beantwoord

Een los product op mijn OV-chipkaart laden?Toon eerste bericht

55 reacties

Waarom kost dat geld ? ZO KLANTONVRIENDELIJK
Tip voor de NS: maak het mogelijk om bij de automaat saldo terug op rekening te storten. Net zoals je nu in winkels geld direct op rekening kan laten storten wanneer je een product terugbrengt (zonder extra kosten).

Conclusie is dat er wel degelijk een groep reizigers is die kritiek hebben en zich niet gehoord voelen.

Hopelijk gebeurd we snel meer met onze feedback, concreet!


In dit land heeft een minderheid nog nooit de dienst uitgemaakt.
En die ene keer dat men dat in de politiek heeft geprobeerd is dat falikant misgelopen.

In plaats van hier telkens opnieuw (samen met enkele anderen) uw aversie tegen de OVC te verkondigen, zou u dat beter bij uw volksvertegenwoordigers kunnen doen.,
Zij zijn het die in 2000 hebben besloten dat er een electronisch betalingssysteem in het OV moest komen en dat bij wet vastgelegd.
Dus of NS of welke andere vervoerder dan ook het leuk vinden of niet, of reiziger nu voor of tegen zijn, verandering van het systeem kan alleen maar door te beginnen bij een aanpassing van de geldende wetgeving.
Als u voortaan vindt dat we door rood moeten mogen rijden, kunt u de politie daar wel op aanspreken, maar beter ware het om uw volksvertegenwoordigers daar warm voor te krijgen.


Dus we mogen niet klagen over bepaalde aspecten die niet goed geregeld zijn ?
SP en Gl hebben wel degelijk veel actie gevoerd tegen bepaalde aspecten, waarom denk je dat de OV chipkaart zo laat is uitgerold bij NS /

En of het een minderheid is waag ik te betwijfelen, ik hoor veel mensen die niet meer met het OV gaan, die klagen ook niet, maar nemen gewoon een ander vervoermiddel.

Ik ben ook niet tegen de OVC wel tegen o/m sommige problemen die de OVC veroorzaakt heeft. En daar is 2,50 administratiekosten onderdeel van. Je betaalt al 7,50 voor een kaart, het niet uitchecken levert per jaar 23 miljoen euro op (wat volgend jaar veel meer zal zijn) en daar kan je best die administratiekosten mee verrekenen. Laat staan van de rente van al die openstaande saldi.
En de argumenten die NS geeft slaan helemaal nergens op.

Je kan het best regelen dat mensen gewoon een kaartje laden op hun OV chipkaart, dan reizen ze toch met de OV chipkaart, ze kunnen onmogelijk zwart rijden (want het poortje blijft dicht bij verder reizen) en ze hoeven geen 20+ saldo te laden, wat ze vervolgens niet meer gebruiken.
In plaats van hier telkens opnieuw (samen met enkele anderen) uw aversie tegen de OVC te verkondigen, zou u dat beter bij uw volksvertegenwoordigers kunnen doen.,
Zij zijn het die in 2000 hebben besloten dat er een electronisch betalingssysteem in het OV moest komen en dat bij wet vastgelegd.


Volgens mij is bovenstaande bewering pertinent onjuist en wordt in geen enkele wet gerept over de OV-chipkaart. De invulling van de vervoersbewijzen is namelijk geregeld middels Algemene Maatregelen van Bestuur en die kenmerken zich er nu juist door dat ze niet eerst langs de volksvertegenwoordiging hoeven voor goedkeuring.
Overigens valt het volgens mij wel mee met de aversie tegen de ov-chipkaart an sich, de weerstand richt zich vooral op de implementatie ervan waarbij de lusten volledig bij de vervoerders liggen, terwijl de reizgers met de lasten te kampen hebben.
Als het saldo van een persoonlijke OV-chipkaart tussen € 0 en € 30 is, kan je dit terugvragen bij een balie van een OV-bedrijf. De administratiekosten hiervoor bedragen €2,50. Deze worden niet in rekening gebracht bij het overzetten van saldo van persoonlijke OV-chipkaart naar persoonlijke OV-chipkaart.

Ik ben bekend met deze regeling, maar ik ben nu al dagenlang aan het vragen om een antwoord WAAROM er geen mogelijkheid is voor mensen die reizen maken die (ver) onder de verplichte 20 euro blijven om snel en zonder op extra kosten gejaagd te worden HUN EIGEN GELD terug te krijgen.

Reageer