Eis tot afschaffen €1 toeslag op wegwerpchipkaart

  • 12 juli 2014
  • 5 reacties
  • 352 Bekeken

Geachte heren, dames van NS,

Onlangs schafte u het "ouderwetse" papieren treinkaartje af en verving dit voor een (eveneens papieren) wegwerpchipkaart, waarvoor een euro extra per rit moet worden betaald. Sindsdien regent het klachten bij u, de Consumentenbond en reizigersvereniging Rover over deze extra toeslag. Omdat u uiteraard uw klanten hoog in het vaandel hebt staan, verwacht ik dan ook dat deze extra toeslag binnen afzienbare tijd zal worden afgeschaft.

Over de invoering en de communicatie uwerzijds omtrent deze invoering heb ik tengevolge nog de volgende klachten. Ten onrechte hebt u aan uw klanten gecommuniceerd dat deze maatregel nodig was om zwartrijden tegen te gaan. Bovendien hebt u ten onrechte aan uw klanten gecommuniceerd dat de extra euro bedoeld is om de extra kosten te drukken. U hebt over deze twee punten gelogen.

Een RFID-tag, waar we het in feite over hebben, kost voor gewone consumenten (dus niet voor bedrijven, die ze ongetwijfeld zelfs goedkoper kunnen kopen) 58 cent. [1] Uw klantenservice beweert dat de extra euro niet alleen de kostprijs van het kaartje, maar ook de distributie moet dekken. Dit argument slaat uiteraard kant noch wal. Voorheen betaalde de reiziger immers ook niet voor de distributie van papieren kaartjes. Deze kosten waren altijd al in de ritprijs verwerkt. Immers, sinds het bestaan van de spoorwegen wordt met papieren kaartjes gewerkt en die zijn nooit door een liefdadigheidsinstelling gratis verstrekt. Ik wijs u er tevens op dat een klant, die zelf een e-ticket thuis afdrukt, ook niet de kosten van het papier en de inkt bij u kan declareren. Dit ondanks dat u niet toestaat dat een dergelijk e-ticket op e-paper of middels een andere electronische drager ter controle wordt aangeboden. Waarbij u eveneens zich blind staart op de reden dat dit fraude in de hand zou werken. Alsof 'gephotoshopte' e-tickets niet af te drukken zouden zijn.

Uw bewering dat de 'verchipte' losse treinkaartjes nodig zijn om de poortjes op stations te kunnen openen is eveneens volstrekte onzin. Even buiten beschouwing gelaten dat die poortjes in principe niet per sé dicht hoeven, moeten gesloten poortjes immers ook te openen zijn met een door mij eerder in deze brief genoemd e-ticket. Daarvoor is het e-ticket voorzien van een QR-code. Deze code had uiteraard ook op papieren kaartjes uit de kaartjesautomaat geprint kunnen worden. Deze oplossing was milieuvriendelijker en bovendien veel goedkoper geweest. Uw keuze om wegwerpchipkaartjes te gebruiken is, zoals gezegd, úw keuze geweest. Dat moet dan ook voor úw kosten komen, niet voor die van de klant.

U stelt zich daarnaast hoogst klantonvriendelijk op door van klanten te eisen dat zij ofwel een euro extra betalen voor een treinkaartje die bovendien niet meer met korting kan worden gekocht, ofwel €7,50 investeren in een nutteloos plastic kaart waar bovendien daarnaast vaak veel meer saldo op moet worden geladen dan de daadwerkelijke prijs van de reis. Minder kapitaalkrachtigen sluit u hiermee uit. Iemand die een reis ter waarde van drie euro moet maken, en ook precies die drie euro heeft, moet die reis ook kunnen maken en niet gedwongen worden om alsnog zwart te reizen en eventuele poortjes te openen met een Railrunnerkaartje uit de automaat, waarmee immers elk NS-poortje kan worden geopend.

Al met al concludeer ik dat u uw reizigers valselijk hebt geïnformeerd. Ik eis dan ook van u ten eerste dat de extra euro voor het wegwerpchipkaartje direct wordt afgeschaft. Daarnaast dient u, ter rectificatie, alsnog de reiziger te informeren wat de werkelijke reden van deze euro toeslag is geweest. In het belang van de reiziger eis ik bovendien van u dat u een mogelijkheid creëert om precies voor de reis te betalen, wat voor die reis betaald moet worden. Juist om zwartrijden tegen te gaan is dat heel belangrijk! De veiligheid op het spoor, voor zowel medereizigers als uw personeel, hangt voor het grootste deel af van de manier waarop u zelf met uw klanten omgaat.

Een afschrift van deze brief zal ik sturen naar de minister van verkeer, teneinde een verbod te bewerkstelligen op de euro toeslag, de Reclame Code Commissie, teneinde een verbod te bewerkstelligen op publicaties uwerzijds waarin u suggereert dat de euro toeslag noodzakelijk is, reizigersvereniging Rover ter kennisgeving, en publiceren op uw eigen forum.

Met vriendelijke groet,
P. Barton.


[1] http://www.therfidshop.com/index.php?cPath=25_67_166

5 reacties

Welkom op ons forum P. Barton. De eenmalige chipkaart is duurder in aanschaf en distributie dan papier en daarom zit er op dit kaartje een toeslag van € 1. Deze situatie is vergelijkbaar met die bij andere OV-bedrijven: ook voor het losse kaartje in tram of bus betaalt u een hogere prijs dan voor reizen op saldo met de OV-chipkaart. Ik kan me voorstellen dat je het niet eens met de toeslag, echter dit besluit is genomen in overleg en met akkoord van het Nationaal openbaar Vervoerberaad waarbij advies is gevraagd aan verscheidene consumentenorganisaties. Op basis van het advies van de consumentenorganisaties en de reactie van de vervoerders daarop heeft het NOVB besloten akkoord te gaan met de introductie van de eenmalige chipkaart en de bijbehorende toeslag. Het Ministerie van Infrastructuur vertegenwoordigd door de Staatssecretaris mw. Mansveld heeft de Kamer hier bij brief van 20 mei 2014 over geinformeerd en ook deze is met dit besluit akkoord gegaan. Vooralsnog zal de toeslag niet worden afgeschaft. Groet Ramon
Beste Ramon,

Bedankt voor je reactie. Je bewering dat het NOVB akkoord was met invoering van de wegwerpchipkaart met toeslag is echter onjuist; met de wegwerpchipkaart was het NOVB het eens maar tegelijk gaf zij aan liever geen toeslag daarop te zien. Over de inhoud van de brief van mw. Mansveld is in de Kamer geen stemming geweest, van een werkelijk akkoord is dus geen sprake, eerder van onverschilligheid, daar de Kamer akkoord ging met het ter kennisgeving aannemen van de brief.

Ongetwijfeld zijn de productie- en distributiekosten van de wegwerpchipkaartjes hoger dan die van de oude kaartjes, die stelling trek ik ook niet in twijfel. Wel twijfel ik aan de precieze hoogte hiervan. Die meerkosten zijn naar mijn idee zeker geen euro per kaartje. Onder meerkosten versta ik het verschil tussen de productie- en distributiekosten van de nieuwe kaartjes minus de oude. U wijst erop dat andere vervoerders ook meer vragen voor wegwerpchipkaartjes. Dit is echter onjuist. Voor een goede vergelijking moet gekeken worden naar kaartsoort. De wegwerpchipkaartjes van het GVB en de RET zijn wagenverkoop, welke altijd al duurder waren dan voorverkoop. De prijs voor een kaartje in de wagenverkoop is na verchipping niet gestegen. De kaartjes bij NS zijn geen wagenverkoop, maar voorverkoop, die bovendien al duurder is omdat er geen kaartjes met korting te koop zijn en samenreiskorting dus niet mogelijk is.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de samenreiskaartjes uit de huis-aan-huisreclame ook verchipt zijn, wat indiceert dat zo duur die kaartjes kennelijk nu ook weer niet kunnen zijn. Bovendien gaat u voorbij aan mijn stelling dat er goedkopere oplossingen waren, en dat u de reizigers laat opdraaien voor uw keuze voor een duurder systeem.

Vriendelijke groet,
P. Barton.
Waar blijft de reactie nu van Ramon? Of beseft hij dat er geen echt weerwoord gegeven kan worden?!
Reputatie 3
Ramon zal inderdaad geen afdoende reactie kunnen geven. Maar evenmin zal hij in de positie zijn om er iets aan te doen...
De laatste reactie van Ramon is meer dan 8 maanden geleden, misschien werkt ie er niet meer? Wellicht heeft een andere moderator daar een antwoord op.

Reageer