Vooraan instappen op TBP-schermen?

  • 31 juli 2014
  • 5 reacties
  • 539 Bekeken

Reputatie 6
  • Koploper*
  • 1231 reacties
Op station Den Haag Centraal (kopstation) komt het geregeld voor dat reizigers vooraan moeten instappen. Aan de zijde van de stationshal staat dan een (of meerdere) (al dan niet) afgesloten treinstellen. Pas hierna staat de eigenlijke trein die op het TBP-scherm staat.

Vroeger, toen er nog CTA-bakken waren, werd dit keurig in de CTA aangegeven met de rode tekst 'vooraan instappen'. Bij de nieuwe TBP-schermen heb ik dit nog niet gezien.

Daarnaast heeft zich afgelopen maandagavond een vervelend incident hieromtrent voorgedaan. Op spoor 6 stond een SGMm gereed, terwijl de TBP aangaf dat dit de Sprinter naar Utrecht was. Reizigers zijn hier dan ook te goeder trouw ingestapt. Achteraf bleek echter dat er in de tussentijd een andere trein voor deze SGMm is binnengekomen, die de echte trein naar Utrecht bleek te zijn. Pas na vertrek kwam er iemand op het idee om de reizigers in de SGm hierover te informeren en ze te verwijzen naar de trein van een half uur later. Kennelijk valt het niemand van het ongetwijfeld langslopende personeel op dat er ook mensen in de SGMm zitten, kennelijk gaat er bij niemand een lichtje branden.

Derhalve de volgende vragen:
1. waarom worden in de geschetste gevallen de TBP-schermen niet voorzien van de aanduiding 'vooraan instappen', zoals voorheen bij de CTA-bakken wel gebeurde?
2. is NS het met mij eens dat dat een ongewenste situatie is, die op gespannen voet staat met de bewering dat de reiziger op de plaatsen 1, 2 en 3 staat?
3. zo ja, op welke termijn gaat NS er voor zorgen dat dit gewoon aangegeven wordt? Zo nee, waarom niet?

en specifiek naar aanleiding van de situatie van afgelopen maandag?
4. is NS het met mij eens dat dit een ongewenste gebeurtenis is, die haaks staat op de bewering dat de reiziger op plaats 1, 2 en 3 staat?
5. waarom was de SGMm niet afgesloten, aangezien deze niet bestemd was om de trein te rijden die op de TBP aangekondigd stond?
6. waarom werden de reizigers die in de SGMm plaatsgenomen hadden niet tijdig geïnformeerd, opdat ze alsnog in het juiste treinstel plaats konden nemen?
7. welke maatregelen gaat NS nemen om dit soort gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen? En binnen welke termijn?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

W.S.M. Westland

5 reacties

Ik ben benieuwd en verwacht uiteraard gewoon een netjes antwoord op elk van de vragen 1 t/m 7...

Dat is nog eens treinhumor.
Reputatie 4
Badge
Wouw, het lijken wel kamervragen door de oppositie aan de minister over zaken van staatsbelang.
Inhoudelijk heb je helemaal gelijk, wsm, maar de vorm werkt bij mij compleet op de lachspieren.

Overigens, een vraag: zat je zelf in die trein of heb je het zien gebeuren? Dat blijkt niet uit de brief.

Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn, mijnheer de voorzitter.
Reputatie 6
Ik ben benieuwd en verwacht uiteraard gewoon een netjes antwoord op elk van de vragen 1 t/m 7...
Ik heb je klacht over de informatievoorziening inmiddels doorgezet naar de afdeling Reisinformatie, zo kan dit intern worden onderzocht. Mocht ik een terugkoppeling ontvangen dan zal ik dat hier in dit topic delen.
Beste wsm, wat vervelend dat de reizigers afgelopen maandagavond verkeerd geinformeerd werden waardoor ze in de verkeerde trein zijn gestapt. Dit is inderdaad een ongewenste gebeurtenis geweest. Wij vinden het namelijk belangrijk reizigers goed te informeren en ik zal de situatie daarom intern onder de aandacht brengen. Ook zal ik uitzoeken waarom deze informatie niet op de borden staat en of dit wellicht in de nabije toekomst aangepast kan worden. Wanneer ik meer informatie heb dan deel ik dat hier in dit topic.

Reageer