.
Reputatie 7
Badge +3
Totaal betuttelend trouwens om geen tabak meer te verkopen bij Kiosk of AH ToGo, dan koop ik toch gewoon 2 pakjes ergens anders?
Het gaat dan ook niet om jou maar mensen (jongeren) die nog niet roken. Uit alle onderzoeken blijkt dat wanneer het aantal verkooppunten drastisch wordt verminderd er minder mensen gaan roken. De verstokte rokers weten toch wel hoe ze aan hun rookwaar kunnen komen. De verstokte rokers stoppen uiteindelijk een keer met roken, bij leven dan wel na het overlijden. De aanwas van vervangingsrokers moet tot staan gebracht worden.
Het moge duidelijk zijn dat dit topic, gezien het aantal reacties, veel emoties oproept. Ik wil iedereen bedanken voor zijn input en vragen bij het plaatsen van nieuwe reacties de huisregels in acht te nemen. Nieuwe kwetsende reacties worden verwijderd zonder verdere waarschuwing.
Reputatie 7
Badge +3
@Robert B
Een Europese regeling hoeft er helemaal niet te komen. Frankrijk heeft sinds jaar en dag de regeling dat tabakswaren alleen bij een officiële Tabac mogen worden verkocht. Per gemeente zijn er een beperkt aantal vergunningen voor Tabacs. Het aantal verkooppunten is dus al zeer beperkt. Een mooi voorbeeld is het winkelcentrum bij de ingang van de Eurotunnel, Cité Europe. Dat ligt op het grondgebied van Coquelles en daar waren alle vergunningen al vergeven toen het centrum geopend werd. In Cité Europe is dan ook geen tabak te koop. Tegelijkertijd kun je dus wel wijn en bier kopen bij McDonald's in Frankrijk.

Zonder welke tussenkomst van de EU dan ook kan de Nederlandse overheid morgen besluiten om een model als Frankrijk in te voeren of eigen beleid te ontwikkelen om het roken nog meer te ontmoedigen.

Deze week was er nieuws uit Engeland dat er door de maatregelen als het rookverbod, de blanco verpakkingen en het opbergen van de rookwaren achter neutrale kastdeuren, dus zonder merkreclame, er een significante afname is van het aantal beginnende rokers.
http://www.independent.co.uk/news/health/smoking-ban-uk-smokers-numbers-fall-two-million-19-cigarettes-tobacco-drop-10-years-a7817236.html

Het is natuurlijk wel aan te raden om in EU-verband op te treden tegen de tabakslobby. Het meest effectief is het natuurlijk wanneer in alle EU-lidstaten vergelijkbare maatregelen worden genomen om het roken te ontmoedigen.
Reputatie 6
@ Pejeka,

Waar het op neerkomt, is dat rokers de gevaren van het roken bagataliseren, door allerlei argumenten aan te voeren die totaal geen hout snijden.

Dat aan sigaretten tal van onnodige en kankerverwekkende stoffen worden toegevoegd, met als doel een ongezonde gewoonte - een verslaving - in stand houden én ook om het roken, c.q. het diep inhaleren van tabaksrook, te 'veraangenamen'. Zonder die toegevoegde stoffen is roken een stuk minder aangenaam. De meeste mensen zouden zich de longen uit het lijf hoesten, maar dáár horen we rokers niet over.

Geïnhaleerde tabaksrook is veel geconcentreerder dan de 'met uitlaatgassen, dieseldampen en door walmende fabrieksschoorstenen vervuilde' lucht. Veel schadelijke stoffen worden afgevangen en op het moment van uitstoot, verdunnen en verwaaien uitlaatgassen vrijwel meteen. En al zou er al iemand zijn die, dertig keer per dag gedurende een minuut of drie, onverdunde uitlaatgassen inademt, ik kan me niet voorstellen dat die daar binnen een week aan verslaafd is en meerder keren per dag aan het 'gas' moet om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan en om 'lucht' te hebben.

Maar goed, in dit topic gaat het om het rookvrij verklaren van de stations, omdat er door het roken overlast wordt ervaren, in welke vorm dan ook. En als overlast wordt ervaren: het gegeven dat er op het station frietjes en kroketten worden gefrituurd, auto en scooters langsrijden, vliegtuigen overvliegen en koffie wordt verkocht, doet daar niets aan af. Dat maakt de overlast door het roken niet minder of minder erg en is geen reden om de overlast die door het roken wordt ervaren, niet aan te pakken.

De meeste rokers zullen ongetwijfeld alleen daar roken waar dat is toegestaan maar dat neemt niet weg, dat er geen overlast is omdat de rookzone's op een totaal verkeerde plaats zijn neergezet. En ja, er zijn rokers die vinden dat de rookzone's niet voor hen zijn en daarom roken waar zij willen, zonder zich verder van iets of iemand wat aan te trekken. En ja, er zijn rokers die op een niet toegestane plek roken omdat de regels onduidelijk zijn.

Een rookverbod geeft duidelijkheid: in het station, op het perron (en in de trein) wordt niet gerookt. Simpel, duidelijk en logisch bovendien, want het in stand houden en het faciliteren van een verslaving is toch geen taak van een vervoersbedrijf?
Reputatie 7
Badge +3
De NS is er voor haar klanten en daaronder bevindt zich een aanzienlijk deel dat roken op zijn tijd fijn vindt.
En een veel groter deel van deze klanten vindt roken helemaal niet fijn. Kijk eens naar de vele topics van reizigers die hier klachten over hebben, of naar de vele tweets die gestuurd worden om hierover te klagen. Het percentage rokers daalt al jaren, rookte in 2016 nog 24,1 procent waarvan 18,6 dagelijks, in 2017 is dat gedaald naar 23,1 en respectievelijk 17,2 procent. Hoe ver moet dit percentage nog dalen voor NS inziet dat de overlast bij de niet rokers te groot is? En dan gaat het nog niet eens alleen over de mogelijke gezondheidsschade op de lange termijn, maar simpel om de overlast die men op dat moment ondervindt.
Reputatie 7
In Spanje zijn alle stations al enkele jaren geheel rookvrij. Als enig Europees land. Net zoals openbare parken, schoolpleinen e.d. En wat blijkt, het werkt verrassend goed. Natuurlijk zijn er overtreders, maar discussies over het nut of het in twijfel trekken van de mate van schadelijkheid is niet nodig; het mag gewoon niet meer. Flinke boete dus.

Uiteindelijk ligt de bal bij de overheid, maar de NS kan natuurlijk wel een voorschotje geven (ook al is het in wezen hun taak niet. Maar ze houden zich ook bezig met de Boekenweek en andere zaken die in principe niets met treinen rijden te maken hebben).

Mensen zijn m.i. gebaat bij een eenduidige regel zonder allerlei uitzonderingen en compromissen. "Roken, we komen er samen wel uit" was lange tijd een slogan bij het toenmalige Postbus 51. Echt Hollands. Maar zo werkt het tegenwoordig toch niet meer.
Het is vrij simpel, of de stations moeten rookvrij genaakt worden of NS moet de rookzones in stand houden maar dan wel HANDHAVEN.

Dat laatste gebeurt ook niet, sterker nog veel NS'ers roken zelf op plaatsen waar het niet mag.
Badge +3
Lange termijn (rookvrije generatie) kan nog wel even duren.

De 'overlast' ondervinden nu (ineens) mensen die anti zijn, of niet gewend zijn aan tabaksrook.

Dat zijn in veel gevallen ex-rokers die er liever niet (meer) mee geconfronteerd willen worden, en de buitenlucht schoner willen maken voor hun kids. Binnen roken was oké vroeger (ook in de trein), maar nu is buiten roken de norm.

Bij een bushalte/abri ga gerust je gang, maar op een perron onder een afdak dus wél allen waar het toegestaan is.

Maar het gaat meer om dat ze geen slechte voorbeelden wensen te zien (want dat ziet je kid van 14 natuurlijk ook, en raakt geïnteresserd in wat (tabak of wiet) roken of alcohol of een XTC pilletje met je doet, toch? Of over 5 of 10 jaar, een halfje Viagra met zijn zoveelste vriendinnetje proberen?

De tijd zal het leren.. maar voor nu is tabak roken nog een keuze, en legaal/gereguleerd.
Liever niet omdat je er last van hebt? Prima! Zeg dat dan even en ik ga wel ergens anders staan of rook niet...
Ik pleit liever voor afschaffing van dit forum 😍

In het kader van een anti-verslavingsbeleid zou daar inderdaad best iets voor te zeggen zijn. ☺
Reputatie 7
Badge +3
Maar dan terugkomend op wat anders, waarom verdedigen jullie roken zo? Ik weet het antwoord al hoor, maar ik wil het graag van jullie horen?
Veel mensen zijn er niet van gediend dat anderen voor hen willen gaan bepalen wat ze wel en niet mogen. Dat jij bepaalde dingen vindt betekent niet dat je die aan anderen moet opdringen.
Reputatie 7
Badge +3


Maar dan terugkomend op wat anders, waarom verdedigen jullie roken zo? Ik weet het antwoord al hoor, maar ik wil het graag van jullie horen?Veel mensen zijn er niet van gediend dat anderen voor hen willen gaan bepalen wat ze wel en niet mogen. Dat jij bepaalde dingen vindt betekent niet dat je die aan anderen moet opdringen.
Te algemeen antwoord. Dan vraag ik het nog een keer, waarom verdedig jij roken?

Ik rook zelf helemaal niet maar geef alleen maar aan dat veel mensen er niet van niet gediend zijn dat anderen hun de wet proberen voor te schrijven. Het is net als met reformatorische protestanten die via wettelijke maatregelen de rest van Nederland hun zondagsrust willen opdringen of groene fanatici die auto's, barbecues en ballonnetjes willen verbieden.

Dat je roken verbiedt op plaatsen waar anderen er last van hebben zoals in de trein is logisch, maar gewoon op straat met als argument "we willen een rookvrij generatie" gaat toch echt een brug te ver.
Reputatie 7
Badge
Overigens mijn excuses dat ik zo fanatiek reageer en zie dit zeker niet als een persoonlijke aanval, maar ik heb al te veel familieleden verloren aan de gevolgen van longkanker, kan zijn dat het me daarom zo hoog zit wanneer mensen het roken zo verdedigen..
Dat geeft niet beste RSD. Ik vind het rot voor je dat je zo veel familieleden hebt verloren hierdoor.
1 ding ben ik het wel met je eens....roken is inderdaad een verslaving (vooral op stressvolle momenten).

En ja voor de rest.....we zullen wel zien hoe het in de toekomst zal gaan. Misschien komt er een algeheel rookverbod. Misschien niet. Ik hoop wel dat het voor een bepaalde groep mensen in ieder geval verkocht blijft worden. Zodat mensen die hun hele leven hebben gerookt de keus kunnen maken of ze wel of niet willen stoppen. Zodat ze niet gedwongen worden om perse te stoppen terwijl zij dat niet willen.
@RSD

Heb het niet als fanatisme ervaren maar als een duidelijke stellingname. Overigens heerst hier m.i. geen verbod op fanatiek gedrag en omdat niemand hier onder zijn eigen naam bezig is kun je, sowieso, slechts van "persoonlijk" spreken.
Heb je mening gerespecteerd en kan hem nu ook goed plaatsen.
Verder wil ik het roken niet verdedigen maar vind het niet nodig de roker alle ruimte, behalve zijn eigen woonruimte, te ontnemen. Ook niet rokers vervuilen, op directe en indirecte wijze, de lucht.
"Wij hebben hier in Nederland, een via democratische weg tot stand gekomen, Tabakswet, die regelt dat je op bepaalde plaatsen niet mag roken. Hetgeen betekent dat je op de overige plaatsen met recht mag roken."

Naast de Tabaks- en rookwarenwet, hebben we wetgeving rondom onze staatsinrichting die plaatselijke overheden het recht geeft aanvullende maatregelen te nemen. Zoals blijkt uit de overwegingen van de Groningse gemeenteraad voorafgaand aan dit besluit, is uit onderzoek gebleken dat 53% (een meerderheid) van de Nederlanders pleit voor een algeheel rookverbod. Een voorzichtige stap in die richting, vind ik dan eigenlijk niet vreemd en zeker niet ondemocratisch.

In de openbare ruimte is het, muv daartoe aangewezen plekken, toegestaan te roken (dit voor het geval je het zo beter begrijpt).
Nee het is niet aan de lagere overheden om "aanvullende" maatregelen te nemen. Als het wel zo was had Groningen tabaksrook niet als rookgas hoeven te omschrijven. Dit wordt enkel gedaan in een poging de Tabakswet te omzeilen.
Op het moment dat landelijk opiniepeilingen de gemeentelijke besluitvorming gaan dicteren is het einde zoek en als hierbij ook nog gaat om de verhouding 53/47 is het einde natuurlijk helemaal zoek.

Verder zie ik een (schijn)verbod in dezen vooral als een zwaktebod.
Reputatie 5


Pal voor de in- en uitgang van het ziekenhuis waar ik regelmatig kom (Catharina in Eindhoven) ligt een enorm parkeerterrein waar constant uitlaatgassen op 30 meter van de in- en uitgang van het ziekenhuis de lucht in worden geblazen. Dat niet alleen, maar de ruimte om mensen af te zetten of op te halen, alsmede de ruimte voor taxi's ligt nog dichter bij de deuren. Blijkbaar is dat allemaal OK, maar zou het opeens een probleem zijn als iemand daar een sigaret rookt, want smerige rook of wat dan ook?Er is al meerdere keren uitgelegd dat er een verschil is tussen tabaksrook en uitlaatgassen en dat dat niet relevant is voor het onderwerp rookverbod op een station.
Welk verschil dan? De één is schadelijk voor de gezondheid en de ander niet? Of de één moet men ongewilde inademen en de ander niet? Of uitlaatgassen zijn nuttig, dus kan je in de gelukzalige gedachte dat je longaandoening een groter doel dient aan de zuurstof, en bij tabaksrook niet? Zeg het maar.

Ik zie niemand die gedwongen is vanuit een verslaving meerdere keren per dag aan de uitlaat van een auto hangen om er rustig van te worden, laten we daar eens mee beginnen. Daarnaast stort onze economie compleet in wanneer we verbrandingsmotoren gaan verbieden, dan heeft de hele Rotterdamse haven, schiphol en onze hele transportsector geen bestaansrecht meer.

Ik moet overigens wel zeggen dat een algeheel rookverbod in de openbare ruimte wel echt grote onzin is, als jij terwijl je een stukje loopt op straat een sigaret op wilt steken dan moet je dat geheel zelf weten.

Waar het in dit topic om gaat is een voorstel voor een algeheel rookverbod op stations, en als blijkt dat een merendeel van de mensen het daar mee eens is dan is dat volledig democratisch. Moet dat overigens wel eerst onderzocht worden.

Door de onduidelijke plekken waar men mag roken en de slechte handhaving hierop lijkt het me inderdaad geen slecht idee een station geheel tabaksrookvrij te verklaren.

Dat men dan zegt dat je maar moet laten leven snap ik, maar wanneer je als niet roker op een plek staat waar je officieel niet mag roken en er komen doodleuk op wekelijkse basis mensen naast je staan die wel gaan roken waardoor jij zelf last hebt van de rook dan snap ik dat je daar wel klaar mee bent. Draai het eens om naar een andere situatie, als jij staat te wachten in de rij en er staat iemand voor je die keihard naar zweet stinkt dat je bijna misselijk wordt van die lucht. Dat is niet fijn en dan wil je het liefst proberen die lucht te vermijden, dat is precies hoe een zeer groot deel van de niet rokers zich voelt wanneer zij sigarettenrook in staan te ademen.
@Perron23

Waarop baseer jij je mening dat het niet aan lagere overheden is om "aanvullende" maatregelen te nemen? Daar is nu juist de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor uitgevonden. De APV moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en is op die manier democratisch gelegitimeerd. Een gemeente mag zich met van alles en nog wat bemoeien. Dat gaat van het verspreiden van gedrukte stukken tot seksinrichtingen en parkeerexcessen. Zo is op landelijk niveau bepaald dat prostitutie is toegestaan en mag op gemeentelijk niveau worden besloten dat er geen vergunningen worden verleend aan seksinrichtingen. Dat zijn beide democratisch genomen besluiten.https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_verordeningOp het moment dat men zaken een andere naam gaat geven en niet durft te handhaven, hoef ik eigenlijk niet verder aan te geven dat het niet in de haak is. Heb dat hierboven al wel gedaan.

Onder de paragraaf Gelding kun je in de door jou gelinkte pagina voldoende vinden over de beperkingen van een APV.

Ben zelf niet zo thuis in de prostitutiebranche maar weet wel dat ook hier gemeenten gebonden zijn aan landelijke kaders. Zo wordt zelfs al enige tijd gewerkt aan een landelijk vergunningsstelsel om nu juist de onwenselijke verschillen in lokale invullingen tegen te gaan. De landelijke kaders dienen vervolgens te passen in Europese wet- en regelgeving.

Ook democratisch genomen besluiten dien je m.i. kritisch te bekijken en te kunnen toetsen. In het geval van het "rookgasverbod" wordt dit bemoeilijkt door een niet al te dappere opstelling van de gemeente Groningen.
@iMark
De accijns op tabakswaren kan slechts in beperkte mate worden verhoogd. Dit vanwege het feit dat een uniform Europees prijsbeleid ontbreekt. Vandaar dat ik mij afvroeg of er weleens aan een vergunningsplicht is gedacht.
Heb jij enig idee hoeveel de rijksoverheid specifiek aan rookpreventie uitgeeft ?
Beste fora gebruikers en NS medewerkers,

Gezien het steeds meer geaccepteerd wordt dat roken slecht voor de roker EN omstanders is, wordt het op steeds meer plekken verboden om te roken.


Ik vind dit nogal dubieus. Er is bewijs dat roken en meeroken slecht is voor je gezondheid, maar geldt dat meerook-argument buiten eigenlijk wel? En dan nog moet de rook boven de drempel van fijnstof-uitstoot van auto's, treinen e.d. uitkomen om verschil te maken. Niet dat dat laatste een reden zou zijn tegen een verbod, maar het plaatst het wel in perspectief.

Persoonlijk vind ik roken erg vies, maar ik gun een ander zijn (ongezonde) pleziertje. Leven en laten leven, al dan niet gemiddeld een stukje korter 😉 Als je verplicht langs een roker moet, dan kun je ook even je adem inhouden. En als je je voor langere tijd in de buurt van rokers moet begeven, dan doet sociale interactie ook wonderen. De meeste mensen zijn echt wel voor rede vatbaar 🙂

Reageer